کودک آنلاین

کودک آنلاین

محاسبه شاخص توده بدنی (BMI)

محاسبه آنلاین شاخص توده بدنی (BMI)

شاخص توده بدنی شما می باشد.
BMIمیزان مناسب افزایش وزن در حاملگی
کمتر از 19.812.5 تا 18 کیلوگرم
19.8 تا 2611.5 تا 16 کیلوگرم
بالاتر از 267 تا 11.5 کیلوگرم
BMIگروه سنی
22 24-19
23 34-25
24 44-35
25 54-45
26 64-55
27 65 به بالا
BMIوضعیت بدنی در فرد عادی
کمتر از 20 کم وزن
20 تا 25 ایده آل
25 تا 30 دارای اضافه وزن
30 تا 40 چاق
بالای 40 چاقی شدید
مقاله?ویدیو?کاربر?
لیست مقالات
لیست ویدیو ها
لیست کاربران