کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
بهترین زمان آشنایی کودک با کتاب و مطالعه
بهترین زمان آشنایی کودک با کتاب و مطالعه سعی کنید کودک را با کتاب مانوس سازید زیرا کتاب بهترین دوست و مونس او میتواند باشد. اخلاق و صفات کتاب مانند انسان تغییر پذیر نمی باشد و هر چه از اول بوده است همیشه هم به همان حال باقی خواهد ماند. کتاب از تمام دوستان کودک ثابت قدم تر و با وفاتر و صبورتر است و هرگز در ایام ناراحتی و رنج و تشویش به کودک پشت نمیکند برعکس آغوش مهربان آن برای استقبال کودک همیشه گشوده است. بهترین زمان آشنایی کودک با کتاب و مطالعه

بهترین زمان آشنایی کودک با کتاب و مطالعه
سعی کنید کودک را با کتاب مانوس سازید زیرا کتاب بهترین دوست و مونس او میتواند باشد. اخلاق و صفات کتاب مانند انسان تغییر پذیر نمی باشد و هر چه از اول بوده است همیشه هم به همان حال باقی خواهد ماند. کتاب از تمام دوستان کودک ثابت قدم تر و با وفاتر و صبورتر است و هرگز در ایام ناراحتی و رنج و تشویش به کودک پشت نمیکند برعکس آغوش مهربان آن برای استقبال کودک همیشه گشوده است.
غالب مردم در اثر پسندیدن و دوست داشتن کتابی احساس توافق روحی با همدیگر می کنند و این گونه کودک یاد می گیرد که قصه ها و داستانها را دوست بدارد و بفهمد. کتاب رشته ی اتصال و پیوندی معنوی بین انسان هاست و غالبا آنان به وسیله ی آثار و نوشته های مولفی که طرف توجه و اقبال خواننده می باشد با یکدیگر همفکر و مانوس می شوند و بدان وسیله وجه اشتراکی بین خود و کودک احساس میکنند.
البته والدین و مربیان باید توجه کنند که هر کتابی در اختیار کودک قرار ندهند بلکه کتاب هایی برای فرزندشان لازم است که با توجه به سن آنان باشد. در این دوره ی سنی توصیه می شود والدین حتما کودک را با کتاب آشنا و مونس سازند.
زیرا به علت وجود تلویزیون و اینترنت و رایانه کودکان کمتر به کتاب توجه دارند و این وظیفه ی والدین و مربیان است که برای کودک قصه ها و داستانهای سرگرم کننده از روی کتاب بخوانند تا کودک به کتاب علاقه مند شود. کودک در این سن قادر نیست شخصا مطالعه کند لذا والدین و مربیان به خوبی میتوانند کودک را به سوی کتاب تشویق و ترغیب نمایند به طوری که کتاب برای آنان به عنوان مونسی مهربان باشد.بنابراین از ابتدا توجه داشته باشید کودک از کتاب خسته نشده بلکه وسیله ای برای تفریح او محسوب شود . از این جهت به نکات زیر توجه کنید :
چگونگی یادگیری در سنین کودکی دوم :
استعداد های مختلف ذهن وقتی جمع شوند به علاقه تبدیل می شوند. اما پاره ای از این استعداد ها بیش از دیگر استعدادها در امر آموزش دخالت دارند چنانکه برخی دیگر بیشتر اساس و پایه ی هوش قرار می گیرند. یعنی استعدادهایی که در آموزش تاثیر خاص دارند و امر یادگیری را میسر می سازند اجازه می دهند کودک با رعایت شرایطی سخن گفتن و خواندن و نوشتن و.... را بیاموزد و استعداد حافظه اش پایه ی اصلی یادگیری او را تشکیل می دهد.
یادگیری در کودک با سه اصل کلی ارتباط مستقیم دارد :
گیرندگی : کودک اموری که خوشی و رضایت خاطر او را به دست می آورد زود یاد می گیرد. اموری که از آن لذت نمی برد دیرتر یاد می گیرد. بنابراین باید ذهن کودک را متوجه امور مثبت نمود تا او با علاقه گیرندگی داشته باشد و این موضوع در امور تحصیلی وی حائز اهمیت می باشد.
بنابراین تحسین و تشویق معمول ترین وسیله ی یادگیری است. یعنی وادار کردن کودکان به کار و دور کردن آنها از سستی و تنبلی از شیوه های موثر می باشد. نکته ی اساسی اینجاست که چرا نباید در برابر استبداد رای و ترشرویی و درشتی کودکان سر تسلیم فرود آورد؟ زیرا ممکن است او گیرندگی خویش را در راه نادرست صرف کند.
فراوانی و تکرار : کارهایی که تکرار شود یا درسی که چند بار خوانده یا گفته شود دوام و پایندگی آنها زیادتر می شود. به شرط آنکه طوری والدین و مربیان انجام دهند که موجب زجر کودک نشود. زیرا اصول گیرندگی و تکرار پذیری با هم کودک را به جلو می برند و موجب رشد و تعالی ذهنش می گردند.
آمادگی : برای هر کاری ابتدا کودک را آماده سازید. اگر او آمادگی نداشته باشد عوامل پیرامونش موجب گمراهی یا ترس وی می شوند. آمادگی لازم برای رفتن به مدرسه یا مطالعه و نوشتن دروس باید در کودک ایجاد کنید. زیرا اگر آمادگی انجام آن کار نباشد انجام دادنش روان کودک را رنج داده او را به سوی تنبلی و سستی سوق می دهد.از آنجایی که همه ی کودکان از استعداد یکسانی برخوردار نیستند عوامل متعددی در یادگیری دخالت دارد. بنابراین مهم ترین مهم ترین عوامل عبارت اند از :
1-    سن:
هر چه سن کودک بالاتر برود قدرت یادگیری او بیشتر می شود. از این رو سلولهای مغزش پذیرا و قابلیت انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان خواهند داد و آسان تر می توانند بین پدیده های جدید و قدیم ارتباط برقرار کنند.
2-    حالت عمومی بدن :
بدن نیز در امر یادگیری موثر است. عواملی از قبیل گرسنگی ، تشنگی ، بیماری و... مساعد برای یادگیری کودک نمی باشند. بنابراین در زمانی که کودک بیمار است از دادن تکالیف یا درس به او خودداری کنید.
3-    دقت :
هر چه کودک حواس خود را بیشتر روی موضوعی تمرکز دهد به همان نسبت آسان تر به یادگیری آن توفیق می یابد.تکرار که غالبا به شرط یادگیری است در صورتی که با دقت همراه نباشد نتیجه نخواهد داد.
4-    فاصله میان دفعات :
فاصله باید به اندازه کافی باشد تا کودک با علاقه مطلب را یاد بگیرد اما این سخن بدان معنا نیست که فاصله ی زمانی بسیار زیاد باشد. زیرا فاصله ی زیاد موجب فراموشی می شود.
5-    روشنی موضوع :
هر چه مطلب برای آموزنده روشن تر باشد یعنی بهتر فهم شده باشد آسان تر و زودتر یاد گرفته می شود.
6-    اجرای روش سراسری و روش پارگی :
برای یادگرفتن چیزی میتوان هم آن را جزء جزء را جداگانه تکرار کرد و یادگرفت و هم میتوان آن را سر تا سر خوانده و تکرار نمود تا فرا گرفته شود. روش او را روش پارگی و روش دوم را روش سراسری می گویند. وقتی می خواهید کلمه به کودک یاد بدهید یا دیکته بنویسد میتوانید کلمه به کلمه با آرامش و شکیبایی همه آنها را به او یاد بدهید یا اینکه از او بخواهید که کدام کلمه را بیشتر دوست دارد و از آن کلمه شروع کنید.
نکته ی مهم در یادگیری این است که والدین و مربیان سعی کنند کودک را خسته نسازند تا از درس و مدرسه و یا امور دیگر دلزده و ناراحت شود. زیرا خستگی موجب می شود که مقدار زیادی از نیروی او از بین برود.
منبع : کتاب این گونه فرزندتان را تربیت کنید
بهترین زمان آشنایی کودک با کتاب و مطالعه

کتاب خواندن برای کودک دو سالهکتاب خواندن برای کودک دو ساله

کتاب خواندن برای کودک دو ساله با وجود اینکه فرزندتان فقط دو سال دارد با سرعتی واژه ها ، مفاهیم و ایده ها را فرا می گیرد که هرگز در طول عمرش تکرار نخواهد شد. شمای والد میتوانید از قدرت یادگیری سریع او حسن استفاده را بکنید : خواندن مهمترین مهارتی است که فرزندتان باید در مدرسه با موفقیت فرا بگیرد و شما میتوانید او را در این زمینه هدایت و راهنمایی کنید. کتاب خواندن برای کودک دو ساله


کتاب و مطالعه در کودکانکتاب و مطالعه در کودکان

کتاب و مطالعه در کودکان اگر از مطالعه لذت می برید آن را به طور آشکار نشان دهید و درباره ی آن صحبت کنید کودک شما نیز همین کار را خواهد کرد. کلمات برای کارکرد مغز ما نقش حیاتی دارند بنابراین مطالعه بسیار مهم است. بین تعداد کتابهای موجود در منزل و میزان مطالعه ی کودک شما ضمن رشد و در بزرگسالی ارتباط وجود دارد. کتاب و مطالعه در کودکان


تکنیک های نوشتن، خواندن و مطالعه کردن برای کودکانتکنیک های نوشتن، خواندن و مطالعه کردن برای کودکان

تکنیک های نوشتن، خواندن و مطالعه کردن برای کودکان دربارۀ نوشتن بهتر آن است که در حالی که فرزندمان را کمک می کنیم تا بهتر بنویسد، اما آن قدرها به زیبایی خط و رعایت اصولی که برخی اوقات آنقدر ها هم در نوشتن خط زیبا مهم نیست او را وادار نکنیم.


افزایش علاقه به سواد و مطالعه در کودکانافزایش علاقه به سواد و مطالعه در کودکان

افزایش علاقه به سواد و مطالعه در کودکان کنار فرزندتان دراز بکشید و برایش کتاب بخوانید. این شیوۀ مطالعه به او احساس خوبی می دهد (حتی اگر فرزندتان خودش قادر به مطالعه است باز هم می توانید از این روش استفاده کنید). افزایش علاقه به سواد و مطالعه در کودکان

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران