کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

1
بازی ، اسباب بازی و همبازی در کودکان 3 تا 7 سال - قسمت اول
بازی ، اسباب بازی و همبازی در کودکان 3 تا 7 سال - قسمت اول نکته ای که در اینجا اهمیت دارد و همان طور که در آغاز بیان شد و باید به آن توجه بسیاری کرد ، موضوع بازی در این ایام است. یعنی بین 3 تا 7 سالگی اصولا مسئله بازی و اسباب بازی و همبازی که بعدا تبدیل به ورزش و دوست می شود ، نقش بسیار مهمی در زندگی کودک دارد. بازی ، اسباب بازی و همبازی در کودکان 3 تا 7 سال - قسمت اول

بازی ، اسباب بازی و همبازی در کودکان 3 تا 7 سال -  قسمت اول
اهمیت بازی کردن کودک
نکته ای که در اینجا اهمیت دارد و همان طور که در آغاز بیان شد و باید به آن توجه بسیاری کرد ، موضوع بازی در این ایام است. یعنی بین 3 تا 7 سالگی اصولا مسئله بازی و اسباب بازی و همبازی که بعدا تبدیل به ورزش و دوست می شود ، نقش بسیار مهمی در زندگی کودک دارد.
تا آنجایی که واقعا میتوان گفت : شغل کودک و کار مهم و با ارزش کودک ، بازی کردن است. یعنی آن را باید به صورت تنها و تنها راه آموزش و پرورش و تنها راه کار مفید و سازنده دانست که تاثیرات آن نیز بر کودک عبارتند از :
توجه و تمرکز کودک در بازی ها کاملا افزایش پیدا می کند و توان آن را پیدا می کند تا مغزی که میتواند کاملا به صورت به هم ریخته ای کار کند ، آن را جمع و جور کند و با این توجه و تمرکز است که حافظه ی بهتری پیدا می کند و یا به زبان دقیق تر ، امکان این را پیدا می کند که قواعد و اصول یادگیری را در زندگی بهتر مورد استفاده قرار دهد و بهتر بیاموزد و به خاطر نگه دارد و در وقت لزوم هم بتواند از آن استفاده کند.
در حداکثر توان فیزیکی و روانی خودش حرکت می کند. بنابراین در مرزهای خودش قدم برمی دارد و در نتیجه هر روز بهتر و برتر می شود. مهارت های مختلفی را پیدا می کند و توانایی های فیزیکی را برای خودش به وجود می آورد که بعدا می تواند در مراحل مختلف زندگی از آن استفاده کند.
به تخیل خودش این فرصت و اجازه را می دهد که بتواند پَر پرواز آن را باز کند. در حالی که آهسته آهسته بعد از 5 – 6 سالگی به دلیل ارتباطش با واقعیت ، میتواند قوانین و قواعد جهان را به بهترین صورت ممکن بیاموزد. بعدا اشاره خواهد شد که مخصوصا نقش ورزش از این به بعد تا چه اندازه خواهد بود.
زیرا بیش از هر کتاب دیگری به او خواهد گفت که قوانین طبیعت و روابط چگونه است.فرصت این را پیدا می کند که به شناخت بیشتری از خودش دسترسی پیدا کند. دیگران را بشناسد. از حال دیگران ، احساسات و عواطف و نظر دیگران برخوردار شود و زمینه ای را فراهم می کند که از یک طرف آنچه که به عنوان رابطه هست را بیاموزد و از جانب دیگر ، آنچه که به عنوان ارتباط وجود دارد با دیگران برقرار کند تا بتواند در زندگی از آن استفاده کند.
به خاطر این رابطه و ارتباط است که میتواند از بند خود و گرفتاری خودش تا حدود زیادی آزاد شود و احساس ها ، تخیلات بد و منفی را از خودش دور کند و از مسیر همکاری و یاری نه تنها بیاموزد ، بلکه احساس فوق العاده ای داشته باشد ، همچنین اصول و قواعد و قوانین را رعایت کند و با رعایت حال دیگران ، احساس کند که در مسیر رعایت اصول اخلاقی و انسانی قدم برمی دارد و صبر و فرصت را با هم بیاموزد . آنجا که باید صبر کند و منتظر بماند چنین کند و آن زمانی که باید از فرصت ها استفاده کند رفتار درست داشته باشد.
بازی ، اسباب بازی و همبازی در کودکان
کودک 3 ساله آمادگی این را پیدا می کند که در بازی مانند گذشته چیزی را خراب نکند و بازی ای که در گذشته میتوانست تقریبا جنبه ی تخریبی و بر هم ریختن داشته باشد ، از این به بعد کاملا جنبه ی سازندگی و بهتر کردن دارد و از آن کاملا باید بهره گرفت.
می دانیم که همبازی اول کودک ، پدر و مادر و خواهران و برادران هستند. اما آهسته آهسته من و شما باید بیاموزیم که نقش هایی را که کودکان به ما محول می کنند ، آن ها را انتخاب کنیم و در این باره با آنها مخالفتی نداشته باشیم.
آهسته آهسته این نقش ها را از ما می گیرند و از ما انتظار دارند که فقط رول سیاهی لشگر را داشته باشیم و کمی که سن آنها بالاتر می رود حتی به سیاهی لشگر بودن ما هم احتیاجی ندارند بلکه مایل هستند که تماشاگر و ستایش کننده ی آنها باشیم و باید چنین بود.
در این ایام به جای ما همبازی انتخاب می کنند و آهسته آهسته به جای همبازی ، دوستان را که مقدمه ی ارتباط عمیق انسانی و اجتماعی آنهاست که فراهم شده است.
در محیط خانه باید مواظب بود که فرزندان من و شما به دلیل تفاوت سن و جنس ، طوری زندگی کنند که ارتباطات بعدی برای آنها ساده و جالب باشد. جنگ میان خواهران و برادران به جنگ با سایر انسان ها در آینده منجر خواهد شد.
اشکال کار در خانه این است که اولا پدر و مادر از آنِ همه هستند ، دوم بسیاری از وسایل و ابزار خانه متعلق به همه خواهد بود و گرچه برخی از اوقات اسباب بازی ها ، از آنِ این یا آن فرزند خواهند بود ولی بسیار مشکل است که در کودکی بتوان چنین تفکیکی را همیشه محکم نگه داشت ، و آن را از کودکان انتظار داشت.
به هر حال باید پدر و مادر با آگاهی ، با مهربانی و برخی از اوقات با دست و دلبازی شرایطی را فراهم کنند که فرزندانشان کمترین برخورد را در این زمینه با هم داشته باشند.
خطر بازی با دیگران همیشه اختلاف ، جنگ و یا گرفتاری هایش ، بیش از آن است و به همین دلیل است که باید در انتخاب همبازی و دوست برای فرزندانمان به آنها کمک کنیم.
منبع : کتاب پرورش ، تعلیم و تربیت 3 تا 7 سالگی
بازی ، اسباب بازی و همبازی در کودکان 3 تا 7 سال -  قسمت اول
بازی ، اسباب بازی و همبازی در کودکان 3 تا 7 سال - قسمت دومبازی ، اسباب بازی و همبازی در کودکان 3 تا 7 سال - قسمت دوم

بازی ، اسباب بازی و همبازی در کودکان 3 تا 7 سال - قسمت دوم زمانی که بین بچه ها ( چه خواهر و چه برادر و چه همبازی و دوستانشان ) اختلافی پیدا می شود چه کاری باید کرد؟ ( جواب ) باید از دور نظاره گر آن بود که این اختلاف و یا این رابطه ی بد ، بدتر نشود. از طرف دیگر باید مطمئن بود که اگر خود آنها از عهده ی حل مسئله و مشکل خودشان برمی آیند کاری به کار آنها نداشت. بازی ، اسباب بازی و همبازی در کودکان 3 تا 7 سال - قسمت دوم


بازی ، اسباب بازی و همبازی در کودکان 3 تا 7 سال - قسمت سومبازی ، اسباب بازی و همبازی در کودکان 3 تا 7 سال - قسمت سوم

بازی ، اسباب بازی و همبازی در کودکان 3 تا 7 سال - قسمت سوم از جانب دیگر یاد می گیرند که موضوع ها را برای خودشان دونی کنند. تصمیم ها را در ذهن خودشان بگیرند انتخاب را انجام بدهند ، بعدا با توطئه یا پنهان کاری ، دشمن را از پا در بیاورند. متاسفانه در همه ی این موارد میل به طرح مسائل و حل مشکلات ابدا مطرح نیست.


همبازی برای کودکانهمبازی برای کودکان

همبازی برای کودکان کودک آنلاین: می دانیم که انسان از طریق بودن با دیگران، انسان شدن را به بهترین صورت ممکن خودش می آموزد و کار پرورش، تعلیم و تربیت در دنیای امروز بدون همبازی و دوست و همکلاسی تقریباً غیرممکن و یا با مسائل و مشکلات بسیاری همراه است. همبازی برای کودکان


بازی کردن و اسباب بازی برای کودکان از 2 تا 5 سالگیبازی کردن و اسباب بازی برای کودکان از 2 تا 5 سالگی

بازی کردن و اسباب بازی برای کودکان از 2 تا 5 سالگی کودک آنلاین: در سرشت کودک تمایل به بازی کردن وجود دارد. کودک از بازی کردن، دویدن و جست و خیز کردن لذت می برد. بازی کردن، قدرت ابتکار و استعداد درونی کودک را آشکار می کند و به تکامل می رساند.

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

  مقاله?ویدیو?کاربر?
  لیست مقالات
  لیست ویدیو ها
  لیست کاربران