کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
مشکلات ناشی از استقلال فردی در تک فرزندان
مشکلات ناشی از استقلال فردی در تک فرزندان مسائل ناشی از احترام شخصی موجب میشود تا تک فرزند خود را برتر از دیگران تصور کند و شایسته ی مستثنی شدن در اجرای مقررات بداند. از آنجا که تمام شرایط خانواده در خدمت استقلال فردی اوست انتظار دارد که جامعه نیز در خدمت او قرار بگیرد. مشکلات ناشی از استقلال فردی در تک فرزندان

مشکلات ناشی از استقلال فردی در تک فرزندان
قوی بودن استقلال فردی در کودک موجب سه نوع مشکل میشود : احترام شخصی ( باور داشتن به این که استقلال فردی ، شأن ویژه ای به او اعطا میکند و در خور احترامی خاص است)، هویت سنتی ( متعهد بودن به ارزش ها و عادت هایی که مربوط به نسل قدیمی تر از خود است) و غیرعادی بودن ( عادت کردن به استقلال فردی تا حدی که او را از عادت های اجتماعی جدا میکند).
مسائل ناشی از احترام شخصی موجب میشود تا تک فرزند خود را برتر از دیگران تصور کند و شایسته ی مستثنی شدن در اجرای مقررات بداند. از آنجا که تمام شرایط خانواده در خدمت استقلال فردی اوست انتظار دارد که جامعه نیز در خدمت او قرار بگیرد.
بنابراین وقتی معلم کلاس به او اجازه نمی دهد تا بیش از وقت مقرر به نوشتن انشا ادامه دهد تصور میکند که برخوردی ناعادلانه با او صورت گرفته است. او انتظار دارد که نظام اجتماعی خود را با توانایی های او تطبیق دهد بنابراین میگوید: (( باید وقتی بیشتری به من بدهند تا بتوانم انشا بنویسم)).
مسائل برخاسته از هویت سنتی تک فرزند را با سنت هایی مانوس می سازد که به نسل قدیم مربوط است ( والدینش ) نه نسل جدید ( دوستانش ). تک فرزندها از داشتن خواهر یا برادر بزرگتر یا کوچک تر از خود محروم بوده و نمیدانند که یک نوجوان چه دیدگاهی درباره ی جهان دارد.
تنها الگویی که در معرض آن قرار دارند رفتار والدین است. بنابراین با رفتار والدین