کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

1
مقابله با قلدری و زورگویی کودکان – بخش اول
مقابله با قلدری و زورگویی کودکان – بخش اول کودک آنلاین: اذیت و آزار و زورگویی اختلال رفتار بسیار جدی بوده و می تواند تاثیرات منفی بسیار شدید و گاهی ماندگار بر روی قربانی به همراه داشته باشد. زورگویی می تواند به صورت های زیر باشد:

مقابله با قلدری و زورگویی کودکان – بخش اول
کودک آنلاین: اذیت و آزار و زورگویی اختلال رفتار بسیار جدی بوده و می تواند تاثیرات منفی بسیار شدید و گاهی ماندگار بر روی قربانی به همراه داشته باشد. زورگویی می تواند به صورت های زیر باشد:
- اذیت و آزار فیزیکی یا کلامی
- تهدید و ارعاب (به هر شکل و محتوی)
- گرفتن و یا صدمه رساندن به سایل شخصی فرد
- وادار کردن فرد به انجام کاری که تمایلی ندارد.
- دور نگهداشتن و یا طرد فرد از جمع و فعالیت گروهی معمولی
اگرچه در میان دوستان گاهی کلمات نامناسب به کار برده می شود و حتی سر به سر گذاشتن و دست انداختن وجود دارد ولی برخلاف زورگویی رابطۀ قوی و ضعیف و تسلط و سلطه پذیری و نیت و قصد منفی وجود ندارد.
کودکانی که در مدرسه مورد زورگویی قرار می گیرند و خصوصاً کودکان خجالتی معمولاً آن را با کسی در میان نمی گذارند (خصوصاً اگر با والدین رابطۀ نزدیک و صمیمی نداشته باشند) و در صورت وجود یک یا چند عادات زیر بایستی به فکر مورد زورگویی قرار گرفتن کودک بود:
- عدم تمایل کودک به رفتن به مدرسه یا فرار از مدرسه
- عدم تمایل کودک به انجام برخی از امور معمولی قبلی (نظیر عدم تمایل به استفاده از اتوبوس برای رفتن به مدرسه و ...)
- تغییر رفتار، خلق و خو و حالات روانی کودک (در خود فرو رفتن، نگرانی، بهانه گیری، کاهش انرژی، اختلال خواب یا اشتها و ...)
- وجود آثار ضرب و جرح بر بدن یا لباس
- درخواست غیرمعمول (افزایش نیاز به پول توجیبی)
- افت تحصیلی•    علل زورگویی و اذیت و ازار
عوامل مختلف خانوادگی، فردی و اجتماعی (جو حاکم بر مدرسه) در بروز زورگویی نقش ایفا می کنند:
الف) علل خانوادگی: الگوهای پرورشی سخت گیرانه و نیز سهل گیرانه، عدم وجود روابط صمیمی و مهربانانه میان اعضاء خانواده، پرخاشگری و تهاجمی بودن هر یک از والدین و تنبیه فیزیکی می تواند منجر به بروز این اختلال رفتاری در کودک شوند.
توجه: کودک زورگو و پرخاشگر در خارج، خود قربانی زورگویی و خشونت در منزل است.
ب) علل فردی: کودکان پر جنب و جوش با رفتارهای آنی و لحظه ای و غالباً تنومند (در مقایسه با همسن و سالان خود) بیشتر دچار رفتارهای خشن و پرخاشگرانه می شوند.
ج) علل اجتماعی: ساختار قوانین و میزان نظارت حاکم بر محیط مدرسه و قوانین و باورها و هنجارهای اجتماعی نقش بسیار زیادی در بروز یا پیشگیری از زورگویی دارند.
•    کمک به کودک
برخلاف تصور عامه که زورگویی و کشمکش میان کودکان و نوجوانان را مسئلۀ طبیعی و مرحلۀ تکاملی گذرا در کودکان در نظر می گیرند، این موضوع یک نوع اختلال رفتاری بسیار مهم و جدی بوده و بایستی بلافاصله اقدام مناسب به عمل اید.
کودک قربانی معمولاً به دلیل احساس گناه، شرم، قصور و یا ترس چیزی را به زبان نمی آورد و شما بایستی به محض مشاهدۀ نشانه هایی، ترتیبی اتخاذ کنید تا زمینه و تمایل او برای گفتگو به وجود آید.
مشاهدۀ وضعیت مشابهی (برنامۀ تلویزیونی یا در زندگی روزمره) و یا ذکر خاطرۀ مشابهی از دوران کودکی، خود زمان مناسبی برای طرح این مسئله است. سؤالاتی نظیر "تو در این مورد چه فکر می کنی؟" یا "تا حالا چنین اتفاقی برای تو هم افتاده؟" همراه باشد.
در چنین ارتباط و گفتگویی نبایستی خود را عصبانی و نگران نشان داد بلکه باید با حفظ آرامش و درایت، ناخرسندی خود را از اتفاق افتاده بیان کرده و به کودک ابراز کرد که اشتباه و قصوری از او رخ نداده و رفتار شخص خاطی است که بسیار زشت و ناپسند بوده و شما حامی او خواهید بود و می توان قضیه را به درستی حل کرد.

منبع: کمرویی، خجالت، جسارت و ابراز وجود در کودکان، نوجوانان و بالغین
مقابله با قلدری و زورگویی کودکان – بخش اول

مقابله با قلدری و زورگویی کودکان – بخش دوممقابله با قلدری و زورگویی کودکان – بخش دوم

مقابله با قلدری و زورگویی کودکان – بخش دوم از طریق صحبت با کودک و یا دوستان او اطلاعات لازم را به دست آورید (کی، کجا، چندین بار و ...) و با معلم و در صورت لزوم ناظم یا مدیر مدرسه موضوع را در میان بگذارید. از رو در رو کردن کودک با فرد خاطی خودداری کنید و موارد زیر را به کودک انتقال دهید:

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران