کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
پرورش کودکی معتقد به اصول اخلاقی – بخش اول
پرورش کودکی معتقد هنگامی کسی کار درستی را برای درست بودنش انجام می‌دهد، از این نشان دارد که انسانی درستکار است؛ وبر پایۀ اصول اخلاقی رفتار می‌کند. زمانی کودکان به موفقیت می‌رسند، که مسئولیتهایشان را بر پایۀ اصول اخلاقی بپذیرند و انجام دهند.

پرورش کودکی معتقد به اصول اخلاقی – بخش اول
هنگامی کسی کار درستی را برای درست بودنش انجام می‌دهد، از این نشان دارد که انسانی درستکار است؛ وبر پایۀ اصول اخلاقی رفتار می‌کند. زمانی کودکان به موفقیت می‌رسند، که مسئولیتهایشان را برپایۀ اصول اخلاقی بپذیرند و انجام دهند.
منظور از موفقیت، معنای عامِ آن نیست؛ یعنی بدست آوردن ثروت، شهرت و قدرت، بلکه موفقیت یعنی آرزوی همۀ پدران و مادران که افزون بر همدلی و همدردی، بتوانند به کودکان‌شان، توانایی انتخاب را بر پایۀ اصول اخلاقی بیاموزند، که هم برای خود کودک، هم برای جهان سودمند است.
چگونه کودکان درست را از نادرست تشخیص دهند؟ و چه چیزی باعث می‌شود سرانجام درست را برگزینند؟ کودکان نمی‌توانند به تنهایی ارزشهای اخلاقی قوی را در خود شکل دهند.
آنان ارزش‌هایشان را از پدر و مادر، همسالانشان در مدرسه، زمین بازی و با کمک بحث‌ها و درسهایی که از زندگی می‌گیرند، می‌آموزند. وقتی اصول اخلاقی آموخته شدند، کودک آن را، هم در رفتارهایش هم در گفتارش نشان می‌دهد.
وقتی پدر و مادر در گذر سالهای دراز با کودک‌شان ارتباطی قوی برقرار سازند؛ و کودک به آنان اعتماد کند، آنگاه پدر و مادر می‌توانند بنیان معنوی قوی را در او بسازند. از این رو، اگر این کودک کار درستی انجام دهد، از درون خوشحال می‌شود و اگر انتخابش نادرست باشد، حال خوبی ندارد؛ از خودش خشنود نیست.
کودکان اصول و ارزشهای اخلاقی را جدا از دیگر ویژگیهای لازم برای موفقیت یاد نمی‌گیرند. همدلی در انتخاب‌بر پایۀ اصول اخلاقی نقش مهمی دارد؛ زیرا توانایی درک موقعیت از دیدگاه دیگران، کلید علت انتخابهای درست یا نادرست است. عزت نفس و مسئولیت‌پذیری با رفتارهای اخلاقی ارتباط دارد. تمام این چیزها را در کودکان، نخس از ارتباط با پدر و مادرشان یاد می‌گیرند.
این مقاله به شما یاری می‌رساند، تا بفهمید کودک چگونه دربارۀ درست و نادرست در مرحله‌های گوناگون رشد می‌اندیشد. همچنین ابزارهای لازم را برای پرورش آن‌دسته کودکانی به دستِ شما میدهد، که می‌خواهند کار درست را برای درست بودنش انجام دهند.کودکان درستکار به‌دیگران توجه دارند
همدلی و همدردی پایبندی اخلاقی‌ست. قانون طلایی (آنگونه با دیگران رفتار کن، که دوست داری با تو رفتار شود) اساس همدلی‌ست. برای اینکه کودک بتواند به‌گونه ای با دیگران رفتار کند، که دوست دارد با خودش رفتار شود، باید بتواند از دیدگاه دیگران به‌موقعیتها بنگرد و تاثیر رفتارهایش را بر دیگران دریابد. این‌کار به توانایی همدردی، و اندیشیدن به رفتارها و پیامدهایش – پیش از انجام آن – نیاز دارد.
پرورش کودک دلبسته
همدلی به میزان حساسیت انسان نسبت به خود و دیگران بستگی دارد. کودک دلبسته به‌دلیل اعتماد دو سویه میان او و نزدیکانش، سلامت روان و حس درونی شناخت و جداسازی درست را از نادرست گسترش میدهد. چون نزدیکانش نسبت به نیازهای وی حساس‌اند، او نیز یاد می‌گیرد عواطف درونی خودش را جدی بگیرد و به ندای درونی‌اش گوش دهد.
همچنین یاد می‌گیرد به‌گفته‌های نزدیکانش دربارۀ او و آنچه باید انجام دهد، حساس باشد و اعتماد کند. از این رو، رفتارها و فضیلت‌ها و حساسیت و اعتماد، جزئی از وجودش می‌شوند. اعتماد برایش مرزها و محدودیتهایی را می‌سازد، که البته چنین کودکی آن را بسیار ارزشمند به‌شمار می‌آورد.
برخی کودکان وقتی به‌دردسر می‌افتند، به پدر و مادرشان دروغ می‌گویند و برخی دیگر راست می‌گویند. علت دروغ گفتن و نگفتن کودک، نه‌تنها به مرحلۀ رشد خلق و خوی او بستگی دارد، بلکه به رابطۀ میان والد و کودک نیز مربوط است.
برای کودک دلبسته دروغ گفتن، یعنی نقض اعتماد. پس خطر نمی‌کند و احترام پدر و مادر را نمی‌شکند. اعتماد دو سویه میان چنین کودک و پدر و مادری آنچنان قوی‌ست، که کودک کار اشتباه خود را می‌پذیرد. بی‌گمان، حتی کودکان دلبسته نیز داستان سر هم می‌کنند؛ به‌ویژه در دوران پیش دبستانی؛ اما اگر حس تمیز نادرست از درست در آنان رشد کند، هنگامی که کار نادرستی انجام میدهند، اذیت می‌شوند زیرا می‌دانند این کاری نیست، که پدر و مادر از آنان می‌خواهند.
کودکانی که با حساسیت از آنان نگهداری نشده، توانایی ندارند پشیمانی را دریابند یا مسئولیت تاثیر رفتارشان را بر زندگی دیگران بپذیرند؛ اما کودکان دلبسته‌ای – که پدر و مادر به آنان توجه کرده‌اند – برای شیوۀ تاثیر رفتارهایشان بر دیگران بسیار اهمیت قائل‌اند.
آنان از انجام کاری نادرست پرهیز می‌کنند؛ زیرا می‌دانند انجام آن کار حس پشیمانی برایشان به‌بار می‌آورند؛ حتی اگر از راه درست به کج‌راهه بروند، آسان‌تر می‌وانند به راه درست بازگردند؛ زیرا حال خوش خود را به خوبی می‌شناسند و آن را ترجیح میدهند.
ما دیده‌ایم کودکان دلبسته با احتمال بالاتری اندیشه و رفتارهایشان‌بر پایۀ اصول اخلاقی است. آنان از آن دسته کودکانی نیستند، که روی دیوارهای زمین بازی با اسپری مطالب نادرستی می‌نویسند یا به کودکان دیگر آزار برسانند یا در گذر دوران نوجوانی پدر و مادر را آزار دهند.
به عبارت دیگر، کودکان دلبسته مسیری را دوست دارند که در آن هستند؛ و به‌احتمال بیشتری در آن باقی می‌مانند.
منبع: دنیای کودکان موفق
پرورش کودکی معتقد به اصول اخلاقی – بخش دومپرورش کودکی معتقد به اصول اخلاقی – بخش دوم

اصول اخلاقی توانایی پیروی از اصول اخلاقی با رشد مهارتهای هیجانی و شناختی گسترش می‌یابد. دیدگاه‌های کودکان سه ساله دربارۀ علت درست یا نادرست بودن هر کار با کودکان ده ساله فرق می‌کند.


پرورش کودکی مسئول – بخش سومپرورش کودکی مسئول – بخش سوم

پرورش کودکی مسئول کودکی که در حال یادگیری مسئولیت‌هایش است، اگر کار درستی انجام می‌دهد، توجه‌تان را به او نشان دهید. تشویق و ستایش، کودک را به‌تکرار رفتار پسندیده و خوش‌ایندش برمی‌انگیزاند. پرورش کودکی مسئول


امور و اصول اخلاقی در زندگی کودکان امور و اصول اخلاقی در زندگی کودکان

امور و اصول اخلاقی در زندگی کودکان کودک تا زمانی که کاملا از حضور و وجود دیگران با خبر نشود و تا زمانی که توان این را پیدا نکند که خود را جای آنها بگذارد و از جایگاه آن ها به موضوع نگاه کند و تا حدودی متوجه حالات و احساسات آنها شود آمادگی برای پذیرفتن اصول اخلاقی نخواهد داشت. امور و اصول اخلاقی در زندگی کودکان


مفاهیم و پایه های اخلاقی در کودکانمفاهیم و پایه های اخلاقی در کودکان

مفاهیم و پایه های اخلاقی در کودکان می دانیم که در مرحله ی اول (( نظم و ترتیب )) با وجود آن که ظاهرا به موضوع های اخلاقی مرتبط نیستند آمادگی کودک را برای پذیرفتن اصول اخلاقی فراهم می کند. زیرا جهان را روشن و شفاف و روابط را تا حد زیادی آن گونه که خوب و درست هست ، می بینند. مفاهیم و پایه های اخلاقی در کودکان

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران