کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
زندگی اجتماعی کودکان – بخش پنجم
زندگی اجتماعی کودکان نکته هایی را که برای ایمنی و سلامت فرزندانتان در نظر می گیرید ، بر روی کاغذی یادداشت کنید و آن را چندین و چند بار برای او بخوانید. بهترین روش برای آموزش این‌نکته ها به کودکان این است که یا تصویری از آن ها برایشان رسم کنید یا از عکس هایی که این نکته ها را به آن ها یادآوری می کنند ، استفاده نمایید. زندگی اجتماعی کودکان

زندگی اجتماعی کودکان – بخش پنجم
رعایت نکات ایمنی :
نکته هایی را که برای ایمنی و سلامت فرزندانتان در نظر می گیرید ، بر روی کاغذی یادداشت کنید و آن را چندین و چند بار برای او بخوانید. بهترین روش برای آموزش این نکته ها به کودکان این است که یا تصویری از آن ها برایشان رسم کنید یا از عکس هایی که این نکته ها را به آن ها یادآوری می کنند ، استفاده نمایید.
مهمترین نکته های ایمنی عبارتند از :
هنگام اتومبیل سوار شدن ، حتما کمربند ایمنی شان را ببندند.
هنگامی که از منزل خارج می شوند ، حتما به شام ، یا مراقبین شان بگویند که کجا می روند.
اگر فردی غریبه قصد آزار رساندن به آنها را داشت ، داد و فریاد به راه بیندازند.
از شاخه های نازک درختان هرگز بالا نروند.
هرگز به چاقو یا وسایل تیز برنده دست نزنند.
هرگز اشیای نوک تیز فلزی را درون پریز برق فرو نکنند.
فقط زمانی که فردی بزرگسال در منزل است ، درب منزل را باز کنند.
هرگز با کبریت ، فندک یا وسایل آتش زا بازی نکنند.
هرگز سوار اتومبیل فردی غریبه نشوند.
از دست هیچ فرد غریبه ای خوراکی یا اسباب بازی نگیرند.
زمانی که اجاق گاز روشن است ، به آن دست نزنند.
با چاقو و اشیای تیز و برنده بازی و شوخی نکنند.
هرگز به مواد شیمیایی و تمیز کننده ی سرویس های بهداشتی دست نزنند.

زندگی اجتماعی کودکان


زندگی اجتماعی کودکان

سعی کنید تمامی مواردی را که ممکن است خطری برای سلامتی فرزند خردسال تان ، در خانه ، داشته باشد ، از قبل برطرف کنید. برای نمونه ، بر روی پریزهای برق سرپوش محافظ بگذارید ، دور استخر یا حوض های خانگی نرده بکشید ، اشیای تیز و برنده را از دسترس کودکان دور نگه دارید ، مواد شوینده ی شیمیایی را در کابینتی دور از دسترس کودکان قرار دهید.
از قبل ، با فرزندتان درباره ی مواردی که ممکن است خطری برای او به همراه داشته باشد ، صحبت کنید و به او یاد بدهید که هنگام خطر ، چه کاری باید انجام دهند. برای مثال ، اگر فرد غریبه ای به بهانه ی تعمیر وسیله ای ، قصد دارد وارد منزل شود ، نباید درب منزل را بر روی او باز کند ، بلکه از پشت در ، به او بگوید که ، زمان دیگری مراجعه کند .
یا اگر فرد غریبه ای از پشت در از او کمک خواست ، بدون اینکه درب منزل را باز کند ، به اورژانس یا پلیس محله تلفن بزند و از آنها کمک بگیرد ، یا اگر فرد غریبه ای از پشت درب گفت که ، بسته ای برای آنها آورده است که باید رسید بگیرد ، هرگز درب منزل را باز نکند.
یا اگر در خانه تنها بود ، در ورودی خانه را قفل کند و کلید را از روی قفل در برندارد.
بسیاری از کودکان برای رفت و آمد به آپارتمانشان مجبور هستند که از آسانسور استفاده کنند. این گروه از خانواده ها لازم است به فرزندانشان یادآوری کنند که هنگام سوار شدن به آسانسور اگر فرد غریبه ای در آسانسور حضور داشت ، یا قصد داشت همراه او سوار آسانسور شود ، از سوار شدن به آسانسور خودداری کند.
در چنین مواقعی ، بهتر است بیرون آسانسور منتظر بماند تا در نوبت بعد سوار آسانسور شود.
اگر هنگامی که سوار آسانسور بود ، فردی غریبه وارد آسانسور شد ، و او احساس ناراحتی و خطر کرد ، میتواند دگمه ی طبقه ی بعدی را فشار دهد و در آن طبقه ، از آسانسور پیاده شود.
رعایت حریم شخصی
رعایت کردن حریم شخصی افراد به آنها خاطر نشان می سازد که شما نیز انتظار دارید که به حریم شخصی تان احترام بگذارند. دانستن این‌نکته برای کودکان ضروری است که آنها دارای حریم و محدوده ای شخصی هستند و کسی اجازه ندارد برایشان مزاحمتی ایجاد کند.
برای مثال، اگر فرد غریبه ای از کودکی خواست که کنارش بنشیند ، او میتواند صریح و شفاف به او بگوید که ، از انجام این کار احساس ناراحتی می کند و کنار او ننشیند. یا اگر یکی از آشنایان از کودکی خواست که همراه او به اتاقی خلوت برود ، میتواند خیلی مودبانه به او بگوید ، که از انجام این کار احساس خوبی ندارد و نمیخواهد همراه او برود. پدر و مادر میتوانند درباره ی تمامی این موارد با فرزندشان صحبت کنند و رفتار صحیح را به آنها آموزش دهند.
رعایت نکات ایمنی در مکان های عمومی
به عنوان یک اصل و قانونی کلی ، هیچگاه به فرزندتان اجازه ندهید در مکان های شلوغ و پر رفت و آمد از محدوده ی دید شما خارج شود . سعی کنید علت این اصل را واضح و روشن برایش توضیح دهید.
برای نمونه ، به فرزندتان بگویید : (( من دوست ندارم که تو گم بشوی ، دزدیده شوی ، یا آسیبی ببینی. )) از فرزندتان بخواهید زمانی که همراه با شما به مکان های شلوغ و عمومی مثل ، پارک ، بازارچه یا مرکز خرید می آید ، گوشه ای خلوت قایم نشود تا شما او را پیدا کنید.
نکته ی دیگر اینکه ، از قبل محلی را با یکدیگر تعیین کنید که اگر همدیگر را گم کردید ، بتوانید در آن جا منتظر یکدیگر بمانید . برای مثال ، دفتر اطلاعات ، یا دفتر نگهبانی.
رستوران رفتن :
رستوران مکانی عمومی است . افرادی که به رستوران میروند ، انتظار دارند که غذایشان را در سکوت و آرامش صرف کنند. بنابراین اگر قصد دارید همراه فرزندتان به رستوران بروید ، لازم است این‌نکته را به او یادآور شوید که سعی کند رفتاری مودبانه و احترام آمیز داشته باشد . در غیر این صورت مجبور میشوید که رستوران را ترک کنید.
اگر تصور می کنید که فرزندتان توانایی صبر کردن برای آماده شدن غذای سفارش داده شده اش را ندارد ، میتوانید از قبل اسباب بازی ، یا تعدادی مدادرنگی و کاغذ با خودتان به رستوران ببرید تا او بتواند تا آماده شدن غذا خودش را سرگرم نگه دارد.
منبع : کتاب الفبای زندگی برای کودکان
زندگی اجتماعی کودکان
زندگی اجتماعی کودکان
زندگی اجتماعی کودکان – بخش اولزندگی اجتماعی کودکان – بخش اول

زندگی اجتماعی کودکان کودکان بیرون از خانه ، با خطرها و آسیب هایی جدی و زیادی رو به رو هستند که عدم شناخت و آگاهی از آنها میتواند حوادث و پیشامدهای ناگواری برایشان به همراه داشته باشد. آنها برای اینکه بتوانند از این خطرهای احتمالی مصون بمانند ، لازم است مهارت های زیادی را بیاموزند. زندگی اجتماعی کودکان


زندگی اجتماعی کودکان – بخش دومزندگی اجتماعی کودکان – بخش دوم

زندگی اجتماعی کودکان برای اینکه کودک روش های ایمن رفت و آمد در محدوده ی محل سکونتش را یاد بگیرد ، لازم است که پدر و مادر ، هنگام قدم زدن با او در محله شان ، نکته های مهمی را یادآور شوند. برای مثال ، مشخص نمودن مسیری معین برای رفت و آمد در پیاده رو ، یا مشخص نمودن محدوده ای مجاز برای دور شدن کودک از خانه. زندگی اجتماعی کودکان


زندگی اجتماعی کودکان – بخش سومزندگی اجتماعی کودکان – بخش سوم

زندگی اجتماعی کودکان یادگیری قوانین و مقررات شهری برای کودکان کاری جالب و سرگرم کنند هاست . زمانی که همراه فرزندتان سوار اتومبیل هستید ، جهت یابی شمال ، جنوب ، مشرق و مغرب‌را به او یاد بدهید. شناسایی مسیرها ، محله ها و خیابان ها را با او تمرین کنید. زندگی اجتماعی کودکان


زندگی اجتماعی کودکان – بخش چهارمزندگی اجتماعی کودکان – بخش چهارم

زندگی اجتماعی کودکان لازم است فرزند شما یاد بگیرد که هنگام مواجه شدن با پیشامد و آسیب های احتمالی چه کاری میتواند انجام دهد. به این منظور میتوانید صحنه ای خیالی از یک حادثه را برای کودک مجسم کنید و از او بخواهید که سعی کند به حادثه دیدگان کمک کند. زندگی اجتماعی کودکان

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران