کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
بد خط بودن دانش آموزان – قسمت اول
بد خط بودن دانش آموزان – قسمت اول کودک آنلاین: خط خوب يکي از مهارت‌هایی است که بايد از سن کم يعني از دورۀ آمادگي به دانش آموزان آموخته شود در غير اين صورت بخشي از فرآيند ياددهي ، يادگيري دچار نقص خواهد شد (آموزش و پرورش بايد از خردسالي شروع شود زيرا در اين مرحله اگر آموزش صورت گيرد پایدارتر خواهد بود).

بد خط بودن دانش آموزان – قسمت اول
کودک آنلاین: خط خوب يکي از مهارت‌هایی است که بايد از سن کم يعني از دورۀ آمادگي به دانش آموزان آموخته شود در غير اين صورت بخشي از فرآيند ياددهي ، يادگيري دچار نقص خواهد شد (آموزش و پرورش بايد از خردسالي شروع شود زيرا در اين مرحله اگر آموزش صورت گيرد پایدارتر خواهد بود).
از اين رو درک صحيح مکانیسم‌ها و عواملي که می‌توانند باعث مشکلات دست خط شوند ضروري به نظر می‌رسد در بسياري موارد ديده شده که مشکلات خوانايي دست خط بدون مداخلات درمانی برطرف نمی‌گردد.
•    شرايط مؤثر بر بدخطي دانش آموزان
گانيه معتقد است که براي يادگيري دو دسته شرايط وجود دارد : شرايط دروني يادگيري و شرايط بيروني يادگيري . البته در بررسي علل بدخطي و بدآموزی خطي دانش آموزان دورۀ ابتدايي علاوه بر عوامل آموزشي و تربيتي و در حقيقت ، کار معلم ، که جزء شرايط بيروني هستند بايد شرايط دروني که مربوط به شرايط رواني کودکان می‌باشند نيز مورد توجه قرار گيرند.
 چه بسا بدخطي دانش آموزان  به دليل حالات عاطفي نامطلوب  و نداشتن هدف و انگيزه براي زیبانویسی و يا ضايعات استخواني  و يا نداشتن آمادگي روحي رواني و محيط  نامناسب و فقر آموزش همچنين تمرينات غلط و فقدان رسيدگي باشد براي ارائۀ راهکارهای مناسب عوامل به طور کلي به سه گروه عمده تقسیم‌بندی می‌شود.
الف ) عوامل مربوط به خانواده
بی‌توجهی اوليا به خط بچه‌ها و طرز نوشتن آن‌ها  و يا سرمشق نادرست دادن  و همچنين والديني که خودشان بد خط هستند زمینه‌هایی براي بدخطی فرزندان را فراهم می‌کند.
 بدخطي والدين  سرمشق نامناسبی برای کودکان است از آنجا که خوشنويسي مهارتي است  که بايد آموخته  شود  چنان چه  کودک  در خانواده‌ای زندگي کند که  اعضاي آن از ذوق  و استعداد بيشتري برخوردار باشند کودک زمينۀ بيشتري براي خوب نوشتن دارد.
 خانواده‌هایی که به صورت  دیکتاتوری و دموکراسي و ﺁزادي مطلق اداره می‌شوند نيز تأثیرات متفاوتي  بر عملکرد  دانش‌آموز دارند افرادي دوران کودکي  خود را در خانه‌ای آکنده از استبداد و خودخواهی می‌گذرانند هیچ‌گاه فرصتي براي ابراز وجود و نشان دادن قابلیت‌ها و گرایش‌های خود به دست نمی‌آورند.
  کودکاني که در خانواده‌هایی زندگي می‌کنند که نسبت به فرزندان خود بی‌تفاوت‌اند و از تشويق و تنبيه به موقع براي انجام تکاليف فرزندانشان استفاده نمی‌کنند در واقع انگيزۀ لازم  را براي انجام بهتر تکاليف در فرزندان خود به وجود نمی‌آورند.
 چنين کودکاني اغلب با اکراه و بی‌میلی اقدام به نوشتن می‌کنند و نتيجۀ عملکرد آن‌ها رضایت‌بخش نخواهد بود همچنين موقعیت کودک در خانه يعني تنها فرزند خانواده بودن يا کوچک‌ترین کودک يا تنها پسر خانواده بودن و ارتباطي که کودک با خواهر و برادران خود دارد سبب یادگیری‌های مهارتي بدني متفاوتي می‌شود.
انتظارات خاص والدين از فرزندان خود اگر با واقع‌بینی همراه باشد اختلالي در رفتار بچه‌ها به وجود نمی‌آورد ولي اگر اين انتظارات بدون توجه به امکانات فرزند باشد سبب بروز عکس‌العمل‌های شديد از طرف بچه‌ها می‌شود و سبب شکست بچه‌ها در انجام کارهاي معين می‌گردد.
 همچنين وضعيت طبقاتي خانواده بر روي يادگيري دانش‌آموز تأثیر دارد وضع مادي و معنوي خانواده در رشد نوشتن بچه‌ها تأثیر دارد. تحقيقاتي که دربارۀ اختلاف استعداد بچه‌ها در طبقات مختلف به عمل آمده است نشان می‌دهد که پرورش استعداد بچه‌ها در حد وسيعي مربوط به فرهنگ و راه زندگي طبقات است
ب ) عوامل مربوط به معلمان
مسئلۀ آمده سازي معلمان براي کاري که بر عهده دارند در همۀ کشورها به ويژه کشورهای در حال رشد از اهميت ویژه‌ای برخوردار است اين اهميت هم نه نيازي به اثبات دارد و نه تأکید . از طرفي هميشه گفته می‌شود که مدرسه یک‌قدم از اجتماع عقب‌تر است . زيرا تحولات اجتماعي سریع‌تر از آن رخ می‌دهند که مدرسه و معلم بتوانند خود را با آن تطبيق دهند در اين صورت معلم چه بايد بکند.
اگر معلم خط خوبي داشته باشد و حروف را هم به خوبي آموزش دهد و در اين رابطه با استفاده از بازي و تمرين عضلات بچه‌ها را تقويت کند بيشترين تأثیر را در خوب‌نویسی و خوانا نويسي دارد .
گاهي اوقات کتاب‌های درسي هم اشکالاتي در اين زمينه دارند که معلم بايد آن‌ها را به خوبي ببيند و با تذکر به موقع اجازه ندهد در شاگردانش دوگانگی ايجاد شود و بدخطی و خوانا نبودن  خط آموزگار  و بی‌توجهی او به خط  شاگردان نيز عاملي در ايجاد بدخطی و اختلال خط می‌باشد.
 بهتر است معلمان از دادن تکاليف زياد در منزل خودداری کنند. مواجه‌شدن دانش‌آموز با حجم زياد تکاليف نيز باعث بدخطی دانش‌آموز می‌شود. صبر و حوصله و دادن مقدار معيني تمرينات عضلاني در مقدمۀ کار ضروري است تا شاگرد قادر شود عضلات دست را کنترل کند.
 تکنیک‌های متعددي از جمله مچاله کردن کاغذ يا استفاده از خمیرهای بازي و ... وجود دارد تا عضلات دست را آماده کند تا به حروف الفبا شکل بدهد و همچنين براي آموزش مهارت خط‌نویسی به کودکان بايد معلمين به اين مؤلفه‌ها توجه داشته باشند:
 وضعيت نشستن دانش‌آموز،  وضعيت قلم به دست گرفتن دانش‌آموز وضعيت دست آزاد بچه‌های راست دست و چپ دست ، حالت قرار گرفتن سر  ،  تابش نور و مقدار آن در هنگام نوشتن حالت قرار گرفتن پاها در هنگام نوشتن و طرز قرار دادن و فيزيک ايستادن پاي تخته براي نوشتن و رعايت حاشيه در دفتر  دقت به اين ویژگی‌ها باعث می‌شود تا  آموزگار بتواند دانش آموزان را به درستي هدايت کند.
معلماني که با دانش آموزان دچار مشکلات رفتاري کار آموزشي می‌کنند در اين زمينه آسیب‌پذیری بيشتري دارند بيشتر معلمان رغبتي به آموزش این‌گونه از دانش آموزان نشان نمی‌دهند.
معلمان بايد به اين باور برسند که نوشتن کودکان از طريق تمرينات بيشتر پيشرفت می‌کنند و آن‌ها بايد در پذيرش تلاش‌های کودکان حوصلۀ بيشتري به خرج دهند واکنش مثبت معلم و برانگیختن کودک به سمت تلاش بيشتر در ايجاد يک کلاس نوشتن مناسب است.
نگرش مثبت معلم  نسبت به تلاش‌های نوشتاري کودک به اندازۀ فراهم کردن زمان و فضا و مطالب نوشتاري مناسب حائز اهميت است. خط‌خطی کردن‌ها و نقاشی‌ها سطوح آغازين نوشتن هستند که در پيشرفت مهارت نوشتن کودک در مراحل بعدي  حائز اهميت هستند بنابراین اين تلاش‌ها بايد  مورد تشويق معلمان قرار گيرد
معلم و نقش او در ايجاد زمینه‌های تجربي و عملي يادگيرنده اهميت خاص دارد او می‌تواند فضايي را به وجود آورد که احساس وحشت  از کارها را برطرف کند  و دانش‌آموز را به  انجام کار  بهتر در نوشتن حساس‌تر کند.
 لذا  معلمان بايد اساس کار خود را به کاهش تنش قرار دهند و در مورد خط بچه‌ها را توبيخ نکنند و خود از نظر خطي الگوي خوبي براي دانش آموزان باشند.

منبع: کودک نابغه و باهوش
بد خط بودن دانش آموزان – قسمت اول

بد خط بودن دانش آموزان – قسمت دومبد خط بودن دانش آموزان – قسمت دوم

بد خط بودن دانش آموزان – قسمت دوم عوامل مربوط به دانش آموزان در ميان مهارت‌های تحصيلي پايه ، نوشتن ملموس‌ترین مهارت نام گرفته است تفاوت نوشتن با ساير مهارت‌های ارتباطي اين است که نوشتن سندي کتبي از خود به جاي می‌گذارد و همچنين جز مهارت‌های ظريف حرکتي می‌باشد


تکنیک های نوشتن، خواندن و مطالعه کردن برای کودکانتکنیک های نوشتن، خواندن و مطالعه کردن برای کودکان

تکنیک های نوشتن، خواندن و مطالعه کردن برای کودکان دربارۀ نوشتن بهتر آن است که در حالی که فرزندمان را کمک می کنیم تا بهتر بنویسد، اما آن قدرها به زیبایی خط و رعایت اصولی که برخی اوقات آنقدر ها هم در نوشتن خط زیبا مهم نیست او را وادار نکنیم.


اختلالات یادگیری دیکته در کودکاناختلالات یادگیری دیکته در کودکان

اختلالات یادگیری دیکته در کودکان اختلالات یادگیری در زمان مدرسه رفتن کودکان آشکار می شود و قبل از آن خانواده ها نمی توانند اختلال فرزندانشان را تشخیص دهند. این کودکان فقط در پیشرفت تحصیلی و آموزشی (مانند خواندن، درک مطالب، یادگیری ریاضی) با همکلاسی هایشان تفاوت دارند اختلالات یادگیری دیکته در کودکان


مشکلات یادگیری و آموزشی در کودکانمشکلات یادگیری و آموزشی در کودکان

مشکلات یادگیری و آموزشی در کودکان مثال) آرمین در پیش دبستانی از نظر مربی اش نمی تواند به خوبی نقاشی کند و از خط بیرون می زند، در یادگیری شکل ها مشکل دارد. از نظر مادرش نیز آرمین برای یادگیری علاقه ای نشان نمی دهد و رنگ ها را به خوبی نمی شناسد.

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران