کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

1
نه قسمت اصلی خلق و خوی کودکان از تولد تا 3 سالگی – بخش دوم
نه قسمت اصلی خلق و خوی کودکان از تولد تا 3 سالگی – بخش دوم برخی از کودکان باید به مرحله ای از ارتباطات یا تحریک برسند تا آمادۀ واکنش و پاسخ باشند. یعنی به غذا یا سردی و یا گرمی و به هر تغییر ناچیزی به سرعت واکنش نشان می دهند در حالی که برخی سردی و گرمی غذا و یا تغییر نوع لباس یا رنگ و اندازۀ لباس را توجه نمی کنند.

نه قسمت اصلی خلق و خوی کودکان از تولد تا 3 سالگی – بخش دوم
5-    حساسیت به محیط فیزیکی
برخی از کودکان باید به مرحله ای از ارتباطات یا تحریک برسند تا آمادۀ واکنش و پاسخ باشند. یعنی به غذا یا سردی و یا گرمی و به هر تغییر ناچیزی به سرعت واکنش نشان می دهند در حالی که برخی سردی و گرمی غذا و یا تغییر نوع لباس یا رنگ و اندازۀ لباس را توجه نمی کنند.
افراد حساس در محیط های علمی و هنری توانایی بهتری دارند و با توجه به جزئیات و دگرگونی در آن می توانند صاحب نام و رسمی شوند در حالی که گروه دیگر با هر نوع شرایط و وضعیتی می سازند و به دنبال عیب و ایراد در زندگی و محیط نیستند. این افراد در موسیقی موفق اند که اکثر اوقات این افراد هنرمندان خلاق و آغازگری هستند.
6-    چگونگی ارتباط، دوری و نزدیکی با اطرافیان
برخی کودکان به هیچ وجه تحمل ارتباط با افراد غریبه را ندارند، برخی نیز هیچ کار تازه ای را آغاز نمی کنند و برخی با اکراه به دیگران نزدیک می شوند و اگر دور شوند تا مدتی در غم دوری می مانند.
کودک با درجات مختلفی با اطراف و انسان ها ارتباط برقرار می کند و هنگام دل بستن و گسستن حالات مختلفی دارد. به همین جهت این افراد غالب اوقات مشکلی در ارتباط با دیگران ندارند. آنها در کودکی نیز نسبت به بود و نبود افراد حساسیتی نشان نداده اند.
معمولاً کسانی که در این درگیری و دوری جانب احتیاط را رعایت می کنند بیشتر اوقات ابتدا فکر می کنند و بعد عمل می کنند. ولی کسانی که به سادگی و به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می کنند غالب اوقات اول عمل می کنند بعد فکر می کنند.
7-    سازگاری یا سازش کاری یا ستیز
افراد سازگار دیگران را می پذیرند و دگرگونی آن ها را قبول می کنند و در مسیر پیشرفت و تکامل گتم برمی دارند؛ اما گروه دیگری سازگاری را در سازش کاری می دانند و همیشه در تظاهر و وانمود کردن به شما عمل خود را نشان می دهند اما در فکر و ذهن خود چیز دیگری دارند و گروه دیگری این تفاوت را به راحتی نشان می دهند و از سر جنگ و ستیز برمی خیزند.
به نظر می رسد این گروه سازش کار، دروغگو و حقه بازند اما افراد سازگار آماده برای یاری و همکاری با دیگران هستند. برخی از افراد که سازش کارند و سازگاری ندارند و از درِ جنگ و ستیز درمی آیند اگر بیست سال پیش یکی از فامیل های همسرش چیزی گفته، آن را از دل خود بیرون نمی کنند.
8-    اصرار و تداوم برخواسته
برخی از کودکان به راحتی از خواستۀ خود نمی گذرند و برخی خواسته ها را رد و نفی می کنند در حالی که کودکانی هستند به محض برخورد با مانعی از عقیدۀ خود می گذرند و پیروزی و خوشحالی را قبول می کنند.
برخی حوصله دارند و صبر می کنند و برخی حوصلۀ صبر کردن ندارند. این افراد وقتی کاری را انجام می دهند اگر وسط کار، کار آنها را قطع کنیم، برآشفته می شوند. به همین علت به نوعی لجبازی و کله شقی می رسند. پس کسانی که اصرار بر انجام کارها دارند می توانند موفق باشند اما چون دیگران از عدم انعطاف آنها احساس خوبی ندارند غالب اوقات تنها هستند.
اما کودکانی که صبر دارند و می توانند کارشان را کنار بگذارند و با دیگران باشند، افرادی اجتماعی هستند زیرا تحمل با دیگری بودن را دارند و تفاوت دیگران را نیز قبول می کنند.
9-    نوسانات خلق و خو
همۀ ما موج می زنیم یا بالا و پایین می رویم. اما برخی مانند دریاها خروشانند یعنی افرادی هستند که کوچکترین ناملایماتی آنها را برهم می ریزد و افرادی هستند که اگر جزئی از کلی خوب نباشد همه را برهم می ریزند.
اگر قسمتی از غذا خوب نیست و نوشیدنی مورد علاقه شان آنجا نباشد همه را رد و نفی می کنند. در حالی که گروه دیگری هستند که خوشبختانه دگرگونی های کلی را می پذیرند و معمولاً سپاس گزارند.
گروه اول غالباً خشمگین و طلبکار و ناراضی هستند و سخت گیری های آنها سبب محدودیت محیطی می شود اما چنین افرادی از درون موج می زنند و حساسیت به بیرون دارند و اگر آگاهی لازم را داشته باشند اهل نقد و انتقاد و تجزیه و تحلیل هستند. گروه دوم در صورتی که تغییرات بیرونی برخلاف میلشان باشد می توانند آن را به راحتی تحمل کنند.بنابراین نُه زمینۀ مختلف و متفاوت خلق و خوی کودک که بیان شد در یک سال اول کاملاً همراه اوست اما با توجه به آنچه که کودک آموخته و منطبق با محیط اطراف و در اثر درگیری با محیط اطراف است، ظرفیت آن را پیدا می کند و دگرگونی هایی را به وجود می آورد و به شما هم اجازه و فرصت دخالت را می دهد.
این موارد زمینه های ارثی نیز دارد و هیچ کس مسئول آن نیست و باید برخورد درستی با آن داشت. بنابراین سلامت روان دقیقاً مرتبط به این است که پدر و مادر از افکار و عقاید از پیش ساختۀ خود بگذرند و اصول کلی و قوانین اساسی را با توجه به انعطاف به کار بگیرند و با توجه به واکنشی که از فرزندشان می بینند در آن تجدیدنظر کنند.
اما دو سه مورد وجود دارد که کودکان به خاطر اختلال خلق و خو، پدر و مادر را با مشکل روبه رو می کنند.
اختلالات خلق و خو در کودکان
•    گاز گرفتن
رشد عضلات انسان از سر به پا می باشد. یعنی از عضلات بزرگ به کوچک. پس آسیب به دیگری گاز گرفتن است و این نشانۀ بدی او نیست بلکه فقط وسیلۀ دفاعی اوست که بعد از آن به مشت زدن و لگد زدن می رسد و کاملاً عادی است.
این مورد یکی از دو موردی است که پدر و مادر باید بدون گذشت و استوار در مقابل تجاوز به حریم دیگران بایستند و به کودک این اجازه را ندهند و باید به طور جدی مانع این کار شد. نه اینکه اتفاق بیفتد و بعد به دنبال حل مسئله باشیم بلکه در آغاز باید مواظب باشیم.
بعضی بچه ها خودشان را گاز می گیرند و با بی اعتنایی کامل یعنی ابداً کاری اتفاق نیفتاده و هرگز به روی خودتان نمی آورید، می توانید این دوران را به پایان برسانید.
•    در دهان گذاشتن
کودک چیزهایی را در دهان می گذارد که برای او خوب نیست مثل رنگ خمیر بازی، گِل، آشغال، خاک و صابون. در این گونه موارد خالی کردن اطراف کودک از این وسایل درست است. ولی دلیل اصلی آن کمبود کلسیم اس در بدن کودک است که با دادن شیر بیشتر و یا غذای مناسب کلسیم دار می توان آن را جبران کرد.
در حدود سه سالگی در کودک چنین رفتاری دیده نمی شود و اگر دیده شد حتماً باید به پزشک مراجعه کرد.
•    زدن ضربه به سر ، به در و دیوار یا زمین
برخی کودکان این کار را می کنند. خوشبختانه حدود 18 تا 24 ماهگی ضربه ها به سرشان آسیبی نمی زند اما به جای تسلیم خواستۀ آنها شدن باید با مهربانی با آنها صحبت کرد و هیچ حرفی از زدن سر به در و دیوار به آنها گفته نشود و هر چیزی که موجب تقویت این کار می شود را حذف کنید.
معمولاً حدود دو سالگی این کار قطع می شود اما هرگونه احساس دلسوزی و توجه نسبت به آنها فعالیت را شدیدتر و بدتر می کند و حتماً باید او را از دیوار دور کرد و اگر زخم شد و خونریزی صورت گرفت باید به او بی اعتنا باشیم.
منبع: پرورش، تعلیم و تربیت تولد تا 3 سالگی
نه قسمت اصلی خلق و خوی کودکان از تولد تا 3 سالگی – بخش دوم
نه قسمت اصلی خلق و خوی کودکان از تولد تا 3 سالگی – بخش اولنه قسمت اصلی خلق و خوی کودکان از تولد تا 3 سالگی – بخش اول

نه قسمت اصلی خلق و خوی کودکان از تولد تا 3 سالگی – بخش اول برخی کودکان پر انرژی و کم خوابند و بعد از خواب کوتاهی کاملاً سرحال و سر زنده اند و شور و شوق دارند. در مقابل کودکانی هستند کم فعالیت، آرام و کم انتظار. به همین دلیل برخی کودکان 20 ساعت می خوابند و برخی 15 ساعت.


اهمیت تطبیق روش تربیتی والدین با خلق و خوی کودکاناهمیت تطبیق روش تربیتی والدین با خلق و خوی کودکان

اهمیت تطبیق روش تربیتی والدین با خلق و خوی کودکان امادگی های ذاتی کودک کمابیش نحوۀ واکنش وی را در برابر رویدادهایی که با آن مواجه شود، تحت تاثیر قرار می دهد. پدر یا مادر حتی در مورد مسائل کوچک نیز باید این آمادگی ها را در نظر داشته باشند. اهمیت تطبیق روش تربیتی والدین با خلق و خوی کودکان


تفاوت های خلقی در کودکان تفاوت های خلقی در کودکان

تفاوت های خلقی در کودکان کودک آنلاین: هر مادر یا پدر و یا هر پرستار بخش نوزادان می داند که در میان کودکان تفاوت های آشکاری وجود دارد که از همان نخستین روزهای زندگی دیده می شود. بعضی بسیار گریه می کنند، بعضی ساکت اند، بعضی طبق برنامۀ منظمی می خوابند، بعضی مدام می جنبند.


تغییرات خلق‌وخوی کودکانتغییرات خلق‌وخوی کودکان

تغییرات خلق‌وخوی کودکان کودک آنلاین: "وقتی دربارۀ مهمانی از دخترم پرسیدم، او شروع به گریه کرد. پسرم وقتی از مدرسه به خانه می‌آید، عصبی و بداخلاق است. وقتی برنامه‌ای تغییر پیدا می‌کند، فرزندم خیلی عصبانی می‌شود." تغییرات خلق‌وخوی کودکان

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران