کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
نه قسمت اصلی خلق و خوی کودکان از تولد تا 3 سالگی – بخش اول
نه قسمت اصلی خلق و خوی کودکان از تولد تا 3 سالگی – بخش اول برخی کودکان پر انرژی و کم خوابند و بعد از خواب کوتاهی کاملاً سرحال و سر زنده اند و شور و شوق دارند. در مقابل کودکانی هستند کم فعالیت، آرام و کم انتظار. به همین دلیل برخی کودکان 20 ساعت می خوابند و برخی 15 ساعت.

نه قسمت اصلی خلق و خوی کودکان از تولد تا 3 سالگی – بخش اول
مطالعات دربارۀ خلق و خو نشان می دهد که می توان به نُه قسمت اصلی و اساسی خلق و خو اشاره داشت.
1-    میزان و سطح فعالیت کودک
برخی کودکان پر انرژی و کم خوابند و بعد از خواب کوتاهی کاملاً سرحال و سر زنده اند و شور و شوق دارند. در مقابل کودکانی هستند کم فعالیت، آرام و کم انتظار. به همین دلیل برخی کودکان 20 ساعت می خوابند و برخی 15 ساعت. بعضی از کودکان در سن سه سالگی 12 تا 14 ساعت می خوابند در حالی که برخی هستند کمتر از 10 ساعت می خوابند.
پس انرژی و فعالیت آنها نقش بسیار مهمی دارد و معلوم است کودکی که پر انرزی است اگر به راه غلطی بیفتد ویرانگر و مخرب است و برعکس، اگر کودکی آرام است نه زحمتی و نه خطری را فراهم می کند و در برخی زمینه ها نیز موفق می شود.
به عبارتی یا دوچرخه ای است که باید پا زد و آهسته رفت یا موتور سیکلتی است که آنچنان تند و سریع حرکت می کند که باید مواظب او بود.
2-    توجه و تمرکز
برخی کودکان وقتی مشغول کاری هستند تمام انرژی و تمرکز خود را بر روی کار می گذارند. مانند شیر خوردن که برخی به هیچ چیز، عکس العملی نشان نمی دهند و برخی با کوچکترین صدا از شیر خوردن باز می مانند و برخی دیگر وقتی مشغول کاری هستند مثل این است که جهان خاموش و فراموش است.
این توجه و تمرکزی که برخی از کودکان دارند سبب می شود که در کارهای مهم موفق باشند و در کارهای جزئی موفق نشوند. در صورتی که کودکی که تمرکز و انرژی کمی دارد می تواند در زمینه های مختلف و متفاوت دیگری موفق شود هر چند که در هیچ زمینه ای درخشش آنچنانی نخواهند داشت.
بنابراین اگر فرزند ما توجه و تمرکز بالایی دارد نمی توان او را از کاری باز داشت و اگر از توجه و تمرکز بالایی برخوردار نیست به راحتی می توان او را از کاری بازداشت و به کار دیگری واداشت.
3-    شدت و میزان پاسخ یا واکنش به محیط اطراف یا ارتباطات انسانی
برخی کودکان با واکنش تند و شدیدی مواجه می شوند، یعنی وقتی که شرایط (رفتار یا پاسخی) خلاف میلشان است با آن مورد با شدت و تند برخورد می کنند در حالی که برخی دیگر توان این را دارند که در ارتباط با دیگران منتظر بمانند و پاسخ را ارزیابی کنند و پاسخ را متناسب با موضوع درآورند و نوع درخواست و انتظارشان با رعایت حال و شرایط باشد.
اگر شیر برخی کودکان را قطع کنید برخورد تند و تیزی را نشان می دهند در حالی که برخی دیگر بعد از کمی نِق و نوق آرام می شوند.
برخی از بچه ها نیز نسبت به درد حالات متفاوتی دارند. برخی چنان هیاهویی دارند که شما تعجب می کنید که مطلبی به این کوچکی چرا این همه بزرگ شد که با کوچکترین دردی فریادشان را به آسمان می برند و برعکس برخی درد بسیاری دارند اما همچنان ساکت و آرام هستند.
معلوم است که کودکان با واکنش تند و شدید درصدد جلب توجه دیگران هستند و اغلب اوقات نیازهایشان بیشتر، زودتر و بهتر برآورده می شود و کودکی که آنقدر ها واکنش نشان نمی دهد و شرایط را می پذیرد احتمالاً اغلب اوقات آن چیزی که حق و سهم خودش است را دریافت نخواهد کرد.توجه داشته باشیم:
- پدر و مادر باید کودکی را که با پاسخ تند و شدید با موضوعات برخورد می کند کمی کمک کنند تا آرام بگیرد و کودکی که اعتنای کمی دارد توجه او را به اهمیت موضوعات جلب کرد و او را کمک کنند تا بتواند راحت خواسته های خود را ابراز کند.
- کودکِ پر از هیجان که به شرایط پاسخ می دهد معمولاً تجربیات حسی و احساسی فراوانی دارد حتی در زمینۀ محبت و عشق نیز تجربه خواهد داشت. زیرا با دادن پاسخ تند و شدید توجه دیگران را جلب می کند.
حال کودکی که با آرامش با این موضوعات برخورد می کند چه بسا فرصت ها را از دست دهد و به دیگری هم، آنچنان پیامی را نمی رساند و معلوم است کودکی که با سرعت واکنش و پاسخ می دهد احتمالاً در زندگی موفق تر و پیشرفت بهتری خواهد داشت.
اما زندگی با چنین فردی بسیار مشکل است چون به لحاظ سطح توقع و انتظار خیلی زود از کوره در می رود و عصبی می شود و اطرافیان را از خود می رنجاند و محیط و اطراف را زهر آلود و غمگین می کند در حالی که کودکی که به شرایط اوضاع پاسخ کمی می دهد از آرامش بیشتری برخوردار است.
زندگی با گروه اول بسیار مشکل است چون با هر مخالفتی به شدت برخورد می کند. اما گروه دوم با صبر و متانت و دادن فرصت به دیگران به خواسته اش می رسد.
در دنیای امروز هر دو گروه در جایگاه خودشان می توانند خوشحال و موفق باشند و وظیفۀ ما نیز آن است که با توجه به توان آنها و حالی که دارند اجازۀ بهترین استفاده از آنچه که در اختیار دارند را بدهیم.
4-    مرتب و منظم بودن
برخی کودکان در ساعت معینی می خوابند و غذا می خورند و وقت بیداری آنها معین است و برخی برعکس به حدی بی نظم هستند که پدر و مادر نیز نمی دانند با او چه کنند.
کودکانی که نظم و ترتیب دارند برخورد با نیازهایشان راحت تر است و زودتر نیز راضی می شوند. اما هرگونه دگرگونی را در محیط اطراف و حالات خودشان نه می پسندند و نه می پذیرند.
در مشاغلی که نظم خاصی را می طلبد مانند پلیس بودن، ممکن است برایشان لذت بخش تر باشد و با این کارها سازگارتر می باشند و کودکانی که در کودکی با نظم و ترتیب درگیر نبوده اند مایل هستند کارهایی را داشته باشد که ساعات کار مختلفی داشته باشد و می توانند به راحتی آن را تحمل کنند.
منبع: پرورش، تعلیم و تربیت تولد تا 3 سالگی
نه قسمت اصلی خلق و خوی کودکان از تولد تا 3 سالگی – بخش اول
نه قسمت اصلی خلق و خوی کودکان از تولد تا 3 سالگی – بخش دومنه قسمت اصلی خلق و خوی کودکان از تولد تا 3 سالگی – بخش دوم

نه قسمت اصلی خلق و خوی کودکان از تولد تا 3 سالگی – بخش دوم برخی از کودکان باید به مرحله ای از ارتباطات یا تحریک برسند تا آمادۀ واکنش و پاسخ باشند. یعنی به غذا یا سردی و یا گرمی و به هر تغییر ناچیزی به سرعت واکنش نشان می دهند در حالی که برخی سردی و گرمی غذا و یا تغییر نوع لباس یا رنگ و اندازۀ لباس را توجه نمی کنند.


کیفیت خلق کودک دو سالهکیفیت خلق کودک دو ساله

کیفیت خلق کودک دو ساله بعضی از بچه های دو ساله تقریبا همیشه لبخند بر لب دارند. آنها معمولا شاد ، دلنشین و خوش خلق هستند. بعضی دیگر جدی تر به نظر می رسند و تنها زمانی لبخند می زننند که خیلی خوشحال باشند یا چیزی از نظرشان به نظر می رسند. کیفیت خلق کودک دو ساله


اهمیت تطبیق روش تربیتی والدین با خلق و خوی کودکاناهمیت تطبیق روش تربیتی والدین با خلق و خوی کودکان

اهمیت تطبیق روش تربیتی والدین با خلق و خوی کودکان امادگی های ذاتی کودک کمابیش نحوۀ واکنش وی را در برابر رویدادهایی که با آن مواجه شود، تحت تاثیر قرار می دهد. پدر یا مادر حتی در مورد مسائل کوچک نیز باید این آمادگی ها را در نظر داشته باشند. اهمیت تطبیق روش تربیتی والدین با خلق و خوی کودکان


تفاوت های خلقی در کودکان تفاوت های خلقی در کودکان

تفاوت های خلقی در کودکان کودک آنلاین: هر مادر یا پدر و یا هر پرستار بخش نوزادان می داند که در میان کودکان تفاوت های آشکاری وجود دارد که از همان نخستین روزهای زندگی دیده می شود. بعضی بسیار گریه می کنند، بعضی ساکت اند، بعضی طبق برنامۀ منظمی می خوابند، بعضی مدام می جنبند.

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران