کودک آنلاین

موضوع مقاله : رشد

دسته بندی : رشد

1
رشد و پرورش عقلانی و عاطفی از 6 تا 12 سالگی
رشد و پرورش عقلانی و عاطفی از 6 تا 12 سالگی کودک آنلاین: رشد عقلی در این دوره، به سرعت به سمت تکامل بیشتر ادامه می یابد. کودک به تدریج می فهمد که با اندیشیدن و آزمایش و خطا، می توان مشکلات را حل کرد. می تواند موقعیت های مختلف را به هم ربط دهد و با هم تلفیق کند. رشد و پرورش عقلانی و عاطفی از 6 تا 12 سالگی

رشد و پرورش عقلانی و عاطفی از 6 تا 12 سالگی
کودک آنلاین: رشد عقلی در این دوره، به سرعت به سمت تکامل بیشتر ادامه می‌یابد. کودک به‌تدریج می‌فهمد که با اندیشیدن و آزمایش و خطا، می‌توان مشکلات را حل کرد. می‌تواند موقعیت‌های مختلف را به هم ربط دهد و باهم تلفیق کند. رفتارش تااندازه‌ای شباهت به بزرگسالان می‌یابد و مقاومتش در مقابل تلقین همچنان کم می‌باشد.
به‌سرعت نام اشیاء قابل‌لمس و عینی را آموخته و تجربیات حاصله را سازمان‌دهی می‌کند. افزایش مفاهیم و تعمیم آن، بر اساس عینیات استوار می‌شود و خواندن، نوشتن و حساب کردن، به این تعمیم کمک کرده و با مفاهیم بیشتری او را آشنا می‌کند.
استعدادهای مختلف وی شکوفا می‌شود، مخصوصاً درزمینۀ مسائل سمعی و بصری و حرکتی. در سن ده‌سالگی، رشد کیفی او سریع‌تر می‌شود. تصویر روشن‌تری از خویشتن و مقام و موقعیت خود درک می‌کند و تفکر بیشتری در این زمینه‌ها از خود بروز می‌دهد. با مفاهیم گسترده‌تر و بیشتری آشنایی می‌یابد. اشیاء را می‌تواند بر اساس سن، جنس، شکل و اندازه طبقه‌بندی کند و ا موارد استفاده از آن‌ها آگاهی کسب کرده و مهارت پیدا می‌کند.
در این سن موقعیت خانوادگی در وی تأثیر بسزایی دارد، مخصوصاً در رشد و افزایش بهرۀ هوشی وی نقش زیادی خواهد داشت. مشاهدات عینیات و تجربیات ملموس، وی را در علت‌یابی مسائل کمک می‌کند و به مفاهیم پی می‌برد، به درک بهتری از کمیت و کیفیت می‌رسد، به طبیعت علاقه‌مند می‌شود و به زیبایی اهمیت خاصی می‌دهد. جهات اصلی را تشخیص می‌دهد و به تفکر انتزاعی می‌رسد و توان آن را دارا می‌شود که در نبود اشیاء ، در مورد آن‌ها بیندیشد و تفکر کند.کودک در 12 سالگی، نیرویش در تجسم فضایی و درک روابط عددی خلاقیت بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند اشیاء را ازنظر خصوصیاتی که کمتر نمایان است، طبقه‌بندی و رتبه‌بندی کند. قوۀ حافظه و درک وی از حقیقی بودن یا غیرحقیقی بودن چیزی، بیشتر شده و توجهش به این موارد بیشتر می‌شود.
هرگاه آنان را به‌طور منطقی و شایسته راهنمایی کنند، در تفکر منطقی پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای می‌کنند. در این دوره، آهنگ رشد عقلی و اندیشه و استدلال از مراحل پیشین عمیق‌تر و سریع‌تر می‌باشد و کودک می‌تواند جزئیات و ویژگی‌های مختلف مفاهیم و اشیاء را درک کند.
در این سال‌ها، وی به درک بهتر و بارزتری از علت و معلول مسائل دست می‌یابد. مفهوم زمان را عمیق‌تر درک کرده و جهات اصلی و فرعی را به‌تدریج فرامی‌گیرد. به زیبایی و دلربایی علاقه زیادی نشان می‌دهد و درک وی در این مورد، به سمت معیارهای بزرگ‌سالان سیر می‌کند. دوست دارد اطلاعات بیشتری راجع به اشیاء و مسائل مختلف به دست آورد و آن‌ها را طبقه‌بندی کند.
در این زمان، هرچه کودک باراهنمایی و آموزش با پدیده‌ها آشنایی بیشتری پیدا کند، احتمال پاسخگویی معقول‌تر و بهتر به مسائل گوناگون افزایش‌یافته و به رشد کیفی کودک کمک مؤثری می‌کند. کودک در این دوران، می‌تواند هرلحظه به نقطۀ آغازین برگردد و عملکردی آگاهانه داشته و با تشکیل فرضیات، به ‌پیش‌بینی عملکرد خود و دیگران بپردازد و با استفاده از این عملکرد خود، کارها را به‌خوبی انجام داده و از اشتباه خود بکاهد.رشد و پرورش عاطفی
اضطراب و نگرانی کودک در این دوران بیشتر می‌شود، زیرا به توجه همسالان، والدین و معلمان نسبت به خود اهمیت می‌دهد و دوست دارد موردپذیرش آن‌ها قرار گیرد. نسبت به سنین گذشته، از متانت و خویشتن‌داری بیشتری برخوردار است.. رنج و شادی می‌تواند در تحریک عواطف او مؤثر باشد. در برابر خشم و ترس، واکنش‌های دفاعی داشته و رفتارهایش بیشتر جنبۀ بدنی و حرکتی دارد.
اختلاف خانوادگی و جدایی والدین، در عواطف او تأثیر بدی می‌گذارد و از رابطۀ عمیق خانوادگی بسیار تأثیر می‌گیرد. دوست دارد که همه‌چیز را به دست آورد و از دست دادن چیزی در او ایجاد خشم و تنفر می‌کند. خشم و نفرت خود را به‌صورت مکانیسم‌های مختلفی مخصوصاً به‌صورت قهر و آشتی نشان می‌دهد.
تااندازه‌ای از روی چهره و عملکرد آن‌ها، حالت خشم، محبت، نگرانی و خوشحالی را می‌توان درک کرد. دوست دارد به هدف خود زود برسد و موانع موجود بر سر راه رسیدن به هدفش او را به خشم می‌آورد. به مهر و محبت والدین و دیگران محتاج است و این مهر و محبت به وی پویایی و انرژی می‌دهد. موفقیت و پیروزی را دوست دارد که همیشه با آن‌ها باشد. پذیرفته شدن در جمع دوستان و همبازی‌ها و عدم پذیرش عاطفی از طرف والدین، در او ایجاد اختلال شدید عاطفی می‌کند.
در دورۀ ده‌سالگی به بعد، واقعیت مرگ را بهتر حس می‌کند و به حتمی بودن آن پی می‌برد. بیشتر مواقع از والدین خود اظهار رضایت می‌کند و بیشتر اهل عمل و حقیقت می‌باشد. درون‌گرایی و تفکر، یکی از ویژگی‌های بارز این دوره از زندگی کودک است.
در تعبیر و تفسیر عواطف و انفعالات، آینده را تا حدی در نظر می‌گیرد. اگر کودک احساس خجالت و کم‌روئی کند، خود را کنار می‌کشد و از همسالان و جمع جدا می‌شود. حالات هیجانی مثل؛ خشم و ترس در او پایدارتر از سنین گذشته است و چنددقیقه‌ای دوام می‌یابد. پرخاشگری و تعارض وی با دیگران، بیشتر جنبۀ زبانی و لفظی دارد.
دوست دارد در غم و شادی دیگران شریک باشد، مخصوصاً در ناراحتی با دیگران همدردی می‌کند و توقع دارد دیگران نیز چنین باشند. از معلم و رفتار کودکان هم سن و سال خود، تأثیر می‌گیرد. دوست دارد که هیچ‌وقت موقعیت چیزهایی که موردعلاقۀ وی است، به خطر نیفتد و از این بابت نگرانی ابراز می‌دارد، مخصوصاً اگر گروه یا دسته‌ای موردعلاقه وی باشند، به خطر افتادن آن‌ها، او را به خشم و اضطراب دچار می‌کند.
از آینده نامعلوم و ناموفق می‌ترسد و دوست دارد بداند که در آینده چه اتفاقی می‌افتد. به هنر علاقه‌مند‌است و دوست دارد احساسات و عواطف شخصی خود را بیان کند و معمولاً سلیقه‌ها و خلاقیت وی در نقاشی، خط و کارهای هنری مشخص می‌شود.
منبع: روانشناسی کودک، حرکت، تلاش، تکاپو
رشد و پرورش عقلانی و عاطفی از 6 تا 12 سالگی
بازی های مناسب برای افزایش توجه کودکان 6 تا 12 ساله – بخش چهارمبازی های مناسب برای افزایش توجه کودکان 6 تا 12 ساله – بخش چهارم

بازی های مناسب برای افزایش توجه کودکان 6 تا 12 ساله – بخش چهارم خواندن زبان بدن و بیان چهره یک برنامۀ آموزشی رسمی نیست که بتوان آن را در مدرسه یاد گرفت. بلکه بخش مهمی از آموزش غیر رسمی در زندگی ما است. این تمرین را هنگامی که با کودک و خانوادۀ خود سر میز شام نشسته اید، انجام دهید.


رشد و پرورش عقلانی و عاطفی از 12 تا 16 سالگیرشد و پرورش عقلانی و عاطفی از 12 تا 16 سالگی

رشد و پرورش عقلانی و عاطفی از 12 تا 16 سالگی در این مرحله رشد مغز و دستگاه عصبی نوجوان به میزان رشد بزرگسالان می رسد و اگر تجربه هم چاشنی کارهایش باشد میتواند به حل مسایل بسیاری بپردازد. رشد و پرورش عقلانی و عاطفی از 12 تا 16 سالگی


رشد و پرورش عقلانی و عاطفی از 3 تا 6 سالگیرشد و پرورش عقلانی و عاطفی از 3 تا 6 سالگی

رشد و پرورش عقلانی و عاطفی از 3 تا 6 سالگی کودک در این دوره از تجارب گذشته برای شناخت اشیاء و افراد استفاده می‌کند و با کمک گرفتن از وسایل، می‌تواند به اشیاء موردعلاقه و نیاز خویش دست یابد. کودک در این سال‌ها به درک مفاهیم مکانی و زمانی نائل می‌شود و دنیایش، دنیای محسوسات و عینیات می‌شود. رشد و پرورش عقلانی و عاطفی از 3 تا 6 سالگی


رشد و پرورش عقلانی از تولد تا 3 سالگی کودکرشد و پرورش عقلانی از تولد تا 3 سالگی کودک

رشد و پرورش عقلانی از تولد تا 3 سالگی کودک بررسی نحوه رشد و پرورش عقلانی کودک ، کار مشکلی است. پژوهش های بسیاری برای شناخت نحوه ی رشد و تکامل عقلانی کودک به عمل آمده که نتایج جالبی در برداشته است. یکی از این بررسی های جالب و عمیق توسط دکتر ژان پیاژه صورت گرفته است. رشد و پرورش عقلانی از تولد تا 3 سالگی کودک

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران