کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

1
مسائل و مشکلات کودکان در مهد کودک – قسمت دوم
مسائل و مشکلات کودکان در مهد کودک – قسمت دوم مطلب بعدی (( اسباب بازی )) است که نقش بسیار مهمی دارد. زیرا بچه ها با وجودی که با هم بازی می کنند به اسباب بازی اهمیت ویژه ای می دهند. به خاطر همین موضوع است که توصیه شده در این محیط ها بهتر است به تعداد بچه ها از یک نوع اسباب بازی وجود داشته باشد مگر اینکه آن ها را به گروه های مجزا تقسیم کنند. مسائل و مشکلات کودکان در مهد کودک – قسمت دوم

مسائل و مشکلات کودکان در مهد کودک – قسمت دوم
مطلب بعدی (( اسباب بازی )) است که نقش بسیار مهمی دارد. زیرا بچه ها با وجودی که با هم بازی می کنند به اسباب بازی اهمیت ویژه ای می دهند. به خاطر همین موضوع است که توصیه شده در این محیط ها بهتر است به تعداد بچه ها از یک نوع اسباب بازی وجود داشته باشد مگر اینکه آن ها را به گروه های مجزا تقسیم کنند.
ولی وقتی که گروهی با هم هستند چون هنوز بچه ها به هیچ وجه توانایی شریک و سهیم شدن را با هم ندارند ، بهتر آن است که همه اسباب بازی واحدی را در اختیار داشته باشند و احساس خوبی به جهت برابری و ارتباط به وجود آید.
بسیاری از اوقات محیط آموزشی با محیط خانه بسیار متفاوت است. یعنی فرزند ما ممکن است در خانه در جای کوچک و تنگ و تاریک باشد و حال آنکه محیط آموزشی او بسیار بزرگ و وسیع یا برعکس و یا برخی از اوقات در محیط خانه ، اصول و نکاتی را رعایت می کنیم که در محیط آموزشی این چنین نیست یا محیط آموزشی آن چنان سخت گیر و مقید هست که فرزند ما که برای انجام برخی از کارها در خانه آزادی و راحتی دارد ولی آنجا با موانعی رو به رو می شود.
بهتر این است که مدرسه ای یا محیطی را انتخاب کنیم که شباهت بیشتری به محیط خانه داشته باشد.
این تفاوت ها و تضادها غالب اوقات برای بچه ها گرفتاری هایی را به وجود می آورد و معمولا مفید نیستند و هیچ فایده ای هم ندارند. امید این است که محیط آموزشی ، قابلیت انعطاف را در بسیاری از زمینه ها داشته باشد و رعایت قواعد و قوانین و مقررات جز در مواقع ضروری و لازم آن هم بعد از آموزش کامل و فراهم کردن شرایط مناسب ، چیزی باشد که اولیای محیط آموزشی به دنبال آن هستند.
به هر حال خانه و مدرسه قرار است که مکمل و متمم هم باشند ، نه در تضاد و تناقضی در رفتار و یا کارها و یا شرایط و موقعیت . ولی از آنجایی که تا سن 4 سالگی مسئله ارتباط کودکان با بزرگسالان اهمیت ویژه ای دارد درصد تعداد معلمین به تعداد شاگردان ، اهمیت ویژه ای خواهد داشت و هرچه که تعداد این معلمین و مربیان بیشتر باشد ، آرامش ما افزون تر و یادگیری فرزند ما بهتر و اختلاف و گرفتاریش با دیگران کمتر خواهد بود.
بچه های 4 ساله معمولا در این زمینه مسئله و مشکلی ندارند و به دلیل آموزش هایی که گرفته اند و تجربه ای که در این زمینه دارند می توانند خودشان را اداره کنند و حالتی را در مسیر جهت و هدف در زندگی به دلیل بازی و خوشبختانه همکاری در این زمینه پیدا می کنند.اما مهمتر از آن فرصتی که در این محیط های آموزشی داده میشود ترتیب و نظم و هماهنگی و هارمونی در انجام فعالیت هاست. به بیان دیگر کودک را وارد مسیری می کند که به جای یک نوازنده ی تک نواز در ارکستری شرکت می کند و بنابراین یاری و یاوری و هم خوانی را با همه خواهد داشت و به همین علت نقش بازی های جمعی و یا دسته جمعی و یا خواندنی های با هم به صورت سرود بسیار اهمیت ویژه ای در این گونه موارد خواهد داشت.
امید این است که در مهد کودک فرزند ما کنترل و انضباط خود ( نه کنترل دیگران و نه کنترل شدن توسط دیگران) یعنی آنچه که به عنوان ( Self Control) و ( Self discipline ) می شناسیم را در خودش به وجود بیاورد.
یعنی با خودش به گفت و گو بپردازد و خواسته ای را با گفت و گوی با خود کنار بگذارد و رابطه ای را با وجودی که در آغاز با آن مخالفت می کند با این سخن گفتن با خود بپذیرد و آغاز کند.
نکته : حداکثر انتظاری که ما در این گونه محیط ها میتوانیم داشته باشیم این است که کودک حدود 4 سالگی توان یک چنین ارتباطی را با خودش پیدا کند. اما محیط آموزشی باید تجربه ای بسیار لذت بخش ، شادی آفرین برای او باشد مخصوصا این که با بازی ها و هم بازی ها احساس خوبی برای او فراهم شود.
 این محیط ها معمولا به بچه ها فرصت می دهند که بازی های فردی و یا انفرادی نیز داشته باشند و به آنها فرصت بازی های جمعی و دسته جمعی را می دهند و همچنان گرچه با هم هستند میتوانند هر کدام به نوعی عمل کنند و بسیاری از رفتار آن ها جنبه خود به خودی خواهد داشت.
حال آنکه در این محیط ها باید برخی از رفتارهای گروهی که دارای قاعده و قانون هست را به بچه ها بیاموزند تا آنها بتوانند با این جنبه ها یعنی بازی براساس قواعد و قوانین که موضوع بسیار مهم در دنیای امروز و زندگی آن ها است آشنا شوند.
محیط آموزشی باید داخل کلاس و خارج کلاس را از هم تفکیک کند و به کودکان تفاوت شرایط و موقعیت ها را بیاموزد . محیط های آموزشی که موجب روابط مختلف و متفاوت میشود به کودکان اجازه می دهد تا خودشان را ابراز کنند و در نتیجه سر و صدا و هیاهویشان را نه تنها مانع نمی شود بلکه تا حد زیادی آنها را تشویق می کند.
آموختن را با مفهوم یادگرفتن ، فهمیدن و سپس پذیرفتن و بالاخره درونی و همیشگی کردن را باید به بچه ها بیاموزد و آهسته آهسته مفهوم زمان را از طریق انجام کارها در ذهن آنها جای دهد.
نکته : کودک بین 2 تا 4 سالگی در مهد کودک ها یا هر نامی که دارد باید بتواند خودش را در جمع بیابد و ارتباطاتی را در ذهنش به صورت مطلوب و جالب و جاذب فراهم کند.
در این جا موضوع آموختن  اهمیت بسیار بسیار کمی ( آنچه که نامش دانش و یا علم است) دارد و این در صورتی است که بازی و همکاری مهمترین مسئله است تا اینکه در 4 سالگی وارد محیطی شود که نامش کودکستان است.
منبع : کتاب پرورش ، تعلیم و تربیت 3 تا 7 سالگی
مسائل و مشکلات کودکان در مهد کودک – قسمت دوم
مسائل و مشکلات کودکان در مهد کودک – قسمت اولمسائل و مشکلات کودکان در مهد کودک – قسمت اول

مسائل و مشکلات کودکان در مهد کودک – قسمت اول اما بچه ها صرف نظر از موضوع این که از پدر و مادر جدا می شوند و یا بقیه ی جنبه های روانی آن ها چند مسئله و مشکل بسیار جدی در مهد کودک ها دارند: مسائل و مشکلات کودکان در مهد کودک – قسمت اول


مشخصات مهد کودک مناسبمشخصات مهد کودک مناسب

مشخصات مهد کودک مناسب اگر فکر میکنید بایستی کودکتان وارد مهدکودک یا آمادگی شود غیر از تحقیق در مورد روش تعلیم و رسمیت هر گروه مسئولیت سنگینی نیز از نظر پرس و جو در مورد موسسات موجود و معلمین آنها بر عهده ی شماست. مشخصات مهد کودک مناسب


مهد کودکمهد کودک

مهد کودک کودک در سن 6 تا 18 ماهگی کاملا پدر و مادر به ویژه مادر را میشناسد و خوب میداند که مادر بهترین شخص برای رفع نیازهای فیزیکی و روانی و کسب عاطفه و عشق و محبت است. در این سن ( 6 تا 18ماه) که سن اضطراب از جدایی کودک است کودک ، نبودن و ندیدن چیزی یا کسی را برابر با نابودی آن میپندازد. مهد کودک


آماده کردن کودک برای رفتن به مهد کودکآماده کردن کودک برای رفتن به مهد کودک

آماده کردن کودک برای رفتن به مهد کودک کودک آنلاین: وقتی کودک به مهد کودک می رود، او و خانواده اش مجبورند از هم جدا شوند. معمولاً کودکان چهار یا پنج ساله راحت تربه مهد می روند ولی کودکان کوچکتر با مهد رفتن مشکل دارند.

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران