کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
مرزهای تربیتی – قانون قدرت (3)
مرزهای تربیتی – قانون قدرت : بخشی از پرورش فرشتۀ کوچکتان به‌تفکرات خلاف اخلاق او اختصاص پیدا می‌کند. او فکر می‌کند به‌اندازۀ کافی قدرتمند است که از عواقب کارهایش در امان بماند.

مرزهای تربیتی – قانون قدرت (3)
•    اجتناب از تحمل عواقب یک کار
بخشی از پرورش فرشتۀ کوچکتان به‌تفکرات خلاف اخلاق او اختصاص پیدا می‌کند. او فکر می‌کند به‌اندازۀ کافی قدرتمند است که از عواقب کارهایش در امان بماند. کودکان از هر چیزی به‌نفع خود استفاده خواهند کرد، دروغ خواهند گفت، توجیه خواهند کرد و حقایق را تحریف خواهند کرد تا بتوانند از تنبیه شدن در امان بمانند.
لازم است کودکان یاد بگیرند که می‌توانند با کنترل رفتارهای خود از روبه‌رو شدن با پیامدهای بد رفتارشان جلوگیری کنند. زمانی که آنها فکر می‌کنند می‌توانند از گرفتار شدن در امان بمانند، بر خویشتن داری خویش تمرکز نمی‌کنند و در مقابل بر فرار کردن از آن تمرکز می‌کنند. نتیجۀ این کار رسیدن به‌یک شخصیت بالغ نیست، بلکه شکل‌گیری یک شخصیت آسیب‌پذیر است.
صداقت را به‌فرهنگ عادی خانوده که به‌طور روزمره در فضای خانه‌تان جریان دارد، تبدیل کنید و برای عدم صداقت محدودیت‌های شدیدی در نظر بگیرید. نتیجۀ بی‌صداقتی هرچه که باشد، شما باید برای فریبکاری تنبیه شدیدتری در نظر بگیرید.
پاداش اطاعت هرچه که باشد، باید امتیاز بیشتری برای صداقت در نظر بگیرید. وقتی فرزندتان به‌انجام کاری اعتراف می‌کند، برایش جشن بگیرید. لازم است او این واقعیت را تجربه کند که زندگی در تاریکی فریبکاری بسیار دردناک‌تر از زندگی در پرتو اعتراف خواهد بود.
•    اجتناب از شکست
کودکان به‌طور ذاتی کمال‌گرا هستند و دوست ندارند به‌آنها یادآوری شود که خزانی هم در انتظارشان است. آنها اغلب فکر می‌کنند آنقدر قدرت دارند که بتوانند جلوی اشتباهات یا شکست‌شان را بگیرند.
لازم است فرزندتان یاد بگیرد که برای دست نیافتن به‌کمال مطلوب خود غصه دار شود، شکست‌های خود را بپذیرد، از آنها عبرت بگیرد و شخصیت خود را پرورش دهد. برای رشد یافتن، هیچ گزینۀ دیگری وجود ندارد.
شما، هم می‌توانید اشتباهات خود را انکار کنید و بارها و بارها در طول زندگی خود تکرارشان کنید و هم می‌توانید آنها را بپذیرید و از آنها درس عبرت بگیرید.
فرزندتان را از این تصور اشتباه درآورید که میتواند برشکست غلبه کند و او را با شکست آشتی دهید. دربارۀ کارهای احمقانه‌ای که در محل کار یا خانه انجام داده‌اید، صحبت کنید. زمانی که یکی از اعضای خانواده به‌کار ابلهانه‌ای که انجام داده‌اید اشاره می‌کند، حالت تدافعی به‌خود نگیرید.
مراقب باشید به‌فرزندتان این حس القا نشود که او را تمام و کمال دوست دارید و او از ویژگیهایی برخوردار است که او را در نظر شما بیش از یک آدم معمولی جلوه می‌دهد، بلکه بگذارید بپذیرد که او هم مرتکب اشتباهاتی می‌شود.
زمانی که دربارۀ فرزندتان با دوستان‌تان صحبت می‌کنید، در کنار موفقیت‌هایش، به‌شکست‌های او هم اشاره کنید. دانستن این حقایق برای خود کودکان مفید است.
•    نشان دادن برتری نسبت به‌دیگران
همچنان که به‌فرزندتان کمک می‌کنید تا با این توهم که میتواند به‌طور کامل و بدون رویارویی با شکست خود را کنترل کند، مقابله کند، نیاز خواهید داشت به‌او کمک کنید توهم‌های مشابه دربارۀ متمرکز شدن بر برتری خود نسبت به‌دیگران را نیز کنار بگذارد.
البته کودکان این نگرش را دارند که می‌توانند دیگران را وادار کنند تا هرکاری را که می‌خواهند برایشان انجام دهند. آنها به‌عشق، تشویق برای پذیرش مسئولیت و محدودیتهایی نسبت به‌قدرت مطلق خود نیاز دارند. شما واسطه‌ای برای شکل‌گیری این اجزاء سازنده هستید.
نحوۀ تفکر کودکان این‌گونه است. کودکان چه از روی ترس و چه به‌منظور تبدیل شدن به‌قدرت مطلق، فکر می‌کنند نسبت به‌اعضای خانواده و دوستان خود برتری دارند. در ادامه مثالهایی از نحوۀ تلاش کودکان برای اثبات برتری خود بر دیگران و پاسخ‌هایی که شما می‌توانید به‌آنها بدهید، اراده شده است:

 تلاش برای نشان دادن قدرت و برتری بر دیگران پاسخ‌های شما
 اگر زیاد، گریه کنم، اسباب بازی را خواهم گرفت یک باز ار من سؤال کن، و من تصمیم خواهم گرفت. اما پاسخ گریه کردن همیشه نه است
 می‌توانم دوستانم را مجبور به‌انجام کاری بکنم درحال حاضر به‌نظر می‌رسد که آنها از تو دوری می‌کنند. بگذار فعلاً از دعوت کردن چشم‌پوشی کنیم تا من و تو بتوانیم با این موضوع کنار بیاییم، آن هم با قضاوت در مورد نحوۀ رفتار تو با دیگران
 اگر مؤدب باشم و درکارها کمک کنم، مجبور نمی‌شوم محدودیت‌های وضع شده- به‌دلیل چند تخلفی که در دیرتر آمدن به‌خانه داشته‌ام- را رعایت کنم خوشحالم که تا این حد طرز فکرت را تغییر داده‌ای و رفتارت اینقدر خوب شده است، اما تو در حال گذراندن دورۀ محرومیتی هستی که از قبل برایت درنظر گرفته شده است
 می‌توانم با جیغ کشیدن و عصبانیت خود، تو را بترسانم خشم تو مرا رنج میدهد. باید بدانی که در رفتارت زیاده‌روی کرده‌ای. برای همین تا زمانی که بتوانی رفتار مناسبی داشته باشی و با احترام با من حرف بزنی، همۀ تشویق‌ها به‌تعویق می‌افتند.
 می‌توانم به‌خواسته‌های شما برای تمیز کردن اتاق نشیمن توجهی نکنم من یک بار دیگر از تو نمی‌خواهم این کار را انجام دهی، فقط 15 دقیقه وقت داری، پس از آن، اجازۀ بازی با دوستانت را نخواهی داشت.

منبع: کودک و حد و مرزهایش
مرزهای تربیتی – قانون قدرت
مرزهای تربیتی – قانون قدرت (2)مرزهای تربیتی – قانون قدرت (2)

مرزهای تربیتی – قانون قدرت : والدین خاطرات فراوانی از جنگ بر سر قدرت با کودکان خود دارند. کودکان در میلیون‌ها صحنه بر قدرت مطلق خود اصرار می‌ورزند؛ مواردی مثل انجام کارهای منزل، نحوۀ لباس پوشیدن، امتیازها و محدودیتها و دوستان.


مرزهای تربیتی - قانون قدرت (1)مرزهای تربیتی - قانون قدرت (1)

مرزهای تربیتی - قانون قدرت در بعضی از موارد، بیشتر کودکان فکر می‌کنند بزرگ شده‌اند، قوی هستند و هیچ نوع محدودیتی در انجام کارها ندارند. آنها نسبت به‌قدرت مطلق خود مغرور و از خودراضی می‌شوند.


مرزهای تربیتی – قانون صراحت (1)مرزهای تربیتی – قانون صراحت (1)

مرزهای تربیتی – قانون صراحت : قانون اعتراف می‌گوید که زندگی صریح و آشکار، زندگی بهتری است. کارها در یک فضای شفاف بهتر پیش می‌رود؛ حتی اگر جنبۀ منفی داشته باشد. اخبار چه‌خوب باشند چه بد، نیاز داریم از آنها باخبر باشیم.


مرزهای تربیتی – قانون کاشت و برداشت (1)مرزهای تربیتی – قانون کاشت و برداشت (1)

مرزهای تربیتی : قانون کاشت و برداشت، قانونی است که ما هر روز با آن سروکار داریم، هم از جنبۀ مثبت و هم‌از جنبۀ منفی. خداوند این قانون را بر تمام جهان حاکم کرده است و ما می‌توانیم زندگی خود را براساس آن پایه‌ریزی کنیم.

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران