کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
قطع فعالیت کودک دو ساله
قطع فعالیت کودک دو ساله روش های دیگری مانند برنامه ریزی قبلی برای کمک به کودک در رعایت قانون ، فراهم کردن محیطی امن و متناسب با کودک و حساس بودن نسبت به نیاز کودک برای تایید و توجه هنگام خوش رفتاری جایگاه خود را دارند و نمیتوان قطع فعالیت را جایگزین این روش ها کرد. قطع فعالیت کودک دو ساله

قطع فعالیت کودک دو ساله
روش های دیگری مانند برنامه ریزی قبلی برای کمک به کودک در رعایت قانون ، فراهم کردن محیطی امن و متناسب با کودک و حساس بودن نسبت به نیاز کودک برای تایید و توجه هنگام خوش رفتاری جایگاه خود را دارند و نمیتوان قطع فعالیت را جایگزین این روش ها کرد.
روش قطع فعالیت را زمانی به روش های دیگر می افزاییم که آن روش ها موثر واقع نشده باشند.
زمانی که کودک یکی از قوانین مهم خانواده را زیرپا می گذارد از قطع فعالیت استفاده میکنیم : اگر به اطرافیان خود آسیب بزند ( کسی را بزند) ، کار خطرناکی کند ( از قفسه ی بلند بالا برود یا دم گربه را بکشد) ، یا عمدا کار ناراحت کننده ای انجام دهد (روی زمین تف کند یا به کسی سنگ بزند).
هنگامی از قطع فعالیت استفاده کنید که می دانید فرزندتان قانون را آموخته است اما باز هم آن را زیر پا می گذارد.
قطع فعالیت تنها یک تنبیه نیست . قطع فعالیت این امکان را به والدین می دهد که برای قطع بدرفتاری فرزند خود بدون اینکه به او آسیبی بزنند از چیزی غیر از کلام خود نیز استفاده کنند. قطع فعالیت ابزار موثری است که میتوان تقریبا در هر موقعیتی از آن استفاده کرد.
کلید تاثیر قطع فعالیت این است که والد بی آنکه دچار هیجان زدگی ، احساسات یا خشم شود عمل کند. اگر فرزند دو ساله تان ببیند که میتواند با بدرفتاری خود کاری کند که ناراحت شوید ممکن است به این کار ادامه دهد تا کنترل خود را بر احساسات شما محک بزند. اگر آرامش  خود را حفظ کنید فرزندتان خواهد دید که شمایید که کنترل اوضاع را در دست دارید.قطع فعالیت چگونه تاثیر میگذارد
وقتی بچه ای قانونی را می شکند والد به آرامی قانون را به او گوشزد می کند: (( اجازه نداریم بزنیم)) یا (( اجازه نداریم دم گربه را بکشیم)) والد سپس می گوید: (( حالا باید فعالیت تو قطع شود.)) سپس بدون اینکه چیز دیگری بگوید کودک را به محل قطع فعالیت می برد.
این محل می تواند یک صندلی در گوشه اتاق ، روی پله ، یک گوشه مبل یا اتاق خود کودک باشد. اگر خانواده خارج از خانه باشد والدین میتوانند نیمکت پارک ، صندلی عقب ماشین ، یا یک صندلی را در جای دیگری از اتاق یا خانه ای که در آن به مهمانی رفته اند جایگزین کنند.
کودک باید برای مدت بسیار کوتاهی در این محل بماند  - برای بیشتر دو ساله ها دو دقیقه کافی است. والد باید برای نگه داشتن کودک در محل کنار او بماند و شاید هم لازم باشد که او را نگه دارد. کودک میتواند در پایان قطع فعالیت به بازی خود برگردد.
اگر کودک مجددا قانون را زیرپا گذاشت والد نیز باید قطع فعالیت را تکرار کند. یک بچه ی مصمم ممکن است به بدرفتاری خود ادامه دهد و سعی بر خشمگین کردن والد خود کند. اگر والد آرامش خود را حفظ کند و رفتارهای هماهنگ از خود نشان دهد با قطع مکرر بدرفتاری ، حوصله بچه نیز بالاخره سر می رود.
مشکلات روش قطع فعالیت
بعضی از بچه ها در طول مدت قطع فعالیت آرام می نشینند اما بعضی گریه و شکایت می کنند. بعضی از بچه ها نیز لگد می زنند و جیغ میکشند و قشقرق به پا میکنند. توجه کنید ! هر عکس العملی که فرزندتان به قطع فعالیت نشان داد آرامش خود را حفظ کنید.
حتی اگر بعد از گذشت دو دقیقه کودک هنوز گریه یا شکایت میکند قطع فعالیت را پایان دهید. به یاد داشته باشید که هدف شما این است که به فرزندتان بیاموزید که رفتار اولیه اش غیرقابل قبول بوده اما اگر حوزه ی درگیری را گسترش دهید تا واکنشهای او قطع فعالیت را نیز در بر بگیرد و اگر او را به خاطر گریه کردن یا قشقرق به پا کردن نیز تنبیه کنید فراموش خواهد کرد که از ابتدا به چه دلیل فعالیت او را قطع کردید.اگر فرزندتان از محل قطع فعالیت فرار کرد با آرامش او را برگردانید. ممکن است مجبور شوید او را نگه دارید. این روش گرچه ساده است اما ممکن است اجرای آن مشکل باشد. کودک با قدرت ، با تمایلش به کنترل خود و با پافشاری در چنین مواقعی با اقتدار توأم با آرامش شما مبارزه می کند.
اگر کودک نسبت به شما رفتاری شدیدا خشمگینانه بروز دهد ممکن است شما نیز خشمگین شوید. به یاد داشته باشید میخواهید فرزندتان بیاموزد که آرامش شما را تقلید کند نه اینکه احساس کند میتواند کاری کند که شما نیز به تقلید از او قشقرق به پا کنید.
بعضی از والدین از شدت واکنشی که فرزندشان نسبت به این روش نشان می دهد متحیر می شوند. آنها گاهی احساس می کنند که واکنش شدید کودک نسبت به قطع فعالیت با رفتاری که سبب قطع فعالیت کودک شد تناسبی ندارد. این والدین گمان می کنند که روش های دیگری مانند کتک زدن و داد زدن نسبت به قطع فعالیت وقت کمتری می برد.
اما والدینی که از روش قطع فعالیت استفاده میکنند گزارش میدهند حتی کودکانی که در ابتدا به شدت مبارزه میکنند هم بالاخره آرام می شوند و از تکرار بدرفتاری اولیه ی خود دست برمیدارند. مهمتر از آن اینکه وقتی والدین برای تنبیه فرزند خود از روش قطع فعالیت استفاده میکنند بچه ها می بینند که والدینشان برای تثبیت اقتدار به فریاد زدن ، خشمگین شدن یا اعمال خشونت نیازی ندارند.
بعد از قطع فعالیت
بعد از اتمام قطع فعالیت کودک خود را برای یک لحظه در آغوش بفشارید و به فعالیت جدیدی بپردازید . شاید بد نباشد برای پرت کردن حواس کودک از بدرفتاریش او را به اتاق دیگری ببرید یا اسباب بازی دیگری در اختیارش قرار دهید. بعضی از بچه ها بعد از قطع فعالیت به سرعت به حالت اول خود برمیگردند  اما بعضی تا مدتی ناراحت و ستیزه جو به نظر می رسند.
منبع : کتاب کلیدهای رفتار با کودک دو ساله
قطع فعالیت کودک دو ساله
کیفیت خلق کودک دو سالهکیفیت خلق کودک دو ساله

کیفیت خلق کودک دو ساله بعضی از بچه های دو ساله تقریبا همیشه لبخند بر لب دارند. آنها معمولا شاد ، دلنشین و خوش خلق هستند. بعضی دیگر جدی تر به نظر می رسند و تنها زمانی لبخند می زننند که خیلی خوشحال باشند یا چیزی از نظرشان به نظر می رسند. کیفیت خلق کودک دو ساله


قابلیت تطبیق در کودک دو سالهقابلیت تطبیق در کودک دو ساله

قابلیت تطبیق در کودک دو ساله کودک آنلاین: بچه‌ها به هنگام روبه‌رو شدن با موقعیت‌های جدید، در مقایسه با هم، واکنش‌های متفاوتی بروز می‌دهند؛ هم پاسخ اولیۀ بچه‌ها با هم فرق می‌کند و هم مدت‌زمانی که برای تطبیق یافتن با تغییر به آن نیاز دارند. قابلیت تطبیق در کودک دو ساله


غذا خوردن کودک دو سالهغذا خوردن کودک دو ساله

غذا خوردن کودک دو ساله کودک آنلاین: کودک دو ساله شما چه خوش‌اشتها باشد و چه بد اشتها، احتمالاً در طول سال دربارۀ آنچه می‌خورد و زمان و نحوۀ خوردنش نگرانی‌هایی خواهید داشت. غذا خوردن کودک دو ساله


شدت واکنش عاطفی کودک دو سالهشدت واکنش عاطفی کودک دو ساله

شدت واکنش عاطفی کودک دو ساله کودک آنلاین: کودکی که دارای عواطف شدیدی است، احساسات خود را با شور و هیجان ابراز می‌کند. هنگامی‌که خوشحال است جیغ می‌کشد و می‌خندد و هنگامی‌که ناراحت است مانند آتش‌فشانی فعال اشک می‌ریزد یا پی‌درپی جیغ می‌کشد. شدت واکنش عاطفی کودک دو ساله

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران