کودک آنلاین

موضوع مقاله : کودکان و خانواده

دسته بندی : کودکان و خانواده

0
دیگران فرزندان دوقلوی شما را چگونه می بینند !
دیگران فرزندان دوقلوی شما را چگونه می بینند ! شما تعیین می کنید که اقوام و دوستانتان به چه چشمی به فرزندان دوقلویتان نگاه کنند. اگر دیگران را تشویق کنید که آنها را دو فرد مستقل و نه یک واحد ببینند ، احتمالا چنین می کنند. شاید دیگران نیاز به یادآوری ظریفی داشته باشند تا در مسیر درست قرار گیرند ولی با اندکی راهنمایی معمولا همکاری میکنند. دیگران فرزندان دوقلوی شما را چگونه می بینند !

دیگران فرزندان دوقلوی شما را چگونه می بینند !
شما تعیین می کنید که اقوام و دوستانتان به چه چشمی به فرزندان دوقلویتان نگاه کنند. اگر دیگران را تشویق کنید که آنها را دو فرد مستقل و نه یک واحد ببینند ، احتمالا چنین می کنند. شاید دیگران نیاز به یادآوری ظریفی داشته باشند تا در مسیر درست قرار گیرند ولی با اندکی راهنمایی معمولا همکاری میکنند.
اگر فرزندانتان را دوقلوها بنامید دیگران هم به آنها دوقلوها خواهند گفت. هر یک از آنها را به اسم صدا بزنید و از دیگران هم بخواهید چنین کنند. اگر کسی فراموش کرد خواسته ی خود را تکرار کنید.
جمله ای نظیر (( بیشتر دوست داریم آنها را با اسمشان صدا چون دو انسان جدا از هم هستند)) کافی است. به مقاومت کنندگان سرسخت خواسته ی خود را یادآوری کنید ولی از توضیحات طولانی یا خشم آلود در مورد لزوم این کار بپرهیزید. این سخنرانی ها فقط دوقلو بودن فرزندانتان را تثبیت می کند نه فردیتشان را.
میهمانی ها و هدایا
شاید ناچار باشید به دوستان و اقوام خود بگویید که برای جشن تولد و اعیاد کارتها و هدایای جداگانه به هر یک از فرزندان دوقلویتان بدهند. توضیح دهید که هدایا و کارت تبریک های مشترک باعث می شود آنها احساس کنند که در هم ادغام شده اند.
به آنها بگویید که فرزندان دوقلو معمولا دو هدیه ی ارزان قیمت را ترجیح می دهند مگر اینکه هدیه خیلی بزرگ باشد و آنها به راحتی بتوانند از آن به طور مشترک یا هم زمان استفاده کنند و هر دو هم آن را بخواهند.
با بزرگ شدن فرزندان دوقلو احتمالا هر کدام میهمانی جداگانه ای خواهند داشت یا دوستان جداگانه ی خویش را به یک میهمانی مشترک دعوت خواهند کرد. شما که می خواهید نحوه ی اداره ی این موقعیت ها را مشخص کنید باید ابتکار عمل را نیز به دست بگیرید.
اگر از میهمانان نخواهید که فقط برای کودکی که فرزندشان را دعوت کرده است هدیه بفرستند بعضی برای هر دو و برخی فقط برای یکی از آنها هدیه خواهند فرستاد. تعداد نامساوی هدایا معمولا باعث آزردگی خاطر کودکی می شود که هدایای کمتری گرفته است.
شهرت شما
وقتی فرزندان دوقلویتان به دنیا می آید مشهور می شوید . غریبه ها خود را آزاد می بینند که مزاحم خلوت شما شوند و ضمیر سوم شخص را در مورد فرزندانتان به کار برند حتی وقتی کودکان همراه شما هستند. آنها به خود اجازه می دهند خودمانی شوند و گاهی پرسشهای خصوصی و ناراحت کننده می کنند و حتی کار به اظهار نظر های مضحک و توهین آمیز هم می رسد . این اهانت ها را به عنوان قسمتی از طبیعت انسانی ببخشید ، ولی آماده ی رویارویی با بر هم خوردن خلوتتان باشید.
ممکن است از اظهار نظرهای مثبت و منفی متنفر باشید نظیر (( قوز بالا قوز)) یا (( نعمت پشت نعمت )) که با تقلیل این تجربه ی پیچیده و عمیق به چیزی پیش پا افتاده موقعیت شما را کوچک جلوه می دهد.
میتوانید با یک جمله ی مخالف ، یا مثبت یا منفی ، و صرف نظر از اینکه در آن لحظه چه حالی دارید به این اظهار نظرها پاسخ دهید یا میتوانید سکوت کنید. ناچار نیستید به کسی که کاملا غریبه است اجازه دهید حرف آخر را بزند.انتظار داشته باشید در مورد باروری و اینکه چطور دوقلو باردار شدید از شما سوال کنند ولی فکر نکنید که ناچارید پاسخی جز یک (( چرا این را می پرسید)) مودبانه بدهید. با این کار پرسش را به پرسش کننده برگردانید.
بعضی از مردم احساس می کنند که اگر از یکی از فرزندان دوقلو تعریف کنند اشکالی ندارد که به دیگری توهین کنند. وقتی کسی می گوید : دخترتان چه چشم های آبی قشنگی دارد حیف که چشم های پسرتان به این زیبایی نیست. چه جوابی می دهید؟ فقط بگویید : ما از هر دو خوشمان می آید.
ممکن است با افکار همراه با پیش داوری مواجه شوید ؛ مثلا یکی از کودکان دوقلو خوب و دیگری بد است.
وقتی فرزندان دوقلو دارید بسیاری از مردم گمان می برند که خانواده تان کامل است. به ویژه اگر جنس دوقلوهایتان متفاوت باشد. وقتی کسی با جمله ی (( چه عالی . یک باره کار را تمام کردید !)) به شما نزدیک می شود چه باید بگویید؟ تصمیم با شماست که باز بچه دار شوید یا نه و ناچار نیستید که از تصمیم خود دفاع کنید.
باز هم پرسش را با پرسش جواب دهید مثلا (( چرا این حرف را می زنید؟)) یا با کلمه ی ((شاید )) و یک نگاه مرموز پاسخ دهید.
آموزگاران
دوقلوهای شما بیشتر وقتشان را دور از خانه و در مدرسه سپری خواهند کرد ، پس آموزگاران تاثیر زیادی در نحوه ی نگرش کودکان دوقلو به خودشان دارند. آموزگاران باید از سرمشق شما پیروی کنند.
برای هر یک از فرزندان دوقلو وقت ملاقات جداگانه ای با آموزگار بگیرید و حرفی از کودک دیگر به میان نیاورید مگر آنکه محور گفت و گو به دوقلو بودن آنها مربوط شود. مراقب علائمی باشید که نشان میدهند آموزگاران و کارکنان مدرسه آنها را با هم اشتباه می گیرند.
این موضوع حتی وقتی بچه های دوقلو را از هم جدا کرده باشند گاهی اتفاق می افتد. مادری که برای صحبت در مورد ضعف درسی یکی از فرزندان دوقلویش از مدرسه وقت گرفته بود به او گفته شد که فرزندش در آن سال جوایز متعددی گرفته است. فقط زمانی که مادر فهرست این جوایز را خواستار شد آموزگاران دریافتند که آنها را با هم اشتباه گرفته اند.
خودانگاره
شما فقط می توانید اختیار عقاید و رفتار خود با فرزندان دوقلویتان را داشته باشید. اگر با وجود همه ی تلاشتان دیگران کماکان با کودکان شما به عنوان یک واحد رفتار کردند قاعدتا روی هیچ کدام اثر ویرانگری نخواهد گذاشت.
واضح ترین تصویری که بچه ها از خود دارند از شما منشا می گیرد. خودانگاره ی نیرومندی که در دوره ی کودکشان تثبیت می کنید احتمالا آنها را به سلامت به سر منزل مقصود خواهد رساند.
منبع : کتاب کلیدهای رفتار با دوقلوها
دیگران فرزندان دوقلوی شما را چگونه می بینند !
بیرون رفتن با کودکان دوقلوبیرون رفتن با کودکان دوقلو

بیرون رفتن با کودکان دوقلو هم شما و هم کودکان دوقلویتان به محرکهای یک محیط متفاوت نیاز دارید.پیاده روی طولانی برای شما ورزش است و به کودکانتان هوای تازه میرساند. بیرون رفتن با کودکان دوقلو


ایجاد محیطی امن برای کودکان دوقلوایجاد محیطی امن برای کودکان دوقلو

ایجاد محیطی امن برای کودکان دوقلو وقتی دو کودک حواستان را به خود مشغول میکنند ، ایجاد یک محیط امن نیازمند فکر و عمل بیشتری از سوی والدین است.باید بیش از والدین دیگر از خطرهای بالقوه آگاه باشید.باید مهارت های مشاهده و پیش بینی را در خود به نهایت برسانید. ایجاد محیطی امن برای کودکان دوقلو


جدا یا با هم بودن مدرسه ی کودکان دوقلوجدا یا با هم بودن مدرسه ی کودکان دوقلو

جدا یا با هم بودن مدرسه ی کودکان دوقلو تصمیم جدا کردن مدرسه ی فرزندان دوقلو باید براساس شناخت و درکتان از هر یک از آنها اتخاذ شود. این تصمیم همیشگی نیست. پویایی فرزندان دوقلو و کلاسشان سال به سال تغییر میکند. باید کماکان با در نظر گرفتن روابطشان شیوه ی یادگیری هرکدام و ترکیب عمومی کلاس به نیاز هر یک از آنها پاسخ دهید. جدا یا با هم بودن مدرسه ی کودکان دوقلو


شروع دوره ی نوپایی کودکان دوقلوشروع دوره ی نوپایی کودکان دوقلو

شروع دوره ی نوپایی کودکان دوقلو هیچ چیز به پای کشف مجدد جهان از دید یک نوپا نمی رسد. البته ی زمینه ی کشف شما دو برابر است موقعیتی که شاید گاهی شما را از نفس بیندازد دوقلوهای نوپا به دلیل رابطه ای که بین خودشان در حال تکوین است تجربه ی منحصر به فردی برای والدین خلق میکنند. شروع دوره ی نوپایی کودکان دوقلو

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران
    به کانال تلگرام کودک آنلاین بپیوندید