کودک آنلاین

موضوع مقاله : کودکان و خانواده

دسته بندی : کودکان و خانواده

0
حقوق کودک – پایان کودکی
حقوق کودک – پایان کودکی قانون مدنی در تبصرۀ 1 ماده 1210 که در سال 1360 به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اعلام داشته است: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمامِ قمری است.

حقوق کودک – پایان کودکی
قانون مدنی در تبصرۀ 1 ماده 1210 که در سال 1360 به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اعلام داشته است: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمامِ قمری است. بنابراین از نظر قانون مدنی، پایان کودکی نزد دختر نه سالگی و نزد پسر 15 سالگی است.
طبق ماده 1210 قانون مدنی: هیچ‌یک را نمی‌توان بعد از رسیدن به‌سن بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 2 ماده 1210 قانون مذکور مقرر میدارد: اموال صغیری را که بالغ شده است، درصورتی می‌توان به2او داد که رشد او ثابت شده باشد – بین تبصره 2 و مادۀ 1210 قانون مدنی تعارضی به‌چشم میخورد، زیرا ماده1210 مقرر میدارد که هر فردی بعد از رسیدن به‌سن بلوغ هرگونه دخل و تصرفی در اموال خود را دارد مگر آنکه عدم رشد او در دادگاه ثابت شود ولی تبصرۀ 2 مادۀ مذکور مقرر میدارد که بعد از رسیدن به‌سن بلوغ هم کسی نمی‌تواند در اموال و حقوق مالی خود دخالت کند مگر آنکه رشد او به‌اثبات برسد.
تعارض بین این دو کوجب اختلاف‌نظر بین محاکم و صدور احکام متضادی شد و بدین جهت هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مقام رفع تعارض و ایجاد وحدت رویه در رای شمارۀ 30 مورخ 1364.10.3 خود اعلام کرد:
مادۀ 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی‌ماه 1361 که علی‌القاعده رسیدن صغار به2سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به‌اثبات دانسته، ناظر به‌دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به‌خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به‌حکم تبصره 2 مادۀ مرقوم مستلزم اثبات رشد است.
چون رای فوق‌الذکر با توجه به‌جنبۀ شرعی قضیه صادر شده است، لذا برای توجیه و تفسیر آن لازم است مختصری از عقاید علمای شیعه را در مورد سن بلوغ شرح داد:
اول: بلوغ در لغت به‌معنی رسیدن به‌امری است و در اضطلاح فقهی بلوغ زمانی است که قوای جسمی صغیر نمو می‌کند و آمادۀ توالد و تناسل می‌شود. بلوغ به‌یکی از سه امر شناخته می‌شود: روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی؛ خروج منی؛ سن و آن پانزده سال قمری در پسر و 9 سال قمری در دختر است.
دوم: شرط دوم برای ختم و پایان یافتن صغر، رشد است. رشد در لغت به‌معنی هدایت است و آن حالتی است در انسان که مانع از تضییع مال و صرف آن در راههای غیرعقلانی می‌شود. اشتباه شخص در بعضی موارد و گول خوردن به2طور نادر منافات با رشد ندارد.
معتقدین بر این نظر، به‌ماده واحدۀ قانون راجع به‌رشد متعاملین مصوب شهریور ماده 1313 استناد می‌کنند. مادۀ مذکور چنین مقرر میدارد: از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیۀ معاملات و عقود و ایقاعات به‌استثنای نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر رسمی، باید کسانی را که به‌سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند، اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند مگر آنکه رشد آنها قبل از اقدام به‌انجام معامله یا عقد یا ایقاع به‌طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد.
ماده 1212 قانون مدنی مقرر میدارد: اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به‌اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است؛ معذلک صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
بنابراین اگر پایان کودکی را شروعی برای اهلیت استیفای حقوق بدانیم، از جهت دخل و تصرف در اموال، پایان کودکی در دختر 9سالگی و در پسر 15 سالگی است. متاسفانه سن مذکور در نسائل مختلف حقوقی و سیاسی یکسان نیست به‌عبارت دیگر دوران کودکی برای هر امری در زمانی خاص پایان می‌آید:
الف) در مورد ازدواج پایان کودکی در مورد دختر 13 سالگی و در مورد پسر 15 سالگی است. مادۀ 1041 قانون مدنی که در سال 1379 اصلاح شد چنین مقرر میدارد: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر بعد از رسیدن به 15 سال شمسی منوط است به‌اذن ولی ولی به‌شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
ب) در مورد کارگری، پایان کودکی در دختر و پسر به‌طور یکسان 15 سالگی است. طبق ماده 79 قانون کار: به‌کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. بنابراین می‌بینیم دختر 14 ساله‌ای که میتواند از دواج کند و حق دخالت در امور مالی خود را دارد، نمیتواند به‌عنوان کارگر استخدام شود.
منبع: حقوق کودک (شیرین عبادی)
حقوق کودک – پایان کودکی

حقوق کودک – شروع کودکیحقوق کودک – شروع کودکی

حقوق کودک چون حیات واقعی با تولد شروع می‌شود بنابراین دوران کودکی هم با تولد آغاز می‌شود. مادۀ 956 قانون مدنی مقرر می‌دارد: اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.


حقوق کودک – نگهداری کودکحقوق کودک – نگهداری کودک

حقوق کودک – نگهداری کودک پس از تولد طفل، مهم‌ترین مسئله نگهداری و تربیت او است تا وی را برای ورود به‌کودکستان و دبستان و درنتیجه ورود به‌اجتماع آماده کند. درحقوق اسلام به نگاهداری و تربیت طفل"حضانت"گویند وحقوق مدنی ایران هم که از فقه اسلام مبعث بوده و تحت تاثیر آن قرار گرفته است، مقرارت خود را با انطباق بر آن تنظیم کرده است.

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران