کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت هفتم
آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت هفتم کسانی که بین 3 تا 7 سالگی آسیب می بینند ، مشکلی در جهت و هدف در زندگی پیدا میکنند. یعنی این افراد ابتدا در تعیین هدف ها دچار اشکال هستند. مگر هدف هایی که برای آنها قطعی و مسلم است و با نمایشنامه و نقش های زندیگشان سازگار است.

آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت هفتم
15 . نداشتن جهت و هدف در زندگی
آسیب شماره ی پانزده ، کسانی که بین 3 تا 7 سالگی آسیب می بینند ، مشکلی در جهت و هدف در زندگی پیدا میکنند. یعنی این افراد ابتدا در تعیین هدف ها دچار اشکال هستند. مگر هدف هایی که برای آنها قطعی و مسلم است و با نمایشنامه و نقش های زندیگشان سازگار است. در غیر این صورت دائما از این شاخه به آن شاخه می پرند و هدف های مختلف و متفاوتی را دارند ، مثلا :
•    این موضوع را در رشته ی تحصیلی و در شغل و کار دارند ، نه آنچه که از بیرون به آنها تحمیل میشود ، بلکه از درون بعد از هر کاری و یا رشته ی تحصیلی ای ، خسته میشوند.
•    این موضوع را در روابطشان دارند. با سرعتی باورنکردنی و شدت و اشتیاقی فراوان ، به افراد نزدیک میشوند . اما بعد از مدت کوتاهی آنها را ترک میکنند و دشمنان بزرگ خودشان می شناسند.
•    در ازدواج و عشق و عاشقی ، به سرعت عاشق می شوند و ازدواج می کنند ؛ اما بعد از مدتی متوجه میشوند که چه اشتباه بزرگی کرده اند ! و هیچگونه روابط مطلوبی بین آنها نبوده و تمام علائم ازدواج بد ، از همان آغاز خودش را نشان داده است . اما متاسفانه برای آنها بسیار دیر خواهد بود.
به هر حال کسانی که مشکلی در انتخاب هدف ها دارند ؛ بعد از این که تازه هدفی را مشخص کردند ، در مسیر تحقق آن یا راه هایی را که انتخاب میکنند ، دچار اشکال هستند . مثلا :
این افراد به این نتیجه رسیده اند که باید مدرکی بگیرند و تازه خودشان را قانع کرده اند که باید در فلان رشته باشد ، اما چگونه؟ ، در چه دانشکده ای ؟ ، در کجا باید آن را خواند؟ ، کجا به سرعت میشود این کار را انجام داد؟ ، کجا با تقلب می شود مدرک گرفت؟ ، بعد از گرفتن مدرک با آن میخواهند که چه کاری بکنند ؟ ، چه جنبه ی این مدرک میتواند برای آنها اهمیت داشته باشد؟. همه ی این مسائلی است با وجودی که هدف را مشخص کرده اند و آن را قطعی و نهایی کرده اند ؛ هم چنان در انتخاب راه دچار اشکال هستند.این افراد اگر مایل به داشتن شهرت و محبوبیت و معروفیتی هستند ؛ ای بسا این هدف را برای خودشان مشخص میکنند ، اما وقتی که دیدند از راه خوب و درست نمیشود به چنین شهرت و توجهی رسید ، به راه بد می افتند.
درست مانند کودکانی که کوشش می کنند تا در مدرسه توجه همشاگردی ها را جلب کنند ، یا کوشش میکنند در ارتباط با دیگران امتیازاتی به دست آورند.
اما وقتی که دیدند این را از طریق خوب و درستش نمی توانند انجام دهند ، به بیراهه می افتند و با ایجاد مشکلات و مسائلی برای خودشان و دیگران ، به دنبال جلب توجه هستند.
اما آسیب 3 تا 7 سالگی تنها مربوط به داشتن جهت و هدف نیست ، بلکه معنی زندگی نیز برای این افراد زیر سوال می رود . این افراد با وجودی که ممکن است با ادعاهای عجیب و غریب روحانی و اخلاقی ، مطالبی را مطرح کنند و از نظر این که این اصول برای آنها در زندگی معنایی و یا نقشی دارد ، کاملا گم و گیج و گرفتار هستند .
با وجودی که مایل هستند خوب باشند با حسادتشان ، با خشمشان ، با کینه شان ، با دشمنی خود نه تنها به عنوان یک انسان خوب ، بلکه حتی به عنوان یک انسان عادی و معمولی هم نمیتوانند خودشان را کنترل کنند و در اختیار داشته باشند.
به بیان دیگر آسیب 3 تا 7 سالگی سبب میشود که معنای زندگی و خوبی زندگی ، رشد در زندگی ، تکامل ، خوشبختی و سلامت ، همه با وجود آگاهی ، زیر سوال برود!. بنابراین این افراد نه تنها در ارتباط با جهت و هدف ، بلکه در معنی و معانی زندگی هم گرفتار خواهند بود و ظاهری متفاوت از باطن خود دارند.
در حالی که ظاهرا آرام هستند ، در درونشان طوفانی برپاست. در حالی که به شما مهربانی و محبت می کنند ، خشم و کینه و دشمنی وجود آنها را به آتش کشیده است و در حالی که وانمود می کنند که خوش بین و امیدوار هستند ، با بدبینی و شک و تردید به همه چیز نگاه میکنند.
به هر حال آسیب 3 تا 7 سالگی میتواند تاثیرات ویرانگری در زندگی ما داشته باشد ، و به همین علت به عنوان پدر و مادر این دوران و بحران را باید برای فرزندانمان به گونه ای پشت سر بگذاریم و یا آنها را در این مسیر کمک کنیم تا خاطری آسوده داشته باشیم این آسیب و این خطرات به حداقل خودش رسیده است.
امید این است بعدا آنها بتوانند ( وقتی که جنبه های بد و منفی خودش را نشان می دهد) به گونه ای جبران و یا مسائل و مشکلات خودشان را حل کنند.
منبع : کتاب پرورش ، تعلیم و تربیت 3 تا 7 سالگی
آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت هفتم
آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت پنجمآسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت پنجم

آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت پنجم شماره ی یازده که در ارتباط با این مسئله است ( مسئله ی آسیب قبلی ) ، کسانی که بین 3 تا سالگی آسیب دیده اند ، پایه ها و اصولی که عقل باید بر مبنای آن محکم و استوار بنشیند را در همه ی زمینه ها یا بیشتر زمینه ها بر هم می ریزند. بنابراین نگاهی به دنیا دارند که با واقعیت نمی خواند. آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت پنجم


آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت ششمآسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت ششم

آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت ششم کسی که بین 3 تا 7 سالگی آسیب دیده است ، این احتمال را در ذهنش به وجود می آورد که همیشه میتواند از طریق تغییر احساسات و حالات خودش ، احساسات و حالات دیگران را عوض کند. یعنی این تصور و توهم برای او وجود دارد که : آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت ششم


کنجکاوی کودک 3 تا 7 ساله درباره چگونگی متولد شدن بچهکنجکاوی کودک 3 تا 7 ساله درباره چگونگی متولد شدن بچه

کنجکاوی کودک 3 تا 7 ساله درباره چگونگی متولد شدن بچه پرسشی که از حدود 4 سالگی تا 6 و 7 سالگی ادامه پیدا می کند ، موضوع کنجکاوی کودک درباره ی این است که : (( بچه چگونه به وجود می آید؟)) ، (( تولید می شود؟)) و یا (( چگونه به دنیا می آید؟)) . در این زمینه پدر و مادر باید بسیار مراقب باشند که اطلاعاتی را که به فرزندشان می دهند آن ها را کمک کند. کنجکاوی کودک 3 تا 7 ساله درباره چگونگی متولد شدن بچه


خودبینی و خود مداری در کودک 3 تا 7 سالهخودبینی و خود مداری در کودک 3 تا 7 ساله

خودبینی و خود مداری در کودک 3 تا 7 ساله کودک در این دوران حدود 3 یا 4 سالگی هم چنان خودبین و خودمدار است. یعنی حالات و احساسات خودش را همچنان به دنیای خارج مرتبط می کند و تصور او این است که هرچه را که او حس و احساس می کند و یا به ذهنش می آید همان چیزی است که اولا هست و دوم اینکه دیگران هم مانند او هستند. خودبینی و خود مداری در کودک 3 تا 7 ساله

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران