کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
بد خط بودن دانش آموزان – قسمت دوم
بد خط بودن دانش آموزان – قسمت دوم عوامل مربوط به دانش آموزان در ميان مهارت‌های تحصيلي پايه ، نوشتن ملموس‌ترین مهارت نام گرفته است تفاوت نوشتن با ساير مهارت‌های ارتباطي اين است که نوشتن سندي کتبي از خود به جاي می‌گذارد و همچنين جز مهارت‌های ظريف حرکتي می‌باشد

بد خط بودن دانش آموزان – قسمت دوم
کودک آنلاین: در قسمت قبلی عوامل مربوط به معلمان و خانواده را بررسی کردیم. در این قسمت به بررسی عوامل مربوط به دانش آموزان می‌پردازیم.
ج) عوامل مربوط به دانش آموزان
در ميان مهارت‌های  تحصيلي پايه ، نوشتن ملموس‌ترین مهارت نام گرفته است تفاوت نوشتن با ساير مهارت‌های ارتباطي اين است که نوشتن سندي کتبي از خود به جاي می‌گذارد و همچنين جز مهارت‌های ظريف حرکتي می‌باشد.
می‌گویند خط هر کسي نشانه‌ای از روح او را در خود دارد و هر کسي را می‌توان از خط او شناخت . براي اين که دانش‌آموز بتواند نوشتن را به نحو احسن انجام دهد لازم است شرايطي براي نوشتن داشته باشد:
 - از رشد ذهني کافي برخوردار باشد
- انگيزۀ کافي داشته باشد
- از علاقۀ کافي برخوردار باشد
 - بين چشم و دست هماهنگي باشد
 - هماهنگي حرکتي داشته باشد
 - توانايي تطبيق بدن با فضاي اطراف را داشته باشد
 - مفهوم نوشتن از راست به چپ را بداند
همچنين وجود بعضي از نارسایی‌ها مانند اختلالاتي در عملکرد دست و انگشتان باعث می‌شود که کودک نوشتن را به طور مطلوب انجام  ندهد و همچنين معلولیت‌های جسمي و ضايعاتي که در سيستم اعصاب مرکزي يعني مغز يا  طناب نخاعي به  وجود  می‌آید و صدمات وارده بر مغز باعث اختلال در نوشتن می‌شود.
 اين صدمات  ممکن  است  آن‌قدر خفيف  باشد که نتوان  تأثیر آن را بر رفتار کودک تشخيص داد و يا آن‌قدر شديد باشد  که فعاليت کودک را به ميزان پاييني کاهش دهد. کودک مبتلا به آسیب مغزي ممکن است نشانه‌های رفتاري  وسيعي  از خود  نشان  دهد، ازجمله: عدم هماهنگي  و  اعمال حرکتي  ناقص.
•    اشکال در وضعيت قرار گرفتن کاغذ
  وضعيت نامناسب کاغذ و دفترچه نسبت به بدن نيز از صحيح نوشتن جلوگیری کرده و در بروز اشکالت مختلف هنگام دست‌نویسی نقش اساسي دارد برخي از دانش آموزان هنگام نوشتن سر خود را بيش از حد به کاغذ نزديک می‌کنند و حتي گاهي احساس می‌شود سر خود را به آن می‌چسبانند گروهی ديگر دفترچۀ خود را به حالت زاویه‌دار و کج قرار می‌دهند
•    اشکال در جهت‌یابی صحيح
برخي دانش آموزان درک صحيحي از رابطه‌های فضايي مانند بالا و پايين، زير و رو، چپ و راست ندارند به همين دليل هنگام نوشتن حروف و کلمه‌ها ( حتي بر روي کاغذ خط‌دار ) قادر نيستند اشکال صحيح حروف را بنويسند مثلاً حرف (( الف )) را بيش از حد امتداد داده و از روي خط می‌گذرانند.
مشکلات نوشتن صحيح حروف الفبا ( حرف نويسي ) گاهي برخي دانش آموزان حروف را بيش از حد بزرگ يا کوچک می‌نویسند و در برخي موارد خطوط مستقيم ( افقي يا عمودي ) را به حالت قوس‌دار می‌نویسند و یا بالعکس.
مشکلات نسخه‌برداری صحيح از کلمات ( رونویسی ) بعضي دانش آموزان ممکن است حروف سازندۀ کلمه را با فاصلۀ زياد بنويسند مثل (( آ  ز  ا  د  ي )) يا اين که حروف را بيش از حد به هم نزديک کرده و صورت کلي کلمه را مخدوش نمايند.
 بسياري از دانش آموزان در نوشتن حروف پيوسته که نيازمند حرکت‌های ظريف و دقيق و هماهنگ است با مشکلات جدی‌ای روبه‌رو شوند ، برخي از آنان نمی‌توانند پس از نوشتن يک حرف بلافاصله به نوشتن حروف ديگر بپردازند به واسطۀ مشکلاتي که در نوشتن وجود دارد خطاهایی در نوشتن به وجود می‌آید.
•    خطاهای متداول در نوشتن
الف) کج نويسي بيش از حد که به دلايل متعددي مثل بسيار نزديک بودن بازو به بدن و بسيار سفت گرفتن شست و دور بودن خيلي زياد نوک قلم از انگشتان و صحيح نبودن جهت کاغذ و درست نبودن جهت حرکت قلم اتفاق می‌افتد
ب) راست نويسي بيش ازحد: عواملي مثل بسيار دور بودن بازو از بدن و بسیار نزديک بودن انگشتان به سر قلم- هدايت قلم به تنهايي توسط انگشت سبابه – ناصحیح بودن جهت  کاغذ در ايجاد آن مؤثر می‌باشد.
پ) پرفشار نوشتن که بر اثر فشار دادن بيش از حد انگشت سبابه و استفاده از قلم نامناسب
ت) کم‌رنگ نويسي بيش از حد به عواملي مثل بيش از حد کج يا  راست نگه‌داشتن قلم و چرخش نوک قلم به يک سمت و قطر بیش‌ازحد قلم بستگي دارد.
ث) زاویه‌دار نويسي بيش از حد : به دليل سفت بودن بيش از حد شست و بيش از حد شل نگه‌داشتن قلم و حرکت بيش از حد قلم اتفاق می‌افتد.
ج) نامرتب نويسي بيش از حد که چهار علت مهم براي اين مورد و جود دارد که شامل نبود آزادی حرکت يا حرکت بيش از حد کُند دست و محکم گرفتن قلم و درنهایت نادرست يا ناراحت بودن وضعيت می‌باشد.   
چ) فاصله‌گذاری بيش از حد که به واسطۀ پيشرفت بيش از حد سريع قلم به سمت چپ و حرکت بيش از حد و سريع جانبي ايجاد می‌شود.
روش‌های ترميمي
قبل از فراگیری نوشتن، طراحي تصویرهایی با قلم‌مو و انگشت دست روي شن و .... به آمادگی قبل از نوشتن منجر می‌شود.
- در مرحلۀ اول تعليم خط بهتر است که نمونه‌های حروف و کلمات از تخته يا چیزهای ديگر ساخته شوند به طوري که نوآموزان بتوانند آن‌ها را لمس کنند زيرا اين عمل اشکال آن‌ها را در مغز کودکان تثبيت می‌کند و نوشتنشان را برايشان آسان می‌سازد همچنين سبب می‌شود که کودکان با شوق و رغبت به يادگيري حروف و کلمات بپردازند.
- پررنگ نوشتن از روي متني که به‌صورت کمرنگ نوشته‌شده نيز به بهتر شدن خط کمک می‌کند همچنين استفاده از کاغذهای پوستي و تمرين از روي کلمه‌ها يا حروف نوشته‌شده نيز براي اين منظور بهتر می‌باشد.
- اگر بچه‌ها فشار زيادي به کاغذ می‌آورند می‌توانیم از کاربن استفاده کنيم و از بچه‌ها بخواهيم طوري روي کاربن بنويسند که اثر زيادي از نوشته‌های آن‌ها روي ورقۀ زيرين نيفتد.
-  اگر بچه‌ها سرشان را زياد به دفتر نزديک می‌کنند از ضعيف نبودن چشم آن‌ها  با ارجاع به پزشک مطمئن شويد.
 - دقت کنيم بچه‌ها کاغذ را بيش از حد کج نگذارند تا از کج نويسي آن‌ها جلوگیری شود.
 - اگر کودکي کلمات را بيش از حد بزرگ يا کوچک می‌نویسد می‌توانید اندازۀ متوسطي براي کلمات در نظر بگيريد و با گذاشتن خط فاصله بين کلمات از کودک بخواهید فاصلۀ تعيين شده را پر کند.
 - نامرتب نوشتن تکالیف ممکن است به علت محدوديت حرکتي در دست باشد يا اين که مداد را بيش از حد محکم در دست مي گيرد يا وضعيت درستي در هنگام نوشتن ندارد با برطرف کردن هر يک از اين علل دانش‌آموز می‌تواند خط بهتري داشته باشد.
 - سرمشق‌هایی را انتخاب کنيم که اعتمادبه‌نفس دانش آموزان را تقويت کند براي اين منظور از عبارت‌های آسان شروع می‌کنیم.
- دانش آموزان را تشويق کنيم تا باورهای مثبتي دربارۀ توانایی‌های خود داشته باشند و ميان تلاش و ارزش‌های فردي دانش آموزان ارتباط محکمي برقرار کنيم و به ويژه آنان را تشويق کنيم تا به تلاش خود اهميت بدهند هدف می‌تواند اين باشد که دانش آموزان خوشنويسي را مهارتي مهم به شمار آورند.
- به دانش آموزان تکاليف و مسئولیت‌هایی بدهيم که انجام آن‌ها برايشان جالب باشد و به اين وسيله علاقه و انگيزه براي صحيح نوشتن و زیبانویسی را در کودکان تقويت کنيم.
-  همکاري والدين و آموزگاران در اين آموزش بسيار مهم است از والدين بخواهيم با در اختيار قرار دادن ابزار مناسب براي نوشتن و بازديد از نمایشگاه‌های خط و نقاشی‌خط دانش‌آموز و آموزگار را براي آموزش و فراگیری بهتر اين مهارت ياري کنند.
منبع: کودک نابغه و باهوش
بد خط بودن دانش آموزان – قسمت دوم

بد خط بودن دانش آموزان – قسمت اولبد خط بودن دانش آموزان – قسمت اول

بد خط بودن دانش آموزان – قسمت اول کودک آنلاین: خط خوب يکي از مهارت‌هایی است که بايد از سن کم يعني از دورۀ آمادگي به دانش آموزان آموخته شود در غير اين صورت بخشي از فرآيند ياددهي ، يادگيري دچار نقص خواهد شد (آموزش و پرورش بايد از خردسالي شروع شود زيرا در اين مرحله اگر آموزش صورت گيرد پایدارتر خواهد بود).


تکنیک های نوشتن، خواندن و مطالعه کردن برای کودکانتکنیک های نوشتن، خواندن و مطالعه کردن برای کودکان

تکنیک های نوشتن، خواندن و مطالعه کردن برای کودکان دربارۀ نوشتن بهتر آن است که در حالی که فرزندمان را کمک می کنیم تا بهتر بنویسد، اما آن قدرها به زیبایی خط و رعایت اصولی که برخی اوقات آنقدر ها هم در نوشتن خط زیبا مهم نیست او را وادار نکنیم.


زمان یادگیری حروف الفبا و اعداد در کودکانزمان یادگیری حروف الفبا و اعداد در کودکان

زمان یادگیری حروف الفبا و اعداد در کودکان بسیاری از مهد کودک ها مدعی هستند که الفبا و اعداد را به کودکان یاد می دهند. چنین آموزش هایی به کودکان فشار می آورد و از جانب جامعه به آنها تحمیل میشود. زمان یادگیری حروف الفبا و اعداد در کودکان


اختلالات یادگیری دیکته در کودکاناختلالات یادگیری دیکته در کودکان

اختلالات یادگیری دیکته در کودکان اختلالات یادگیری در زمان مدرسه رفتن کودکان آشکار می شود و قبل از آن خانواده ها نمی توانند اختلال فرزندانشان را تشخیص دهند. این کودکان فقط در پیشرفت تحصیلی و آموزشی (مانند خواندن، درک مطالب، یادگیری ریاضی) با همکلاسی هایشان تفاوت دارند اختلالات یادگیری دیکته در کودکان

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران