کودک آنلاین

موضوع مقاله : کودکان و خانواده

دسته بندی : کودکان و خانواده

0
ضرورت عشق و محبت در تربیت کودک – قسمت اول
ضرورت عشق و محبت در تربیت کودک – قسمت اول عشق علت خلقت است. عشق مکانیزم و مسیر خلقت است . عشق بدون تردید هدف و نهایت خلقت است. زیرا هر توضیح فلسفی دیگر به دلیل چگونگی و چرایی جهان ، اگر غیر از عشق باشد ، به جایی و سامانی نمی رسد. ضرورت عشق و محبت در تربیت کودک – قسمت اول

ضرورت عشق و محبت در تربیت کودک – قسمت اول
عشق :
عشق علت خلقت است. عشق مکانیزم و مسیر خلقت است . عشق بدون تردید هدف و نهایت خلقت است. زیرا هر توضیح فلسفی دیگر به دلیل چگونگی و چرایی جهان ، اگر غیر از عشق باشد ، به جایی و سامانی نمی رسد.
بنابراین به راحتی میشود گفت که عشق ، اساس است. اما وقتی که به انسان می رسیم و عشق را از آسمان ها و از عرش بر روی فرش می آوریم ، مفهوم عشق ، بالاترین احساس انسانی است. بعدا خواهیم دید عشق هنری است که باید آموخته شود. هنری است که باید شرایط و روابط مناسب به جهت رشدش و بعدا ابراز و ادراک یا پذیرشش فراهم شود.
به هر حال عشق بالاترین و برترین احساس انسانی و بالاترین رابطه ی میان دو انسان است. ترجیح می دهم که لغت عشق را فقط برای رابطه ی انسانی ، به دلایل بسیاری که مایه ی ژنتیکی ، مایه ی طبیعی و روانی و اجتماعی دارد ، به کار ببرم.
به نظر در خانه ای که بین پدر و مادر این عشق و محبت وجود دارد ، زمینه ای فراهم میشود که کف این خانه محکم و استوار باشد. عشق در این تعریف و تعبیر به معنی محبت فوق العاده اختصاصی و ویژه و یکه خواهِ تنهایی است که بین زن و مرد وجود دارد و بچه ها نه تنها شاهد این روابط بلکه با تمام وجودشان این ارتباط پدر و مادر را حس و احساس می کنند و با آن خوشحال و شاد هستند. بنابراین کف این خانه ، عشقِ بین پدر و مادر است.
محبت :
محبت به معنی رابطه ی خوب انسانی است. رابطه ای که مبتنی است بر دوستی و صمیمیت . رابطه ای که قرار است ما با همه داشته باشیم و آن زمان که به کسی نزدیک میشویم ، این محبت را به صورت دوستی و یا رفتار دوستانه داشته باشیم.
بنابراین در خانه علاوه بر عشق میان پدر و مادر ، محبت اصل و اساس است و مقصود از محبت این است که همه به گونه ای مهربان و خوب ، همیشه و همه جا با هم رفتار می کنند ؛ نه فقط رابطه ی پدر و مادر  با فرزند ، بلکه رابطه ی فرزند با پدر و مادر و رابطه ی خواهران و برادران با هم و حتی برتر و بالاتر ، رابطه ی خویشاوندان و دوستان.
ما در طول تاریخ یک بدن فیزیکی بیشتر نداشتیم . یعنی بدنی داشتیم که فیزیکی و مادی بود و مسئله اصلی زنده ماندن و زنده بودن بوده ، بنابراین در طول تاریخ مسئله (Survival ) یا زنده بودن یا زنده ماندن ، اساس رفتار انسان و نیاز او بوده است.
بدن روانی (Psychological body):
طی 100 – 200 – 300 سال گذشته در برخی جوامع و میان برخی از افراد (( بدن روانی )) دیگری پیدا شده است (Psychological body ) ، یک بدن که ویژگی های خودش را دارد. به همین علت آسیب و گرفتاری آن میتواند بدن دیگر را که هم اکنون در هم آمیخته شده ، دچار اشکال کند.
ما در طول تاریخ فرصتی جز رفع نیازهای فیزیکی و مادی نداشتیم و تازه در این کار هم موفق نبودیم و نمی شدیم . اما وقتی که به مسئله انسان امروز می رسیم که بیشتر نقاط جهان ، بدن روانی من و شما احتیاج به نوعی ارتباطات دارد که اساس این بدن روانی محبت است.بنابراین در خانه ای محبت است که دشمنی با هیچ کس در این خانه جایی نداشته باشد. درست مانند قلب من و شما یا مغز من و شما که هیچ وقت نمی تواند حتی به اندازه ی سر سوزن یک عامل مختلف و متفاوت را داشته باشد.
در غیر این صورت موجب مرگ و نابودی و گرفتاری های جدی من و شما است. در هیچ خانه ای نمیتوان مدعی شویم که محبت وجود دارد ، اما دشمنی است. دشمنی بین پدر و مادر ، دشمنی و اختلاف جدی بین خواهر و برادر و یا دشمنی با خانواده ی پدر و خانواده ی مادر ( از جانب هر کدام از زن و شوهر و یا بچه ها ).
اساس اصلی و اساسی محبت در خانه این است که ، بچه ها احساس کنند در یک جای محدودی  ، در یک جزیره ای که فقط اختصاص به خود آنها دارد ، هستند و با چنین احساس خوب و محبتی زندگی میکنند.
بنابراین زمانی میتوانید بگویید که در خانه ی شما محبت وجود دارد که هیچ دشمنی ای با خاله و عمه ، با دایی و عمو ، با پدربزرگ و مادربزرگ از جانب هیچ کدام از اعضای خانواده نباشد. زیرا این بدن روانی نه تنها از خانه ی شما و عزیزان شما تشکیل شده ، بلکه از خویشاوندان شما نیز تشکل شده .
دست فرزند شما ، پدر بزرگ و مادربزرگش می باشد. پای فرزند شما عمو و دایی او خواهد بود. بنابراین هرگونه حمله به آنها ، دشمنی با آنها ، مخالفت با آنها ، مبارزه ی با آنها ، دقیقا دشمنی و مخالفت با فرزند خودتان است.
تجاوز روانی (Non physical sexual abuse ) :
سال های سال در محیط علم و دنیای دانش ، مشاهده میشد افرادی هستند که تمام علائم تجاوز جنسی را نشان می دهند ؛ حتی در خصوص دختران نیز تمام پانزده علامتی را که به عنوان علامت تجاوز جنسی در کودکی هست را ، بسیاری از خانم ها نشان می دهند.
ولی هرچه کودکی آنها را کندو کاو و جست و جو می کردند ، به هیچ نتیجه ای نمی رسیدند ؛ زیرا هیچ علائمی از تجاوز جنسی نبود. بالاخره بعد از مدت ها معلوم شد این ها کسانی بودند که بدن روانی شان مورد تجاوز قرار گرفته است.
به یادداشته باشیم : پدر و مادر همیشه باید دوست فرزندان و عزیزانشان باقی بمانند ، اما هیچ وقت قرار نیست فرزندانشان را به عنوان دوست ، به عنوان کسی که مطالب را با آنها در میان می گذارند یا دردِ دل می کنند ، بشناسند. رابطه ی پدری و مادری اجازه چنین کاری را نمی دهد.
بنابراین وقتی در خانواده ای ، پدر و مادر این فرزند یا آن فرزند را به عنوان دوست می گیرند و با صحبت هایی میکنند ، که با دوست هم سن و سال خودشان از مسیر دوستی صحبت میکنند ، به فرزندان آسیب می زنند.
دوم وقتی که پدر و مادر با عمو و دایی می جنگند ، روزی که خاله و عمه را از خانه بیرون می کنند ، در حقیقت آنجاست که این تجاوز روانی اتفاق می افتد. به همین علت است که نامش در زبان انگلیسی (Non physical sexual abuse) است.
یعنی : من به نوعی و به گونه ای فرزندم را مورد تجاوز قرار دادم. بنابراین در هیچ خانه ای محبت نخواهد بود ، اگر در این خانه دشمنی و کینه با هر کس دیگری هست و یا مطرح است به ویژه آن کسانی که کودک ، آنها را به عنوان اعضای وجود خودش می شناسد.
همین جاست که حتی شبکه ی دوستانِ فرزند شما اهمیت دارد. برخی از اوقات مخالفت یا جنگ با یک دوستِ فرزندتان ، میتواند کاملا به فرزندتان آسیب بزند. بدون تردید حتی در بزرگسالی ، وقتی که حتی با همسر او و بچه های او ، به جدال می پردازید ، به او آسیب می زنید.
ممکن است که من با دوستِ فرزندم ، موافقتی نداشته باشم یا او را برای فرزندم مفید و مناسب ندانم ، اما راه های دیگری به جهت این تغییر و تصحیح هست تا مخالفت و دشمنی. بنابراین در خانه ای که دشمنی و کینه هست ، سخن از محبت نمیتوان گفت ، حتی اگر این دشمنی و کینه با بدها و بدی ها باشد. این خانه ، این قلب ، این مغز جایگاه هیچ چیز اضافی و متفاوت را به هیچ شکل و فرمی ندارد.
مطلب دیگری که در چارچوب محبت می باشد این است که در این خانه قدرت نقشی نداشته باشد.
مهر و کین (Love – Hate Relation ) :
چگونه من میتوانم معتقد باشم که رفتار من با شما دوستانه و مهربانانه است اما شما یا من ، از همدیگر وحشت داشته باشم؟! ، یا من و شما بتوانیم همدیگر را تنبیه کنیم؟!.
متاسفانه ترکیب این دو که رابطه ای به عنوان مهر و کین یا (Love – Hate Relation ) را به وجود آورده است ، به هیچ وجه بو و معنای محبت را ندارد. در نتیجه در خانه ای محبت است که من در این خانه خاطرم آسوده باشد که دشمنی با هیچ کس نیست و از طرف دیگر قدرتی نیست و فرمانی صادر نمیشود و ما مجبور و محکوم به انجام آن بدون توجه به این که خواسته و یا احتیاج ما چه هست ، نخواهیم بود.
منبع : کتاب فلسفه و هدف های پرورش ، تعلیم و تربیت دوران بارداری مادر
ضرورت عشق و محبت در تربیت کودک – قسمت اول
ضرورت عشق و محبت در تربیت کودک – قسمت دومضرورت عشق و محبت در تربیت کودک – قسمت دوم

ضرورت عشق و محبت در تربیت کودک – قسمت دوم می دانیم وقتی که کودک به دنیا می آید ، نوازش خودش را به نوعی آغاز می کند. با مکیدن شصت خود به نوعی نوازش را به من و شما هشدار می دهد. در شکم مادر از 4 ماهگی به بعد دختر و از حدود 5 ماهگی به بعد پسر ، این نوازش را با خودش آغاز می کند.


ابراز محبت فیزیکی والدین به کودکابراز محبت فیزیکی والدین به کودک

ابراز محبت فیزیکی والدین به کودک کودک آنلاین: بچه ها به نوازش والدین خود نیاز بسیار دارند، نه تنها در دورۀ نوزادی بلکه در خردسالی و حتی نوجوانی نیازمند نوازش هستند. انسان موجودی لامسه ای است و نوعی نیاز فطری به ارتباط فیزیکی با سایرین دارد. ابراز محبت فیزیکی والدین به کودک


آموزش نظم و تربیت کودک – قسمت اولآموزش نظم و تربیت کودک – قسمت اول

آموزش نظم و تربیت کودک – قسمت اول معمولا والدین برای یاددان نظم و تربیت به کودکشان وقت زیادی را صرف می کنند . آنها هر روز باید به کودکشان بگویند که این کار رو بکن ، اون کار رو نکن. به او وسیله دست نزن ، ممکنه آسیب ببینه ، الان بیا اینجا ، صدای تلویزیون رو زیاد نکن و غیره. آموزش نظم و تربیت کودک – قسمت اول


نظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان -  قسمت چهارمنظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان - قسمت چهارم

نظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان - قسمت چهارم در طول تاریخ ، دانه هایی که باغبانان و کشاورزان کاشته اند ، در شرایط عادی و معمولی ، از هر 100 دانه ای ، بیش از 95 درخت و بوته به وجود آمده است. اما متاسفانه ، از هر صد انسانی که به دنیا آمده اند ، در دوره ی ما که شاید در این زمینه بهترین باشد ، دو نفر به کمال خودشان می رسند و مابقی در این راه متوقف میشوند. نظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان - قسمت چهارم

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران