کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
نحسی کودکان – بخش چهارم
نحسی کودکان نکته ی مهم دیگری که والدین باید به‌آن توجه کنند ، سنین مختلف کودک است. فرضا حمله ی 18 ماهگی کودک با حملات 3 سالگی او تفاوت ماهوی و آشکار دارد ، زیرا در سن 36 ماهگی کودک از حافظه ای برتر ، مهارت های اجتماعی کارآمدتر و خودآگاه تر بیشتر برخوردار است. به‌علاوه اکنون بهتر از گذشته پیام شما را مبنی بر برقرار سازی ارتباط عاری از قشقرق آموخته است. نحسی کودکان

نحسی کودکان – بخش چهارم
تفاوت های سنی
نکته ی مهم دیگری که والدین باید به‌آن توجه کنند ، سنین مختلف کودک است. فرضا حمله ی 18 ماهگی کودک با حملات 3 سالگی او تفاوت ماهوی و آشکار دارد ، زیرا در سن 36 ماهگی کودک از حافظه ای برتر ، مهارت های اجتماعی کارآمدتر و خودآگاه تر بیشتر برخوردار است. به‌علاوه اکنون بهتر از گذشته پیام شما را مبنی بر برقرار سازی ارتباط عاری از قشقرق آموخته است.
در سن 18 ماهگی اکثر کودکان به‌طور متوسط دو بار در روز دستخوش کج خلقی شده و این رقم در هفته به‌سه بار می‌رسد ، اگرچه برخی‌ازکودکان دستخوش چنین تجارب ناخوشایندی نمی‌شوند و مدت زمان تداوم حمله معمولا 3 دقیقه است.
حملات 18 ماهگی شامل دو مرحله میشود :
1 . کودکان دلایل عصبانیت و کج خلقی خود را آشکار می‌سازند.
2 . کودکانی که حملات خویش را همراه با حرکات و اعمال فیزیکی می‌کنند.
و این کودکان خود به‌دو دسته تقسیم میشوند :
1 . گروهی که خود را به‌زمین می‌افکنند : این کودکان خود را بر زمین انداخته و با جیغ و فریاد کشیدن های گوش خراش دست و پاهای خود را به‌زمین می‌کوبند.
2 . کودکان فاصله گیرنده : کودکانی که شما را به‌طرفی پرت کرده و سعی می‌کنند از شما فاصله بگیرند. برخی‌ازاین نوپایان پا به‌فرار گذاشته و حتی المقدور از کنار شما دور شده و در عین حال به‌طرف شما لگد می‌اندازند.
مسئله ای که باید به‌آن توجه داشت این است ، که هیچ کدام‌از نوپایان این دو گروه خیال دور شدن‌از شما را برای همیشه ندارند ، زیرا این واکنش ها مرتبط با نوع رفتارتان با کودک می‌شود. به‌زبان ساده تر این نوپایان کنترلی بر روی شروع و توقف حملات خویش ندارند.
از نشانه ی دیگر این نوع واکنش ها آن است که بعد از لحظاتی به‌نظر می‌رسد اساسا چیزی اتفاق نیفتاده است. زیرا پس‌از چندی کودک لبخند گشوده و بازیگوشانه از تیررس شما دور میشود و شما نیز به‌طور غیرارادی به‌فراخور موقعیت و کیفیت‌از خود واکنش نشان می‌دهید.


نحسی کودکان


نحسی کودکان


اما این قضیه برای نوپایان پا به‌سن گذاشته فرق می‌کند ، چون حملات این کودکان دارای مراحل بیشتر و چندگانه ای است. به‌زبان دیگر کج خلقی شامل شروع ، تداوم و پایان می‌شود. به‌علاوه زمان ادامه ی حمله نیز بیشتر بوده و گاهی بیش‌از یک ساعت طول می‌کشد :
1 . زمینه سازی :
پیش‌از آنکه کودک دستخوش حمله و کج خلقی شود ، معمولا متوسل به‌زمینه سازی میشود. فرضا نق زده و بیهوده به‌دنبال بهانه است . مثلا از شما می‌خواهد که کاری را انجام دهید و زمانی که با پاسخ منفی شما مواجه میشود ، اقدام به‌عملی کردن قصد خویش می‌کند.
مسئله ای که باید به‌آن توجه داشت این است ، که در این نقطه وقوع واکنش قابل پیش بینی بوده و والدین میتوانند با بهره گرفتن از ظرایفی جلوی وقوع این واکنش ناخوشایند را سد نمایند.
2 . مرحله ی برپا خاستن  :
در این مرحله کودک‌از جایش بلند شده و شروع به‌کوبیدن دست ها و پاهایش کرده و در عین حال اقدام به‌جیغ کشیدن می‌کند.
3 . مرحله ی به‌زمین انداختن :
در این حالت کودک خود را پیچ و تاب داده و پاهایش را به‌اطراف پرت کرده و با دستش بر زمین می‌کوبد و برخی‌ازنوپایان اقدام به‌گاز گرفتن دست خود کرده و سبب ظاهر شدن خون میشوند . باید توجه داشت که چنین نشانه هایی نشانگر کاستی های روانشناختی کودک نیست ، اگرچه این حالات میتوانند بزرگسالان را دستخوش ضایعات و آسیب های روانی سازند.
منبع : کتاب چگونه الم شنگه ی کودکان را مهار کنیم؟
نحسی کودکان
نحسی کودکان
نحسی کودکان – بخش اولنحسی کودکان – بخش اول

نحسی کودکان واقعیت این است ‌که نحسی در واقع یک نوع انفجار عاطفی به اوج و نهایت رسیده است‌. به زبان ساده تر ، در این نقطه کودک نوپا به یک باره کنترل‌خود را از دست داده و دستخوش چنین واکنش ناخواسته ای میشود و نکته ای که باید به آن توجه داشت این است‌، که‌کودک معمولا در مواقعی دستخوش نحسی و لجبازی میشود که در نزد عزیزترین کسان خود باشد و روشن است‌که هیچ کس نمیتواند عزیزتر از مادرش باشد. نحسی کودکان


نحسی کودکان – بخش دومنحسی کودکان – بخش دوم

نحسی کودکان واقعیت این است که انسان ها فی نفسه منحصر به فرد می باشند و این مسئله در مورد نوپایان نیز صدق می کند و این امر سبب می شود ، که قشقرق و کج خلقی کودکان مراتب و شدت و حدت متفاوتی داشته باشد . از سوی دیگر برخی از والدین اساسا عصبانیت کودکان خود را نحسی ریشه دار نمی دانند ، چون این امر سبب می شود که توانایی های تربیتی خود را به عنوان پدر و مادر زیر سوال برده و نفی کنند. نحسی کودکان


نحسی کودکان – بخش سوم نحسی کودکان – بخش سوم

نحسی کودکان نکته ی دیگری که باید مراقبین و مادران کودک نوپا آویزه ی گوش خود سازند این است ، که نوع ارتباط مادر با کودک سبب بروز و ظهور عصبانیت و کج خلقی کودک می شود ؛ زیرا کودک در حوالی 18 ماهگی درمی یابد که موجودی مستقل از مادرش می باشد. نحسی کودکان نحسی کودکان


نحسی کودکان – بخش پنجمنحسی کودکان – بخش پنجم

نحسی کودکان در‌ این‌مرحله جیغ کشیدن تبدیل به هق هق های گریه شده و کودک میداند که رفتاری وحشتناک از خود بروز داده است. به‌هر شکل‌در این موقعیت برخی از کودکان مایلند که توسط مادر آرام شوند و برخی دیگر تنها به‌کنار ایستادن بسنده کرده و به‌این سان نهایتا آرام میگیرند. نحسی کودکان

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران