کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
اضطراب امتحان در‌کودکان
اضطراب امتحان در‌کودکان اضطراب ، فردی است.در بعضی دانش آموزان اضطراب باعث افزایش انگیزش و در‌ بعضی دیگر باعث کاهش آن می‌شود. دانش آموزی که نمره ی منفی‌در یک امتحان می‌گیرد ممکن است از نظر هیجانی برآشفته شود و به گریه بیافتد. اضطراب امتحان در‌کودکان

اضطراب امتحان در‌کودکان
اضطراب ، فردی است.در بعضی دانش آموزان اضطراب باعث افزایش انگیزش و در‌ بعضی دیگر باعث کاهش آن می‌شود. دانش آموزی که نمره ی منفی‌در یک امتحان می‌گیرد ممکن است از نظر هیجانی برآشفته شود و به گریه بیافتد.
دانش آموز دیگری ممکن است خیلی ناامید و عصبانی شود و معلم را به خاطر آموزش ضعیف سرزنش کند. دانش آموز دیگری ممکن است با اضطراب شدید واکنش نشان دهد و در مورد نوع واکنشی که والدینش نشان خواهند داد نشخوار ذهنی داشته باشد و در بقیه ی روز های کلاس به خوبی تمرکز نکند .
حال دانش آموز دیگری ممکن است تمرکز کند و تصمیم بگیرد که برای امتحان بعدی خود را آماده کند.
کودکان و نوجوانان مضطرب بر خود متمرکز می‌شوند و در مورد آنچه باید در طول یک امتحان انجام دهند نگران میشوند. در موقعیت های امتحانی سخت آنها به جای فکر کردن درباره ی امتحان‌در مورد اینکه دارند چه کاری انجام می‌دهند فکر میکنند و این امر عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تنظیم هیجان‌در طول امتحان شامل فرایندهای ارزیابی و تمرکز بر تکلیف و هیجان می‌شود. تنظیم هیجان همچنین به خاطر اضطرابی که ایجاد شده است مستلزم تمرکز دوباره می‌باشد.
بر طبق انجمن علمی ملی‌در زمینه ی کودکان‌در حال رشد وقتی که فرد نمیتواند به خوبی احساساتش را مدیریت کند تفکر معیوب میشود و تحقیقات نشان داده اند که اضطراب عملکرد امتحان دانش آموز را کاهش می‌دهد.
بسیاری از کودکان‌در مورد امتحان نگرانی دارند و اضطراب امتحان ممکن است به علت افزایش امتحاناتی که با استانداردهای مدارس آمریکا ارتباط دارد در‌حال افزایش باشد. دانش آموزان موفق‌در موقعیت های پر استرس اغلب اضطراب را به خوبی مدیریت و از راهبردهای خودنظمی استفاده میکنند.
اگرچه‌در هر محیط امتحانات سخت می‌تواند برای بعضی از دنش آموزان استرس زا باشد اما آنهایی که نگرش های منفی دارند و آنهایی که موقعیت را تهدید کننده ارزیابی میکنند در امتحان خوب عمل نمی‌کنند.
علاوه بر این نارضایتی مکرر یا مداوم نوعی تنبیه بعد از شکست است و یکی از پیش آیندهای متداول اضطراب امتحان می‌باشد.


اضطراب امتحان در‌کودکان


اضطراب امتحان در‌کودکان


اضطراب امتحان با مهارت های ضعیف مطالعه سازماندهی ضعیف ، ترس از شکست و مشکل‌در فهم موضوع اصلی ارتباط دارد. چندین دلیل ممکن برای اضطراب ریاضی ذکر کرده اند که شامل موارد زیر میشود :
•    نبود کافی‌در معرض تجارب آموزشی ای که باعث ارتقاء نگرش مثبت میشود.
•    والدینی که اضطراب ریاضی را تجربه کرده اند.
•    شیوه های آموزشی ضعیف
•    تکرار خیلی زیاد
•    کمبود کاربرد ریاضی در زندگی روزمره
•    باورهای فرهنگی خاص
خودگویی اطمینان بخش همانند (( نگران نباش)) یا (( بیشتر تلاش کن)) راهبردهایی هستند که به بعضی از کودکان در‌کنترل اضطرابی که‌در حین امتحان مداخله میکند کمک میکند.
وقتی که یک دانش آموز تجارب زیادی در مسایل خاصی دارد باورهای ویژه – موقعیت که رشد یافته اند انتظار عملکرد فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
از سویی دیگر اگر فرد تجارب خاصی‌در یک موقعیت خاص نداشته باشد ارزیابی ها ممکن است بر پایه ی خوش بینی یا بدبینی عمومی فرد صورت بگیرد. مثلا باورهای دانش آموزان درباره ی ریاضیات ، همان طوری که به تجارب  اولیه‌در زمینه ریاضیات رابطه دارد ، به باورهای والدین درباره ریاضی ، فرهنگ خانوادگی ، و شرایط کلاسی موجود هم بستگی دارد.
بعضی از دانش آموزان معتقدند که پسران‌در ریاضی بهتر عمل میکنند ، یا خودشان (( استعداد ریاضی )) ندارند ، یا آنها ناتوانی‌در یادگیری ریاضیات دارند.
در‌ سال‌های دبیرستان دختران نسبت به پسران اضطراب ریاضی بیشتری از خود نشان می‌دهند. آنها چندان از ریاضیات لذت نمی‌برند و نسبت به پسران‌در عملکرد ریاضی بیشتر احساس خجالت میکنند. کیت و ریمر دریافتند که اضطراب ریاضی (( سیالیت ریاضی )) را به ویژه‌در دانش آموزان بزرگتر تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اکثرا دانش آموزانی که عقیده دارند میتوانند پیشرفت کنند عملکرد خوبی دارند. حتی آنهایی که‌در مورد توانایی خود غلو میکنند نسبت به آنهایی که واقع بین هستند در سطح بالاتری عمل میکنند.
غلو کردن‌در مورد توانایی میتواند به عنوان یک راهبرد خودتنظیمی‌در نظر گرفته شود و دانش آموزانی که عقیده دارند توانا هستند زمان رو به رو شدن با استرس هیجانات منفی را کم برآورد میکنند.
باورهایی درباره شایستگی فرد در تنظیم هیجانات توجه و رفتارش هم میتواند باعث بدتر شدن وضع شود و هم میتواند عملکرد مدرسه را تسهیل نماید. اگر دانش آموزان بر این عقیده باشند که آنها تحت کنترل نیستند زمانی که وارد دبیرستان می‌شوند هیجان منفی و استرس های مدرسه ای بیشتری را تجربه میکنند.
عقاید خودتنظیمی ناسازگارانه دانش آموزان را در برابر فشارهای تحصیلی و هیجانی‌در طی گذر از یک دوره ی تحصیلی آسیب پذیر می‌سازد.
منبع : کتاب تنظیم هیجان کودکان
اضطراب امتحان در‌کودکان
ترس و اضطراب در کودکانترس و اضطراب در کودکان

ترس و اضطراب در کودکان اغلب والدین تصور میکنند که کودکانشان نگرانیهایی از قبیل هزینه ی زندگی ، امور اجتماعی و... ندارند پس نباید ترس و اضطراب هم داشته باشند.در حالی که کودکان با زندگی کودکانه خود نیز معضلاتی دارند. بعضی از کودکان خجول ، ترسو ، گوشه گیر و کم صحبت هستند و حتی پشت سر مادرشان مخفی میشوند. ترس و اضطراب در کودکان


چگونگی رشد اضطراب در کودکانچگونگی رشد اضطراب در کودکان

چگونگی رشد اضطراب در کودکان کودک آنلاین: حدود 10 درصد اشخاص، به طور غیر عادی به هر نشانۀ خطری، حساس هستند. این ویژگی در کودکان، از 21 ماهگی قابل تشخیص است و در نتیجه به نظر می رسد که بخشی از خلق و خوی مادرزادی کودک باشد. چگونگی رشد اضطراب در کودکان


علل و عوارض فیزیکی اضطراب در کودکان 7 تا 13 سالهعلل و عوارض فیزیکی اضطراب در کودکان 7 تا 13 ساله

علل و عوارض فیزیکی اضطراب در کودکان 7 تا 13 ساله کودک آنلاین: ترس، اضطراب و وحشت به ویژه اضطراب و وحشت دگرگونی هایی را در بدن انسان موجب می شود. بچه ها می توانند در این سن و سال گرفتار سر درد شوند و مشکلات تنفسی پیدا کنند یا مشکلات جهاز هاضمه، دل درد، معده درد و برخی از اوقات در کار دفع و ادرارشان اشکالاتی پیدا شود یا گرفتار تکرر ادرار شوند.


رفتار افراد خانواده در مقابله با اضطراب کودکرفتار افراد خانواده در مقابله با اضطراب کودک

رفتار افراد خانواده در مقابله با اضطراب کودک کودک آنلاین: زندگی کردن با یک کودک حساس، کار ساده‌ای نیست؛ زیرا معمولاً روابط خانوادگی تحت تأثیر اضطراب کودک قرار می‌گیرد. البته، این گفته لزوماً بدان معنی نیست که علت اضطراب کودک، رفتار افراد خانواده‌اش بوده است، اما می‌تواند به این معنی باشد که به علت و در پاسخ به اضطراب کودک، رفتار خانواده غیرعادی شده است. رفتار افراد خانواده در مقابله با اضطراب کودک

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران