کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

1
سازگاری خواهر و برادرهای دوقلوها
سازگاری خواهر و برادرهای دوقلوها به زندگی خانوادهی دوقلوهای نوزاد از منظر خواهر یا برادر بزرگتر نگاه کنید. نه فقط یکی بلکه دو کودک آمده اند که جای او را در مرکز جهان پدر و مادر بگیرند. اقوام و دوستانی که به دیدارشان می آیند در شتابی که برای دیدن دوقلوها دارند غالبا به او توجهی نمی کنند. سازگاری خواهر و برادرهای دوقلوها

سازگاری خواهر و برادرهای دوقلوها
به زندگی خانوادهی دوقلوهای نوزاد از منظر خواهر یا برادر بزرگتر نگاه کنید. نه فقط یکی بلکه دو کودک آمده اند که جای او را در مرکز جهان پدر و مادر بگیرند. اقوام و دوستانی که به دیدارشان می آیند در شتابی که برای دیدن دوقلوها دارند غالبا به او توجهی نمی کنند.
غریبه ها در خیابان او را کنار می زنند تا دوقلوها را در کالسکه شان با نگاه ببلعند . مردم سابقا به او می گفتند که زیباست ؛ حالا به او می گویند ! عجب شانسی آورده که خواهر و برادر دوقلو دارد.
خودش احساس خوش شانسی نمی کند. دو کودک زیاد گریه می کنند. مادرش همیشه خسته است. درست به محض آنکه توجه تمام و کمال مادر را به خود جلب کرد ، یکی از کودکان باید شیر بخورد یا لباسش عوض شود.
وقتی پدرش از سرکار می آید به جای آنکه برای او قصه بخواند از دو کودک دیگر مراقبت می کند تا مادر بتواند شام درست کند. (( یک دقیقه صبر کن )) جواب پدر و مادرش به تمام تقاضاهای او شده است.
خواست و نیاز شما این است که نه فقط فرزندان دوقلو بلکه همه ی فرزندانتان را به ثمر برسانید. احتیاجات کودک بزرگتر به این دلیل که شما به جای یک نوزاد با دو نوزاد به خانه آمده اید تغییر نمی کند.
خوشبختانه برای اینکه جایگاه فرزند یا فرزندان بزرگتر به عنوان افراد مهم خانواده تضمین شود راه هایی وجود دارد. این ملاحظات و توصیه ها ممکن است در رفتار با کودکان بزرگتر کمکتان کند :
احساسات منفی کودکتان را بپذیرید. بگذارید بداند که سر خوردگی هایش را درک می کنید.
در مورد ایام طفولیت کودکان بزرگترتان با آنها صحبت کنید. به آنها بگویید که چقدر وقت صرف مراقبت از آنها می کردید . عکس و فیلم زمان نوزاد خودشان را به آنها نشان دهید.
به عنوان والدین دوقلوها احساس خاص بودن می کنی. این خاص بودن به ندرت به سایر کودکان تسری می یابد. به کودکان بزرگترتان توضیح دهید که دو کودک وقت و توجه بیشتری می طلبند و این گونه نیست که فرزندان دوقلویتان خاص تر باشند.
هر روز برای هر یک از فرزندان بزرگترتان زمانی را اختصاص دهید که کسی مزاحم شما نشود. میتوانید برنامه ی این کار را به زمان خواب کودکان دوقلو موکول کنید یا پرستاری بگیرید که آنها را به گردش ببرد.
بازگشت به عقب واکنش طبیعی کودک به تغییر چشمگیر روال زندگی است. این مسئله را بزرگ نکنید ولی بر مزایای فرزند بزرگ بودن تاکید کنید.
شاید نتوانید غریبه ها را کنترل کنید ولی میتوانید دوستان و اقوامتان را راهنمایی کنید که به فرزندان بزرگترتان توجه کنند.وقتی بیرون می روید اگر امکان دارد یکی از کودکان دوقلو را در آغوشی نوزاد بگذارید تا فرزند بزرگترتا در کالسکه ی دوقلو ها بنشیند. این کار به او احساس خاص بودن می دهد و کمتر احتمال دارد غریبه ها برای تماشای کودکان دوقلو متوقفتان کنند.
به فرزندانتان کمک کنید قدر جایگاه خود را در ساختار خانواده به عنوان خواهر یا برادر بزرگتر بدانند . مخصوصا پدران باید برای فرزندان بزرگتر وقت بگذارنند و کارهای مشترکی با آنها انجام دهند. گهگاه به فرزندتان یادآوری کنید که از اوقاتی که با او می گذرانید لذت می برید.می شود به این موضوع هم اشاره کنید که بعضی از کارها را به این دلیل میتوانید با هم انجام دهید که او بزرگتر است.
از فرزندان بزرگتر توقعات واقع بینانه داشته باشید. شاید گاهی چنان نیازمند کمک باشید که حتی کوچک ترین خواهر و برادر بزرگتر را نوعی دستیار مادر ببینید.
علاقه ی کودکان به کمک در کارهای بچه های کوچک با هم فرق می کند. بعضی ها خیلی این کار را دوست دارند ولی بعضی به آن بی علاقه اند. فراخنای مدت توجه کودکان کوتاه است.
اگر نمی خواهید احساسات منفی ایجاد کنید تقصیر همه ی کارهایی را که دیگر نمیتوانید انجام دهید به گردن فرزندان دوقلو نیندازید. اگر قبلا هر روز به استخر می رفتید ولی حالا فقط هفته ای یکبار میتوانید بروید نیازی نیست به فرزندان بزرگتر یادآوری کنید که دلیلش وجود کودکان دوقلوست.
بگذارید فرزندان بزرگتر و حتی کودکان نوپا بدانند که گاهی این همه کاری که باید انجام دهید شما را از پا در می آورد . آنها از اینکه احساسات شما را بدانند و درک کنند بدانند که شما هم انسان هستید خوشحال می شوند.
وقتی فرزندان دوقلویتان به سن نوپایی می رسند منتظر سرخوردگی های تازه ی فرزندان بزرگتر باشید. زمانی که کودکان دوقلو تحرک پیدا کنند سبک زندگی خواهر و برادرشان را به هم می ریزند زیرا طبیعت کودکان نوپاست که به همه جا سر بکشند.
طبیعت کودکان بزرگتر هم این است که هیچ چیز را سرجایش نگذارند! فضای ویژه ای در اختیار کودکان بزرگتر بگذارید. روی در اتاق خواب ها قفل کشویی بگذارید تا وسایل بچه های بزرگتر از دسترس دوقلوهای نوپا در امان بماند.
هر یک از فرزندانتان به نحو متفاوتی به تولد دوقلوها واکنش نشان خواهد داد. بعضی از آنها ابتدا ظاهرا از فرزندان دوقلوی خانواده لذت می برند ولی ممکن سات بعدا ابراز بیزاری کنند.
شما در مقام والدین باید از احساسات منفی احتمالی آگاه باشید و خودتان را آماده کنید که با آنها به عنوان یک بخش طبیعی فرایند رشد فرزندانتان کنار بیایید.
خواهران و برادران اغلب زودتر از والدینشان بین کودکان دوقلو فرق می گذارند و غالبا در ابتدا یکی را به دیگری ترجیح می دهند. خواهران و برادران دیگر همان طور که بزرگتر می شوند به راحتی رابطه ی جداگانه ای با هر یک از فرزندان دوقلو برقرار می کنند.
تجربه ی رشد
تولد فرزندان دوقلو تفاوت عظیمی در زندگی خواهران و برادرانشان ایجاد می کند. وقتی یاد می گیرند کارها را خودشان انجام دهند اعتماد به نفسشان رشد می کند. هر کدام جای خاصی در واحد خانواده دارند و مسئولیت تایید مجدد اهمیت این موقعیت بر عهده ی شماست.
منبع : کتاب کلیدهای رفتار با دوقلوها
سازگاری خواهر و برادرهای دوقلوها
سازگاری کودک یک ساله با محیطسازگاری کودک یک ساله با محیط

سازگاری کودک یک ساله با محیط کودک آنلاین: درست به همان گونه که واکنش اولیه کودکان نسبت به موقعیت های جدید متفاوت است، از نظر شیوه های تطبیق با تغییر – بعد از واکنش اولیه – نیز با یکدیگر تفاوت دارند. خصوصیت خُلقی که میزان تطابق کودک را تشریح می کند، قدرت سازگاری خوانده می شود. سازگاری کودک یک ساله با محیط


کودکان دوقلوی کودکستانی – سه سال تا پیش دبستانیکودکان دوقلوی کودکستانی – سه سال تا پیش دبستانی

کودکان دوقلوی کودکستانی – سه سال تا پیش دبستانی هر یک از کودکان دوقلوی کودکستانی افق دیدش ورای کودک دیگر ، خانواده و خانه گسترش می یابد. کودکان دوقلو اینک بخشی از یک اجتماع بزرگتر میشوند. وقت آشنایی با دوستان جدید و شروع رفتن به مدرسه است. کودکان دوقلوی کودکستانی – سه سال تا پیش دبستانی


مسائل مربوط به فردیت کودکان دوقلومسائل مربوط به فردیت کودکان دوقلو

مسائل مربوط به فردیت کودکان دوقلو والدین در تکوین روابط بین دوقلوها نقش اساسی دارند . شما تصمیم می گیرید که آنها را چه بنامید ، لباس ها و اسباب بازی هایشان را شما انتخاب می کنید گاهی آنها را جدا می سازید یا در کنار هم نگه می دارید و غیره . مسائل مربوط به فردیت کودکان دوقلو


موقعیت های خاص و دوقلوهاموقعیت های خاص و دوقلوها

موقعیت های خاص و دوقلوها اگر یکی از دوقلوها دچار ناهنجاری یا بیماری مادرزادی باشد زمان بیشتری لازم دارید که در عین (( عزاداری)) برای از دست رفتن کودک خیالی کامل خود این کودک (( معلول)) را بپذیرید. حضور یک کودک کامل این فرایند را پیچیده میکند. موقعیت های خاص و دوقلوها

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران