کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
کودکان حسی و کودکان شهودی - بخش اول
کودکان حسی و کودکان شهودی - بخش اول کودک آنلاین: بُعد دوم مدل شخصیتی راه های مختلفی را که افراد مطالب را می پذیرند و باور می کنند، بیان می کند. خیلی ها معتقدند که تفاوت بین حسی یا شهودی بودن مهم ترین مورد در ابعاد چهارگانۀ شخصیتی است چون این بُعد روش های کاملاً متفاوت نگرش انسان ها را نسبت به جهان، شرح می دهد. کودکان حسی و کودکان شهودی - بخش اول

کودکان حسی و کودکان شهودی - بخش اول
کودک آنلاین: بُعد دوم مدل شخصیتی راه های مختلفی را که افراد مطالب را می پذیرند و باور می کنند، بیان می کند. خیلی ها معتقدند که تفاوت بین حسی یا شهودی بودن مهم ترین مورد در ابعاد چهارگانۀ شخصیتی است چون این بُعد روش های کاملاً متفاوت نگرش انسان ها را نسبت به جهان، شرح می دهد.
حسی یا شهودی بودن دو راه کاملاً متفاوت برای پذیرفتن و باور موضوعات است. این بُعد تعیین می کند که شما به طور ذاتی به چه موضوعاتی توجه دارید و آنها را به خاطر می آورید.
بچه هایی که گرایش به سمت حسی بودن دارند اصولاً با اطلاعاتی که توسط حواس پنجگانه شان به دست می آورند دربارۀ پیرامونشان می آموزند.
در حالی که بچه های شهودی مفاهیم، روابط و احتمالات موجود بین اطلاعاتی را که می گیرند با حس ششم شان درک می کنند.
اجازه بدهید برای روشن تر شدن قضیۀ تشبیه جنگل و درختانِ جنگل را به کار ببریم: بچه های حسی به درختان توجه می کنند ولی بچه های شهودی به کل جنگل توجه دارند. با این که این دو گرایش حسی و شهودی کاملاً متفاوت هستند ولی هیچ کدام اشکال ندارند.
بچه های حسی تمایل دارند اطلاعاتی را که به طور حسی جمع آوری کرده اند و حقایق و جزئیات مربوط به تجربیات شان را، به یاد بیاورند. درک آنها از جهان پیرامون و جایگاه شان در آن، بستگی به تجربیات گذشتۀ آنها دارد.
این بچه ها به سرعت به اشیاء و اتفاقات خو می گیرند و عادت می کنند و اغلب دوست دارند که همه چیز همانطور که هست باقی بماند. ممکن است آنها کمی نسبت به اتفاقات آینده و موضوعاتی که دربارۀ آن تجربۀ قبلی ندارند، بدگمان باشند.
برای بعضی از این بچه ها در مورد کارهای هنری، انجام پروژۀ هنری که نتیجۀ نهایی آن خلاقانه و دلخواه است کار دشوار و نا امید کننده ای است.
 برای آنها راحت تر است که یک نمونه در اختیار داشته باشند و دستورالعملی هم به آنها داده شود که چگونه باید از مواد و ابزار استفاده کنند تا آن نمونه را بسازند به جای اینکه از آنها بخواهیم خودشان با یک طرح خام اولیه شروع کنند و با اصلاح آن در طول کار به نتیجۀ نهایی برسند."توماس در درست کردن و سر هم کردن روبات های اسباب بازی خیلی پیچیده، بسیار ماهر بود و این کار را خیلی دوست داشت. ولی یک بار که دفترچۀ راهنمای طرز درست کردن یکی از ربات ها را گم کرده بود خیلی ناراحت شده بود و دوست نداشت با آن بازی کند.
وقتی عمویش به او پیشنهاد کرد که آنها می توانند خودشان با کمک قوۀ تخیل شان یک ربات جدید درست کنند توماس خیلی نا امید شد. او اصرار داشت که احتیاج دارد تصویری از روبات کامل شده را داشته باشد تا بتواند آن را درست کند.
عموی توماس سعی کرد طرحی بکشد که آنها بتوانند آن را الگو قرار دهند ولی این طرح جزئیات کافی را نداشت تا توماس بفهمد در هر مرحله باید چه کاری انجام دهد. سرانجام آنها به مغازۀ اسباب بازی فروشی زنگ زدند و یک دفترچۀ راهنما را قرض گرفتند تا از روی آن کپی بگیرند."
بچه های شهودی به چیزهای غیر معمول علاقۀ بیشتری دارند. آنها به الگوها توجه می کنند و بین موضوعات و چیزهای ظاهراً نامرتبط رابطه برقرار می کنند. این بچه ها تنوع یادگیری چیزهای تازه را دوست دارند و ممکن است سریعاً از کارهای تکراری و روزمره خسته شوند.
این رفتارها ممکن است باعث شود این بچه ها قدرنشناس و ناسپاس به نظر برسند ولی برای بچه های شهودی، گذشته هرگز برانگیزاننده و الهام بخش نیست حتی اگر این گذشته خیلی فوق العاده باشد.
کسی که ضرب المثل سیلی نقد بهتر از حلوای نسیه را ساخته مطمئناً یک فرد شهودی نبوده است. در ضمن این بچه ها ترجیح می دهند به جای اینکه مثل بچه های حسی کارها را مرحله به مرحله و با روش از قبل تعیین شده انجام دهند، محدوده و چارچوبی در اختیار داشته باشند و در این محدوده آزادانه و خلاقانه فکر کنند، صحبت کنند و کارهایشان را انجام دهند.
" اِما حتی از موقعی که خیلی کوچک بود چیزها را طوری می دید که کس دیگری نمی توانست آنها را آن گونه ببیند. مثلاً وقتی روی صندلی ماشین نشسته بود به سایه های روی دیوار یا شکل ساختمان ها در کنار هم اشاره می کرد و دربارۀ شکل هایی که در تصوراتش در آنها می دید صحبت می کرد.
والدین او که هر دو افراد حسی بودند اغلب از تلاش برای دیدن اشکالی که او می گفت، مثلاً پرنده ای از ابرها یا کروکودیلی که در بشقاب ماکارونی بود، گیج و ناامید می شدند."
بیشتر بچه های حسی دوست دارند توسط دارایی هایشان احاطه شوند و از جمع آوری، نگهداری و مبادلۀ چیزهایی که دارند لذت می برند.
"جردن چهار ساله یک کودک حسی بود و دوست داشت در اتاقش بنشیند و آدمک هایش را در یک رف خودش و حیوانات پلاستیکی اش را در طرف دیگرش، بچیند. او دلش می خواست وقتی اسباب بازی جدیدی برایش می گرفتند آن را درون جعبه اش دریافت کند چون این موضوع این حس را در او ایجاد می کرد که انگار چیز بیشتری گرفته است."
بچه های شهودی هم ممکن است به جمع آوری مجموعه علاقه داشته باشند ولی احتمالش کمتر است که مجموعه های آنها دربارۀ یک موضوع خاص باشد.
در عوض آنها ممکن است گلچینی از مجموعه هایی از چیزهای غیر عادی و عجیب مثل اشیای آنتیک یا کریستال های خاص داشته باشند یا مجموعه ای از چیزهایی که یادگار زمان و مکان خاصی است. معمولاً ارزش معنوی و حسی این یادگارها مهم تر از خود این اشیا است.
دیدگاه بچه های حسی معمولاً ریشه در زمان حال و گذشته دارد در حالی که دیدگاه بچه های شهودی متمایل به آینده است. بچه های شهودی معمولاً دربارۀ چگونگی اتفاقات و چیزهایی که دوست دارند رخ بدهد به جای اینکه واقعی فکر کنند، تخیلاتی دارند و خیال پردازی می کنند.
آنها معمولاً وقتی یکی از تخیلات شان را ابراز می کنند به خاطر دروغ گویی سرزنش می شوند. این بچه ها ممکن است حتی حقایقی را که با تصاویر ذهنی شان دربارۀ این که چه رخ خواهد داد، مغایرت دارد نادیده بگیرند که این موضوع در نهایت باعث ناامیدی آنها خواهد شد.
منبع: انواع کودکان
کودکان حسی و کودکان شهودی - بخش اول
کودکان حسی و کودکان شهودی – بخش دومکودکان حسی و کودکان شهودی – بخش دوم

کودکان حسی و کودکان شهودی – بخش دوم کودک آنلاین: بچه های شهودی معمولاً قوۀ تخیل قوی دارند و در به کار بردن مواد و وسایل و حل مسئله خیلی خلاق هستند. آنها اغلب افکار و ایده های زیادی دارند، از ایده های عجیب و غیرممکن گرفته تا ایده های کاملاً ابتکاری و مفید. کودکان حسی و کودکان شهودی – بخش دوم


کودک درون گرا و کودک برون گرا – بخش اولکودک درون گرا و کودک برون گرا – بخش اول

کودک درون گرا و کودک برون گرا – بخش اول کودک آنلاین: درون گرا و برون گرا بودن در واقع موضوعی مربوط به انرژی است و این که شما از نظر ذهنی چگونه انرژی می گیرید؟ افراد برون گرا بیشتر از بودن در جمع دیگران و انجام فعالیت ها همراه با افراد دیگر، لذت می برند و انرژی می گیرند. افراد درون گرا با تنها بودن و اندیشیدن دربارۀ افکار خودشان، انرژی می گیرند.


کودکان قضاوتی و کودکان ادراکی - بخش دومکودکان قضاوتی و کودکان ادراکی - بخش دوم

کودکان قضاوتی و کودکان ادراکی - بخش دوم کودک آنلاین: بچه های قضاوتی همچنین زمان را با مفهوم بسیار متفاوتی درک می کنند. آنها اغلب زمان را به عنوان یک جزء ثابت و غیر قابل انعطاف در نظر می گیرند و معمولاً دربارۀ مقدار زمانی که برای انجام وظایف شان در اختیار دارند نگران هستند.


کودکان تفکری و کودکان احساسی – بخش اولکودکان تفکری و کودکان احساسی – بخش اول

کودکان تفکری و کودکان احساسی – بخش اول کودک آنلاین: در حالی که حسی بودن یا شهودی بودن نحوۀ نگرش افراد به دنیای پیرامونشان را نشان می دهد، تفکری یا احساسی بودن ویژگی های کلیدی هستند که نشان می دهند چگونه افراد در زندگی تصمیم می گیرند. این که ما تفکری هستیم یا احساسی، روی هزاران تصمیمی که هر روز می گیریم تاثیر می گذارد.

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران
    به کانال تلگرام کودک آنلاین بپیوندید