کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
خصوصیات دوران 5 تا 5.5 سالگی کودک – قسمت دوم
خصوصیات دوران 5 تا 5.5 سالگی کودک – قسمت دوم معمولا از اعتماد و اطمینانی به خودش و دیگران برخوردار است . از ثبات و قراری برخوردار است که به شما هم آرامشی می دهد. میل به سازگاری و به نوعی همکاری او با دیگران ، برخی از اوقات او را وادار به قبول و تعهد کارهایی می کند که فراسوی توان او هست. خصوصیات دوران 5 تا 5.5 سالگی کودک – قسمت دوم

خصوصیات دوران 5 تا 5.5 سالگی کودک – قسمت دوم
معمولا از اعتماد و اطمینانی به خودش و دیگران برخوردار است . از ثبات و قراری برخوردار است که به شما هم آرامشی می دهد. میل به سازگاری و به نوعی همکاری او با دیگران ، برخی از اوقات او را وادار به قبول و تعهد کارهایی می کند که فراسوی توان او هست.
انتقاد کوچک ، توصیه و برخی از اوقات اگر اشتباهش را به او گوشزد کنید ، در حالی که متوجه هست ( اگر در مقابل دیگران و کنار دیگران نباشد ) به راحتی می پذیرد ، حتی میتواند سپاسگزار باشد و آن را انجام دهد.
مسئولیت را در زندگی تا حد زیادی می پذیرد و مایل است که برای دیگران کاری انجام بدهد. این جاست که برخی از اوقات می توان از آنها خواست که فقط از دور مواظب و مراقب چیزها یا حتی بچه های کوچک باشند ، بدون آنکه مسئولیتی و یا وظیفه ای را از آنها خواست.
برای اولین بار فرصت ان را پیدا میکنند که دیگران را شریک و سهیم بدانند. میدانیم که شریک و سهیم کردن دیگران در آنچه که متعلق به کودک است ، تا 3 سالگی نباید انجام شود.
یعنی کودک آنچه را که متعلق به خودش هست را جزء وجود خودش می داند و آن را مانند چشمش یا دستش میداند که به هیچ وجه نه میتواند ، نه می خواهد ، نه دوست دارد و نه حتی از نظر او ممکن است که با دیگران شریک و سهیم بشود.
حدود 4 سالگی توان این را پیدا میکند که آنچه که از آنِ او نیست ، ولی اجازه ی استفاده از آن را دارد ، با دیگران شریک شود. به همین جهت است که کودک میتواند در محیط آموزشی ، آن زمانی که تعداد اسباب بازی ها یا وسایل کم است در 4 سالگی به بعد ، نوبتش را رعایت و با دیگران شریک و سهیم باشد ، در حالی که قبل از آن باید به تعداد بچه ها اسباب بازی باشد.
اما در 5 سالگی علاقه ی او حتی به شریک و سهیم کردن آنچه که دارد و در اختیار گذاشتن غذای خودش با دیگری ، با رغبت و میل به این امید که لذتی که او می برد دیگران نیز ببرند ، بیشتر می شود و برخی از اوقات کودک را در حد تعارف و اصرار قرار می دهد. بنابراین کودک 5 ساله ظرفیت و توان این را دارد که با دیگران شریک و سهیم شود.حضور خواهر و برادر را دیگر مانند گذشته به عنوان خطری یا ضرری متوجه خودش نمی بیند. حتی میتواند از پدر و مادرش بخواهد که توجهی به خواهر و یا برادر کوچک تر و یا بزرگتر کنند و از این بابت احساس بدی را نخواهد داشت. آماده است که در برخی از کارها اول و در نوبت بعد ، آخر باشد و این وضعیت را می فهمد و می پذیرد.
برای اولین بار آهسته آهسته موضوع اسباب بازی را به همبازی می رساند و همبازی را به دوستی . یعنی آمادگی آن را پیدا میکند که فقط به خاطر بازی ، به دیگران نزدیک نشود بلکه علایقی و تمایلاتی به دیگران نیز پیدا میکند و همبازی های ویژه ای پیدا می کند ، که همیشه کوشش میکند که در آغاز با آنها باشد و اگر نبودند به دنبال دیگران می رود که زمینه ای را برای دوستی و آنچه که تا قبل از معمولا 6 سالگی اتفاق نمی افتد را فراهم می کند.
در نتیجه میتواند برای خودش همبازی هایی را به عنوان دوست ، داشته باشد و تمایلش را برای ارتباط دائمی با آنها نشان می دهد.
موجودی است که مرتب و منظم است. مخصوصا فرصت بسیار خوبی پیدا می شود که نظم و ترتیبی را که درست می دانیم و دوست داریم ، به او بیاموزیم. اتاق و آنچه را که از آنِ اوست  ، میتواند به صورتی تمیز و پاکیزه و مرتب و منظم نگه دارد. احساس افتخار از موفقیت های خودش و اعضای خانواده اش می کند و درباره ی آن صحبت می کند. مایل است که کارها را تا به آخر انجام دهد و همه چیز را پشت سر بگذارد.
پیروی کردن و رهبری در کودک 5 ساله : اما مایه ی بسیار مهمی که در این سن میتواند داشته باشد و آن را پرورش دهد ، از یک طرف پیروی کردن در جایی که باید ، می باشد و از طرفی موضوع رهبری . کودک 5 ساله استعداد خودش را در جهت رهبری که بعدا میتواند نقشی از نظر ارتباطات اجتماعی اش داشته باشد ، فراهم میکند.
معلوم است که در این زمینه عامل اصلی رهبر ی، به میزان هوش او بستگی دارد که اگر پسر و دختر باهوشی باشد، توان این رهبری را دارد. توانایی کلامی او و چگونگی ارتباط و سخن گفتنش ( میزان لغاتی که احتمالا باید از 2500 لغت گذشته باشد ) ، به او کمک میکند تا بتواند این نقش را به خوبی ایفا کند.
معمولا جثه و بدن او ، همراه با توانایی های فیزیکی و شاید بتوان گفت توانایی ورزشی او میتواند به او کمک کند. خلاقیتی که برخی از اوقات میتواند از خودش نشان دهد و راه حل ها را ارائه دهد ، شجاعتی که در انتخاب و یا داوطلب شدن درباره ی موارد مشکل و یا مبهم دارد ، تحمل مخالف و مخالفت را و مخصوصا قبول اشتباه و شکست ، به او میتواند فرصت دهد که رهبری برجسته شود.
بدون تردید توانایی او در ارزیابی واقعیت و قضاوت درست در این زمینه و تصمیم گیری مبتنی بر آن ، نقش بسیار مهمی دارد . کودکی که در محیط خانوادگی مناسبی بوده ، در خانواده ای که مشورت اساس کار بوده و خواهران و برادرانی داشته ، چه کوچک تر و چه بزرگتر ، از آنها آموخته و میتواند خودش را در جایگاه و پایگاه دیگران قرار دهد ، همه و همه به او کمک میکند تا بتواند با بیان احساس و نظرش و نه کنترل و فروخوردن خشمش ، ارتباط لازم را با دیگران برقرار کند.
بنابراین سن 5 سالگی به برخی از بچه ها فرصت این را می دهد که نقشی در جهت رهبری در زندگی اجتماعی خودشان تجربه کنند و از آن به بعد در حالی که پیروان خوبی هستند ، رهبران برجسته ای نیز میشوند.
منبع : کتاب پرورش ، تعلیم و تربیت 3 تا 7 سالگی
خصوصیات دوران 5 تا 5.5 سالگی کودک – قسمت دوم
خصوصیات دوران 5 تا 5.5 سالگی کودک – قسمت اولخصوصیات دوران 5 تا 5.5 سالگی کودک – قسمت اول

خصوصیات دوران 5 تا 5.5 سالگی کودک – قسمت اول در 5 سالگی شما با موجودی رو به رو هستید که گفته شده ، بهترین ایام زندگی کودک و بهترین وقتی است که پدر و مادر با فرزند خود دارند ، همان گونه که 2 سال و 6 ماهگی ، بدترین ایام است. کودک 5 ساله را فرشتگانی می دانیم که در این جهان و با ما زندگی میکنند. بهترین ایام زندگی شان را پشت سر می گذارند و غالبا خاطرات این ایام برایشان بهترین است. خصوصیات دوران 5 تا 5.5 سالگی کودک – قسمت اول


خصوصیات دوران 5 تا 5.5 سالگی کودک – قسمت سومخصوصیات دوران 5 تا 5.5 سالگی کودک – قسمت سوم

خصوصیات دوران 5 تا 5.5 سالگی کودک – قسمت سوم اما متاسفانه دوران 5 سالگی کودک بعد از چند ماهی به آخر می رسد ، و از 5 سال و 6 ماهگی به بعد به مدت حدود 8 یا 9 ماه دوباره فرزند ما درگیر مسائل و مشکلات تازه ای می شود : خصوصیات دوران 5 تا 5.5 سالگی کودک – قسمت سوم


کودک پنج سالهکودک پنج ساله

کودک پنج ساله دوران سرکشی و رفتارهای تند و شر چهار سالگی از بین رفته است. دوران حرکات غیرقابل تحمل 4.5 سالگی تمام شده است. کودک پنج ساله به‌نظر میرسد که کودکی قابل اطمینان، مقاوم و تطبیق‌پذیر باشد. کودک پنج ساله


کودک پنج ساله و انضباطکودک پنج ساله و انضباط

کودک پنج ساله و انضباط کودک آنلاین: انضباط به معنای تنبیه کردن برای اصلاح رفتار نیست. اصول انضباطی مؤثر در کنار رهنمودها و تعیین حدود، به کودک کمک می‌کند تا فردی منضبط بار آید. ثبات در برقرار کردن روش‌های انضباطی، امری ضروری است. در هر روشی که به کار گرفته شود، ثبات مهم‌ترین اصلی است که باید رعایت شود. کودک پنج ساله و انضباط

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران