کودک آنلاین

موضوع مقاله : کودکان و خانواده

دسته بندی : کودکان و خانواده

0
حفظ کنترل کودک – بخش دوم
حفظ کنترل کودک انعطاف به خرج دادن در برابر بچه‌ها و برآورده ساختن نیاز آنها، جرم و جنایت نیست. به‌جای آن پدر و مادر با انعطاف این پیام را مخابره می‌کنند که به صحبت‌های فرزندانشان گوش می‌دهند، به‌خواسته‌هایشان احترام می‌گذارند و از انعطاف کافی برخوردارند. حفظ کنترل کودک

حفظ کنترل کودک – بخش دوم
انعطاف به خرج دادن در برابر بچه‌ها و برآورده ساختن نیاز آنها، جرم و جنایت نیست. به‌جای آن پدر و مادر با انعطاف این پیام را مخابره می‌کنند که به صحبت‌های فرزندانشان گوش می‌دهند، به‌خواسته‌هایشان احترام می‌گذارند و از انعطاف کافی برخوردارند.
اما تسلیم شدن موضوع متفاوتی است. تسلیم شدن بچه‌ها را لوس می‌کند و از آنها موجوداتی متوقع می‌سازد. توجه داشته باشید که بیشتر دادن به بچه‌ها آنها را لوس نمیکند، اما بیشتر دادن به آنها به‌منظور اجتناب از برخورد با آنهاست که اشتباه می‌باشد.
بچه‌ها باید بارها و بارها تجربه کنند که پدر و مادر آنها رئیس هستند، آنها اختیاردار هستند و تصمیم‌گیری به عهدۀ آنهاست. بچه های لوس این مهم را فراموش میکنند و متوجه نیستند که رئیس کیست و صاحب اختیار چه کسی است.
وقتی بچه‌ها را به‌اندازۀ کافی از میان جمع خارج نمیکنیم، آمادگی بیشتری برای بدخلقی کردن پیدا میکنند. درنتیجه وقتی آنها را سرانجام به اتاق خود می‌فرستیم، بدخلقی باز هم بیشتری نشان میدهند. در این شرایط سرانجام وقتی از روش فرستادن کودک به اتاق خود به‌طور منظم و به‌قاعده استفاده کنیم از شدت بدخلقی و مقاومت او کاسته میشود.
پدر و مادر با کمی دقت حتی میتوانند متوجه شوند چه زمانی فرزندشان به گریه احتیاج دارد. گریه کردن یکی از بهترین روشهای تخلیه استرس است که به‌احساس بهتر منتهی میشود.
بعضی از والدین گمان می‌کنند اگر فرزندشان گریه کند، نشانۀ آن است که آنها او را ناراحت کرده‌اند و به اشتباه گمان میکنند در حق فرزندانشان ظلم کرده‌اند.
اما همین اشخاص وقتی احساس کنند کاری از دستشان ساخته نیست فرزندانشان را کتک می‌زنند و آنها را تهدید میکنند. بیرون بردن فرزندان از میان جمع در آنها تالمی ایجاد میکند که باید آن را تخلیه کنند و به آرامش برسند.زمان به‌اتاق خود فرستادن
هروقت تهدید کنید که کودک را به اتاق خود خواهید فرستاد، در واقع تهدید به مجازات کرده‌اید. پدر و مادر به‌جای اینکه فرزند خود را اینگونه تهدید کنند، بهتر است عملاً او را به اتاق خودش بفرستند.
بهترین زمان فرستادن کودک به‌اتاق خود، وقتی است که به او فرصت داده‌اید، به فرمان شما پاسخ دهد. اگر پس از چند فرمان تکراری کودک همچنان در برابر شما مقاومت کرد، احتیاج دارد که از میان جمع خارج شود.
با آنکه ممکن است کودک خارج شدن از میان جمع را مجازات تلقی کند، مادام که شما خارج‌کردن کودک از جمع را مجازات تلقی نکنید، رفتار شما مجازات نیست. شما از آن جهت کودک خود را از جمع خارج میکنید، زیرا به آن احتیاج دارد.
اگر شما به کودک خود هشدار بدهید که اگر به‌دستور شما رفتار نکند او را به اتاق خودش میفرستید، از روش تهدید برای رسیدن به فرمانبرداری فرزند خود استفاده کرده‌اید و این تهدید به مجازات محسوب میشود. ایجاد کردن فضای رعب و هراس موقعیت شما را در کار فرماندهی تضعیف می‌کند.
تا سه می‌شمارم اگر مطابق میل من رفتار نکردی باید به اتاق خودت بروی
بعد از نُه سالگی این شرایط تغییر می‌کند. بچه‌ها حالا بهتر میتوانند احساساتشان را کنترل کنند و به‌اندازۀ گذشته نیاز ندارند به اتاق‌شان بروند. حالا احساسات‌شان را تجربه میکنند و میتوانند خودشان را از شر آنها خلاص کنند. در این مورد به کودک فرصتی بدهید تا خودش را کنترل کند.
حالا وقتی کودک در برابر دستور پدر و مادر مقاومت می‌کند، پدر و مادر میتوانند به او بگویند که تا سه می‌شمارند، اگر به حرف آنها گوش نداد باید به‌اتاق خودش برود.
بعد می‌گویند یک، این بدان معناست که اگر کودک خودش را کنترل کرد نیاز نیست به‌اتاق خودش برود. اگر چند دقیقه‌ای گذشت و کودک همچنان به مقاومت خود ادامه داد، پدر یا مادر می‌گویند دو، معنایش این است که کودک یک فرصت دیگر برای تن دادن به‌خواسته پدر و مادر دارد. حال اگر کودک باز هم به‌رفتار خود ادامه داد، پدر و مادر عدد سه را اعلام میکنند و کودک باید به‌اتاق خودش برود.
به اتاق خود فرستادن، در مورد کودک کم‌سال تر مؤثر است. گوش دادن بدون توصیه کردن و استفاده از پاداش به‌منظور انگیزه دادن برای نوجوان‌ها به‌مراتب مؤثرتر است.
منبع: بچه ها بهشتی هستند
حفظ کنترل کودک
حفظ کنترل کودک – بخش اولحفظ کنترل کودک – بخش اول

حفظ کنترل کودک وقتی کودک در برابر شما مقاومت می کند، به‌جای اینکه به این اقدام او صفت بد یا اشتباه بدهید، به‌جای اینکه به او ایراد بگیرید، مجازاتش کنید و یا برایش سخنرانی نمایید، او را کنترل کنید. حفظ کنترل کودک


ابراز قاطعیت والدین – بخش سومابراز قاطعیت والدین – بخش سوم

ابراز قاطعیت والدین با آنکه همیشه بهتر است فرمان لحن روشن و مثبت داشته باشد، اغلب به‌هنگام مخابره فرمان، نخستین کلمه ای که از دهانتان خارج میشود مفهوم منفی دارد. ابراز قاطعیت والدین


کنترل بدقلقی کودکان – قسمت اول کنترل بدقلقی کودکان – قسمت اول

کنترل بدقلقی کودکان کودکان جهت پشت سر گذاشتن فرایند رشدی باید مراحل مختلف آن را به درستی طی کنند تا بتوانند به بالندگی و خود شکوفایی نائل شوند. کنترل بدقلقی کودکان

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران