کودک آنلاین

موضوع مقاله : کودکان و خانواده

دسته بندی : کودکان و خانواده

0
حفظ کنترل کودک – بخش اول
حفظ کنترل کودک وقتی کودک در برابر شما مقاومت می کند، به‌جای اینکه به این اقدام او صفت بد یا اشتباه بدهید، به‌جای اینکه به او ایراد بگیرید، مجازاتش کنید و یا برایش سخنرانی نمایید، او را کنترل کنید. حفظ کنترل کودک

حفظ کنترل کودک – بخش اول
وقتی کودک در برابر شما مقاومت می کند، به‌جای اینکه به این اقدام او صفت بد یا اشتباه بدهید، به‌جای اینکه به او ایراد بگیرید، مجازاتش کنید و یا برایش سخنرانی نمایید، او را کنترل کنید.
منظور از به اتاق خود فرستادن کودک یا از جمع خارج کردن او تهدید یا مجازات نیست. به جای آن هدف یادآور شدن این نکته به کودک است که تحت کنترل و اختیار پدر و مادر است. بدین معناست که کودک بداند پدر و مادرش چنین خواسته‌ای دارند.
وقتی بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند اغلب فراموش می‌کنیم که پدر و مادر آنها رئیس و اختیاردار هستند، آنها هستند که میخواهند فرزندانشان اینگونه رفتاری را به نمایش بگذارند.
وقتی بچه‌ها از کنترل پدر و مادرشان خارج می‌شوند با توانایی و میل طبیعی خود به همکاری، قطع رابطه می‌کنند. وقتی به بچه‌ها چیزی نمیدهیم که سبب همکاری آنها با پدر و مادرشان شود، از پدر و مادرشان فاصله می‌گیرند و از کنترل خارج می‌شوند. بچه‌ها به راهنمایی نیاز دارند، وقتی این نیاز را احساس نمی‌کنند از کنترل خارج میشوند.
بهادادن به همکاری، توجه کردن به نیازهای کودک و دادن پاداش به او، میل به همکاری را در او افزایش میدهد. وقتی استرس برای کودک یا والد او افزایش می‌یابد این پیوند درونی موقتاً قطع می‌شود و مانند اتومبیلی که از کنترل خارج شده باشد، سرانجام متلاشی میگردد.
•    نیاز به خارج شدن از جمع دیگران
پدر و مادر اگر به مهارتهای لازم مجهز باشند میتوانند کنترل لازم را ایجاد کنند. این به بچه ها کمک میکند تا تحت کنترل باقی بمانند. به‌ناچار بعضی از بچه‌ها در مواقعی از کنترل خارج میشوند.
اما پدر و مادر موجه میتوانند کنترل از دست رفته را ایجاد کنند. بچه‌ها برای اینکه تحت کنترل قرار بگیرند به خروج موقتی‌از میان جمع احتیاج دارند.
حتی بسیاری از بالغ ها نمی دانند که در شرایط تحت فشار چگونه احساسات‌شان را کنترل کنند. در این شرایط نمی‌توانیم از بچه‌ها این انتظار را داشته باشیم.
یکی از دلایل خشونت زیاد در خانواده‌ها عدم کنترل احساسی است. نخستین مهارت برای فیصله دادن به اختلاف در یک رابطه و پایان بخشیدن به‌تمام خشونتها، توجه به این نکته است که وقتی احساسات تند می‌شوند، باید از میان‌جمع خارج شد تا به خونسردی رسید.تفاوت میان کودک و بالغ در این است که یک بالغ عاقل علی‌القاعده میداند که چه زمانی به‌خروج از میان جمع‌نیاز دارد، و کودک این را نمیداند.
بچه‌های نه و ده ساله که هرگز از ناحیه پدر و مادرشان به خروج از جمع مجبور نشده اند شخصاً در معرض فشار و تشویق از میان‌جمع خارج می شوند. خارج کردن کودک از کنترل خارج شده‌از میان جمع‌نه تنها به او، بلکه به پدر و مادر او کمک می کند.
وقتی کودک به فرمان پدر و مادر تن نمیدهد، زمان خارج کردن او از میان جمع‌است. این فرصت مناسبی است تا کودک بخارهای احساسی تند را تخلیه کند.
بچه‌ها نیاز دارند تا با موانع و محدودیتهای ناچاری زندگی مواجه شوند. نیاز دارند که در برابر این محدودیت ها مقاومت کنند و این مقاومت را احساس نمایند. این مقاومت به کودک کمک میکند تا با احساس قدرتمندی از خود برسد، در ابتدا احساسات منفی تحت مقاومت باید احساس و تخلیه شوند.
تخلیه احساسات منفی
وقتی کودک را به اتاق خود می‌فرستیم تا مدتی در آنجا تنها بماند به لایه های عمیق تر احساسات خود پی می برد. کودک با لمس احساسات عمیق‌تر خشم، اندوه و هراس، احساسات منفی خود را تخلیه میکند.
خروج از میان جمع‌ابتدا کودک را خشمگین و ناراحت میکند. لحظه ای دیرتر نوبت به گریه و احساس اندوه و رنجش میرسد. بعد از آن احساس هراس و آسیب پذیری فرا می‌رسد. در مدت چند دقیقه، همۀ این ناراحتیها برطرف میشود و کودک به طرزی معجزه‌آسا کنترل از دست رفته را باز می‌یابد.
خروج از میان‌جمع نیاز دوست داشتن و مورد مهر و عشق قرار گرفتن را مجددا در کودک زنده میکند و میل به همکاری را در او افزایش میدهد. وقتی بچه‌ها را به اتاق خودشان می‌فرستید، فرصتی پیدا می‌کنید تا مطابق میل شما رفتار کند.
بچه‌ها بهشتی هستند. با این میل متولد میشوند که پدر و مادرشان را راضی کنند و آنچه را لازم دارند به‌دست آورند. بچه‌ها برای اینکه بقا و دوام داشته باشند به‌عشق و حمایت نیاز دارند. بنابراین آنها با میل به همکاری و راضی کردن دیگران متولد می شوند تا به‌عشقی که به آن نیاز دارند برسند.
منبع: بچه ها بهشتی هستند.
حفظ کنترل کودک
حفظ کنترل کودک
حفظ کنترل کودک – بخش دومحفظ کنترل کودک – بخش دوم

حفظ کنترل کودک انعطاف به خرج دادن در برابر بچه‌ها و برآورده ساختن نیاز آنها، جرم و جنایت نیست. به‌جای آن پدر و مادر با انعطاف این پیام را مخابره می‌کنند که به صحبت‌های فرزندانشان گوش می‌دهند، به‌خواسته‌هایشان احترام می‌گذارند و از انعطاف کافی برخوردارند. حفظ کنترل کودک


ابراز قاطعیت والدین – بخش دومابراز قاطعیت والدین – بخش دوم

ابراز قاطعیت والدین مطمئناً در مواقعی پدر و مادر کنترلشان را از دست می‌دهند و درحالی که فرمانی را صادر می‌کنند در شرایط خشم و ناراحتی قرار می‌گیرند. ابراز قاطعیت والدین


5 پیام تربیت مثبت – بخش سوم5 پیام تربیت مثبت – بخش سوم

پیام تربیت مثبت بچه‌ها برای اینکه نه بگویند به اجازه احتیاج دارند، اما به‌هر حال نباید فراموش کنند که مسئولیت برعهدۀ پدر و مادر است. سوای دادن اجازه به کودک که بیشتر بخواهد و برای رسیدن به خواسته‌اش مذاکره کند، این اقدام به او قدرت و توان بیشتری میدهد. پیام تربیت مثبت


انعطاف پذیری والدین در رفتار با کودکانعطاف پذیری والدین در رفتار با کودک

انعطاف پذیری والدین در رفتار با کودک والدین نمی دانند که وقتی قانونی را برای کودکشان می گذارند ، آیا کودک باید همیشه به آن پایبند باشد یا خیر؟ آیا با این کار کودک متوجه می شود که همیشه باید رفتار خاصی داشته باشد؟ انعطاف پذیری والدین در رفتار با کودک

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران