کودک آنلاین

موضوع مقاله : رشد

دسته بندی : رشد

3
بازی های ریاضی برای کودکان – بخش چهارم
بازی های ریاضی برای کودکان – بخش چهارم بازیکنان کارت هایی را که برمی گردانند با یکدیگر مقایسه می کنند تا مشخص کنند چه تعداد سنگ ریزه به کوزۀ پر از آب اضافه کنند. گروه سنی: 7 تا 9 سال

بازی های ریاضی برای کودکان – بخش چهارم
•    سنگ ریزه ها در تنگ
بازیکنان کارت هایی را که برمی گردانند با یکدیگر مقایسه می کنند تا مشخص کنند چه تعداد سنگ ریزه به کوزۀ پر از آب اضافه کنند.
گروه سنی: 7 تا 9 سال
مهارت: توانایی تفریق کردن
تعداد بازیکنان: 2 نفر
میزان سروصدا و فعالیت: کم
وسایل مورد استفاده: سنگریزه، کوزۀ پلاستیکی شفاف، کارت های بازی، حوله های کاغذی
شروع: کارت را مرتب کنید و به پشت قرار دهید. سه چهارم تنگی را آب کنید و تنگ را روی یک حولۀ کاغذی قرار دهید. تعداد زیادی سنگریزه باید در اختیار باشد، به اندازه ای که باعث سر ریز شدن آب گردد.
نحوۀ بازی
 بازیکنان کارت ها را تقسیم می کنند. بازیکنان کارت های رویی را برمی گردانند و اعداد را با هم مقایسه می کنند. بازیکنی که بالاترین عدد را دارد، رقم حریف خود را از عدد خود کم می کند. این عدد تعداد سنگ ریزه ای را که او باید به تنگ بریزد را مشخص می کند. بازی به همین نحو ادامه می یابد تا زمانی که آب درون تنگ سرریز شود. بازیکنی که با انداختن سنگ ریزه باعث این اتفاق شود، برندۀ این بازی می شود.
•    مسابقه ساعت
بازیکنان عقربۀ یک ساعت را مطابق با مقدار تاسی که پرتاپ می کنند تکان می دهند و سعی می کنند اولین کسی باشند که از ظهر به نیمه شب می رسد.
گروه سنی: 6 تا 10 سال
مهارت: اعلام زمان
میزان سروصدا و فعالیت: کم
وسایل مورد نیاز: ساعت هایی با عقربه هایی که بتوان آن را تکان داد به ازای هر بازیکن، یک تاس بزرگ چوبی یا پلاستیکی



شروع: می توان با استفاده از کاغذ ساعت هایی را درست کرد. از ساعت های پیچیده تر دیگری که دارای چرخ دنده هستند نیز می توان استفاده کرد. تاسی باید برای این بازی تهیه شود که مقادیر زیر را در هر طرف خود داشته باشد: 30 دقیقه، یک ساعت، یک ساعت و نیم، 2 ساعت، دو ساعت و نیم و سه ساعت.
نحوۀ بازی
به هر بازیکن یک ساعت متحرک داده می شود تا ساعت 12 را نشان دهد. بازیکن اول مهره را می اندازد و ساعتش را بر اساس میزان مشخص شده تغییر می دهد. بازیکنان به نوبت این کار را انجام می دهند و اولین کسی که به ساعت 12 برسد و یا از آن رد کند، برندۀ بازی است.
•    برداشت ژتون
بازیکنان تون ها را از میان جعبه ها شمرده و حرکت می دهند و حدس می زنند که چه تعداد ژتون در جعبۀ یک باقی می ماند.
گروه سنی: 8 تا 12 سال
مهارت: استدلال ریاضی
تعداد بازیکنان: 6  نفر
میزان صدا و فعالیت: کم
وسایل مورد نیاز: سه جعبه با پوشش، ژتون، برگۀ پاسخ، شش کارت شماره بندی شده از 1 تا 6
شروع: جعبه های یک تا سه را شماره گذاری کنید و تعدادی ژتون در جعبۀ یک بگذارید. برای هر بازیکن یک برگۀ پاسخ کپی کنید.
نحوۀ بازی
شش کارت شماره گذاری شده و رو به پشت قرار گرفته اند. بازیکنان یک کارت را انتخاب می کنند تا تعیین شود که هر کدام از آنها در بازی بایستی چه کاری انجام دهند. اعداد با کارهای زیر مطابقت می کنند.
بازیکن شمارۀ یک ژتون ها را می شمارد و اعلام می کند که در جعبۀ یک چند ژتون وجود دارد. بازیکن شمارۀ دو تعدادی از ژتون ها را در جعبۀ یک به جعبۀ دو منتقل می کند بدون اینکه به آن نگاه کند یا آنها را بشمارد. بازیکن شمارۀ سه تعدادی از ژتون ها را از جعبۀ یک به جعبۀ سه منتقل می کند بدون اینکه به آنها نگاه کند و الی آخر... .
سایر افراد تلاش می کنند تا زمانی که همۀ بازیکنان جوابی دادند، حدس بزنند که چه تعداد ژتون در جعبۀ یک باقی مانده است.
بازیکن شمارۀ 6 جعبۀ یک را باز می کند و ژتون ها را می شمارد و جواب را اعلام می کند، هر کس جواب صحیح داده است برندۀ بازی است. بازی را سه مرتبۀ دیگر با شماره بندی وظیفه ها انجام دهید. قهرمان اول کسی است که بازی های بیشتری را برنده شده است.
بازی های ریاضی برای کودکان – بخش اولبازی های ریاضی برای کودکان – بخش اول

بازی های ریاضی برای کودکان – بخش اول سوپ لوبیا بازیکن‌ها باید از انگشت‌هایشان برای کسر کردن استفاده کنند تا تشخیص دهند باید از چند لوبیا برای آماده کردن سوپشان استفاده کنند. گروه سنی: 6 تا 8 سال بازی های ریاضی برای کودکان – بخش اول


بازی‌ های ریاضی برای کودکان – بخش دومبازی‌ های ریاضی برای کودکان – بخش دوم

بازی‌ های ریاضی برای کودکان – بخش دوم بازیکنان عقربه یک ساعت را مطابق با مقدار تاسی که پرتاب می‌کنند تکان می‌دهند و سعی می‌کنند اولین کسی باشند که از ظهر به نیمه‌شب می‌رسد. گروه سنی: 6 تا 10 سال بازی‌ های ریاضی برای کودکان – بخش دوم


بازی های ریاضی برای کودکان – بخش سومبازی های ریاضی برای کودکان – بخش سوم

بازی های ریاضی برای کودکان – بخش سوم بازیکنان کارت‌ها را برمی‌گردانند تا جفت کارتی که مجموعش ده می‌شود را پیدا کنند. گروه سنی: 6 تا 8 سال مهارت: توانایی جمع‌کردن اعداد بازی های ریاضی برای کودکان – بخش سوم


بازی های ریاضی برای کودکان – بخش پنجمبازی های ریاضی برای کودکان – بخش پنجم

بازی های ریاضی برای کودکان – بخش پنجم بازیکنان تلاش می کنند که اولین شخصی باشند که با کشیدن کارت ها و حرکت دادن نشانه به اعداد 10- و 10+ می رسد. بازی های ریاضی برای کودکان – بخش پنجم

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران