کودک آنلاین

موضوع مقاله : کودکان و خانواده

دسته بندی : کودکان و خانواده

0
کمک به کاهش تعصب کودک در برابر افکار کلیشه ای
کمک به کاهش تعصب کودک در برابر افکار کلیشه ای کودک آنلاین: پژوهش ها نشان می دهند بسیاری از کودکان تا پیش از هفت سالگی نسبت به اشخاصی که با آنها تفاوت دارند، دچار نگرش های منفی شده اند. چنین نگرش هایی آفت بردباری است و اگر با آنها برخورد نشود، به سادگی دیدگاه کودک را تا آخر عمر تیره و تار می کنند.

کمک به کاهش تعصب کودک در برابر افکار کلیشه ای
کودک آنلاین: پژوهش ها نشان می دهند بسیاری از کودکان تا پیش از هفت سالگی نسبت به اشخاصی که با آنها تفاوت دارند، دچار نگرش های منفی شده اند. چنین نگرش هایی آفت بردباری است و اگر با آنها برخورد نشود، به سادگی دیدگاه کودک را تا آخر عمر تیره و تار می کنند.
چهار روش زیر به کودکان کمک می کند تا افکار کلیشه ای را تشخیص دهند و پیش از آنکه به تعصب های ماندگار تبدیل شوند، آنها را از بین ببرند.
•    تعصب ها و افکار کلیشه ای را گوشزد کنید.
تلویزیون، فیلم، تبلیغات، موسیقی، نوشته ها و جوک ها مراکز عمدۀ افکار کلیشه ای هستند. بهترین روش برای از بین بردن افکار متعصبانه این است که با آنها آشنا شوید و سپس برای فرزندتان شرح دهید که یک عقیدۀ کلیشه ای چیست تا او بتواند از آن پس آنها را تشخیص دهد.
برای نمونه می توانید بگویید: عقیدۀ کلیشه ای عبارتی کلی است که دربارۀ عدۀ زیادی از افراد باور داریم. معمولاً این باور نادرست است چون دربارۀ همۀ افراد آن گروه صادق نیست و درنتیجه، بسیار غیر منصفانه است زیرا با پذیرفتن آن عقیدۀ کلیشه ای، دربارۀ دیگران بدون در نظر گرفتن همۀ واقعیات، قضاوت می کنیم.
سپس می توانید چند تصویر کلیشه ای را که در فرهنگ شما غالب است، بیان کنید. برای نمونه، دخترها در ریاضی ضعیف هستند، پسرهایی که گریه می کنند لوس هستند.
پرسیدن سؤال هایی از فرزندتان که عقاید کلیشه ای را آشکار می کنند، معمولاً مفید است. به این نمونه ها توجه کنید:
- اخبار شب : اخبار معمولاً سیاهپوستان را در رابطه با خشونت نشان می دهد. به نظر تو گزارش اخبار منصفانه است؟
- جوک : مرتب دربارۀ دخترهای موبوری که باهوش نیستند، جوک می شنوم. آیا دخترهای موبوری را می شناسی که باهوش باشند؟ اگر خودت یک دختر موبور بودی و این جوک ها را می شنیدی، چه احساسی پیدا می کردی؟
- فیلم و تلویزیون : خیلی از فیلم ها آدم های چاق را خنده دار و احمق نشان می دهند. متوجه شده ای؟ فکر می کنی این تصویر منصفانه ای است؟
•    برای از بین بردن پیام های کلیشه ای "بررسی حرف ها" را تشویق کنید.
سارا بولارد نویسندل کتاب آموزش بردباری شرح می دهد که یکی از روش های مهم پایان دادن به تعصب این است که به کودکمان کمک کنیم به شیوۀ گفتارشان دربارۀ افراد و گروه های دیگر توجه کنند.
اگر آنها متوجۀ عبارات کلی مانند " تو همیشه ... " ،  " آنها هیچوقت ... "  یا " همۀ آنها ... " بشوند، می توانند حدس بزنند که آنچه در ادامه می آید، معمولاً یک عقیدۀ کلیشه ای است. پس به فرزندانتان بگویید که هرگاه یکی از افراد خانوادۀ تان یکی از این عبارات کلی را به کار ببرد، فرد دیگر باید به آرامی به او یادآوری کند "بررسی کن".
کودک: خانۀ مادر بزرگم حوصله ام سر می رود. حتماً دوستانش آنجا هستند. همۀ آدم های پیر گوش هایشان سنگین است.
برادر: بررسی کن! تو الان گفتی که هیچ سالمندی خوب نمی شِنَود. من آدم های سالمند زیادی را می شناسم که خوب می شِنَوند.
•    باورهای تبعیض آمیز فرزندتان را تغییر دهید.
وقتی فرزندتان عقیدۀ تبعیض آمیزی دربارۀ گروهی بیان می دارد، چه می کنید؟ مهم ترین نکته این است که واکنش شدید نشان ندهید و به سرعت انتقاد نکنید، زیرا با این کار ممکن است حرف فرزندتان را عوض کنید، اما باورش را هرگز.
هدف شما این است که دیدگاهش را تغییر دهید و تنها راه این است که با دقت به سخنان فرزندتان گوش دهید و ببینید چرا او چنین احساسی دارد.
کلاید فورد در کتاب خود به نام همۀ ما می توانیم با هم کنار بیاییم در این باره توصیه می کند که اظهار نظر کودکمان را نشنیده نگیریم. او دو راه حل برای زدودن عقیدۀ تعصب آمیز کودک ارائه می دهد:
1- با دقت و بدون قضاوت به کودکتان گوش کنید.
پس از شنیدن اهار نظر متعصبانه ای از جانب فرزند، همیشه نخستین گام از همه دشوارتر است: بدون قضاوت یا قطع کردن حرف فرزندتان گوش دهید. برای اینکه بفهمید چرا او چنین احساسی دارد و به چه علتی این حرف را زده است، تا می توانید باید اطلاعات جمع کنید.
به این ترتیب می توانید باور او را پیش از آنکه به تعصب ماندگاری تبدیل شود، تغییر دهید. فرض کنید فرزندتان می گوید: نباید بچه هایی را که انگلیسی حرف نمی زنند، به مدرسۀ ما راه بدهند. می توانید بگویید: برایم بگو به چه دلیل این حرف را می زنی یا مثل اینکه به این گفته ات خیلی معتقد هستی. چرا؟ یا این حرف را از کجا شنیدی؟
2- با هر دیدگاه متعصبانه ای مبارزه کنید.
هنگامی که همۀ اطلاعات زمینه سازِ کودکتان را جمع کردید و برایتان روشن شد که او چرا چنین دیدگاهی را بیان کرده، لازم است احساس های متعصبانۀ او را به چالش بکشید و شرح دهید که چرا آنها نادرست هستند.
برای مثال، می توانید نمونه های متضادی را مطرح کنید، اطلاعات بیشتری بدهید یا تعبیر دیگری مطرح کنید. مهم است که بررسی شما ساده، بدون قضاوت و مناسب با سطح درک کودکتان باشد. به این نمونه ها توجه کنید:
کودک: آدم های بی خانمان باید کار کنند و در خانۀ خودشان بخوابند.
والد: علت های زیادی وجود دارد که آدم های بی خانمان کار نمی کنند یا خانه ندارند. بعضی از آنها مریض هستند و نمی توانند کار کنند. بعضی از آنها نمی توانند کار پیدا کنند. برای خانه خریدن پول لازم است و همه پول کافی برای خریدن خانه ندارند.
•    قانون بگذارید که: حرف های متعصبانه ممنوع
به نظر می رسد این روزها متلک های ومی و حرف های تحقیرآمیز در میان کودکان بسیار رایج شده باشد. علاوه بر آنکه این حرف ها شخص مقابل را آزار می دهد، موجب ترویج تعصب، نفرت و نابردباری نیز می شود. از ابتدا مرتب به فرزندتان بگویید حرف های توهین آمیز یا تحقیرآمیز اشتباه و بی رحمانه است و قابل تحمل نیست. سپس بر این گفته پافشاری کنید.
- وقتی به ماریا می گویی که عجیب و غریب حرف می زند، دلش را می شکنی. او در خانه به زبان دیگری حرف می زند و تازه دارد انگلیسی یاد می گیرد. باید از او معذرت بخواهی.
- جوکی که برای رضا تعریف کردی، خنده دار نبود چون دین او را مسخره می کرد. این کار اشتباه است. نمی توانم به تو اجازه دهم دیگران را بیازاری.
- پدر و مادر علی کشاورز هستند. حرف هایی که دربارۀ دهاتی ها می زنی بی احترامی به اوست. تو اجازه نداری حرف هایی بزنی که دیگران را کوچک می کند.
منبع: کلیدهای پرورش هوش اخلاقی در کودکان و نوجوانان
کمک به کاهش تعصب کودک در برابر افکار کلیشه ای

کمک به کودک برای تجسم کردن احساس های افراد دیگرکمک به کودک برای تجسم کردن احساس های افراد دیگر

کمک به کودک برای تجسم کردن احساس های افراد دیگر کودک آنلاین: سه پیشنهادی که در پی می آند راههایی برای کمک به فرزندتان است تا بتواند افکار و احساس های افراد دیگر را تجسم کند و فراتر از خودش را هم ببیند. کمک به کودک برای تجسم کردن احساس های افراد دیگر


تقویت عزت نفس کودک در رابطه با فرهنگ خودتقویت عزت نفس کودک در رابطه با فرهنگ خود

تقویت عزت نفس کودک در رابطه با فرهنگ خود کودک آنلاین: نقطۀ شروع کمک به کودکان برای درک گوناگونی، این است که به اصل و نسب خود بنگرند. خانواده فضایی است که کودکان نه تنها احساس تعلق به آن را تجربه می کنند، بلکه اولین زبان، شناخت فرهنگ، باورهای معنوی یا مذهبی و ارزش هایشان را از آن کسب می کنند.


تقویت سه رفتار منصفانه اساسی در کودکانتقویت سه رفتار منصفانه اساسی در کودکان

تقویت سه رفتار منصفانه اساسی در کودکان قوانین سهیم شدن را مشخص و به آنها عمل کنید. پژوهش ها نشان می دهند کودکان رفتارهای اصلی انصاف – مانند رعایت نوبت، سهیم شدن و همکاری – را با تقلید از دیگران می آموزند. تقویت سه رفتار منصفانه اساسی در کودکان


آموزش کودک برای مقابله با رفتارهای نامهربانآموزش کودک برای مقابله با رفتارهای نامهربان

آموزش کودک برای مقابله با رفتارهای نامهربان کودک آنلاین: پسرم هفت سال دارد و این روزها هر وقت به خانه برمی‌گردد ناراحت است. او می‌گوید پسری به نام دانیال به او ناسزا می‌گوید و به علت لهجه‌اش مسخره‌اش می‌کند. حالا بچه‌های دیگر هم با او بازی نمی‌کنند، آموزش کودک برای مقابله با رفتارهای نامهربان

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران