کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت اول
آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت اول :به نظر می رسد که پانزده اشکال اصلی و اساسی در زندگی بزرگسالی افرادی اتفاق می افتد که بین 3 تا 7 سالگی آسیب دیده اند. به همین جهت است که به دلیل اهمیت موضوع و خطراتی که عزیزان و فرزندان من و شما را تهدید می کند این موارد پانزده گانه را به طور اختصار و فهرست وار به آگاهیتان می رسانیم. آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت اول

آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت اول
به نظر می رسد که پانزده اشکال اصلی و اساسی در زندگی بزرگسالی افرادی اتفاق می افتد که بین 3 تا 7 سالگی آسیب دیده اند. به همین جهت است که به دلیل اهمیت موضوع و خطراتی که عزیزان و فرزندان من و شما را تهدید می کند این موارد پانزده گانه را به طور اختصار و فهرست وار به آگاهیتان می رسانیم.
1 . بحران هویت و فردیت
کودک بین 3 تا 7 سالگی اگر آسیب ببیند به جهت این که واقعا (( که هست؟)) و (( چه هست؟)) و (( کجا هست؟)) دچار اشکال می شود. برخی از روزها خودش را با هوش و روزهای دیگری کاملا بی هوش می بیند. یک روز خودش را زیبا و جذاب و روز دیگری زشت و کاملا بد تصور می کند.
برخی از اوقات این تصور را پیدا می کند که از عهده ی همه ی کارها برمی آید ، اما روز دیگر به یکباره همه ی آنها برهم می ریزد و بنابراین این افراد معمولا هنگام تعریفی که از خودشان می کنند و تصویر و تصوری که از خودشان دارند و یا آن را ارائه می دهند و یا در روان درمانی درباره اش سخن می گویند ؛ کاملا متوجه می شوید که طوری به ارزیابی و قضاوت خودشان پرداخته اند که به هیچ وجه با واقعیات ارتباطی ندارد و به میزانی که این آسیب شدیدتر است ؛ این بحران و این اشکال بیشتر و بیشتر دیده می شود.
به همین جهت است که دادن پیام (( یکدست)) و (( یکنواخت )) به عزیزانمان ، در چارچوب آموزشی و مثبت ، همیشه میتواند به آنها کمک کند که نظری درباره ی خودشان داشته باشند که با واقعیت ها بیشتر می خواند ؛ و گرفتار این نوع تضاد در ذهن خودشان و یا ارتباطتشان و یا انتظاراتی که بر مبنای آن از دیگران دارند ، نشوند.2 . نداشتن خبری واقع بینانه از محیط اطراف خود
مورد دوم این است کسی که بین 3 تا 7 سالگی آسیب دیده است معمولا از محیط اطراف خودش خبری واقع بینانه ندارد. آن چنان درگیر دنیای خارج است و آن چنان پیام های مختلف و متفاوتی را درباره ی موضوع های بی اهمیت می گیرد ، که به اصل موضوع و مطالب توجهی نمی کند.
مثلا وقتی که وارد میهمانی می شود آنچنان به هر کدام از این افراد که ای بسا صد نفر هستند ، توجه می کند و برایش مهم است که : (( هم اکنون او را چه اندازه زیبا و یا زشت می بینند ؟)) ، (( چه اندازه لباس او را تایید می کنند و یا خوب و یا بد می دانند؟)) ، (( باید به سمت راست میهمانی برود یا سمت چپ؟)) ، (( آیا باید با گروه اول بایستد یا نایستد؟)).
و به خاطر تمام این ذهنیتی که برای خودشان به وجود می آورند نتیجه آن خواهد بود با وجودی که چند بار مثلا اعلام کردند که در اینجا نایستید ، و یا خواهش کردند که به سر میز شام بروید ؛ اصلا آن پیام را نمی گیرند و کاری راکه باید انجام بدهند انجام نمی دهند زیرا درگیر دنیای بیرون خودشان شده اند.
از جزئیات خبر می گیرند اما با کلیات کاری ندارند. غالب اوقات این افراد درباره ی این که (( دیگری چه گفت؟)) و یا (( چه رفتاری انجام داد؟)) به دلیل این گرفتاری ذهنی ، تصویری را ارائه می دهند و شما که ناظر آن رفتار بوده اید و یا شنیده اید آنچه که از طرف این افراد بیان شده است ؛ ابدا آن را به واقعیت نزدیک نمی بینید ؛ و باز اصرار دارند که آن فرد چنین کرد و چنین گفت ؛ در حالی که واقعیت ها آن را نشان نمی دهد.
باز به همین دلیل است وقتی که از یک میهمانی برمی گردند ، تصویر عجیب و غریبی از همه ی آدم ها دارند و تجدید نظر درباره ی خوبی و بدی و مهربانی و نامهربانی دیگران دست می زنند.ای بسا با توجه کم چند دقیقه ای یا لحظه ای نسبت به افراد ، کسی را خوب و مهربان و پاک و علاقه مند ببینند و ای بسا بی اعتنایی فردی که فقط مشغول کار دیگر یا افراد دیگر بوده است را به عنوان توهین و تحقیر تلقی می کنند و نظرشان راجعه به آن آدم و روابط او دگرگون میشود.
بنابراین موضوع دوم ، بی خبری از واقعیات محیط اطراف و توجه به جزئیات است.
3 . از حال و احساس درونی خود بی خبر بودن
احتمال سوم این آسیب است که فرزند ما از حال و احساس درونی خودش بی خبر باشد. یعنی نه درباره ی این که (( چه کسی هست؟)) ، بلکه درباره ی این که آیا (( خشمگین است؟)) آیا (( غمگین است؟)) ، آیا (( ناامید است؟)) آیا (( نگران است؟)) ، واقعا توانایی تفکیک را ندارد.
آن چنان این حالات در او آمیخته شده است و حس او با احساس و احساس او با تخیلات و تصورات درآمیخته است ، که ممکن است تا ساعت ها حتی گرسنه یا تشنه باشد ولی از آن بی خبر است و با وجودی که کاملا غمگین است احساس کند که حالتی از آرامش و متانت را دارد و در حالی که سخت وحشت کرده است ، ممکن است که احساس کند توانایی فهمیدن موضوعات و مطالب را ندارد.
بنابراین افرادی که در این سن و سال آسیب می بینند متاسفانه در بزرگسالی به دلیل بی خبری از خود و به دلیل نداشتن خبر از این که در درون آنها چه می گذرد ، غالب اوقات باید از طریق دیگران به آنها تذکری داده شود و یا احتمالا علائمی آنها را متوجه نیازشان کند.
منبع : کتاب پرورش ، تعلیم و تربیت 3 تا 7 سالگی
آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت اول
آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت دومآسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت دوم

آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت دوم مورد چهارم کسانی که بین 3 تا 7 سالگی آسیب دیده اند همیشه درگیر حدس و گمان هستند. یعنی همه ی مطالب را باید حدس بزنند و باید بدانند که احتمالا چه شده است ؟ و یا چه خواهد شد؟ .


آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت سومآسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت سوم

آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت سوم مطلب دیگر تعصب و تنگ نظری در این افراد است ؛ به دلیل اینکه دنیای ذهنی دارند و با واقعیات و تنوع واقعیت آشنا نیستند. به خاطر باورهای فلسفی ، مذهبی ، انسانی و آنچه که مربوط به جنس زن و مرد ، کوچک و بزرگ ، آگاه و ناآگاه ، فقیر و ثروتمند دارند؛ غالب اوقات نگاهی کلیشه ای دارند و با قواعد کلی در ارتباط هستند. آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت سوم


کنجکاوی و تخیل در کودکان – 3 تا 6 سالگیکنجکاوی و تخیل در کودکان – 3 تا 6 سالگی

کنجکاوی و تخیل در کودکان – 3 تا 6 سالگی کودک چشمش به هر چیز که می افتد می خواهد بداند چیست و قوه تخیل بسیار قوی ای دارد. او مسائل را کنار هم می چیند و نتیجه گیری می کند و هر چیزی را به خودش ربط می دهد. کنجکاوی و تخیل در کودکان – 3 تا 6 سالگی


خودبینی و خود مداری در کودک 3 تا 7 سالهخودبینی و خود مداری در کودک 3 تا 7 ساله

خودبینی و خود مداری در کودک 3 تا 7 ساله کودک در این دوران حدود 3 یا 4 سالگی هم چنان خودبین و خودمدار است. یعنی حالات و احساسات خودش را همچنان به دنیای خارج مرتبط می کند و تصور او این است که هرچه را که او حس و احساس می کند و یا به ذهنش می آید همان چیزی است که اولا هست و دوم اینکه دیگران هم مانند او هستند. خودبینی و خود مداری در کودک 3 تا 7 ساله

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران