کودک آنلاین

موضوع مقاله : پیش از بارداری

دسته بندی : پیش از بارداری

0
شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش دوم
شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش دوم خلق موجودی که به دست من وش ما ، به عنوان پدر و مادر آغاز میشود و در ابتدای زندگی ، نقش من و شما به عنوان پدر و مادر بسیار مهم و اساسی است. اما باید کم کم به او فرصت دهیم که او که مخلوق خداست تا خالق خودش بشود و جهان را آن چنان برای او گشاده کنیم و فرصت ها و امکانات را برای او فراهم ، که او بتواند از این طریق به بهترین و برترین صورتِ ممکنِ خودش برسد ( خودشکوفایی ). شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش دوم

شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش دوم
10 . من و شما به نوعی در خلق یک موجود ، شرکت داریم.
خلق موجودی که به دست من وش ما ، به عنوان پدر و مادر آغاز میشود و در ابتدای زندگی ، نقش من و شما به عنوان پدر و مادر بسیار مهم و اساسی است. اما باید کم کم به او فرصت دهیم که او که مخلوق خداست تا خالق خودش بشود و جهان را آن چنان برای او گشاده کنیم و فرصت ها و امکانات را برای او فراهم ، که او بتواند از این طریق به بهترین و برترین صورتِ ممکنِ خودش برسد ( خودشکوفایی ).
11 . تعهد ، مسئولیت و وظیفه
تعهد (Commitment ) : آن زمانی که صحبت از تعهد (Commitment ) می باشد معنایش این است که من با دیگری قراری می گذارم ، برنامه ای را مشخص و معین می کنم و پیمانی می بندم و آن را درست ، خوب و مناسب می بینم.
شاید بعد از گذشت زمان ، آن عهد و پیمان ، درست یا خوب یا مناسب نباشد اما آن زمانی که در چارچوب تعهد ، من با دیگری چنین قراری گذاشتم ، هم چنان باید پاسدار و نگهبان آن تعهد باشم و جز در موارد استثنایی و یا با توافق طرفین ، قرار نیست که تعهدی را برهم بریزیم و آن را به نوعی کنار بگذاریم.
مانند این که اگر شما خانه ای را خریدید ، نمیتوانید 3 ماه دیگر آن را پس بدهید ؛ و یا اگر اتومبیلی را خریدید ، 6 ماه بعد نمیتوانید آن را به صاحبش برگردانید. البته در شرایط خاص و استثنایی صحبت نمی کنیم .به بیان دیگر مفهوم تعهد کمی با بقیه ی قرارهای انسانی متفاوت است.
هستند کسانی که تعهد را تا زمانی نگه می دارند که برایشان خوب و مفید است. اگر چنین باشد ، نام آن تعهد نیست بلکه قرار و قراردادی است که ما همیشه میتوانیم آن را لغو کنیم و یا آن را کنار بگذاریم و نادیده بگیریم.
در روابط انسانی به ویژه احساسی و عاطفی و درباره ی بچه ها ، مطلقا نمی شود بعد از آمدن فرزند ، قراری را که با خودمان و با همسرمان  با فرزندمان به گونه ای آشکار و یا پنهان و براساس قراری نوشته شده و یا ننوشته ، بر هم بزنیم.
بنابراین کسانی میتوانند وارد حریم و حرم ازدواج شوند که واقعا با مفهوم تعهد آشنا باشند. غالبا در کنفرانس ها به دوستان می گویم اگر کسی را دیدید که در گذشته به عهد و پیمان خودش که در چارچوب تعهد بوده ، وفادار نمانده ، احتمالا منتظر باشید که با شما نیز چنین کند.
مسئولیت : مسئولیت به معنای توانایی پاسخ می باشد. مسئولیت پاسخ به نیازهای واقعی و حقیقی خود و هموار کردن راه برای دیگران است بنابراین من مسئولیتی برای خودم دارم اما در چارچوب زندگی زناشویی و پرورش ، تعلیم و تربیت کودکان ، نوجوانان و جوانان ، مسئولیتِ من برآورده کردن خواسته های آنها و پاسخ به نیازهای آنها خواهد بود.
در نتیجه کسی میتواند پدر و مادر شود که توانایی و امکان این را داشته باشد که مسئولیت های خودش را بشناسد ، بفهمد و بپذیرد و با شادی و لذت آن را انجام بدهد.
وظیفه : یعنی یک قراری که به نوعی از بیرون تحمیل شده و ما آن را براساس اصول و قواعدی در چارچوب روابط فردی و یا اجتماعی پذیرفته ایم. وظیفه اهمیت و اعتبار کمتری از مفهوم تعهد و مسئولیت دارد. زیرا وقتی که سخن درباره ی وظیفه می باشد ، قاعده ی تحمیل شده یا تحمل شده است ، در حالی که وقتی صحبت از مسئولیت است ، من از درون آمادگی خودم را برای قبول کاری اعلام کرده ام و اگر در چارچوب تعهد است ، آن را اعلام کرده ام و برای همیشه جز در موارد استثنایی نگه می دارم.
به یاد داشته باشیم : وقتی که صحبت از تعهد ، مسئولیت و وظیفه است ، کسی میتواند پدر و مادر شود که هر سه ی این مفاهیم بسیار عمیق و دقیق انسانی را در زندگی اش رعایت کرده باشد و هم چنان بتواند رعایت کند.از طرفی ، تعهد ، مسئولیت و وظیفه هزینه دارد . ما باید چیزی برای آن بپردازیم از جمله وقت ، انرژی و ده ها و صدها رفتار مناسب و یا حالات مختلف . بنابراین کسی میتواند پدر و مادر شود که حاضر باشد همه ی هزینه های آنچه را که پدری و مادری ایجاب می کند را با میل و رغبت بپردازد.
و بالاخره پدر و مادر کسی است که پیامدِ رفتارِ خودش ، حتی رفتارِ عزیزانش را قبول داشته باشد.
اگر پسر و دختر من و شما در مدرسه کاری کرده و به فرد دیگری خسارت وارد نموده ما به عنوان پدر و مادر باید این پیامد رفتار او را بفهمیم و بپذیریم. درست مانند خود ما که اگر کار بد و غلطی کردیم و خسارتی به دیگری وارد نمودی ، حاضر باشیم که آن را جبران کنیم و از آن بگذریم.
به یاد داشته باشیم : پدری و مادری یعنی تعهد ، مسئولیت ، وظیفه ، هزینه و پیامد . اما نکته ی بسیار مهم این است که این فرآیند (( دائمی و همیشگی )) است ، نه موقتی .
متاسفانه برخی از مردم تصور می کنند تا زمانی که کودکانشان در سنین پایین هستند ، تعهد ، مسئولیتت و وظیفه ای دارند و بعد از این که بچه ها به سن و سالی رسیدند ، میتوانند آنها را ترک کنند و یا همسرشان را ترک کنند و فرض آنها براین باشد که من کارِ مسئولیتِ خودم را انجام داده ام.
به نظر می رسد که پدری و مادری یک فرآیند دائمی و همیشگی است. همیشگی (Permanent ) و نه موقتی (Temporary ) . در عین حال همیشگی و دائمی بودن یعنی شبانه روزی و صرف تمام وقت.
به بیان دیگر پدری و مادری را نمیتوان به صورت نیمه وقت یا ( Part Time ) انجام داد و یا فقط 3 ساعتی ، یا 5 ساعتی پدر و مادر باشیم و بقیه ی ساعت ها نه پدر باشیم و نه مادر . آن زمانی میتوانیم برای داشتن فرزند آماده باشیم که آن را به صورت فرآیندی دائم و همیشگی و تمام وقت بدانیم.
به یاد داشته باشیم : پدر و مادر باید بدانند که به دلیل حوادث و اتفاقاتی که ممکن است بیفتد و یا به دلیل تصمیمی که می گیرند ، شاید تمام این تعهد ، مسئولیت و وظیفه و هزینه و پیامد را ، فقط و فقط به تنهایی باید بر دوش بکشند و اداره کنند.
بسیاری از اوقات ممکن است که شما ، همسرتان را ، به هر دلیلی کنار خودتان نداشته باشید و یا حتی وقتی که همسر شما قرار گذاشته که کاری را انجام بدهد ، به دلیل این که نتوانسته یا نخواسته یا فراموش کرده که آن کار را انجام بدهد ، شما تماما مسئول و متعهد خواهید بود.
مثال : فرض کنید که از مدرسه به شما خبر می دهند که فرزند 4 ساله یا 7 ساله ی شما منتظر شماست و شما می گویید که همسرم قرار بوده که دنبال او بیاید. واقعیت مسئله این است که در اینجا اصلا مهم نیست که شما چه قراری داشتید.
تنها آرزو و امید شما این باشد که برای همسرتان اتفاقی نیفتاده باشد و دم ، از آن فردی که آن جا هست ، خواهش می کنید که از فرزندتان مواظبت و مراقبت کند و با فرزندتان تلفنی صحبت کنید که شما در راه هستید و می آیید و به او وعده ی خوب و خوشی بدهید که بعد از آن با هم هستید و یا جایی که او دوست دارد می روید و خودتان را با سرعت به آنجا برسانید.
به این دلیل که شما و تنها شما ، مسئول همه ی زمینه ها و جنبه های زندگی فرزندتان هستید. درست است که در شرایطی زن و شوهر ، تقسیم کاری را به وجود می آورند و درست است که زن و شوهر ممکن است مسئولیت ها را بین خودشان ، تفکیک و تقسیم کنند ، اما واقعیت مسئله این است ، آن زمان که در مقابل درخواست به ویژه شرایط ویژه و یا اضطراری قرار می گیرند ، مطلقا نمیتوان به دیگری ارجاع داد و یا فرض را بر این گذاشت که این قسمت کار مربوط به من نبوده و همسرم باید چنین می کرده و خود را جدا و مبرا دانست . بنابراین این موضوع اهمیت ویژه ای دارد.
منبع : کتاب فلسفه و هدف های پرورش تعلیم و تربیت دوران بارداری
شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش دوم
شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش اولشرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش اول

شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش اول اگر ما کالای ازدواج هستیم ، اگر کالای پدری و مادری هستیم و اگر ازدواج کردیم ، باید شرایطی را نیز برای بچه دار شدن رعایت کنیم. به بیان دیگر ما برای داشتن فرزند باید آماده باشیم که به ذکر مطالبی در این زمینه می پردازیم : شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش اول


شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش سومشرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش سوم

شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش سوم مورد دوازده ، گرچه ظاهرا کمی مختلف و متفاوت با مورد یازدهم است ولی به نظر مکمل و متمم آن است و آن این است که ما باید بپذیریم فردی را داشته باشیم که تا بتواند در بزرگ کردن فرزند ما کمک کند. شرایط لازم برای داشتن فرزند – بخش سوم


نکاتی در مورد داشتن فرزندنکاتی در مورد داشتن فرزند

نکاتی در مورد داشتن فرزند سنی که بهتر است ما صاحب فرزند شویم ، برای زن 20 سال تا 40 سال است اما بین 25 سال تا 35 سال ، بهترین وقت خواهد بود و برای مرد تا 50 سال. نکاتی در مورد داشتن فرزند


داشتن فرزندان دوقلو و فرصتی برای همسر بودنداشتن فرزندان دوقلو و فرصتی برای همسر بودن

داشتن فرزندان دوقلو و فرصتی برای همسر بودن تولد فرزندان دوقلو پویایی خانواده را متحول میکند. بسیاری از همسران برای تغییراتی که در روابطشان به دنبال تولد دو کودک روی می ده آمادگی ندارند. داشتن فرزندان دوقلو و فرصتی برای همسر بودن

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران