کودک آنلاین

موضوع مقاله : کودکان و خانواده

دسته بندی : کودکان و خانواده

0
اهمیت همگام بودن والدین با رشد کودک
اهمیت همگام بودن والدین با رشد کودک کودک آنلاین: پا به پای اینکه کودک رشد می کند و به سن بلوغ می رسد، توانایی ها و علاقه ها و نیازهایش تغییر می کند؛ روش تربیتی نیز بر مبنای همین امر باید تغییر یابد. اگرچه اصول اساسی تربیت صحیح در سراسر دوران کودکی و نوجوانی ثابت می ماند، اما ...

اهمیت همگام بودن والدین با رشد کودک
کودک آنلاین: پا به پای اینکه کودک رشد می کند و به سن بلوغ می رسد، توانایی ها و علاقه ها و نیازهایش تغییر می کند؛ روش تربیتی نیز بر مبنای همین امر باید تغییر یابد.
اگرچه اصول اساسی تربیت صحیح در سراسر دوران کودکی و نوجوانی ثابت می ماند، اما شیوۀ عمل کردن به این اصول باید متناسب با مرحلۀ رشد کودک باشد. آنچه برای کودک پیش دبستانی مفید بود لزوماً وقتی کودک به دورۀ ابتدایی می رسد سودمند نیست، و آنچه در دورۀ ابتدایی مثمرثمر باشد هنگامی که کودک به دورۀ نوجوانی برسد، موفقیت آمیز نخواهد بود.
هر چند این مطلب بدیهی بنماید با این حال شگفت آور است شکار والدینی که همزمان با رشد فرزندشان حاضر به تغییر روش خود نیستند و از اینکه می بینند روش ها و فنون پرثمر دورۀ سنی سابق در دورۀ بعد آنان را این همه دچار مشکل می کند دچار شگفتی می شوند.
موضوع به همین سادگی است که روش هایشان با نیازهای رشد فرزندشان در تضاد و تعارض است. فرزندپروری شایسته، مستلزم انعطاف پذیری بوده و باید با هر مرحله از رشد کودک سازگار باشد.
یک مثال: بچه های حدود دو ساله آمادگی فراوان برای سازگاری دارند. در این سن واداشتن کودک به اجرای کارهای مورد نظر، به تدریج به جدل می انجامد. (به این ترتیب دو ساله های طاقت فرسا حرف نادرستی است، زیرا دوران منفی گرایی کودک بیشتر در سومین سال زندگی اش بارز می شود).
نیاز کودک برای استقلال و خودمختار شدن که افزایش می یابد، او بر انجام دادن کارها به روش خودش اصرار می ورزد. پدر یا مادر انعطاف پذیر به جای جنگ قدرت، تلاش می کند نیاز فرزندش را برای استقلال یافتن به سود خودش به کار بگیرد.
به جای به کار انداختن نیروی تسلیم ناپذیر خود برای درهم شکستن خواست کودک سه سالۀ مصمم (که فقط هر دوی شما را از پا می اندازد)، باید نیاز او را به استقلال به رسمیت بشناسید و تعلیم و تربیت خود را متناسب با آن تنظیم کنید؛ نه اینکه اصرار کنید هر کاری را به روش شما انجام دهد.
می توانید با اجازۀ انتخاب از میان چند گزینۀ مورد قبول خودتان کمکش کنید بیشتر احساس رشد یافتن بکند. به این ترتیب، نه تنها اختیار خود را از دست نمی دهید بلکه آن را به صورتی هوشمندانه به کار می برید.
از این راه به انچه می خواهید می رسید (زیرا تمام انتخاب های او را قبول دارید)، ضمناً فرزندتان نیز مطابق سن خودش عمل می کند.منظور از همگام شدن با رشد کودک همین است، برای آنکه تعلیم و تربیت فرزندتان را هماهنگ با رشد و نمو او کنید، باید فهمید رشد و نمو چه هست، چرا روی می دهد و برای پدر یا مادر چه مفهومی دارد. چهار نکتۀ سرنوشت ساز و حیاتی را باید در نظر گرفت:
•    نکته اول
وقتی کودک از یک دورۀ رشد به دورۀ بعدی می رود، از درون هم مانند بیرون در حال تغییر است. رشد و نمو، چیزی فراتر از قد کشیدن و درشت تر شدن است.
این رشد شامل تغییراتی در نحوۀ تفکر و احساسات و هیجان ها و توانمندی ها، طرز نگاه به خویشتن و نحوۀ ارتباطش با سایر مردم (حتی شما) نیز می گردد.
واقعیت مهم این است که هر کودکی منحصر به فرد است و در عین حال این نیز حقیقت دارد که کودکان هر دورۀ سنی معین خصوصیات مشترک زیادی دارند.
•    نکته دوم
مراحل رشد روانی کودکان قابل پیش بینی است. این قابل پیش بینی بودن تعیین انتظاراتی را که به موازات بزرگ تر شدن باید از او داشت اسان می کند.
 هرچند اکثر والدین تلاش می کنند بفهمند در دورۀ طفولیت و نوزادی چه انتظاراتی باید از کودک داشت، لیکن برای شناخت سایر دوره های رشد از قبیل پیش دبستانی یا دبستانی یا نوجوانی تلاش نمی کنند و یا اینکه تا وقتی مشکلات پیش بیاید دست به جستجو نمی زنند.
سعی کنید در مورد هر دوره از رشد فرزندتان قبل از فرا رسیدنش چیزهایی بیاموزید. در مورد تعلیم و تربیت برای هر دوره از رشد کودک (نه فقط نوزادی و طفولیت) می توان کتاب های فراوان یافت.
اگر قبل از رسیدن کودک به دورۀ بعدی بدانید چه انتظاراتی باید از او داشته باشید، نه تنها روزگار آسان تری سپری می کنید، بلکه از آن دوره از رشد کودک نیز بیشتر خشنود خواهید شد.
•    نکته سوم
به همان ترتیب که والدین با کودک نمی توانند طبیعت یا میزان رشد جسمانی کودک را دستکاری یا کنترل کنند، از کنترل رشد روانی او نیز عاجزند. در هر دوره از رشد، کودک خصوصیات حیرت انگیزی دارد که والدین را متعجب و همچنین شادمان می کند، ولی در عین حال جنبه هایی نیز وجود دارد که حیران و ناامید کننده است.
این ناشی از طبیعت رشد و نمو است و برای جلوگیری از آن هیچ کاری نمی توانید بکنید.
اگر نوزادها شب ها بیدار می شوند، سه ساله ها هم کج خلق و بهانه گیر هستند و نوجوانان اصرار دارند با هر چیزی که بگویید بحث و جدل کنند، هیچ یک از این ویژگی ها ناشی از اشتباه والدین نیست یا ناشی از مشکل آفرینی عمدی کودکان.
بلکه اینگونه رفتارها بخش طبیعی و غیر قابل اجتناب از طفولیت یا نوپایی یا نوجوانی است. والدین می توانند یاد بگیرند چگونه به چالش های موجود در هر دوره پاسخ بهتری بدهند، ولی نمی توانند از بروز آنها جلوگیری کنند.
رشد و نمو کودکان خواهی نخواهی در دوره های معین روی می دهد. به همان علت نمی توانید کودک را مجبور کنید به جای خزیدن، راه برود به همان علت نمی توانید او را وادار سازید که با عجله از دوره های روانی گذر کند.•    نکته چهارم
همان نیروهای رشد که کودک را به سمت بهتر شدن می برند معمولاً چالش های آن دوره را به وجود می آورند. با درک این مطلب می توانید شرایط دشوار را از چشم انداز مثبت تری ببینید. مثلاً همان چیزی که فرزند سه سالۀ شما را وا می دارد با شما پیوسته ستیز داشته و نه بگوید، انگیزۀ خوبی است برای اینکه آداب توالت رفتن را یاد بگیرد.
همان فوران رشد عقلانی که فرزند سیزده سالۀ شما را در کلاس درس کنجکاو و مشتاق می کند، او را پشت میز شام به بحث و جدل وا می دارد و غیره.
اگر می خواهید فرزند نوپایتان آنقدر مستقل بشود که پوشک را کنار بگذارد، باید گهگاه که لجبازی می کند نیز با او کنار بیایید. اگر می خواهید وقتی نوجوانتان با دوستانش اختلاف دارد خودش پایداری کند، باید بپذیرید گاهی مقابل خود شما هم بایستد، زیرا ایستادگی در برابر مخالفت سایرین نتیجۀ رشد عقلانی کودک است.
لجاجت و یکدندگی ناخوشایند است و مشاجره خسته کننده، با این حال هر دو نشانۀ رشد یافتن کودک است و بنابراین، باید از بودنشان خوشحال باشید.

همۀ این موارد نشان می دهد برای اینکه پدر یا مادر مؤثری باشید باید بتوانید به شکلی عمیق و درونی ذهنیات همسالان فرزندتان را بفهمید و بشناسید. باید درک کنید که او چگونه می اندیشد، چه احساسی دارد و در این دوره از رشد خود چه چیزی را تجربه می کند، زیرا بسیار محتمل است که افکار و احساسات و نگرانی هایش حتی در عرض شش ماه تغییر کرده باشند.
بعضی از والدین با تغییر روش تعلیم و تربیت خود مناسب با تغییر احوال فرزندشان مخالفت دارند زیرا آن را نوعی ضعف از ناحیۀ خود می پندارند.
بدون تردید سازگار کردن روش تعلیم و تربیت همگام با رشد فرزند، نوعی تسلیم شدن به خواسته های وی نیست. بلکه رشد کودک حقیقت غیرقابل اجتنابی است و اینکه خواسته های او آگاهانه و ستیزه جویانه نیست.
نکتۀ مهم اینکه فرزندپروری ماجرای برد و باخت نیست، بلکه کمک به کودکان برای رشد سالم است. گاهی اوقات بهترین کار این است که واکنش خود را به فرزندتان تغییر دهید نه اینکه انعطاف ناپذیر بمانید. اگر با این دید، فرزندپروری کنید، خود و فرزندتان را نگون بخت خواهید ساخت.
اهل دانش و آگاهی، ژرف نگر و در عین حال انعطاف پذیر باشید. از همه مهم تر اینکه ترتیبی بدهید با رشد فرزندتان همگام شوید.
منبع: ده اصل ثابت فرزندپروری
اهمیت همگام بودن والدین با رشد کودک
هنگامی که فرزندتان به رشد کافی می رسد، از محدودیت ها بکاهیدهنگامی که فرزندتان به رشد کافی می رسد، از محدودیت ها بکاهید

هنگامی که فرزندتان به رشد کافی می رسد، از محدودیت ها بکاهید کودک آنلاین: یکی از رمزهای فرزندپروری مؤثر این است که به موازات توانمند شدن فرزندتان در ادارۀ زندگی خویش، به تدریج کنترل و تسلط خود را بر او کم کنید. در جریان رشد کودک هیچ مرحله ای نیست که شما حدود و نظمی اعمال نکنید.


زیر ذره بین قرار ندادن زندگی کودکزیر ذره بین قرار ندادن زندگی کودک

زیر ذره بین قرار ندادن زندگی کودک کودک آنلاین: در تمام سنین برای اینکه بچه ها بتوانند احساس کنند تا حدی کنترل دنیای خویش را در دست دارند و بتوانند بخشی از آنچه را که دوست دارند انجام دهند، به یک حداقل آزادی نیاز دارند. زیر ذره بین قرار ندادن زندگی کودک


اهمیت نظارت والدین بر کودکان – بخش اولاهمیت نظارت والدین بر کودکان – بخش اول

اهمیت نظارت والدین بر کودکان – بخش اول کودک آنلاین: از وقتی فرزندتان تمایل پیدا می کند اوقاتی را بیرون از خانه بگذراند، نظارت روشن بر رفتارش ضروری می شود. مهم ترین عاملی که از به دردسر افتادن کودکان پیشگیری می کند، این است که والدینشان فعالیت ها و دوستان و مکان هایی را که به آنجا می روند بشناسند.


انتظار والدین از کودکان در سنین مختلفانتظار والدین از کودکان در سنین مختلف

انتظار والدین از کودکان در سنین مختلف کودک زیر یکسال نمیتواند برای رفع نیاز های خود منتظر باقی بماند چون شدیدا به دیگران وابسته هستند. آنها برای نیازهای خود گریه می کنند و ما به عنوان والد کودک موظف هستیم گریه های او را شناسایی و به آنها به سرعت پاسخ دهیم زیرا در این مدت حس اعتماد در حال شکل گیری است و ما با پاسخ سریع به خواسته های آنها این حس را در آنها به وجود خواهیم آورد. انتظار والدین از کودکان در سنین مختلف

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران