کودک آنلاین

موضوع مقاله : کودکان و خانواده

دسته بندی : کودکان و خانواده

1
نقش خانواده ، اجتماع و فرهنگ در رشد نوجوان – قسمت اول
نقش خانواده ، اجتماع و فرهنگ در رشد نوجوان – قسمت اول دوران نوجوانی دوران جست و جو ، جهت یافتن خود و بعد از مدتی یافتن دیگری یا دیگران است. میدانیم که امروزه دوران نوجوانی میتواند بهترین و یا بدترین ایام زندگی انسان باشد. متاسفانه در برخی از جوامع ، نوجوانی با درد و رنج و محرومیت و محدودیت و تحمیل و فشارهای فراوان همراه است. نقش خانواده ، اجتماع و فرهنگ در رشد نوجوان – قسمت اول

نقش خانواده ، اجتماع و فرهنگ در رشد نوجوان – قسمت اول
دوران نوجوانی دوران جست و جو ، جهت یافتن خود و بعد از مدتی یافتن دیگری یا دیگران است. میدانیم که امروزه دوران نوجوانی میتواند بهترین و یا بدترین ایام زندگی انسان باشد. متاسفانه در برخی از جوامع ، نوجوانی با درد و رنج و محرومیت و محدودیت و تحمیل و فشارهای فراوان همراه است.
در حالی که در بعضی جوامع محیط نوجوانی و جوانی دوران شادی ، لذت و بهره گیری و بهره برداری از زندگی است. علاوه بر عامل فیزیکی و هورمونی که به آن اشاره شد در حقیقت نوجوانی با بیولوژی و هورمون آغاز میشود اما خوشبختانه با خانواده و فرهنگ به آخر می رسد ، فرزندان ما بیش از آنکه تحت تاثیر حتی شرایط بیولوژیک و بدنی خودشان باشند ، موضوعی که آنها را می سازد و یا ویران می کند ، رابطه ای است که در محیط خانواده با پدر و مادر دارند.
به طوری که برخی از مطالعات سهم و نقش پدر و مادر را در خوب بودن و یا بد بودن زندگی نوجوانان و جوانان تا مرز چهار برابر عامل بیولوژی و هورمونی دانسته اند. بنابراین موضوع مهم و اساسی این است که :
*ما با پسر و دخترمان در این ایام چه میکنیم ؟
*علاوه بر رابطه پدر و مادر با فرزندشان ، موضوع دیگر مسئله ی جایگاه و پایگاه بچه ها در محیط خانواده می باشد.
*یعنی این که فرزند چندم هستند؟
*جنسیت آنها چیست؟
*در خانه سلسله مراتب و روابط خانوادگی علاوه بر رابطه پدر و مادر و فرزند ، میان بقیه ی اعضای خانواده و حتی خویشاوندان چه گونه و به چه صورتی است؟
* همچنین علاوه بر موضوع خانواده مسئله بسیار مهم و اساسی موضوع مدرسه و همسالانِ کودک من و شماست که به آنها فرصت و امکان بهره گیری و لذت بردن از زندگی و یا محرومیت و محدودیت و حرص و خشم و قهر می دهد.
علاوه بر این که آنها در این ایام ، محیط خانوادگی و محیط آموزشی و دوستان خوبی دارند محتاج تامین و آرامش در محیط اجتماعی نیز هستند. یعنی جامعه باید برخورد و رفتارش با نوجوانان بر اساس قوانین و مقررات طوری باشد که به آنها فرصت و امکان این را بدهد که زندگی را در زمینه ها و جلوه های مختلفش تجربه کنند تا آزادی عمل داشته باشند و بتوانند امور و اصولی را که برای آنها اهمیت دارد را پیش ببرند.



ولی اگر نظام اجتماعی به ویژه در زمینه های سیاسی ، مذهبی و آموزشی فرصت تجربه و رشد را از جوانان بگیرد ، این خطر وجود دارد که در این ایام آنها با انحرافات شدید و یا گرفتاری ها و یا مشکل اعتیاد و بیماری رو به رو شوند.
به همین علت نقش محیط و شرایط اجتماعی ، یعنی فضا و صحنه ای که به آنها اجازه ی زندگی و تجربه ی زندگی را می دهد ، نقش بسیار مهمی در سلامت روانی نوجوانان و جوانان خواهد داشت.
گرچه زندگی نوجوان و جوان با دگرگونی های بیولوژیکی و هورمونی آغاز می شود اما در تحلیل نهایی جامعه و فرهنگ ، سازنده و یا ویران کننده او خواهند بود. تاثیر محیط خانوادگی و روابط نوجوان و جوان با پدر و مادر اهمیت بسیار زیادی دارد.
هرچند که محیط آموزشی نیز نقش خودش را ایفا می کند اما نوجوان و جوان برای زنده بودن و زندگی کردن نیازمند فرصت و امکانات می باشد و مایل است زندگی را در ابعاد و جزاء مختلف و متفاوتش تجربه کند. بنابراین از یک طرف باید امکانات و فرصت هایی در اختیار او باشد و از جانب دیگر توانایی آن را داشته باشد تا با آزادی عمل در زمینه های مثبت و سازنده حرکت کند. این زمینه ها بدون تردید در :
مرحله ی اول محیط ورزشی و جایی است که به آنها فرصت می دهد در جهان طبیعت و با بدن خودشان و دیگران ارتباطی را برقرار کنند که نقش ورزش در اینجا فوق العاده با ارزش و اساسی است.
از طرف دیگر در محیط هنری باید فرصت رشد احساسی ، عاطفی و هیجانی به آنها از طریق سازنده و مطلوب داده شود تا بتوانند از هنرهای مختلف به ویژه موسیقی  بهره بگیرند.
از طرف دیگر زمینه ای را برای آنها فراهم کند که بتوانند روابط دوستانه ای را در محیطی سالم برقرار کنند و خود را از طریق آینه های مکرری که در مقابل خود به خاطر وجود اشخاص متفاوت می بینند ، بهتر بشناسند و با خود آشتی کنند و دوست خود و دوست دیگران باشند.
بنابراین این دوران ، شرایط و موقعیت ها به فرزندان ما این امکان را می دهد که زندگی را در ابعاد دیگری تجربه کنند که اهمیت فوق العاده ای دارد.
ولی اگر محیط خانه و محیط آموزشی مناسب باشد اما محیط اجتماعی توانایی برخورد درست را با آنها نداشته باشد ، آنها به جای اینکه به راه بیفتند به چاه خواهند افتاد یعنی :
برخی از آنها گوشه ی عزلت و گوشه نشینی را انتخاب میکنند.
ابتدا از دیگران فاصله می گیرند.
فعالیت های ورزشی و ارتباطات خودشان را کاهش می دهند.
همچنین آهسته آهسته از پدر و مادر و برادر و خویشاوندان نیز دو خواهند شد و به اتاق خود و یا گوشه ای از خانه پناه میبرند.
یا به تخیلات و تصورات عجیب و غریبِ خودشان ، مشغول می شوند.
یا با دل مشغولی از طریق کامپیوتر ، تلویزیون ، اینترنت یا وسایل دیگری ایام را بی هدف و بیهوده می گذرانند و یا متاسفانه درگیر حالات و یا تصورات و تخیلات ویرانگری در رابطه با خود و دیگران می شوند.
منبع : کتاب پرورش ، تعلیم و تربیت 13 تا 19 سالگی
نقش خانواده ، اجتماع و فرهنگ در رشد نوجوان – قسمت اول
نقش خانواده ، اجتماع و فرهنگ در رشد نوجوان – قسمت دومنقش خانواده ، اجتماع و فرهنگ در رشد نوجوان – قسمت دوم

نقش خانواده ، اجتماع و فرهنگ در رشد نوجوان – قسمت دوم برخی دیگر از بچه ها در این ایام ، از مکانیزم جبران استفاده می کنند. یعنی درس و یا کار و فعالیتی را برای جبران همه ی کمبودهای خودشان انتخاب می کنند. گرچه چنین حالی ممکن است مورد تحسین پدر و مادر و اطرافیان قرار بگیرد ولی نوعی فرار از زندگی است زیرا به صورتی نامتعادل و نامناسب انجام می شود. نقش خانواده ، اجتماع و فرهنگ در رشد نوجوان – قسمت دوم


راهنمایی عاطفه همراه با رشد فرزند – نوجوانیراهنمایی عاطفه همراه با رشد فرزند – نوجوانی

راهنمایی عاطفه همراه با رشد فرزند – نوجوانی کودک آنلاین: سال‌های نوجوانی دوره‌ای متمرکز بر پرسش‌های هویت است. من چه کسی هستم؟ چه کسی خواهم شد؟ چه کسی باید باشم؟ بنابراین اگر فرزندتان در مقطعی از نوجوانی کاملاً خودمحور شد، تعجب نکنید. علاقۀ او به امور خانوادگی رنگ می‌بازد و روابطش با دوستان برجسته می‌شود. راهنمایی عاطفه همراه با رشد فرزند – نوجوانی


پرورش هیجان همپای رشد کودک – دوران نوجوانیپرورش هیجان همپای رشد کودک – دوران نوجوانی

پرورش هیجان همپای رشد کودک – دوران نوجوانی کودک آنلاین: ویژگی اصلی دوران نوجوانی، نگرانی و دغدغۀ شدید در زمینۀ شناخت هویت فردی است و نوجوان خود را با سؤالاتی این چنین مواجه می بیند: من کی ام و چه کاره خواهم شد؟ باید شبیه چه کسی باشم؟ پرورش هیجان همپای رشد کودک – دوران نوجوانی


اهمیت احساسات ، عواطف و هیجانات در رشد اخلاقی نوجواناناهمیت احساسات ، عواطف و هیجانات در رشد اخلاقی نوجوانان

اهمیت احساسات ، عواطف و هیجانات در رشد اخلاقی نوجوانان می دانیم که رشد اخلاقی بیش از هر عامل دیگری تحت تاثیر رشد ادراکی و عقلی انسان است. گرچه محیط اجتماعی و خانوادگی در این زمینه تاثیر دارند اما عامل تعیین کننده ی چگونگی استدلال ذهنی درباره روابط بشری است.

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران