کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

3
تفاوت بین نوجوانان دختر و پسر
تفاوت بین نوجوانان دختر و پسر تفاوت کمی در این ایام در رابطه با برخورد بر سر موضوعات و مسائل میان دختران و پسران وجود دارد و البته می دانیم با توجه به شرایط فرهنگی که چه اندازه شباهت و نزدیکی بین محیط و رفتار و نقش های جنسی در جامعه ای وجود دارد ، اختلال بین پسر و دختر کم و یا زیاد خواهد بود. تفاوت بین نوجوانان دختر و پسر

تفاوت بین نوجوانان دختر و پسر
تفاوت کمی در این ایام در رابطه با برخورد بر سر موضوعات و مسائل میان دختران و پسران وجود دارد و البته می دانیم با توجه به شرایط فرهنگی که چه اندازه شباهت و نزدیکی بین محیط و رفتار و نقش های جنسی در جامعه ای وجود دارد ، اختلال بین پسر و دختر کم و یا زیاد خواهد بود.
دختران به دلیل این که به دنبال نوعی آزادی هستند وقتی که به نوجوانی می رسند با هر چه که در گذشته و کودکی مجبور به انجام آن بودند مخالفت می کنند و به همین علت برخی از اوقات مخالفت های تند و تیز آن ها برای پدر و مادر باعث تعجب است.
دختری که تا دیروز به ظاهر و آرایش خودش می رسیده است هم اکنون با موی ژولیده و حتی برخی از اوقات کثیف و یا لباسی نامناسب و یا ترکیب لباس ها و فرم و شکل های عجیب و غریب  خودش را به صورتی در می آورد که به هیچ گروه و دسته ای تعلق ندارد و فقط در او پریشانی و در هم ریختگی درونی را میتوان مشاهده کرد.
با خوردن آدامس آن هم به صورتی تند و زننده در بین سخن گفتن با دیگران در حالی که برای خودش آرامشی را به خاطر فشار عصبی موجب میشود ، ولی به صورتی عمل می کند که بی اعتنا و بی توجه و یا توهین آمیز نسبت به دیگران است.
به خاطر خستگی بسیار زیاد اما عدم تمایل به خواب ، خشمگین تر و ناراحت تر است ولی متوجه این نیست که ریشه این مسئله در بر هم ریختن تعادل شیمیایی و یا بیولوژی بدن او می باشد که با خواب و استراحت و یا توجه به موضوع تشنگی و گرسنگی میتوان آن را تا حدودی کنترل کنیم.
در این ایام تنها مطلبی که برخی از اوقات به آن ها کمک می کند که بتوانند راه درستی را انتخاب کنند تمایل آن ها به تشکیل خانواده و یا مادر شدن می باشد. زیرا برخی تصور می کنند که تا ازدواج نکنند و صاحب فرزندی نشوند به کمال خودشان نمی رسند.
به همین علت یک دختر 16 ساله از یک طرف مانند یک زن بالغ عمل می کند و از جانب دیگر مایل هست که مانند یک کودک فقط توجه پسران و یا حتی دختران دیگر را جلب کند.
به دلیل فشار محیط اجتماعی در برخی از موارد دختران دست به رفتاری کاملا دروغین و پنهانی می زنند و متاسفانه در برخی موارد برای خلاص کردن خودشان از مشکلات و مسائلی که در اطراف آن ها وجود دارد به عشق و مخصوصا ازدواجی تن می دهند که شاید صلاح و مصلحت آن ها نباشد و یا حداقل با توجه به شرایط سنی وقت آن نرسیده باشد.همان طور که گفته شد تفاوت محسوس ولی خوشبختانه کمی ، میان پسران و دختران در این دوران وجود دارد اما در جوامع و فرهنگ هایی که اختلاف میان پسر و دختر زیاد است و مقام و رتبه های اجتماعی آن ها متفاوت است و نقش و مسئولیت های آن ها کاملا از هم تفکیک شده می باشد احتمالا این اختلافات بیشتر بوده ولی در بسیاری از جوامع :
دختران مایلند که بهتر باشند . یعنی در زمینه های احساسی ، عاطفی و یا کیفیت زندگی بهتر باشند و بهتر دیده شوند. مهربان تر ، صمیمی تر یا خدمت گزار تر باشند.
در حالی که :
پسران به دنبال برتری هستند و مایلند که امتیازات و مزایای اجتماعی بیشتری داشته باشند. بنابراین ثروتمندتر بودن و یا مقام و موفقیت برتر و بالاتری داشتن ، برایشان از اهمیت خاصی برخوردار است. اما در بسیاری از جوامع همچنان مردان قرار است افراد مهمی شوند در حالی که زنان قرار است زن افراد مهمی شوند و عمق فاجعه در این جوامع کاملا از یک چنین نگاهی نه تنها برای دختر که برای پسر به راحتی قابل دیدن و مشاهده است.
پسران جنبه ی تجریدی و انتزاعی بیشتری را تعقیب می کنند و کمتر با خیال ، احساسات و عاطفه ای که دختران با آن درگیر هستند ارتباط دارند . ظاهرا درگیر اثبات استدلال ، برهان و یقین می شوند در حالی که در بسیاری از موارد مطالب خالی و استدلال ها تو خالی است.
اما خوشبختانه در این جای خالی و تو خالی به زودی مطالب درستی پر خواهد شد. در نتیجه از حرف ها ، استدلال ها ، استنباط ها و استنتاج های عجیب و غریب فرزندانمان نباید دچار حیرت شویم زیرا در این مقطع سنی با رسیدن به نتایجی ، برخی از اوقات به دور از ارتباطات معقول و منطقی ، فقط تمایل آن ها به فهمیدن و به نوعی جهان کوچک خود را با دنیای بزرگ تر در ارتباط قرار دادن است. تفاوت دیگری که بین پسران و دختران مشاهده میشود این است که :
پسران در حالی که مایل به داشتن اشیاء و استفاده از آن نیز می باشند. یعنی برای آن ها استفاده از اشیاء اهمیت ویژه ای دارد و اگر فقط داشتن آن ها ملاک باشد ، آن قدر به آن ها توجه و اعتنا نمی کنند. مثلا اتومبیلی داشته باشند و فقط آن را در گوشه ای یا گاراژی بگذرانند و از آن لذت ببرند و از تماشای آن احساس خوبی داشته باشند که این برای پسر بچه کافی نیست بلکه مهم این است که با این اتومبیل چه میتواند انجام دهد و چگونه میتواند با دوستان ارتباطی برقرار کند و یا آن ها را تحت تاثیر قرار بدهد.
در حالی که :
دختران برخی از اوقات به داشتن یک چیز میتوانند قناعت کنند . در رابطه با جواهرات و زینت آلات میان پسر و دختر تفاوت محسوسی آشکار است. می دانیم پسران در حالی که مایل هستند آزادی بیشتری داشته باشند اما بعد از انتخاب و اختیار خود ، مایل نیستند که محدودیت ها و محرومیت های مربوط به این انتخاب را بپذیرند. یعنی در حالی که مایلند در این نقطه باشند از اینکه در نقطه ی دیگری خواهند بود احساس بدی می کنند.
بسیاری از پسران  و مردان متاسفانه حاضر نیستند که هزینه ی مربوط به آزادی که محرومیت از کارهای دیگر است را به راحتی بپذیرند. در حالی که دختران با داشتن آزادی ، معمولا برای مدتی با آن خرم و دلشاد هستند.پسران حاضر نیستند در وقت استفاده از آزادی خودشان ، هزینه های مربوط به آن را بپردازند و غالب اوقات افرادی مردد هستند. زیرا در حالی که مایل هستند کاری را انجام بدهند که برای آن ها اهمیت فوق العاده ای دارد ، به خاطر محرومیتشان از کار دیگر ، انتخابشان با شک و تردید همراه است.
واقعیت مسئله این است که چون مایلند همه چیز را همیشه و همه وقت داشته باشند با این تردید و دوگانگی رو به رو هستند. در غیر این صورت انتخاب چیزی که احتمالا 90% و گذشتن از چیزی که 10% است باید برای آن ها ساده و راحت باشد.
اما توأما هر دو را می خواهند و این زیاده خواهی حرص و طمعی که به خاطر جنبه های روانی که در بقیه ی زمینه های زندگی نیز دارند ، برخی از اوقات آن ها را با مسائل و مشکلاتی رو به رو می کند.
پسرها در بیشتر مواقع تحمل و توانایی پذیرفتن درد و رنج را و یا کار مداوم و خسته کننده را بیشتر از دختران دارند و از جانب دیگر توانایی تحمل و پذیرش درد و رنج و مشکلات و مسائل زندگی است که به آن ها فرصت می دهد تا در محیط اجتماعی و در شرایط نابسامان ، قدم های مثبتی در جهت پیشرفت و تکامل خودشان بردارند.
نوجوانان پسر از امتیاز دیگری در رابطه با فعالیت های فیزیکی و بدنی برخوردارند. به این معنا که اصولا نیرو و انرژی پسر بچه بیشتر از دختر بچه و مرد بیشتر از زن است و ضمنا خستگی را دیرتر و کمتر احساس می کنند و درد و رنج فیزیکی را بعد از مدتی راحت تر تحمل می کنند.
در نتیجه به استقبال ضرر و خطر ، بیشتر از دختران می روند و به همین علت این روحیه ، به آن ها فرصت ماجراجویی و برخی از اوقات رفتاری را می دهد که احتمالا خطراتی نیز با آن همراه است ، در حالی که بیشتر مردم و یا دختران از آن پرهیز می کنند. بنابراین صحنه ی بسیاری از مسابقات و یا فعالیت های اجتماعی برای پسران فراهم تر و آمادگی و توان آن ها برای انجام آن بیشتر است.
ناگفته نماند پسران و دختران هر دو کارهای دوره ی نوجوانی را به خاطر دو مرحله از حال روانی خودشان انتخاب می کنند:
1 . مرحله ی جلوه گری و نمایش : که تمام ذهن و فکر آن ها متوجه ابراز خودشان و به نوعی گرفتن توجه و اعتنا از دیگران در آن دورانی است که احساس خوبی درباره ی خودشان دارند.
2 . مرحله ی خودخواهی و خواهش : به این معنا که با تمام وجودشان انتظار دارند که مردم ، طبیعت ، همه و همه و جهانیان در خدمت و اختیار آن ها باشند و مطابق میل و خواسته ی آن ها عمل کنند و این خودخواهی و خواهش برخی از اوقات ارتباط نوجوانان را با یکدیگر مشکل می کند و معمولا با محیط اطرافشان یعنی پدر یا مادر یا کسانی که به عنوان صاحبان قدرت و اختیار شناخته میشوند درگیر می کنند.
منبع : کتاب پرورش ، تعلیم و تربیت 13 تا 19 سالگی
تفاوت بین نوجوانان دختر و پسر
تفاوت مغز دختران و پسرانتفاوت مغز دختران و پسران

تفاوت مغز دختران و پسران مغز یک نوزاد در رحم بسیار سریع رشد می کند و طی یک یا دو ماه از چند سلول به پیچیده ترین ساختار طبیعت تبدیل میشود. جنین در ششمین ماه بارداری توانایی های مهمی دارد که همگی تحت کنترل مغز او هستند – مانند تشخیص صدای شما ، واکنش به حرکات ، حتی لگدزدن در صورتی که تحریک شود ! تفاوت مغز دختران و پسران


چگونگی تفاوت دختران و پسران در یادگیریچگونگی تفاوت دختران و پسران در یادگیری

چگونگی تفاوت دختران و پسران در یادگیری دختران و پسران در یادگیری در تمام زمینه ها نمیتوانند یکسان باشند. تحقیقات علمی ثابت کرده است که تفاوت هایی بین آنان وجود دارد که به شرح زیر است : چگونگی تفاوت دختران و پسران در یادگیری


اهمیت دادن دختر نوجوان به وزن خوداهمیت دادن دختر نوجوان به وزن خود

اهمیت دادن دختر نوجوان به وزن خود نوجوانان از سن کودکی یاد می گیرند که به وزن خود اهمیت دهند. آنها مرتب تبلیغات تلویزیونی و آگهی هایی را که در مورد کم کردن وزن و لاغری از تلویزیون پخش می شود می بینند حرف های مربیان کشتی یا ژیمناستیک که به آنها گوشزد می کنند تا وزن کم کنند را می شنوند والدین هم مرتب می گویند : (( زیاد نخور وگرنه چاق می شوی.)) همه ی این اظهار نظرها باعث می شود که فرزند شما به لاغری اهمیت بدهد. اهمیت دادن دختر نوجوان به وزن خود


تقویت نقاط قوت نوجوانی تک فرزندانتقویت نقاط قوت نوجوانی تک فرزندان

تقویت نقاط قوت نوجوانی تک فرزندان آنها باید از علاقه ی فرزندشان به داشتن رفتاری شبیه بزرگسالان استقبال کرده و مسئولیت بیشتری را به او واگذار کنند. اگر پیشتر می گفتند: (( ما مشکلاتت را حل خواهیم کرد)) اکنون باید بگویند : (( وقت آن رسیده که بیاموزی چگونه با مشکلات خود برخورد کرده و بیشتر کارهایت را خودت انجام دهی)). تقویت نقاط قوت نوجوانی تک فرزندان

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران