کودک آنلاین

موضوع مقاله : پیش از بارداری

دسته بندی : پیش از بارداری

0
شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش سوم
شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش سوم مورد دوازده ، گرچه ظاهرا کمی مختلف و متفاوت با مورد یازدهم است ولی به نظر مکمل و متمم آن است و آن این است که ما باید بپذیریم فردی را داشته باشیم که تا بتواند در بزرگ کردن فرزند ما کمک کند. شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش سوم

شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش سوم
12 . وجودی فردی که در بزرگ کردن فرزندتان به شما کمک کند
مورد دوازده ، گرچه ظاهرا کمی مختلف و متفاوت با مورد یازدهم است ولی به نظر مکمل و متمم آن است و آن این است که ما باید بپذیریم فردی را داشته باشیم که تا بتواند در بزرگ کردن فرزند ما کمک کند.
زیرا چه زن و چه مرد احتیاج به یک چنین کمکی غیر از همسرشان دارند و برخی اوقات آنها میخواهند با هم ایام و یا اوقاتی را بگذرانند و ضرورت دارد که دیگری آن چنان به عزیزان و فرزندانشان نزدیک باشد که بچه ها با خاطری خوب و خوش ، بخواهند نزد آن عزیز بمانند و در نتیجه شما را تا حدودی آزاد بگذارند.
(( اما چنین فردی که کمک کننده هست ، باید شرایطی داشته باشد )) : از یک طرف آگاه باشد ، دوم مهربان باشد ، سوم با شما هم دل و هم زبان باشد.
به همین علت بنده ترجیح می دهم اگر پدر و مادر ایرانی هستید اما در خارج از ایران زندگی می کنید ، فردِ مراقبِ فرزندتان در وقت نبودن شما یا ایرانی باشد و یا از همان کشور باشد ، نه این که کسی از زبان دیگری و یا فرهنگ سومی آمده باشد و در کنار عزیزان شما باشد.
زیرا صرف نظر از اشکالات و مسائلی که به وجود می آید ، همزبانی ، که یکدستی و یکنواختی را در ارتباط با زندگی فرزندتان موجب میشود را نخواهید داشت و بالاخره چنین فردی قرار است که بی انتظار باشد و بی ادعا.
اگر ادعا کند که من بهتر از توی پدر و مادرم و اگر انتظار داشته باشد که من را اینجا و آنجا ، در حالی که مناسب نیست ببرید ، یا انتظار داشته باشد که بچه ها با وی این گونه یا آنگونه رفتاری داشته باشند یا مانند شما ، بچه ها با او رفتار کنند یا خودش را در چنین شرایط و موقعیتی قرار بدهد که مانند پدر و مادر ، با فرزندان شما رفتار کند ، میتواند کاملا مسئله ساز شود و به فرزندتان آسیب وارد شود. بنابراین بی ادعا بودن و بی انتظار بودن چنین کمکی بسیار اهمیت دارد.
این مطالب نکات کلی هستند که به نظر ، توجه به آن و آگاهی از ان ، غالب اوقات میتواند پیشگیری کند و مانع این شود که ما ، مسائل و مشکلات جدی در آینده پیدا کنیم. شما قرار است همان گونه که در خانه ی خودتان ، برای عزیزانتان جایی را به وجود می آورید و اتاقی را به او اختصاص می دهید ، تختخوابی را می گیرید ، وسایلی را فراهم می کنید و برای آمدن او آماده می شوید ، در مغزتان و در قلب و دلتان هم باید یک چنین جایگاهی را تمام و کمال برای فرزندتان به وجود بیاورید.
شما در حقیقت باید همان گونه که با حلقه ای به عقد یکدیگر درآمده اید و نوعی ارتباطی را که تفکیک ناپذیر هست را موجب شدید ، و آن را به صورت دایره ای درآوردید که پایین و بالایی ندارد ، واقعا فرزندتان را هم مانند نگینی بدانید که بر روی این حلقه قرار می گیرد و شما را با زیبایی و خوبی بیشتر و بهتری نزدیک و مرتبط میکند.
همچنین آن چه که اهمیت دارد این است که پدر و مادر کاملا باید هر دو به گونه ای و تا حدودی شبیه و مانند ، خواهان داشتن فرزند باشند ، در غیر این صورت آهسته آهسته این تصور و توهم به وجود می آید که فرزندِ من است یا فرزندِ اوست و متاسفانه در بسیاری از مکالمات به جای این که سخن از فرزندمان داشته باشیم ، سخن از فرزندِ من یا بچه های تو داریم که خودِ بیان چنین مطلبی ، میتواند روی بچه ها تاثیر بد و منفی داشته باشد و برای خود ما هم بوی جدایی و برخی از اوقات نامهربانی بدهد.
به یادداشته باشید : ازدواج یک باید نیست و داشتن فرزند هم یک باید نیست. بر اساس اصول اخلاقی و انسانی استوار نیست که انسان باید ازدواج کند ، در غیر این صورت اصول اخلاقی و انسانی را زیر پا گذاشته و اگر ازدواج کرد ، باید فرزند بیاورد ، در غیر این صورت در این زمینه از یک اصول و حدودی تخلف کرده است.
به هیچ وجه چنین نیست و بایدی در کار نیست. حتی به نظر بسیاری از متخصصین شاید بهتر هم نباشد مگر این که شما و هردوی شما آن را بهتر بدانید. در نتیجه ما نمیتوانیم صاحب فرزندی شویم اگر هر دوی ما ، این کار را برای خودمان باید و یا برای خودمان بهتر ندانیم.مورد بسیار مهم این است که من و شما باید بدانیم که : داشتن کودک دارو و درمان نیست. کودک دوای هیچ دردی نیست. متاسفانه بسیاری از اوقات وقتی که زن و شوهر مسائل و مشکلاتی پیدا میکنند یا آن زمانی که حوصله شان از خودشان و یا یکدیگر سر می رود ، یا آن زمانی که از بیرون ، فشار را متوجه خودشان می بینند ، احتمالا به این فکر می افتند که برای درمان چنین دردی ، بهتر است که فرزندی بیاورند و برخی از اوقات بعد از این که مدت ها است که از داشتن یکی دو فرزندی که در گذشته آمده اند ، گذشته ( مثلا بعد از 15 سال یا 20 سال ) ؛ فکر می کنند که از این طریق میتوانند مسائل و مشکلات زندگی زناشویی خود را حل کنند و در نتیجه به دنبال این هستند که فرزندی بیاورند تا شاید روابطشان بهتر شود.
غالب اوقات تنها اتفاقی که در کوتاه مدت ممکن است بیفتد ، این است که اختلافات پنهان می شود و به صورت خیلی بدتری در جای دیگر سر باز می کند و بیرون می آید و متاسفانه مسائل و مشکلات تازه ای را موجب می شود. بنابراین به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی کودک و داشتن فرزند ، دوای هیچ دردی نیست.
متاسفانه برخی اوقات حتی افراد وقتی که به بیماری می رسند ، یا مسائل و مشکلاتی پیدا می کنند ، به آنها توصیه می شود که ازدواج کنند و یا صاحب فرزندی شوند!.
در صورتی که ، خود این افراد که نتوانسته اند مسائلشان را حل کنند یا روابطشان را بهتر کنند ، حالا با آوردن فرزند دیگری یا موجود دیگری به زندگیشان ، میتوانند کاملا تعادل نسبی برقرار شده را برهم بزنند.
امید است که هرگز به یک چنین پیامی توجه نکنید که اگر بچه بیاورید ، مشکلاتتان حل می شود یا اگر فرزند دوم یا سوم را آوردید و بعدی را هم بیاورید ، مشکلات خودشان رفع می شوند یا عشق به وجود می آید ، یا محبت تازه ای ایجاد میشود. هیچ مطالعه و مشاهده ای چنین نظری را تایید نمیکند.
برخی اوقات ما ، به این دلیل فرزند می آوریم که مایل هستیم ، خودمان را مجبور کنیم که در رابطه ای بمانیم. چون فکر رفتن و یا فکر جدایی به سرمان می زند و یا فکر افراد دیگر .
بنابراین فکر می کنیم با آوردن فرزند به نوعی خودمان را کنترل می کنیم و نوع دیگر آن این است که می خواهیم همسرمان را کنترل کنیم و احساس می کنیم او از زندگی راضی نیست و او احتمالا فکر جدایی دارد و ممکن که از این رابطه بیرون برود. بنابراین فکر می کنیم که با آوردن فرزند ، او را نگه می داریم .
خیلی از اوقات می بینیم که او حوصله اش سر رفته یا بهانه می گیرد ، یا فشاری متوجه او هست ، بنابراین فکر می کنیم که بهتر است فرزندی بیاوریم. برخی اوقات در گذشته ها می گفتند که : این بچه نوعی میخ است که بر چادری کوبیده می شود و ای بسا در طوفان صحرا این چادر ( خانه ) را میتوانیم محکم و مستحکم کنیم.
واقعیت این است که در دنیای امروز چنین میخی به جهت کوبیدن هیچ چادری ، مورد استفاده قرار نمی گیرد و فرزندان ما کسی نیستند که نگهبان و پاسدار روابط ما و یا بهتر کردن آن و نگهدار خانه ای باشند که ما باید با عشق و محبت و آگاهی برای خودمان و عزیزانمان فراهم کنیم.
مورد دیگر وقتی است که من و شما به عنوان زن و شوهر ممکن است فرزندی را نخواهیم ، اما پدر و مادر و عزیزان و اطرافیان ، ما را تحت فشار می گذارند. حتی برخی از اوقات سخن این است که ما آرزوی دیدن بچه ها یا نوه ی خودمان را داریم و امید داریم که آنها را در آغوش بگیریم و یا ما در پایان و یا نزدیک به پایان زندگیمان ، تنها امید و دلخوشی مان چنین و چنان است.
متاسفانه با وجودی که ما آماده نیستیم و مسائل و مشکلاتی داریم ، تن به یک چنین کاری می دهیم و بعدا با مسائل و مشکلاتی رو به رو می شویم و میتوانیم به عزیزان و فرزندانمان هم ، آسیب بسیاری وارد کنیم.
به یادداشته باشیم : تا وقتی که شرایط کاملا فراهم نشود و هر دو ( زن و شوهر ) با تمام وجودشان ، آشکار و مشخص ، اعلام نکردند که مایل به داشتن فرزند هستند ، داشتن فرزند و یا فکر آن ، نه تنها نمیتواند خدمتی به ما باشد ، بلکه میتواند خیانتی برای فرزندان ما باشد.
منبع : کتاب فلسفه و هدف های پرورش تعلیم و تربیت دوران بارداری مادر
شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش سوم
شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش اولشرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش اول

شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش اول اگر ما کالای ازدواج هستیم ، اگر کالای پدری و مادری هستیم و اگر ازدواج کردیم ، باید شرایطی را نیز برای بچه دار شدن رعایت کنیم. به بیان دیگر ما برای داشتن فرزند باید آماده باشیم که به ذکر مطالبی در این زمینه می پردازیم : شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش اول


شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش دومشرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش دوم

شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش دوم خلق موجودی که به دست من وش ما ، به عنوان پدر و مادر آغاز میشود و در ابتدای زندگی ، نقش من و شما به عنوان پدر و مادر بسیار مهم و اساسی است. اما باید کم کم به او فرصت دهیم که او که مخلوق خداست تا خالق خودش بشود و جهان را آن چنان برای او گشاده کنیم و فرصت ها و امکانات را برای او فراهم ، که او بتواند از این طریق به بهترین و برترین صورتِ ممکنِ خودش برسد ( خودشکوفایی ). شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش دوم


نکاتی در مورد داشتن فرزندنکاتی در مورد داشتن فرزند

نکاتی در مورد داشتن فرزند سنی که بهتر است ما صاحب فرزند شویم ، برای زن 20 سال تا 40 سال است اما بین 25 سال تا 35 سال ، بهترین وقت خواهد بود و برای مرد تا 50 سال. نکاتی در مورد داشتن فرزند


داشتن فرزندان دوقلو و نظم بخشیدن به خانهداشتن فرزندان دوقلو و نظم بخشیدن به خانه

داشتن فرزندان دوقلو و نظم بخشیدن به خانه بزرگ کردن فرزندان دوقلو آن قدر هیجان انگیز و وقت گیر است که نظم و روال خانه به نظر ، بخشی از یک گذشته ی دور می آید. آسوده باشید و از کودکانتان و از نقش جدیدتان به عنوان والدین کودکان دوقلو لذت ببرید. داشتن فرزندان دوقلو و نظم بخشیدن به خانه

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران