کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت پنجم
آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت پنجم شماره ی یازده که در ارتباط با این مسئله است ( مسئله ی آسیب قبلی ) ، کسانی که بین 3 تا سالگی آسیب دیده اند ، پایه ها و اصولی که عقل باید بر مبنای آن محکم و استوار بنشیند را در همه ی زمینه ها یا بیشتر زمینه ها بر هم می ریزند. بنابراین نگاهی به دنیا دارند که با واقعیت نمی خواند. آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت پنجم

آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت پنجم
11 . داشتن تفکری معجزه گرانه (Magical Thinking )
شماره ی یازده که در ارتباط با این مسئله است ( مسئله ی آسیب قبلی ) ، کسانی که بین 3 تا  7 سالگی آسیب دیده اند ، پایه ها و اصولی که عقل باید بر مبنای آن محکم و استوار بنشیند را در همه ی زمینه ها یا بیشتر زمینه ها بر هم می ریزند. بنابراین نگاهی به دنیا دارند که با واقعیت نمی خواند.
اما این عدم واقعیت ، به صورت عجیب و غریبی خودش را نشان می دهد. باور دارند که موجوداتی پنهان در جهان و در کار هستند و نیروهایی مشغول فعالیت هستند و راه های دیگری برای درک و کشف واقعیات جهان وجود دارد. انسان از بیراهه های فردی و شخصی و تجربیات خودش نمیتواند به واقعیات و حقایق دسترسی پیدا کند.
در حالی که در طول تاریخ هیچ کس نه از این راه دارویی کشف کرده و نه موجب افزایش مواد کشاورزی شده است و نه بیماری را شفا داده است و نه دست به کار دیگری زده است ؛ مگر در همان دنیای توهم و خیال و دروغ و فریبی که غالب اوقات متاسفانه دیده میشود.
اما یک چنین فردی باور دارد که نیروهایی ، موجوداتی ، پدیده هایی در جهان در کارند و اوضاع جهان را رو به راه می کنند. در حالی که با کمی دقت خواهید دید کسانی که این باورها را ندارند و این اعتقادات را نمی پذیرند ، غالب اوقات بهتر و راحت تر و سالم تر و خوشحال تر و خوشبخت تر زندگی میکنند.
ولی برای یک چنین فردی ، اصل و اساس چنین باورهایی ، (( تصور و تخیلش )) است. زیرا از طریق این نیروها و موجودات هستند که میتواند جهان را در اختیار بگیرد و به دنبال راه های ساده ای ، برای حل مسائل و مشکلات فراوان خودش باشد.اینجاست که نوعی (( تفکری معجزه گرانه )) را پیدا میکند و باورش این است که در جهانی با این همه نظم  و ترتیب و قاعده و قانون ، اگر به اندازه ی کوچک ترین دگرگونی ، یا تخلفی رخ دهد ، اوضاع زمین و زمان به خاطر خواستن یا انتظار او ، به یکباره بر هم میریزد و در نتیجه این افراد آمادگی این را پیدا میکنند که هر نوع احتمال و یا اتفاق غیرممکن را قطعی و یقین بدانند و منتظر تحقق آن باشند و از کار و فعالیتی که باید انجام بدهند و یا آگاهی برای درک این که چه باید کرد و مطلع شوند و به دنبال آن بروند ، خودشان را دور نگه می دارند.
این افراد به خاطر این آسیب 3 تا 7 سالگی به راحتی میتوانند مورد استفاده و سوء استفاده ی بازیگران و حقه بازانی قرار بگیرند که با این موضوع ها و این نوع باورها و اعتقادات ، میتوانند به آنها وعده هایی را بدهند ، وعده هایی که هیچ وقت نه اتفاق افتاده ، و نه اتفاق خواهد افتاد.
اما برای کسی که بین 3 تا 7 سالگی آسیب دیده است ، تقریبا همه چیز ممکن است که هر قاعده و قانون ، خلقت ، فقط به اشاره ای و کنایه ای میتواند برهم بریزد و آنچه را که مورد نظر و مطلوب اوست ، فراهم شود.
بنابراین کسانی که بین 3 تا 7 سالگی آسیب دیده اند ، آماد گی برای نظام باورها و اعتقاداتی دارند و ممکن است رشته ای با دقت علمی مطالب را بدانند و وقتی که به قسمت های دیگر میرسند که آشنا کمی با آن دارند و یا موضوع هایی که خارج از حریم و حدود آگاهی و دانایی انها است ، به راحتی آماده هستند که کودکانه هر باوری را بپذیرند و هر اعتقادی را قبول کنند. جالب این است که به خاطر جنبه ی کودکی ، خیلی از اوقات ، اصالت و اهمیت را به این گونه باورها و اعتقادات می دهند. زیرا تصویر و تصوری دارند که واقعیت در جای کوچکِ محدودی نشسته و حال آن که این نظر آنها همه چیز را در بر گرفته است.12 . گناه مسموم ( Toxic Guilt  )
به خاطر این حالت شماره یازدهم است که چیز دیگری بین 3 تا 7 سالگی اتفاق می افتد که به عنوان (( گناه مسموم )) آن را میشناسیم یعنی (Toxic Guilt ) . این گناه مسموم معنایش این است که من احساس قدرت و توانایی می کنم ، در حالی که قدرتی ندارم و توانایی از آنِ من نیست !. به طور مثال :
•    من تصور می کنم بین 3 تا 7 سالگی ، اگر برای خرید کفش به پدر و مادرم فشار نیاورم ، اختلافات آنها را از بین می برم ، و آنها با هم دوست خواهند بود!
•    من تصور می کنم که اگر خوب و مهربان باشم ، توان این را خواهم داشت که زندگی خانواده را بهتر کنم!
•    من اگر خودم را به خواب بزنم ، پدر و مادر با هم دعوا نخواهند کرد.
•    اگر من چنین چیزی را نخواهم ، یا چنین کاری را انجام بدهم ، دگرگونی ای این چنین را میتوانم در محیط اطرافم به وجود بیاورم.
گناه مسموم ، انسان را با این توهم آشنا می کند که :
•    من یکه و تنها می توانم به جنگ همه ی دنیا بروم.
•    من یکه و تنها توان آن را دارم که مسائل و مشکلات جهان را از میان ببرم.
به همین دلیل به راحتی درگیر گروه های افراطی و تندرویی میشوند که وعده های بسیار جالب و جاذبی را در مدتی کوتاه ، آن هم برخی از اوقات نه با فعالیت ، بلکه با عدم فعالیت می دهند.
بنابراین کسانی که بین 3 تا 7 سالگی آسیب دیده اند ، این تصور را دارند که از عهده ی همه ی کارها برمی آیند. باور آنها این است که یک تنه میتوانند مسائل و مشکلات را حل کنند و یا انتظار دارند که یک نفر ، یک تنه ظاهر شود و همه ی کارها را برای آن ها حل کند و در نتیجه خاطر آنها را از بابت حل مسائل و مشکلات دنیا آسوده کند.
فردی که در 3 تا 7 سالگی آسیب دیده است ، طوری است که همه چیز را ممکن می داند و غالب اوقات این را در قدرت خودش می بیند ؛ تا آنجایی که فکر می کند که اگر کتابی بنویسد ، اگر مطلبی را ارائه بدهد ، اگر در یک برنامه ی رادیویی و یا تلویزیونی حرفی بزند ، تاثیر عمیق و اساسی در همه ی جهان خواهد داشت و بعدا حیرت می کند که چرا با وجود این همه کوشش ها ، هیچ تغییر محسوس و ملموسی اتفاق نیفتاد !.
به هر حال آسیب 3 تا 7 سالگی فرد را با چنین حالتی رو به رو می کند و علاوه بر این مسئله ی گناه مسمومیت که بیان شد ؛ احساس گناه در جهت همه ی خطاها و اشتباهات و قصور و کوتاهی های خودش نیز پیدا میکند ، که خودش را نه تنها گناهکار ، بلکه مستحق و مستوجب مجازات در این جهان و جهان دیگر می داند.
منبع : کتاب پرورش ، تعلیم  تربیت 3 تا 7 سالگی
آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت پنجم
آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت چهارمآسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت چهارم

آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت چهارم کودک در یک سال اول با حس یا ( Sense ) و (Sensation ) احساسِ خودش بیش از هر چیز دیگری زندگی میکند. بین 1 تا 7 سالگی علاوه بر رشد حس ، هوش (Intellingence ) و تخیل و تصور ( Imagination ) ، رشد می یابد. آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت چهارم


آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت ششمآسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت ششم

آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت ششم کسی که بین 3 تا 7 سالگی آسیب دیده است ، این احتمال را در ذهنش به وجود می آورد که همیشه میتواند از طریق تغییر احساسات و حالات خودش ، احساسات و حالات دیگران را عوض کند. یعنی این تصور و توهم برای او وجود دارد که : آسیب های دوران 3 تا 7 سالگی و تاثیر آنها در بزرگسالی – قسمت ششم


خودآموزی در کودکان 3 تا 7 ساله – قسمت اولخودآموزی در کودکان 3 تا 7 ساله – قسمت اول

خودآموزی در کودکان 3 تا 7 ساله – قسمت اول کودک در مرحله ای است که دست به خودآموزی می زند و بیشتر آگاهی های کودک بین 3 تا 7 سالگی از طریق خودش می باشد تا اینکه از دیگران بیاموزد. در این دوران است که بیشتر کارها را نه از طریق تجربه به عنوان (Experience ) بلکه به عنوان تمرین یعنی ((Exercise )) انجام می دهد و مایل هست که جهان را برای خودش معنی دار کند. خودآموزی در کودکان 3 تا 7 ساله – قسمت اول


تجربه های تازه و جالب در زندگی کودک  - 3 تا 7 سالگیتجربه های تازه و جالب در زندگی کودک - 3 تا 7 سالگی

تجربه های تازه و جالب در زندگی کودک - 3 تا 7 سالگی اما مسئله مهم و اساسی در دوران 3 تا 7 سالگی کودک به وجود آوردن تجربه های تازه و جالب در زندگی او است. تجربه های تازه و جالب در زندگی کودک - 3 تا 7 سالگی

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران