کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
پرورش کودک درخشان – قسمت هشتم
پرورش کودک درخشان انجام تکلیف های مدرسه را در اولویت بگذارید . این نیز ، ویژگی مشترک خانواده های فرزندان موفق است ؛ برای نمونه ، انجام تکلیف های مدرسه بر دیدن تلویزیون یا هر کار دیگری پیشی دارد. پس برنامه های تلویزیونی دلخواهشان را ضبط کنید ، تا پس از انجام تکلیف هایشان ببینند. پرورش کودک درخشان

پرورش کودک درخشان – قسمت هشتم
11 . آغاز هوشمندانه ی مدرسه رفتن کودک
انجام تکلیف های مدرسه را در اولویت بگذارید . این نیز ، ویژگی مشترک خانواده های فرزندان موفق است ؛ برای نمونه ، انجام تکلیف های مدرسه بر دیدن تلویزیون یا هر کار دیگری پیشی دارد. پس برنامه های تلویزیونی دلخواهشان را ضبط کنید ، تا پس از انجام تکلیف هایشان ببینند.
آگاهی از وضعیت او در مدرسه
یکی از گله های آموزگاران از پدر و مادری است ، که هرگز از وضعیت کودک در مدرسه خبر ندارند ؛ و برای یادگیری کودک به اندازه ی لازم از و پشتیبانی نمی کنند. وقتی به مدرسه اش سر می زنید ، به او می فهمانید تحصیلات بسیار مهم است.
پس بکوشید از آنچه به کودک آموزش داده می شود ، آگاهی یابید ؛ و رابطه ی خود را با آموزگارانش حفظ کنید. آموزگاران خردمند می خواهند از استعدادهای خاص و شیوه ی یادگیری کودک در خانه آگاه شوند. پدر و مادر خردمند می خواهند از استعدادهای خاص و شیوه ی یادگیری کودک در خانه آگاه شوند. پدر و مادر خردمند نیز به آنچه آموزگار درباره ی عملکرد کودک در مدرسه می گوید ، توجه دارند.
شیوه ی برخورد با نمره های پایین کودکان
پژوهشی در دانشگاه استنفورد نشان داد ، که واکنش نامناسب نسبت به نمره ی پایین کودک ، بر موفقیت تحصیلی اش تاثیر ویرانگری دارد ؛ اما اگر پدر و مادر به جای عیب جویی ، از کودک خود به درستی پشتیبانی کنند ، نمرات پایینش به مرور بهتر خواهد شد.
انتقاد از کودکان به سبب نتیجه ی ضعیف تحصیلی ، کودک را بیشتر به تلاش وانمیدارد  ، بلکه فشار روانی بیشتری برایش پدید می آورد ، که میتواند به آوردن نمره های بدتر بینجامد.
امتیاز ارتباط ؛ داوری به جا و درست پدر و مادر باعث میشود کودک به کمک پدر و مادرش اعتماد کند. همیشه گناه و هراسی را که کودک برای نمره های پایین حس می کند ، در نظر بگیرید . پدر و مادر باید ارزش کودک را از نمراتی که می آورد ، جدا کنند ؛ و به او بفهمانند ، که نمره ی پایین او از ارزش یا دوست داشتنی بودنش نمی کاهد.
بنابراین درباره ی نمره های پایین کودک دوستانه و بی تهدید حرف بزنید ؛ برای نمونه ، میتوانید برای خوردن یک بستنی بیرون بروید ؛ و در آنجا از اهمیت نمره ها بگویید ؛ اما هنگام گفت و گو درباره ی آن ، بگذارید عشق و علاقه را در چهره تان ببیند ؛ نه خشم را. سپس از او بپرسید ، چگونه میتوانید به وی کمک کنید ، تا بار دیگر نمره های بهتری بیاورد . مهربان ، اما محکم و قاطع باشید.
در پایان ، او را نسبت به توانایی اش برای جبران امیدوار کنید. کودکان مشکل دار به امیدواری و اطمینان یافتن نسبت به موفقیت نیاز دارند. بسیاری از متخصصان تحصیلی ، (( امیدواری )) را مهمترین عامل موفقیت دانش آموزان می دانند.
اگر کودک به این باور برسد ، که نمیتواند موفق شود ، دیر یا زود به این باور می رسد : (( من نمیتوانم از پس اون کار بربیام. پس واسه چی تلاش کنم؟)) مطمئن شوید که مواد آموزشی کلاس از توان کودک بیرون نباشد. این موضوع را به آموزگارش بگویید ؛ و نشان دهید ، که با کودکتان کار می کنید ، تا نمراتش افزایش یابد.
به کودک یاد دهید در صورت نیاز از آموزگارش کمک بخواهد . بدانید کار کردن با کودک برای بهبود نمره هایش فرصت خوبی برای تقویت ارتباط والد – کودک است.

پرورش کودک درخشان


پرورش کودک درخشان

12 . یادگیری هوشمندانه در زندگی :
زندگی ، خود بهترین آموزگار ، و جهان برای کودک کنجکاو ، بهترین کلاس درس است. به کودک عشق یادگیری را بیاموزید . آنگاه خواهید دید ، که هم در مدرسه ، هم در زندگی پیشرفت می کند. در پژوهشی درباره ی کودکان موفق در تحصیل ، یک ویژگی آشکار بود : عشق لطیفی به یادگیری .
ایجاد فرصت های لذت از یادگیری ، کار شماست . زمانی که نوزاد چهار دست و پا می رود ، کنجکاو هست ، که از همه چیز سر درآورد . بگذارید آنها را لمس کند ؛ بچشد ؛ و ببوید. همه چیز را کشف کنند ؛ البته زیر نظر شما ، تا مطمئن باشید حادثه ای برایش پیش نمی آید.
برای یادگیری لازم نیست به طور رسمی در خانه برای کودک کلاس بگذارید . همین که هر کاری را در کنار شما انجام دهد ، خودش تجربه ای است ؛ برای نمونه ، وقتی برای خرید به سوپر مارکت می روید ، با خواندن نوشته های روی کالاها ، حروف الفبا را با آنها کار کنید ؛ یا زمانی که در بزرگ راهی در حال رانندگی هستید ، بهترین کلاس زندگی را میتوانید برایش بگذارید .
 برای نمونه با هم تابلوها را بخوانید ؛ درباره ی علت سنگینی ترافیک در این زمان از روز حرف بزنید ؛ تمام ماشین های سبز  را بشمارید ؛ به پلاک های اتومبیل ها و نام خیابان ها ، معماری خانه ها و منظره ها توجه کنید ؛ و درباره شان با هم سخن بگویید.
زمانی که در سوپر مارکت هستید ، درباره ی غذاها ، حتی اصول غذا خوردن و هرچه در آن جا کنجکاوی کودک را تحریک می کند ، میتوانید حرف بزنید. بنابراین آموزش در سراسر روز ادامه دارد ؛ زیرا کودکان وقتی در موقعیتی هستند ، و چیزی می بینند ، برای یادگیری درباره ی آن آمادگی بیشتری دارند.
منبع : کتاب دنیای کودکان موفق
پرورش کودک درخشان
پرورش کودک درخشان
پرورش کودک درخشان – قسمت چهارمپرورش کودک درخشان – قسمت چهارم

پرورش کودک درخشان پژوهشی نشان داده ، کودکانی که پدر و مادر برایشان کتاب می خوانند ، در مدرسه رفتار و کردار بهتری دارند ؛ حتی نوزادان نیز عاشق شنیدن ترانه های کودکانه و نگاه کردن به عکس های کتاب ها هستند. همچنین کودکان بزرگتر – که میتوانند خودشان کتاب بخوانند – نیز دوست دارند این کار را با پدر و مادر انجام دهند. بلند خواندن برای کودک ، مهمترین رفتار برای آگاهی و موفقیت اوست. پرورش کودک درخشان


پرورش کودک درخشان – قسمت پنجمپرورش کودک درخشان – قسمت پنجم

پرورش کودک درخشان کار کودکان بازی کردن است. از زمانی که نوزاد جغجغه به دست می گیرد ، تا زمانی که در نوجوانی به بازی های کامپیوتری علاقه مند میشود ، استدلال ، تمرکز ، مهارت های حرکتی ، اجتماعی و زبان را از بازی یاد می گیرد. پدر و مادر با دیدن بازی کودکشان و بازی کردن به موقع با او ، میتوانند اندیشه ها و هیجانات وی را بشناسند ؛ زیرا با این روش ، همه ی چرخه های تصمیم گیری و حل مسائلش را کشف خواهند کرد. پرورش کودک درخشان


پرورش کودک درخشان – قسمت ششمپرورش کودک درخشان – قسمت ششم

پرورش کودک درخشان اسباب بازی ها نه تنها کودکان را با جهان آشنا می کنند ، بلکه به پدر و مادر نیز درباره ی کودکان آموزش می دهند . ارتباط شما با نوزاد ، مانند کیک است. اسباب بازی ها نیز همچون تزیین روی کیک هستند. پرورش کودک درخشان


پرورش کودک درخشان – قسمت هفتمپرورش کودک درخشان – قسمت هفتم

پرورش کودک درخشان هوش کودکان همواره بیش از مقداری است ، که آزمون های هوش نشان می دهند. کودکان متفاوت از جنبه های گوناگونی باهوش هستند. کودکی ممکن است در محاسبات ریاضی یا اندیشه های فضایی باهوش باشد ؛ و کودکی دیگر در زبان و کاربرد واژگان و تصویرها استعداد داشته باشد. پرورش کودک درخشان

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران