کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
نقش و تاثیر ژن ها، از والدین سلب مسئولیت نمی کند
نقش و تاثیر ژن ها، از والدین سلب مسئولیت نمی کند کودک آنلاین: به طور روز افزون دربارۀ جنبه های وابسته به ژن از طبیعت و ماهیت بشر مطالبی می شنویم. آنقدر مقاله در مورد میزان تاثیر ژن ها بر شخصیت منتشر شده که به راحتی می توان به این تردید رسید که آیا والدین می توانند هیچ تاثیری بر رشد و پرورش فرزندان خود داشته باشند؟

نقش و تاثیر ژن ها، از والدین سلب مسئولیت نمی کند
کودک آنلاین: به طور روز افزون دربارۀ جنبه های وابسته به ژن از طبیعت و ماهیت بشر مطالبی می شنویم. آنقدر مقاله در مورد میزان تاثیر ژن ها بر شخصیت منتشر شده که به راحتی می توان به این تردید رسید که آیا والدین می توانند هیچ تاثیری بر رشد و پرورش فرزندان خود داشته باشند؟
ولی بین اینکه بگوییم ژن ها تاثیر دارند (که حقیقت دارد) تا اینکه نتیجه بگیریم والدین تاثیری ندارند (که حقیقت ندارد) تفاوت بزرگی وجود دارد.
مسلم است که کودکان گرایش به رشد را به ارث می برند. در بعضی از آنها آمادگی و گرایش به پرخاشگری بیشتر است؛ بعضی کمروتر و محجوب ترند. بعضی به طور ژنتیکی و ذاتی برون گرا هستند و بعضی درون گرا.
ولی بین اینکه بگوییم شخصیت از ژن ها تاثیر می گیرد تا اینکه بگوییم شخصیت او را ژن ها تعیین می کنند تفاوت بسیار است. نمونه: همۀ ما کسانی را می شناسیم که استعداد چاقی دارند، اما در مقابل آنها افرادی را هم می شناسیم که مرتباً غذا می خورند و فراوان می خورند بدون اینکه وزنشان زیاد شود.
با این همه معنی اش این نیست که سرنوشت گروه اول چاقی و فربهی است و یا گروه دوم همواره مثل مداد لاغر می مانند. واقعیت این است که گروه اول برای اینکه چاق نشوند، باید نسبت به گروه دوم غذاهای کم کالری تری بخورند و با جدیت ورزش کنند.به همین ترتیب کسی که ویژگی های ژنتیکی خجالتی بودن را دارد می تواند یاد بگیرد معاشرتی باشد، ولی نسبت به کسی که ساختار شخصیتی متفاوتی دارد، غلبه بر مشکلش فرصت بیشتری لازم دارد.
در پرورش فرزندان نیز همین منطق جریان دارد. نحوۀ پرورش کودک بر چگونگی بروز ماهیت ژنتیکی وی تاثیر می گذارد. اگر گرایش به کمرویی را کودک به ارث برده، مشکل بتوان او را به کودکی پرخاشجو تبدیل کرد و بالعکس.
ولی اینکه کودکی که گرایش به پرخاشگری دارد، آیا در زمین بازی هاکی تبدیل به بازیکنی زورگو شود یا بازیکنی خوش رفتار، به پرورش او ارتباط پیدا می کند نه به ژن های او.
محیط است که تعیین می کند گرایش ژنتیکی به کمرویی، باعث شود شخصی خود را از جامعه کنار بکشد و گوشه گیر شود یا فقط نسبت به سایرین خوددارتر باشد.
کودکانی که گرایش ژنتیکی به پرخاشگری دارند، به کمک بیشتری از جانب والدین شان نیاز دارند تا بتوانند خشونت خود را مهار کنند؛ به همین ترتیب کودکانی که ذاتاً خجالتی هستند به کمک بیشتری برای غلبه بر کمرویی خود نیاز دارند. به عبارت دیگر بروز نهایی ویژگی های ژنتیکی بستگی به نحوۀ پرورش دارد و صرفاً به DNA وابسته نیست.
بنابراین صرف نظر از ساختار ژنتیکی کودک، رفتار پدر و مادرش نیز بی نهایت مهم است، زیرا رفتار آنان بر نحوۀ بروز ژن ها تاثیر می گذارد. برای مثال می دانیم که ژن ها در تعیین هوش نقش بازی می کنند و در عین حال می دانیم وقتی والدین به صورت پیوستهبرای فرزندشان کتاب بخوانند بر او تاثیر قابل توجه دارد.
می توان بر خلق و خو، علایق، شخصیت و هوش و نگرش ها و ارزش های فرزند خود اثر بگذارد. می توان بر زمینه های علاقه و بیزاری کودک تاثیر گذاشت. می توان بر رفتارش در منزل و در مدرسه و با دوستان نقش داشت؛ می توان در مهربان و ملاحظه کار شدن یا کوته نظر و خودخواه بودنش اثر گذار شد.
هیچ چیز به اندازۀ خود شما بر رشد فرزندتان نمی تواند تاثیر بگذارد، حتی ژن های فرزندتان. عملکرد خودتان اهمیت دارد: هر روز این جمله را با خود تکرار کنید.
منبع: ده اصل ثابت فرزند پروری
نقش و تاثیر ژن ها، از والدین سلب مسئولیت نمی کند
اهمیت نظارت والدین بر کودکان – بخش اولاهمیت نظارت والدین بر کودکان – بخش اول

اهمیت نظارت والدین بر کودکان – بخش اول کودک آنلاین: از وقتی فرزندتان تمایل پیدا می کند اوقاتی را بیرون از خانه بگذراند، نظارت روشن بر رفتارش ضروری می شود. مهم ترین عاملی که از به دردسر افتادن کودکان پیشگیری می کند، این است که والدینشان فعالیت ها و دوستان و مکان هایی را که به آنجا می روند بشناسند.


درگیر و دست اندرکار زندگی فرزندتان بشویددرگیر و دست اندرکار زندگی فرزندتان بشوید

درگیر و دست اندرکار زندگی فرزندتان بشوید قوی ترین و با ثبات ترین پیش بینی کنندۀ سلامت فکر، تعادل و خوشبختی و رفاه فرزندان، میزان مشارکت والدین در زندگی آنهاست. این قبیل کودکان در مدرسه موفق ترند، در مورد خودشان احساس بهتری دارند و احتمال ایتکه گرفتار مشکلات عاطفی شوند یا خود را به خطر اندازند، نیز کمتر است.


بیان کردن انتظارات از کودک به صورت واضح و روشن – بخش دومبیان کردن انتظارات از کودک به صورت واضح و روشن – بخش دوم

بیان کردن انتظارات از کودک به صورت واضح و روشن – بخش دوم وقتی نوجوانتان اجازه می خواست برای پول توجیبی بیشتر، کار پاره وقت پیدا کند، شما به شرط اینکه عملکردش در مدرسه خوب باشد موافقت کردید، ولی واقعاً در نظر شما خوب چه مفهومی دارد؟ کوشش در حد امکان یا اینکه در همۀ درس ها نمرۀ الف بگیرد؟


اهمیت تطبیق روش تربیتی والدین با خلق و خوی کودکاناهمیت تطبیق روش تربیتی والدین با خلق و خوی کودکان

اهمیت تطبیق روش تربیتی والدین با خلق و خوی کودکان امادگی های ذاتی کودک کمابیش نحوۀ واکنش وی را در برابر رویدادهایی که با آن مواجه شود، تحت تاثیر قرار می دهد. پدر یا مادر حتی در مورد مسائل کوچک نیز باید این آمادگی ها را در نظر داشته باشند. اهمیت تطبیق روش تربیتی والدین با خلق و خوی کودکان

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران
    به کانال تلگرام کودک آنلاین بپیوندید