کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
اختلالات عاطفی بلوغ
اختلالات عاطفی بلوغ بلوغ دوران استرس و فشار است. استرس هر نوع محرک یا تغییر در محیط داخلی و خارجی است که ممکن است باعث اختلال در تعادل حیاتی بدن گردد و در شرایط خاصی بیماری زا باشد. استرس های بلوغ باعث هیجان ها ، مشکلات عاطفی و گاهی روانی می‌شود. میتوان گفت که اشکالات عاطفی ، نوعی واکنش نسبت به تغییرات و انقلابات طبیعی بلوغ است. اختلالات عاطفی بلوغ

اختلالات عاطفی بلوغ
بلوغ دوران استرس و فشار است. استرس هر نوع محرک یا تغییر در محیط داخلی و خارجی است که ممکن است باعث اختلال در تعادل حیاتی بدن گردد و در شرایط خاصی بیماری زا باشد. استرس های بلوغ باعث هیجان ها ، مشکلات عاطفی و گاهی روانی می‌شود. میتوان گفت که اشکالات عاطفی ، نوعی واکنش نسبت به تغییرات و انقلابات طبیعی بلوغ است.
اولین عکس العملی که نوجوانان در برابر استرس ها از خود نشان می‌دهند واکنش های سازشی است. این واکنش ها که اغلب به صورت مکانیزم های دفاعی بروز می‌کنند به سازگاری فرد با عوامل استرس زا کمک می‌کنند و باعث کاهش تنش و فشار می‌گردند و در واقع نوعی تسکین موقت هستند.
مکانیزم های دفاعی وسائلی هستند که برای حفظ شخصیت و ایجاد هماهنگی بین تمایلات و برای کاهش فشار و استرس به کار گرفته میشوند مکانیزم های دفاعی متعدند. در نوجوانان بیشتر مکانیزم های دفاعی زیر دیده میشود :
1 . عقب نشینی و بازگشت : در این مکانیزم ، نوجوان سیر قهقرائی می‌کند و به عقب باز می‌گردد و رفتار کودکانه از خود بروز می‌دهد او بهانه گیر میشود و بیش از اندازه به سایرین متکی می‌گردد.
2 . همانند سازی : در این واکنش ، نوجوان سعی می‌کند که خصوصیات دیگران را به خود نسبت داده و خود را مانند سایرین جلوه دهد.
3 . برون فکنی : در این مورد نوجوانان تمایلات ناپسند خود را به دیگران نسبت می‌دهد و خود را در زمینه صفات ناپسند خویش کور می‌بیند و دائما از اطرافیان خود عیب جویی می‌کند.
4 . جبران : در این صورت نوجوان برای برآوردن امیال خود که با موانع اجتماعی یا فردی برخورد کرده است به رفتارهای مورد قبول جامعه می‌پردازد مثلا به ورزش رو می‌آورد.
5 . دلیل تراشی : گاهی نوجوان برای رفتار خود به توجیه می‌پردازد و دلایلی می‌آورد که واقعا علت اصلی رفتار او نیست و بیشتر برای حفظ موفقیت و حفظ وضعیت روانی خویشتن است. مثلا برای بیان شکست خود ، نداشتن وقت و سختگیری والدین را دلیل می‌آورد و نقش‌خود را در این شکست بیان نمی‌دارد.
6 . سرکوبی : در این واکنش ، آرزوها و تمایلات مزاحم از قسمت آگاه به عقب رانده می‌شوند در این صورت تمایلات سرکوفته از بین نمیروند و هرگاه مجالی بیابند تظاهر خواهند نمود.
گاهی واکنش جوانان در مقابل استرس ها و فشارها از حد عکس العمل های دفاعی تجاوز می‌کند و به صورت حالات هیجانی بروز می‌نماید حالات هیجانی در دوران نوجوانی معمولا به صورت زیر است :
الف ) نگرانی : نگرانی یک حالت هیجانی متداول در بین نوجوانان است. معمولا نوجوانان نگران آینده ، وضع تحصیل ، شغل و روابط خود با همسالان و جنس مخالف هستند. نگرانی ها در این دوره طیف گسترده ای دارد.

اختلالات عاطفی بلوغ


اختلالات عاطفی بلوغ

ب ) ترس : ترس ممکن است عادی باشد و محدود به یک تجربه در زندگی گردد . ترس عادی پاسخی است که نسبت به تهدید واقعی داده می‌شود.
ج ) احساس حقارت : احساس حقارت از ارزیابی نادرست خویش سرچشمه می‌گیرد و بر عدم کارآیی خیالی یا واقعی مبتنی است . این احساس وقتی بری نوجوان پیش می‌آید که‌خود را پایین تر از حد مطلوب ببیند و تصور کند که به آنچه‌که‌خود را شایسته آن می‌داند نرسیده است.
احساس حقارت به وسیله خانواده ، گروه همسن و جامعه ایجاد میشود. خانواده نقش مهمی‌در ایجاد این احساس دارد وقتی فرد در خانواده تحقیر شود احساس بی ارزشی می‌کند مدرسه پس از خانواده عامل مهمی‌در شکل گیری این احساس است برخورد معلمین و همسالان در پذیرش یا عدم پذیرش فرد در گروه تاثیر می‌گذارد و چنانچه محیط مدرسه فوق العاده رقابت آمیز باشد و دانش آموز همواره بر سایرین مقایسه گردد و تحقیر شود ممکن است‌خود را ناتوان پندارد و در نتیجه احساس حقارت کند.
احساس حقارت دارای نشانه های زیادی است از جمله اینکه فرد :
1 . نسبت به انتقاد دیگران حساس است. 2 .‌خود را هدف همه انتقادها میداند . 3 . از مردم کناره گیری می‌کند. 4 . بیش از اندازه از دیگران چاپلوسی می‌کند. 5 . در موارد رقابت آمیز ، واکنش های نامطلوبی نشان می‌دهد. 6 . دیگران از تحقیر میکند.
خجالت نشانه ای از احساس حقارت است. نوجوان خجالتی وقتی با مردم رو به رو می‌شود بیش از حد متوجه خویشتناست و چون فاقد اطمینان شخصی است و از ابراز خود می‌ترسد در بین جمع ساکت می‌ماند و کناره گیری می‌کند. خجالت و عدم قدرت ارتباط با دیگران و در نتیجه احساس حقارت بیشترین مشکل دانشجویان تشکیل می‌دهد.
د ) احساس گناه : احساس گناه از هیجان های متداول بین نوجواناناست. وقتی نوجوان کار خود را برخلاف فرم و معیار اخلاقی – اجتماعی بداند ، احساس گناه می‌کند. احساس گناه معمولا با افسردگی و اضطراب همراه است و گاهی در اثر ترس احساس بی کفایتی به فرد دست میدهد.
ه ) خصومت و پرخاشگری : در جوانان پرخاشگری و تندمزاجی ، زیاد دیده میشود دلیل کلی خصومت را ناکامی‌و تعارض دانسته اند وقتی فرد نتواند خواسته های‌خود را عملی کند یا در انتخاب ها ، دچار تعارض شود عکس العمل پرخاشگری را بروز می‌دهد.
خصومت ممکن است متوجه شخص خاص باشد یا متوجه فرد به خصوص نباشد. جوانان طبقه پایین خشم خود را راحت تر بیان می‌کنند ولی جوانان طبقه متوسط یاد می‌گیرند که خصومت‌خود را بپوشانند و از بروز آن جلوگیری نمایند. دختران بیش از پسران تحت فشار قرار می‌گیرند تا خشم‌خود را ابراز ندارند.
پرخاشگری در پسران نشانه مردانگی محسوب می‌شود ولی در دختران عیب به حساب می‌آید. عدم ابراز خصومت به فشار بیشتر روانی می‌انجامد و چه بسا صورت ناراحتی های نوروتیک یا سیکوسوماتیک بروز می‌کند.
هرگاه فشار روانی و استرس های مختلف زیاد باشد بیم آن می‌رود که روال زندگی طبیعی و معمول یک جوان از هم پاشیده شود و دچار نوعی اختلال عاطفی یا روانی بشود.
منبع : کتاب مدیریت خانواده (4)
اختلالات عاطفی بلوغ
اختلالات عاطفی بلوغ
بعضی از پیامدهای دوران بلوغ بعضی از پیامدهای دوران بلوغ

بعضی از پیامدهای دوران بلوغ کودک آنلاین: گاهی واکنش‌های جوانان در چنین سنینی به‌صورت هیجانات گوناگونی بروز می‌کند. ازجمله می‌توان به هیجانات زیر اشاره کرد. بعضی از پیامدهای دوران بلوغ


عوامل موثر در دوران بلوغعوامل موثر در دوران بلوغ

عوامل موثر در دوران بلوغ وجود خانواده ای آگاه و علاقه مند موجب می شود فرزند این دوران را به آرامی و بدون دغدغه ی خاطر سپری نماید. زیرا وجود پدری آگاه و مطمئن و مادری دلسوز و با اطلاع کمک میکن تا این دوران بحرانی را به راحتی پشت سر بگذارد. بنابراین مواظب رفتار خود از یک طرف و فرزندش از طرف دیگر بوده و او را آرام آرام با اطمینان به صراط مستقیم هدایت می کند. عوامل موثر در دوران بلوغ


بلوغ عاطفی کودکبلوغ عاطفی کودک

بلوغ عاطفی کودک کودک آنلاین: بلوغ عاطفی یعنی رشد کردن به گونه ای که بتوانیم شخصاً امیال و احساسات خود را مدیریت کنیم. امروزه بیش از هر زمان دیگر می دانیم که گرچه دانش و درک ما با گذشت زمان بیشتر می شود، اما کیفیت واکنش های عاطفی، پیشرفت مشابهی به خود نمی بیند. بلوغ عاطفی کودک


زمینه ی احساسی ، عاطفی و هیجانی کودکزمینه ی احساسی ، عاطفی و هیجانی کودک

زمینه ی احساسی ، عاطفی و هیجانی کودک می دانیم که از حدود 5-6 ماهگی کودکان متوجه حالات عزیزان و اطرافیان خودشان می شوند و کاملا به آنها پاسخ و یا واکنش نشان می دهند. زمینه ی احساسی ، عاطفی و هیجانی کودک

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران