کودک آنلاین

موضوع مقاله : کودکان و خانواده

دسته بندی : کودکان و خانواده

0
درگیر و دست اندرکار زندگی فرزندتان بشوید
درگیر و دست اندرکار زندگی فرزندتان بشوید قوی ترین و با ثبات ترین پیش بینی کنندۀ سلامت فکر، تعادل و خوشبختی و رفاه فرزندان، میزان مشارکت والدین در زندگی آنهاست. این قبیل کودکان در مدرسه موفق ترند، در مورد خودشان احساس بهتری دارند و احتمال ایتکه گرفتار مشکلات عاطفی شوند یا خود را به خطر اندازند، نیز کمتر است.

درگیر و دست اندرکار زندگی فرزندتان بشوید
- اگر فرزندتان نوجوان است آیا می دانید بعد از مدرسه و آخر هفته، وقتش را چگونه می گذراند؟
- اگر فرزندتان پول توجیبی اش را می گیرد، می دانید چگونه آن را خرج می کند؟
- خبر دارید فرزندتان شاد است یا غمگین، اجتماعی است یا منزوی، مضطرب است یا آرام؟
- آیا نام بعضی ورزشکاران، چهره های سرشناس فیلم ها و موسیقی محبوب فرزندتان را می دانید؟
- می دانید چه کتابی را برای خواندن در دست دارد؟
اگر نمی توانید به این سؤال ها پاسخ بدهید چنانکه شاید و باید، درگیر و دست اندرکار زندگی فرزندتان نیستید.
قوی ترین و با ثبات ترین پیش بینی کنندۀ سلامت فکر، تعادل و خوشبختی و رفاه فرزندان، میزان مشارکت والدین در زندگی آنهاست. این قبیل کودکان در مدرسه موفق ترند، در مورد خودشان احساس بهتری دارند و احتمال ایتکه گرفتار مشکلات عاطفی شوند یا خود را به خطر اندازند، نیز کمتر است.
برای رشد روانی فرزندتان هیچ عاملی مهم تر از مشارکت و درگیری گسترده و مداوم شما وجود ندارد. این واقعیت در همۀ دوره های گوناگون رشد از نوزادی و نوپایی و خردسالی و نوجوانی صادق است.
نیازی به گفتن ندارد که برای آگاه شدن از جوانب زندگی فرزندتان، باید هرچه بیشتر با وی وقت بگذرانید. هرچند این مطلب واضح تر از آن است که شرح داده شود، ولی باید بگوییم والدینی دیده ایم که آنقدر کم با فرزندانشان وقت می گذرانند که با خودمان فکر می کنیم پس چرا بچه دار شده اند.
یکی از علل لزوم صرف کردن با فرزند این است که نمی شود فهمید چه وقت تصمیم می گیرد با شما راجع به زندگی اش حرف بزند، در حالی که آگاهی از دنیای او، خود کلید مشارکت شماست.
والدین تصور می کنند هرچه لازم باشد دربارۀ فرزندانشان بدانند، می توانند با پرسیدن، بفهمند. در حالی که این قبیل اطلاعات فقط تصویری نسبی و ناقص از کودک به دست می دهد.
کودکان در شرایط اتفاقی و برنامه ریزی نشدۀ ضمن کار مشترک با شما، مطالبی را آشکار می کنند که نمی توانید طور دیگری از آنها اطلاع پیدا کنید.
احتمال اینکه پسرتان وقتی او را در تختش می خوابانید راجع به دعوایش در مدرسه مطالبی به شما بگوید بیشتر از آن است که از او بپرسید: امروز در مدرسه چه اتفاقی افتاد؟، وقتی با دخترتان برای خرید بیرون می روید بهتر می توانید از شکست اخیرش با خبر بشوید تا اینکه از او بپرسید زندگی اجتماعی اش چگونه پیش می رود.
از نحوۀ عملکرد فرزندتان در مدرسه نیز بیشتر از طریق شنیدن حرف هایش با دوستانش موقعی که آنها را برای بازی فوتبال می برید آگاه می شوید تا اینکه پشت میز شام به طور مستقیم از او چیزی بپرسید.
اگر فرزندتان را به تختخوابش نبرید، یا همراهش به مراکز خرید نروید، یا او و دوستانش را برای بازی فوتبال نبرید، لحظات حساس را از دست می دهید.
بنابراین هرچه اوقات بیشتری را با او بگذرانید، شانس اینکه ببینید در زندگی فرزندتان چه می گذرد بیشتر می شود، و آسان تر در جریان امور قرار می گیرید. البته این کار وقتی آنها کوچک ترند آسان تر است و البته اگر کمی بیشتر جستجو کنید زمینه های زیادی پیدا می کنید که با نوجوانتان هم بتوانید وقت بیشتری را بگذرانید.درگیر شدن در زندگی خارج از خانۀ فرزند نیز بسیار مهم است. در مسابقات ورزشی، اجرای تک نوازی موسیقی و بازی های مدرسۀ او حضور پیدا کنید.
وقتی در میان جمعیت چهرۀ شما را ببیند، احساس خوبی پیدا می کند و می فهمد، می خواهید اگر برنده بشود تحسین و اگر ببازد دلگرمش کنید.
با آموزگارانش حتماً تماس منظم داشته و در جلسات خانه و مدرسه، شرکت کنید. خانه را تبدیل به جایی کنید که فرزندتان و دوستانش با اشتیاق در آن حضور بیابند. اطلاعاتی که از این راه به دست می آورید، ارزشش به مراتب بیشتر از هزینۀ ساندویچ ها و تنقلات و نوشیدنی هایی دارد که به این منظور تهیه می کنید.
فرزندپروری نوعی کار و شغل پاره وقت نیست که هر موقع که دوست دارید، یا وقتی که یادتان بیفتد به فرزندتان توجه کنید، یا فقط هنگامی به فرزندتان بپردازید که دچار مشکلی بشود.
ملزم و مقید کردن خودتان به اینکه کاملاً دست اندرکار زندگی فرزندتان باشید به این معنی نیست که نتوانید شغل و حرفه ای داشته باشید، بلکه معنای آن این است که باید بیشتر از پدر یا مادرهایی که شغل و کاری دارند خود را درگیر فرزندتان کنید.
نکتۀ اصلی برای استفاده از مهد کودک و پرستار این است که این گونه کمک ها شما را بیش از پیش درگیر فرزندتان کند نه اینکه جایگزین مسئولیت ها و وظایف والدی شما نسبت به فرزندتان شوند. پرستار جای پدر و مادر را نمی گیرد و شما هم نباید چنین انتظاری داشته باشید.
فرزندپروری وظیفه ای خطیر و وقت گیر است و بیشتر اوقات مستلزم تجدید نظر کردن و تغییر سازمان دادن اولویت های پیشین است. چه بسا به معنای فدا کردن خواسته های خود در مقابل نیازهای فرزندان بوده و باعث شود از جلسات غیر ضروری چشم بپوشید و سفرهای کاری را تا آنجا که بتوانید کوتاه کنید.
در هر حال ارزشش را دارد. درگیر بودن در زندگی فرزند، گنجینه ای از آرامش روانی را به وی ارزانی می دارد که تمام عمر با وی باقی خواهد ماند.
اگر پای صحبت بیشتر والدینی که فرزندانشان بزرگ شده اند بنشینید به شما خواهند گفت که دوران بچگی فرزندشان به چشم برهم زدنی سپری شده است.
اگر وظیفۀ خود را مسئولانه انجام دهید، وقتی بزرگ شده باشد و بخواهد از خانه برود و مستقل بشود با خود نخواهید گفت: ای کاش وقت و فرصت بیشتری را به کارهای خودم اختصاص داده بودم. بلکه آرزو خواهید کرد که ای کاش امکانش را داشتید فرصت بیشتری را به او اختصاص می دادید.
از هر مرحله از رشد فرزندتان لذت ببرید. خود را با زندگی وی درگیر کنید و به موازات این که بزرگ می شود همچنان درگیر و مسئول بمانید.

منبع: ده اصل ثابت فرزندپروری
 درگیر و دست اندرکار زندگی فرزندتان بشوید

گذراندن زمان کیفی و با ارزش با کودکگذراندن زمان کیفی و با ارزش با کودک

گذراندن زمان کیفی و با ارزش با کودک کودک آنلاین: احتمالاً شما اصطلاح زمان کیفی را شنیده اید. معنای آن این است که طول و مدت زمانی که با فرزندتان سپری می کنید مهم نیست، بلکه اینکه وقتی با هم هستید، چه می کنید حائز اهمیت است. اصل این کلام بسیار جالب است، ولی در مورد اینکه زمان کیفی از چه مؤلفه هایی تشکیل می شود، ابهام هایی وجود دارد.


اهمیت شرکت والدین در امور مدرسه فرزنداهمیت شرکت والدین در امور مدرسه فرزند

اهمیت شرکت والدین در امور مدرسه فرزند کودک آنلاین: از بین تمام مواردی که می توانید دست اندرکار و درگیر زندگی فرزندتان باشید، احتمالاً مهم ترین زمینه، امور مدرسۀ او است. بخش اعظم زندگی فرزندتان، به خصوص در سال های قبل از رسیدن به نوجوانی در مدرسه خلاصه می شود


کمک والدین به برقراری صلح میان فرزندان – بخش اولکمک والدین به برقراری صلح میان فرزندان – بخش اول

کمک والدین به برقراری صلح میان فرزندان – بخش اول کودک آنلاین: وقتی رقابت بین خواهر و برادرها برای تمام خانواده مشکل ایجاد می کند، زمان آن فرا رسیده که کاری انجام دهید. اما چه کاری؟ والدین برای برقراری صلح و کمک به فرزندان خود برای کنار آمدن با هم، چه قدم های مثبتی می توانند بردارند؟


خطراتی که به دلیل عدم رسیدگی صحیح والدین فرزندان را تهدید می کندخطراتی که به دلیل عدم رسیدگی صحیح والدین فرزندان را تهدید می کند

خطراتی که به دلیل عدم رسیدگی صحیح والدین فرزندان را تهدید می کند نکته : اگر پدر و مادر شرایط و موقعیت را برای فرزندانشان ، درست فراهم نکنند. و یا روابطشان با فرزندشان خوب و درست نباشد ، و یا آنها را در جهت فهم و درک بهتر از محیط اطرافشان یاری نکنند ؛ این احتمال و خطر وجود دارد که آنها برای خودشان دست به کارهایی بزنند ، از جمله : خطراتی که به دلیل عدم رسیدگی صحیح والدین فرزندان را تهدید می کند

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران