کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
تنبیه بدنی و عاطفی کودک
تنبیه بدنی و عاطفی کودک انسان موجودی آزاد است و این انتخاب و آزادی از 7 ماهگی کودک به چشم میخورد. انسان در مورد مسائل و امور اخلاقی آزاد است. کودک ، موجود انسانی است که با رفتار صحیح پدر و مادر ( تشویق و گاهی تنبیه مناسب ) احتمال افزایش کار خوب و احتمال خودداری یا کاهش کار بد را از او انتظار داریم. تنبیه بدنی و عاطفی کودک

تنبیه بدنی و عاطفی کودک
انسان موجودی آزاد است و این انتخاب و آزادی از 7 ماهگی کودک به چشم میخورد. انسان در مورد مسائل و امور اخلاقی آزاد است. کودک ، موجود انسانی است که با رفتار صحیح پدر و مادر ( تشویق و گاهی تنبیه مناسب ) احتمال افزایش کار خوب و احتمال خودداری یا کاهش کار بد را از او انتظار داریم.
پس تشویق و تنبیه فقط احتمال افزایش کار خوب و کاهش کار بد را دارد. هرقدر تعداد دستورها بیشتر شود احتمال اجرای دستورها به همان مقدار کاهش می یابد و امکان سرپیچی و لجبازی کودک بیشتر میشود.
قصد نداریم تنبیه را بپذیریم یا رد کنیم؛ بلکه میخواهیم روش اجرای آن را بیاموزیم تا هنگامی که تنبیه را به عنوان یک روش اجرای آن را بیاموزیم تا هنگامی که تنبیه را به عنوان یک روش تربیتی به کار گرفتیم ، تاثیر بیشتری داشته باشد. برای آموختن روش های رفتاری شایسته هم روش های مثبت و هم روش های منفی لازم هستند.
تنبیه به تنهایی نمیتواند نتایج دلخواه را فراهم کند؛ زیرا یک روش منفی است، و کودک با تنبیه فقط کار بدش را متوقف می کند و می آموزد که کاری را نباید بکند؛ اما نمیفهمد که چگونه باید رفتار کند و ما انتظار چه رفتاری را از او داریم. در خانه نقش پدر و مادری را داشته باشید، نه نقش پلیس ، قاضی یا معلم. وظیفه ی پدر و مادر ، آموختن رفتار صحیح و نهادینه کردن آن در کودک است.
تنبیه بدنی و عاطفی ممنوع
چرا تنبیه بدنی ممنوع است؟
شما چه زمانی کودک خود را می زنید؟نمونه ای از پاسخ های والدین:
-    موقعی که از کوره در بروم!
-    وقتی کفر منو در بیاره!
-    صبرم لبریز بشه!
نقطه ی مشترک این پاسخ ها این است که تنبیه بدنی زمانی اتفاق می افتد که شما خشمگین و عصبانی هستید و به نوعی خشم خود را تخلیه می کنید و میخواهید خشم خود را با ایجاد احساس درد در کودک به او منتقل کنید.
یعنی تنبیه بدنی ، فریاد ، ناسزاگویی و توهین ، فقط راهی برای فروکش کردن و تخلیه ی خشم شماست و هیچ اثر تربیتی برای کودک ندارد. او فقط متوجه می شود که کار اشتباهی انجام شده است؛ ولی نمیفهمد چه خطایی کرده و روش صحیح آن چیست؟اکثر والدین پس از تنبیه بدنی از عمل خود شرمنده می شوند و خود را سرزنش میکنند که چرا من به او ظلم کردم و او را غیرمنصفانه کتک زدم. آنان برای سرکوب کردن عذاب وجدان خودشان سعی می کنند عمل خود را جبران کنند : پس سراغ کودک می روند او را نوازش میکنند، یا برایشان اسباب بازی میخرند و در مقابل بدرفتاری او کوتاه می آیند و در واقع برای اینکه احساس گناه کمتری داشته باشند به او رشوه میدهند.
به بیان دیگر با این رفتار شما از هر دو طرف پشت بام می افتید و اعتدالی در کار نیست. در این صورت مسلم است که پس از مدتی مشکلات رفتاری کودک افزایش می یابد و شما احساس ناکامی میکنیدو شما با تنبیه بدنی به کودک مجوز یک کار ممنوع یعنی زدن دیگران را می دهید.
شما وقتی فرزندتان را تنبیه بدنی میکنید نمیتوانید از او توقع داشته باشید که خواهرش را نزند یا در مدرسه با دوستانش درگیر نشود و کتک کاری نکند. شما بهترین سرمشق او هستید. فرض کنید فرزندتان در حال فرو بردن یک سوزن در پریز برق است. شما ممکن است فریاد بزنید و بگویید نکن و بلافاصله سوزن را از او می گیرید و ضربه ای با دست به پشت دستش می زنید.
در مواقعی که کودک با رفتارش جان خود یا دیگران را تهدید میکند با یک اقدام سنجیده مثل محرومیت کودک از آن شیء او را از خطر دور نگهدارید.
تنبیه عاطفی
تنبیه عاطفی نوعی تنبیه است که به روان کودک ضربه وارد میکند مثل گفتن «دوستت ندارم» ، «میروم مامان یکی دیگه میشوم!» ، « از خونه میندازمت بیرون» ، «تو بچه بدی هستی».
یا توهین (نفهم) ؛ ناسزاگویی( بیشعور) ؛ تمسخر (تو هنوز نمیتوانی تنهایی دستشویی بروی) ؛ تحقیر ( نی نی کوچولو شدی) ؛ سرزنش (دست و پا چلفتی ) ؛ تهدید کردن ( می کشمت) ؛ دروغ گفتن و ترساندن کودک (می دمت دست پلیس) و...
این ها نمونه هایی از تنبیه های عاطفی هستند که والدین خواسته یا ناخواسته آنها را به زبان می آورند؛ ولی این نوع تنبیه نیز موجب جلوگیری کودک از کار خطا و احتمال افزایش کار شایسته نمیشود؛ زیرا به کودک نمیگوید که چه کاری صحیح است.
عوارض تنبیه بدنی و عاطفی
این نوع برخوردها نه تنها به روابط عاطفی مثبت بین کودک و والدین صدمه میزند، بلکه آسیب های روانی جدی ای را نیز به کودک وارد میکند؛ زیرا به کل شخصیت بچه آسیب میرساند ، قادر به خاموش کردن بدرفتاری نیست و موجب مقابله جویی ، انتقام طلبی ، کینه توزی ، منفی گرایی ، افزایش بدرفتاری ، لجبازی ، پرخاشگری ، اضطراب ، شب ادراری ، لکنت زبان ، ناخن جویدن ، خودآزاری ، افسردگی و تخریب شدید اعتماد به نفس می شود.
مطالعات نشان داده که تنبیه بدنی در دختران سبب اضطراب و افسردگی ، و در پسران سبب پرخاشگری ، لجبازی و عصبانیت میشود.
چون چنین کودکی به علت ذهنیت بدی که از خود و خانواده اش پیدا میکند و این که « من دوست داشتنی نیستم» و « والدینم مرا دوست ندارند» بر بدرفتاری هایش می افزاید و در نتیجه کمتر تشویق و بیشتر تنبیه میشود و به مرور از والدین خود بیشتر فاصله میگیرد.
همچنین کم کم از طرف افراد مثبت طرد میشود و با افراد هنجار شکن تشکیل گروه میدهد که سعی دارند به دیگران آزار برسانند و از آنان انتقام بگیرند. تهدید به زدن ، برابر با زدن است. پس تهدید به زدن ممنوع.
منبع: کتاب فوت و فن های تربیت کودک
تنبیه بدنی و عاطفی کودک

پاسخ دادن والدین به نیازهای عاطفی کودکانپاسخ دادن والدین به نیازهای عاطفی کودکان

پاسخ دادن والدین به نیازهای عاطفی کودکان والدین نیازهای فیزیکی فرزندشان را برآورده می سازند، برای کودکان پوشاک و پاکیزگی و مصونیت از بیماری ها یا آسیب ها را تامین می کنند. آنان از راه تعیین حدود، شرح موازین خردورزی، بازگو کردن ارزش ها و ارائۀ مشاوره و توصیه، دست به راهنمایی و هدایت کودکان می زنند.


تنبیه کردن کودکانتنبیه کردن کودکان

تنبیه کردن کودکان کودک آنلاین: همۀ والدین حتی آنهایی که با تنبیه کردن مخالف هستند، گاهی فرزندشان را تنبیه می کنند. گرچه ظاهراً ما برای تادیب و اصلاح کودک دست به چنین کاری می زنیم، اما منبع این واکنش، بی حوصلگی و عصبانیت ما است. تنبیه کردن کودکان


تنبیه مناسب کودکان (قسمت اول )تنبیه مناسب کودکان (قسمت اول )

تنبیه مناسب کودکان (قسمت اول ) :آنچه باید به کودک یاد بدهید این است که رفتار ناشایست نتیجه‌ی ناخوشایندی دارد. در حقیقت دور کردن کودک از محل تنش دور کردن او از تنش و جنجال می‌باشد از طرف دیگر با این کار خود به او هشدار داده‌اید که پا را از قاعده فراتر نگذارد. در اغلب موارد شما هم به اندازه او به دور شدن از محل تنش و درگیری نیاز دارید. تنبیه مناسب کودکان (قسمت اول )


راهنمایی عاطفه همراه با رشد فرزند – 4 تا 7 سالگیراهنمایی عاطفه همراه با رشد فرزند – 4 تا 7 سالگی

راهنمایی عاطفه همراه با رشد فرزند – 4 تا 7 سالگی کودک آنلاین: معمولاً کودکان تا چهارسالگی به جهان واردشده، دوستان جدید پیداکرده، در محیط‌های گوناگون وقت گذرانده و مطالب تازه و پرهیجان بسیاری آموخته‌اند. راهنمایی عاطفه همراه با رشد فرزند – 4 تا 7 سالگی

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران