کودک آنلاین

موضوع مقاله : کودکان و خانواده

دسته بندی : کودکان و خانواده

1
چگونه با همدلی به فرزندتان گوش دهید.
چگونه با همدلی به فرزندتان گوش دهید. کودک آنلاین: جان گاتمن استاد روانشناسی دانشگاه واشنگتن و نویسنده کتاب قلب پدر و مادری، دو پژوهش ده ساله بر 120 خانواده انجام داده است. او متوجه شد کودکانی که والدینشان همچون مربی عاطفه رفتار می کردند، به فرزندان می آموختند عواطفشان را بهتر تشخیص دهند و در اختیار بگیرند. چگونه با همدلی به فرزندتان گوش دهید.

چگونه با همدلی به فرزندتان گوش دهید.
کودک آنلاین: جان گاتمن استاد روانشناسی دانشگاه واشنگتن و نویسنده کتاب قلب پدر و مادری، دو پژوهش ده ساله بر 120 خانواده انجام داده است. او متوجه شد کودکانی که والدینشان همچون مربی عاطفه رفتار می کردند، به فرزندان می آموختند عواطفشان را بهتر تشخیص دهند و در اختیار بگیرند.
آنها اعتماد به نفس بیشتری داشتند و از نظر جسمانی سالم تر بودند. همچنین آنها در ریاضی و خواندن، نمرات بهتری می گرفتند و مهارت های اجتماعی بهتر، سازگاری بیشتر با دوستان و سطح استرس پایین تری داشتند.
کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که معمولاً والدین روش تربیت عاطفه را به کار نمی برند؛ در حالی که این روش برای سواد عاطفی کودکان و نیز همدلی آنها بسیار مفید است. این روش دارای چهار بخش است.
•    با احساس های فرزندتان هماهنگ شوید و با همدلی به آنها گوش دهید.
معمولاً نخستین بخش برای والدین از همه دشوارتر است. باید با آرامش و با چشم، گوش و دلتان به فرزندتان گوش دهید و پیام بدن او را دریافت کنید. معمولاً حرکات و ژست ها بسیار گویاتر از کلمات کودک هستند. برای نمونه، آیا او زیر فشار است یا ذوق زده، عصبانی است و یا کلافه؟
کار شما این است که اطلاعات جمع کنید تا بفهمید چه چیزی او را آزار می دهد. کارشناسان می گویند قطعی ترین راه برای جلوگیری از درد دل کردن فرزندتان این است که احساساتش را دست کم بگیرید و برای نمونه بگویید: این که چیزی نبود که این همه عصبانی شدی! یا تو دیگه بزرگ شدی و نباید این طوری برنجی!
پس حامی فرزندتان باشید، او را قضاوت نکنید و عواطفش را دست کم نگیرید. گاهی کوتاه ترین کلمات مانند واقعاً، جداً، عجب! ، بیشتر از هر عبارت دیگری علاقۀ شما را نشان می دهند و کودکتان را به ادامۀ گفتگو تشویق می کنند.
•    علت احساس را مشخص کنید.
بخش دوم این است که مشخص و قبول کنید چه شرایطی موجب شده فرزندتان دچار چنین احساسی شود. گاهی به سادگی می توانید علت احساس او را تشخیص دهید و گاهی باید چند سؤال بپرسید تا مطمئن شوید که علت را فهمیده اید. پس از آنکه مورد را کشف کردید، آن را مشخص کنید: هنگامی که می بینی تمرین فوتبال داری ... ، یا هنگامی که باید برای مت صبر کنی تا او به تو خبر بدهد که به نزد تو می آید ... .•    بر احساس کودک نام بگذارید.
سومین بخش این است که بر عاطفه ای که به نظر شما فرزندتان احساس می کند، نام بگذارید و آن را به فرزندتان بگویید. شاید این گام ساده به نظر برسد، اما بسیار قدرتمند است، زیرا نشان می دهد که شما احساس کودکتان را درک می کنید.
کودکان بسیاری همین که بدانند شما وضعیت آنها را درک می کنید، حالشان بهتر می شود. علاوه بر این، نامگذاری به کودکتان کمک می کند تا واژگان عاطفی بیشتری را در دسترس داشته باشد. برای نمونه، عصبی به نظر می رسی، آیا احساس آزردگی داری؟ آیا کلافه هستی؟
•    بر طبق نیاز کودک به نتیجه برسید.
بخش پایانی این است که به کودکتان کمک کنید تا نیاز عاطفی اش را برطرف کند. معمولاً وقتی پاسخی می دهید که نشانگر همدلی شما با گرفتاری او است، بسیار مفید است: می فهمم که چرا چنین احساسی داری یا اگر این اتفاق برای من می افتاد، من هم همین احساس را پیدا می کردم.
گاهی ممکن است فرزندتان بخواهد در پیدا کردن راه حل به او کمک کنید و گاهی فقط می خواهد بشنود که شما نیاز یا خواستۀ او را درک می کنید. همیشه می توانید بپرسید: می خواهی برای حل این مشکل گفتگو کنیم؟

لازم نیست که این چهار بخش را همیشه به همین ترتیب عمل کنید. ببینید گفتگوی شما به چه ترتیبی پیش می رود. نمونه هایی از ترکیب این چهار بخش را بنویسید.
کودک: من نمی خواهم برای تمرین به فوتبال بروم.
والد: متوجه هستی که هر وقت می دانی که باید به تمرین فوتبال بروی کمی عصبی می شوی، زیرا فکر می کنی نمی توانی مثل دیگران خوب شوت کنی؟ می خواهی به تو کمک کنم که فکر کنی چگونه شوت کردنت را بهتر کنی؟

کودک: دیگر نمی خواهم مت هرگز به این خانه بیاید.
والد: مثل اینکه هر وقت مت را دعوت می کنی، کم حوصله می شوی. ایا به این علت است که او خیلی طول می دهد تا جواب تو را بدهد و تو باید منتظر بمانی؟ می فهمم که چرا ناراحت هستی.

کودک: از دکتر رفتن متنفرم.
والد: هر وقت قرار دکتر داری، می ترسی که به تو آمپول بزند. این دفعه نوبت آمپول نیست.

کودک: اردو رفتن احمقانه است.
والد: مثل اینکه دور شدن از خانه تو را کمی مضطرب می کند. چون بچه های دیگر را نمی شناسی. بیا ببینیم آیا هیچ کدام از بچه هایی که می شناسی امسال به اردو می آیند یا نه. این به تو کمکی می کند؟

ماه گذشته در فرودگاه در صف تحویل بار ایستاده بودم. پسر سه ساله ای از این همه انتظار خسته شده بود. هنگامی که سرانجام مادرش به جلوی صف رسید، پسر بچه شروع به کشیدن پتویش از کیف همراه مادرش کرد و با غرغر گفت: پتویم را می خواهم.
مادر با خشونت به او گفت که رفتارش بچگانه است و پتو را به داخل کیف برگرداند. این حرکت پسر را ناراحت تر کرد و در حالی که با صدای بلندتری فریاد می کشید، تقلا کرد تا پتو را دوباره بیرون بکشد.
در آن لحظه پسری که حدود سیزده سال داشت جلوی پسر بچه زانو زد و به نرمی پرسید: می ترسی پتویت گم شود؟ مادرت آن کیف را به داخل هواپیما می آورد. نگران نباش. پسر کوچولو فوری دست از گریه کشید و به مادرش نگاه کرد. مادر تایید کرد کیفی که در آن پتو است به بار داده نمی شود.
مادر از پسر بزرگتر تشکر کرد و سپس از او پرسید از کجا متوجه شد که علت ناراحتی فرزندش چه بوده است. او با لبخند گفت: وقتی بچه بودم، هر وقت مسافرت می کردم، نگران گم شدن پتویم بودم، برای همین احساس او را درک کردم. در آن لحظه شاهد قدرت همدلی بودم.
منبع: کلیدهای پرورش هوش اخلاقی در کودکان و نوجوانان
چگونه با همدلی به فرزندتان گوش دهید.
مهارت گوش‌دادن‌ به‌فرزند – قسمت اولمهارت گوش‌دادن‌ به‌فرزند – قسمت اول

مهارت گوش‌دادن‌ به‌فرزند – قسمت اول همه فکر میکنند که‌گوش میکنند – و البته همه تا حدی گوش می کنند. شما میشنوید که‌همسرتان می گوید میخواهد به‌رختخواب برود. شما می شنوید که‌دوستتان به‌شما می گوید مهمانی شام شنبه‌شب چه ساعتی است. مهارت گوش‌دادن‌ به‌فرزند – قسمت اول


کودکان گوشی برای شنیدن می‌خواهند نه زبانی برای نصیحتکودکان گوشی برای شنیدن می‌خواهند نه زبانی برای نصیحت

کودکان گوشی برای شنیدن می‌خواهند نه زبانی برای نصیحت وقتی‌که ناراحت هستیم و یا آسیب و لطمه‌ای دیده‌ایم تنها چیزی که نمی‌خواهیم بشنویم "نصیحت و حرف‌های فیلسوفانه و روانشناسی و یا حتی نظر طرف مقابلمان است. این مدل حرف‌ها ما را بیشتر ناراحت می‌کند.


مهارت گوش‌دادن‌ به‌فرزند – قسمت دوممهارت گوش‌دادن‌ به‌فرزند – قسمت دوم

مهارت گوش‌دادن‌ به‌فرزند – قسمت دوم اگر شما خیال پرداز باشید ، فقط کمی‌از توجه تان را به‌شخصی که صحبت می‌کند مبذول می‌کنید و در افکارتان در مسیرهای دیگر سرگردان هستید. مثلا وقتی که فرانسی درباره ی تکالیفش صحبت می‌کرد ، پدرش به‌رویاهای خود در مورد معاملات تجاری اش می‌اندیشید. مهارت گوش‌دادن‌ به‌فرزند – قسمت دوم


مهارت گوش‌دادن به‌فرزند – قسمت سوممهارت گوش‌دادن به‌فرزند – قسمت سوم

مهارت گوش‌دادن به‌فرزند چه چیزی باعث می شود فرزندتان واقعا احساس کند که به حرف او گوش داده اید و به او اعتنا کرده اید؟ سه قانون اصلی برای ارائه جواب مفید وجود دارد : مهارت گوش‌دادن به‌فرزند

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران