کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
دوره ی طفولیت کودکان دوقلو – نه تا پانزده ماهگی
دوره ی طفولیت کودکان دوقلو – نه تا پانزده ماهگی کودکان چهار دست و پا وارد این مرحله میشوند ولی قدم زنان یا دوان دوان از آن خارج می گردند. در این سن یک گام جلوتر از کودکان ماندن ممکن است چالش برانگیز باشد. دوره ی طفولیت کودکان دوقلو – نه تا پانزده ماهگی

دوره ی طفولیت کودکان دوقلو – نه تا پانزده ماهگی
کودکان چهار دست و پا وارد این مرحله میشوند ولی قدم زنان یا دوان دوان از آن خارج می گردند. در این سن یک گام جلوتر از کودکان ماندن ممکن است چالش برانگیز باشد.
وقتی لحظه ای به شما فرصت نفس تازه کردن می دهند ، مسحور روابط بالنده ی بین آنها میشوید. در این مطلب گوشه ای از یک دوره ی جذاب در رشد کودکان دوقلو را به شما نشان میدهیم.
رشد و پیشرفت
در این مرحله کودکان دوقلو کاملا سرگرم بهبود بخشیدن به مهارت های قبلی و آموختن مهارت های جدید هستند. شخصیت هر یک از آنها آشکار میشود و معمولا شروع به صرف وقت بسیار بیشتری در برقراری ارتباط جسمی و چشمی با یکدیگر می کنند.
تفاوت های مربوط به نوع دوقلوها وضوح بیشتری می یابد.
دوقلوهای همسان اغلب هر اختلاف جسمی فاحشی را که هنگام تولد با هم داشته اند جبران کرده اند. معمولا الگوی رشد ، وزن ، قد ، الگوی رشد مو و نیز رنگ و جنس و سایه روشن پوستشان بسیار نزدیک به هم است. دوقلوهای همسانتان هنوز به چشم شما متفاوت می آیند هرچند ممکن است گاهی در تشخیص آنها کمی مکث کنید.
رشد حرکتی و میزان تحرک دوقلوهای همسان مانند سایر جنبه های سبکهای رفتاری به هم نزدیک تر است. معمولا یا هر دو به جسمی تر بودن گرایش یا بیشتر تیپ چشمی هستند هر دو یا بیشتر در تکمیل مهارت های حرکتی درشت می کوشند یا مشغول کنترل حرکات ریزند.
رشد حرکتی و یا میزان تحرک دوقلوهای همزاد ممکن است شبیه به هم یا در قطب های مخالف در محدوده ی تنوع طبیعی رشد باشند. در دوقلوهای جنس مخالف بیشتر احتمال دارد که پسر میزان تحرک بالاتری داشته باشد و به حرکات درشت تمایل بیشتری نشان دهد.
در پایان این مرحله هر یک از کودک دوقلو باید قادر باشند چند دوجین کلمه را درک نمایند و به تقاضاهای ساده پاسخ بدهند . اگر هر یک از دوقلوها در درک با مشکلی رو به روست این موضوع را با پزشک در میان بگذارید.
شکل گیری تکلم واقعی نوسان بیشتری دارد. معمولا دخترها زودتر از پسرها شروع به صحبت می کنند و اگر دوقلوهای جنس مخالف داشته باشید ممکن است بی دلیل نگران شوید. برای تشویق شکل گیری تکلم ، هر کلمه ای که هر یک می گوید را به صورت صحیح تکرار کنید و به هر شیئی که هر کدام نام می برد اشاره کنید.
هر یک  از کودکان دوقلو باید نام و تصویر خود را در آینه بشناسد . اگر یکی یا هر دو از عهده ی این کارها برنمی آیند در حال بازی بر این امور تاکید کنید.
گاهی به نظر می رسد که تا وقتی کودکان دوقلو کنار هم هستند کمتر از یک کودک احساس غریبی می کنند. شما ایستگاه امنیت آنها هستید ولی هر یک از آنها در دیگری ایستگاه امنیت دومی می سازد.
ممکن است یک یا هر دوی آنها به دلیل روابط روز افزونی که با هم پیدا کرده اند حاضر نشوند جداگانه با شما بیرون بروند. هنوز هیچ کدام معنی نوبت را درک نمی کنند.
ممکن است در این مرحله دریابید که با هر یک از دو کودک رابطه ی مجزایی برقرار کرده اید. اگر کودکان دوقلوی پسر – دختر داشته باشید ظاهرا این امر زودتر و اگر دوقلوها همسان باشند دیرتر رخ می دهد.تغذیه
برنامه ی غذایی فرزندان دوقلویتان بیشتر شبیه بزرگترها شده است. هر یک از آنها ممکن است به شیوه های مختلف آمادگی خود را برای کسب مهارت های جدید در غذا خوردن نشان دهد.
در دراز مدت راحت ترین حالت آن است که هر یک از کودکان خود غذا بخورند. شاید در ابتدا لازم باشد هم با قاشق به آنها غذا بدهید و هم خودشان بخورند. به هر کودک یک کاسه حاوی مقدار کمی غذا و یک قاشق بدهید. هر چه زودتر آنها را با غذاهای انگشتی آشنا کنید.
کودکان دوقلو به یکدیگر کاربردهای جالبی برای غذا نشان می دهند که این هم بخشی از رشد آنهاست!
ترکیب دو کودک تحرک زیاد و غذاهای انگشتی ممکن است منجر به نبرد بر سر غذا شود. غذای کودک مقصر را بردارید دلیلش را برایش توضیح بدهید.بعد از یکی دو دقیقه غذا را بازگردانید. اگر نبرد بر سر غذا تکرار شد باز هم غذای کودک مقصر را بردارید. این روند را تکرار کنید.
دور کردن صندلی ناهارخوری آنها از هم ممکن است به حفظ نظم کمک کند. اجازه دهید مایعات را از فنجان کوچک دسته دار یا فنجانی که بتوانند دستها را دورش حلقه بزنند بنوشند. شاید فنجان هایی که در و لوله دارند قابل کنترل تر باشند و کمتر باعث آلودگی شوند.
زیر صندلی های ناهارخوری یک پارچه ی محافظ بیندازید که کار نظافت را ساده تر کند.
بسیاری از کودکان دوقلو در این مرحله شیر خوردن را کنار می گذارند هرچند غیرعادی هم نیست که یکی هنوز به خوردن شیر مادر ادامه دهد یا شیشه بگیرد. دوقلوهای همسان معمولا کم و بیش هم زمان شیر خوردن را کنار می گذارند ؛ دوقلوهای همزاد ممکن است به فاصله ی چند ماه از یکدیگر شیر خوردن را ترک کنند.
به علاوه ممکن است یکی از کودکان دوقلو آماده ی از شیر گرفتن باشد ولی تا وقتی دیگری شیر مادر یا شیر خشک بخورد حاضر به کنار گذاشتن شیر نشود.
در این مرحله رشد دوقلوها کند و اشتهایشان کم می شود ولی نیازهای غذایی آنها میتواند با هم فرق داشته باشد. حتی دوقلوهای همسان که با آهنگ مشابهی رشد میکنند ممکن است مقدار و نوع غذایشان با هم متفاوت باشد. شاید هر یک در یک وعده ی خاص بیشتر بخورد ولی ممکن است این وعده برای هر کدام فرق داشته باشد.
چه حاضر باشید چه نباشید!
کودکان دوقلو در این سن ممکن است به مثانه گردبادهای سرگرم کننده و آزاردهنده ی متحرک باشند. اینکه فکرشان مشغول دیگری است میتواند هم نتایج خوشایندی داشته باشد و هم خطرناک باشد.
هنوز برای استراحت کردن زود است کودکان نوپا از این هم پر جنب و جوش تر و جالب ترند!
منبع : کتاب کلیدهای رفتار با دوقلوها
دوره ی طفولیت کودکان دوقلو – نه تا پانزده ماهگی
دوره ی طفولیت کودکان دوقلو – شش تا نه ماهگیدوره ی طفولیت کودکان دوقلو – شش تا نه ماهگی

دوره ی طفولیت کودکان دوقلو – شش تا نه ماهگی این دوره برای کودکان دوقلوی شما دوره ی گذار است . غذای آنها که زمانی فقط مایعات بود کم کم شامل غذای جامد هم میشود. بسیاری از آنها بر اثر افزایش تحرکشان از آغوش والدین پایین می آیند و شروع به کاوش در خانه میکنند. حرکت پا به پای این تغییرات در دو کودک میتواند چالش هیجان انگیزی باشد. دوره ی طفولیت کودکان دوقلو – شش تا نه ماهگی


دوره طفولیت کودکان دو قلو – سه تا شش ماهگیدوره طفولیت کودکان دو قلو – سه تا شش ماهگی

دوره طفولیت کودکان دو قلو – سه تا شش ماهگی کودک آنلاین: پس از دورۀ پیش بینی ناپذیر نوزادی، سرانجام روالی شکل گرفته است. ممکن است تشخیص ندهید، ولی احتمالاً مراقبت از دو کودک، انجام سریع کارهای خانه و برنامه ریزی برای گنجاندن لحظاتی برای خودتان در طول روز، از شما فردی بسیار کارآمد و مدیری مجرب می سازد. دوره طفولیت کودکان دو قلو – سه تا شش ماهگی


رشد هیجان در طی دوره ی طفولیت و نوباوگیرشد هیجان در طی دوره ی طفولیت و نوباوگی

رشد هیجان در طی دوره ی طفولیت و نوباوگی هولودینسکی و فرید لمییر یک مدل چند مرحله ای رشد هیجانی را ارائه کرده اند. آنها ثابت کرده اند که در طول دو سال اول زندگی کودک مجموعه ای از هیجانات متفاوت را رشد می دهد. رشد هیجان در طی دوره ی طفولیت و نوباوگی


سال های اول دبستان کودکان دوقلوسال های اول دبستان کودکان دوقلو

سال های اول دبستان کودکان دوقلو در سالهای اول دبستان کودکان دوقلو واقعا شروع به کندوکاو رابطه ی خود می کنند . افراد خارج از خانواده بر نظر هر یک از کودکان دوقلو درباره ی دیگری تاثیر می گذارند. وقتی آنها در معرض عقاید و فعالیت های جدید قرار می گیرند فرصت های ابراز فردیتشان گسترش می یابد. سال های اول دبستان کودکان دوقلو

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران