کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
16 شیوه منفی و مخرب ابراز قدرت توسط کودکان
16 شیوه منفی و مخرب ابراز قدرت توسط کودکان 3 . خود را ناتوان تر و کم سن و سال تر از آنچه هست نشان می دهد. با وجود این که صحیح صحبت کردن را یاد گرفته ، ولی به زبان کودکانه حرف می زند. 16 شیوه منفی و مخرب ابراز قدرت توسط کودکان

16 شیوه منفی و مخرب ابراز قدرت توسط کودکان
1 . در پاسخ به خواسته هایتان ( نه ) می گوید.
2 . بدخلقی میکند.
3 . خود را ناتوان تر و کم سن و سال تر از آنچه هست نشان می دهد. با وجود این که صحیح صحبت کردن را یاد گرفته ، ولی به زبان کودکانه حرف می زند.
4 . نافرمانی کرده و حرف گوش نمی کند ( برای این که حرف هایتان را نشنود ، دستش را روی گوشهایش می گذارد یا صدای ضبط را بلند می کند) . طعنه می زند ، توهین می کند ، فحش می دهد و گستاخی میکند.
5 . مدام امر و نهی کرده و میخواهد دیگران را کنترل کند و یا بر کارشان نظارت داشته باشد ( خصوصا بچه های کوچک تر یا ضعیف تر از خودش را ).
6 . قلدر و بزن بهادر است.
7 . به والدینش و دیگران پرخاش می کند.
8 . غذا نمی خورد ( یا به قدری در غذا خوردن افراط می کند که اذیت می شود ).
9 . فحش می دهد و خشن و توهین آمیز صحبت میکند.
10 . روی والدینش و دیگران ( خواهر و برادرش ، بچه های کوچک تر از خودش یا حیوانات ) دست بلند میکند.
11 .  وسایل دور و برش را می شکند و خراب می کند.
12 . قبول می کند کاری را انجام بدهد ولی سر حرف و قولش نمی ایستد ، برای انجام وظایفش امروز و فردا می کند ، به انجام کارهای بیهوده می پردازد ، شتاب زده عمل میکند ، وظایفش را نیمه کاره و ناتمام رها میکند یا فراموش میکند آنها را به اتمام برساند.
13 . به خودش صدمه می زند.
14 . در زمینه هایی که برای شما اهمیت دارند ، عمدا کم کاری میکند یا شکست میخورد ( با این که قادر به استفاده از توالت است ولی شلوارش را خیس میکند یا عمدا در مدرسه نمرات پایین می گیرد ).
15 . رفتارهای آزاردهنده دارد و میخواهد جلب توجه کند. مثلا نق نق و داد و هوار می کند.
16 . شما را متهم می کند به این که از او متنفر هستید یا می گوید از شما متنفر است.
اگر میخواهید نیاز فرزندتان به اعمال قدرت را محترم بشمارید و در عین حال به اقتدارتان به عنوان پدر یا مادر هم خدشه ای وارد نشود ؛ گزینه های انتخابی گوناگون به او پیشنهاد کنید ، از او بخواهید در مورد مشکلاتش صحبت کند و در حلشان مشارکت نماید.
تا جایی که امکان دارد در چارچوب حد و مرزهای تعیین شده ، به او اختیار انجام کار بدهید.
منبع : کتاب 1001 باید و نباید تربیت کودک
16 شیوه منفی و مخرب ابراز قدرت توسط کودکان

مفهوم قدرت و عدالت در کودکان 5 تا 7 سالهمفهوم قدرت و عدالت در کودکان 5 تا 7 ساله

مفهوم قدرت و عدالت در کودکان 5 تا 7 ساله به نظر می رسد که کودک بین 5 تا 7 سالگی به دنبال عدالت و انصاف است و از ظلم بیزار می باشد. اما مفهوم عدالت را با قدرت یکی می گیرند و باور آنها این است که صاحبان و دارندگان قدرت، مردمان عادی و منصفی هستند.


رفتارهای پرخاشگرانه و مخرب در کودکان رفتارهای پرخاشگرانه و مخرب در کودکان

رفتارهای پرخاشگرانه و مخرب در کودکان رفتارهای تکانه ای از مهم ترین دلایل پرخاش و خشونت در کودکان و از ویژگی های دورۀ نوپایی هستند. این رفتارها بدون فکر و نقشۀ قبلی و بر اثر میلی ناگهانی بروز می کنند و به عبارتی تبدیل احساس به رفتاری ناگهانی، به دور از تفکر و تعقل می باشند.


بدخلقی در کودکانبدخلقی در کودکان

بدخلقی در کودکان : خصوصیات کودکان باهم کاملاً متفاوت است بعضی از کودکان ممکن است از همان ابتدای تولد آرام و بی سروصدا باشند ، سر ساعت خاصی بخوابند ،خیلی خوب شیر بخورند و... در صورتی که بعضی دیگر از کودکان دائماً در حال گریه کردن هستند به سختی می‌خوابند ، خوب شیر نمی‌خورند و به نظر می‌رسد مشکل خاصی دارند. بدخلقی در کودکان


مقابله با قلدری و زورگویی کودکان – بخش اولمقابله با قلدری و زورگویی کودکان – بخش اول

مقابله با قلدری و زورگویی کودکان – بخش اول کودک آنلاین: اذیت و آزار و زورگویی اختلال رفتار بسیار جدی بوده و می تواند تاثیرات منفی بسیار شدید و گاهی ماندگار بر روی قربانی به همراه داشته باشد. زورگویی می تواند به صورت های زیر باشد:

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران