کودک آنلاین

موضوع مقاله : کودکان و خانواده

دسته بندی : کودکان و خانواده

0
پاسخ دادن والدین به نیازهای عاطفی کودکان
پاسخ دادن والدین به نیازهای عاطفی کودکان والدین نیازهای فیزیکی فرزندشان را برآورده می سازند، برای کودکان پوشاک و پاکیزگی و مصونیت از بیماری ها یا آسیب ها را تامین می کنند. آنان از راه تعیین حدود، شرح موازین خردورزی، بازگو کردن ارزش ها و ارائۀ مشاوره و توصیه، دست به راهنمایی و هدایت کودکان می زنند.

پاسخ دادن والدین به نیازهای عاطفی کودکان
کودک آنلاین: فرزند پروری شایسته به عوامل زیادی بستگی دارد و باید یکی از مفصل ترین شرح وظایفی که تاکنون نوشته شده را داشته باشد.
والدین نیازهای فیزیکی فرزندشان را برآورده می سازند، برای کودکان پوشاک و پاکیزگی و مصونیت از بیماری ها یا آسیب ها را تامین می کنند. آنان از راه تعیین حدود، شرح موازین خردورزی، بازگو کردن ارزش ها و ارائۀ مشاوره و توصیه، دست به راهنمایی و هدایت کودکان می زنند.
والدین از طریق معلمی و سرمشق شدن، آموزش می دهند؛ از طریق مدیریت روابط همسالان و بزرگسالان خارج از خانواده، به فرزندشان کمک می کنند راهش را در دنیای بیرون از خانه پیدا کند.
بیرون از خانه با اطمینان یافتن از رفتار منصفانه آموزگاران و مربیان و یا سایر بزرگسالانی که با فرزندشان در تماسند، از او پشتیبانی می کنند..
این کارها همگی مهم هستند. ولی شاید مهم ترین آنها، پاسخ والدین به نیازهای عاطفی فرزندشان باشد. منظورمان فقط تسکین دادنش موقع گریستن، یا قوت قلب دادن موقع ترسیدن نیست. پاسخ به نیازهای عاطفی کودک مستلزم واکنش هایی است که به رشد عاطفی او کمک برساند.
کودک باید بتواند سوخت عاطفی را طوری که از نظر روانی سالم و سعادتمند رشد کند، از والدین بگیرد. این نقش برای والدین مثل شمشیر دو لبه است. از یک جهت خیلی خوشایند است که کودک به شما وابسته باشد؛ ولی در عین حال این وابستگی می تواند بسیار فرساینده باشد.
برخلاف سایر رابطه ها که می توانید به طرف مقابل بگویید: دیگر نمی توانی روی من حساب کنی، زیرا دیگر رمق ندارم، در برابر فرزندتان به ندرت چنین آزادی و اختیاری دارید. خانواده های تک والد در این زمینه بیشتر مشکل دارند. والدین جفتی لااقل می توانند هر از چند گاهی از همسرشان بخواهند آنان را در این زمینه یاری دهد.
علت اینکه پاسخ به نیازهای عاطفی فرزند می تواند فرساینده باشد تا حدی این است که برای کشف نیازهای عاطفی او، انرزی فراوانی صرف شود.
وقتی کودک احساساتش را آشکار کند مثل وقتی که پس از زمین خوردن گریه می کند یا کابوس می بیند و به خود می لرزد، حدس اینکه از شما چه می خواهد بسیار ساده است.
ولی وقتی نمی دانید چه باید بکنید، با شناخت اینکه پا به پای رشد یافتن، نیازهای عاطفی اش تغییر می کند، می توانید بهترین پاسخ ها را شناسایی کنید. به عبارت دیگر سرنخ پاسخ دهی عاطفی آن است که رشد عاطفی کودک را درک کنید.
برای هر مرحله از رشد همیشه یک سؤال اصلی وجود دارد که باید از خود بپرسید؛ اگر این سؤال ویژه ای را که مناسب با هر دوره است بشناسید و بدانید وقتی مطرح می شود دلیلش چیست بهتر تشخیص می دهید که فرزندتان از شما چه می خواهد.کارهای مخصوصی که انجام می دهید که انجام می دهید در هر موقعیتی متفاوت است ولی در اینجا راهنمایی هایی جامع و متناسب با مراحل رشد را می آوریم که خوب است آنها را به خاطر بسپارید:
•    نوباوگی
وقتی فرزندتان نوباوه است، نیازهای عاطفی وی حول احساس ایمنی داشتن می چرخد. باید احساس کند جهان جای امنی است و رویدادهای شگفت آور دنیا رویدادهای شادی بخش است. با آرامش و متانت و پیش بینی پذیر بودن و محبت می توانید چنین حسی را در وی ایجاد کنید.
در دوران نوباوگی که خودش نمی تواند چیزی بگوید از خود بپرسید: چگونه می توانم به او کمک کنم تا احساس امنیت بیشتری بکند؟
•    نوپایی
وقتی فرزندتان ار نوباوگی به نوپایی قدم می گذارد نیازهای عاطفی او از احساس امنیت به استقلال خواهی تغییر جهت می دهد. اینکه به صورت موجودی مستقل می تواند تصمیمات خود را بگیرد، در او رشد می کند. می داند چه می خواهد، یا حداقل فکر می کند که می داند، و نمی خواهد شما یا هیچکس دیگری سر راهش قرار بگیرد.
فرزند نوپا باید احساس کند خودش مسئول است. نقش والدین این است که باید کمکش کنند چنین احساسی پیدا کند، البته بدون اینکه احاطه و تسلط والدی را از دست بدهید. اگر مطمئن نیستید که چگونه باید به نیازهای وی پاسخ دهید، از خودتان بپرسید: چطور می توانم به او کمک کنم که بیشتر احساس قدرت و تسلط بکند؟
•    خردسالی
در خلال خردسالی، بچه ها در مورد دنیای فراتر از خانه و تجسم خویش به عنوان افرادی بالغ در جامعه ای بزرگتر چیزهایی یاد می گیرند. ولی علی رغم این رؤیاها و آرزوها، پیش دبستانی ها خود را کوچک و کم توان حس می کنند. آنها می دانند بین خواسته ها و توانمندی هایشان شکاف بزرگی وجود دارد.
وقتی کودک شما بین چهار تا شش ساله است از خود بپرسید: چه کاری انجام دهم تا احساس کند بزرگ شده؟
•    دورۀ دبستان
از هنگامی که کودک وارد دبستان می شود از او انتظار می رود چیزهای بسیار زیادی یاد بگیرد و نه تنها مهارت های آموزشی بلکه مهارت های اجتماعی و فوق برنامه را نیز فرا بگیرد. کودک تلاش می کند بفهمد چگونه دانش آموز خوبی باشد، چگونه با سایر بچه ها بجوشد، چگونه کارهای مختلفی از قبیل خواندن نت های موسیقی، دوچرخه سواری صورت دهد.
در این مرحله به چه چیز نیاز دارد؟ او باید احساس با کفایت بودن کند. نقش شما آن است که کمکش کنید تشخیص دهد در چه کارهایی خوب است و در زمینه هایی که نیاز دارد و میخواهد تسلط داشته باشد، بهتر شود. وقتی فرزند شما در این مقطع سنی است باید از خود بپرسید: چه کنم تا او بیشتر احساس قابلیت و توانمندی کند؟
•    سال های اولیۀ نوجوانی
وقتی فرزندتان به نوجوانی می رسد، یعنی در حدود دوازده سالگی، نیازهای عاطفی اش دوباره تغییر می کند. از خیلی جهات نیازهای عاطفی نوجوان دوازده، سیزده ساله شبیه نیازهای اساسی کودک نوپا یعنی استقلال خواهی است ولی تفاوت های مهمی با آن دارد.
او می خواهد مستقل باشد با این تفاوت که این عدم وابستگی، بیش از پیش روحی و روانی است. نوجوان می خواهد از نظر عقلی و عاطفی، انسانی جدا از شما و فردی با باورها و ارزش ها و ایده های خاص خودش باشد.
باید کمکش کند آدم مستقلی بشود بدون اینکه روابط تان مخدوش شود. وقتی فرزندتان وارد دوران نوجوانی می شود، سؤالتان از خودتان این باشد: چگونه می توانم کمکش کنم تا احساس استقلال بیشتری داشته باشد؟
•    سال های آخر نوجوانی
نوجوانان در سنین پانزده و شانزده سالگی دربارۀ اینکه که هستند و هدفشان چیست، عمیق تر می اندیشند. همان گونه که نیازهای عاطفی کودکان نوپا (حس استقلال و تصدی گری) به نیازهای عاطفی کودکان پیش دبستانی (حس بزرگ شدن) می انجامد، نیازهای عاطفی تازۀ نوجوانان (تصدی و استقلال) به نیازهای عاطفی نوجوانان در اواخر این دوره (بزرگ شدن) می انجامد.
نقش شما این است که به فرزندتان کمک کنید بفهمد چه شخصیتی دارد و چه شخصیتی می خواهد داشته باشد. در این مرحله از رشد عاطفی فرزندتان، باید این سؤال را از خود بپرسید: چگونه می توانم کمکش کنم خودش را بهتر بشناسد؟

احساس امنیت و تسلط داشتن و رشد یافتگی و قابلیت و استقلال و خودآگاهی در تمام مراحل زندگی مطلوب است. ولی هر کدام از آنها در دورۀ خاصی از رشد نسبت به دوره های دیگر برجسته تر است. اگر این مراحل رشد عاطفی را به خاطر بسپارید، در می یابید که فرزندتان معمای عاطفی نیست و این امر به شما امکان می دهد تا به عنوان پدر یا مادر بیشتر پاسخگوی نیازهای وی شوید.

منبع: ده اصل ثابت فرزندپروری
پاسخ دادن والدین به نیازهای عاطفی کودکان

9 شیوه ایجاد امنیت عاطفی در روابط با فرزندان9 شیوه ایجاد امنیت عاطفی در روابط با فرزندان

9 شیوه ایجاد امنیت عاطفی در روابط با فرزندان موقع بروز اختلاف ، با مشکل پیش آمده بجنگید نه با فرزندتان . مراقب باشید کودکتان را تحقیر و سرزنش نکنید ( بدانید که بین (( این کابینت ها کثیف هستند )) و (( خیلی تنبل و بی عار هستی )) تفاوت زیادی وجود دارد!)


اصول پنج گانه افزایش امنیت عاطفی در سال های دبستان – اصل سوماصول پنج گانه افزایش امنیت عاطفی در سال های دبستان – اصل سوم

اصول پنج گانه افزایش امنیت عاطفی در سال های دبستان – اصل سوم برای درک کودک باید ابتدا خواسته‌ها یا اهداف او را، هرچه باشند، بفهمید. اگر شنوندۀ خوبی باشید و منظور او را از رفتارش بفهمید و دلایل او را دریابید، آنگاه تغییر رفتار او آسان‌تر می‌شود. کودکان برای رفتار خود دلایل خوبی دارند. اصول پنج گانه افزایش امنیت عاطفی در سال های دبستان – اصل سوم


ضرورت عشق و محبت در تربیت کودک – قسمت اولضرورت عشق و محبت در تربیت کودک – قسمت اول

ضرورت عشق و محبت در تربیت کودک – قسمت اول عشق علت خلقت است. عشق مکانیزم و مسیر خلقت است . عشق بدون تردید هدف و نهایت خلقت است. زیرا هر توضیح فلسفی دیگر به دلیل چگونگی و چرایی جهان ، اگر غیر از عشق باشد ، به جایی و سامانی نمی رسد. ضرورت عشق و محبت در تربیت کودک – قسمت اول


اگر کودکان با محبت و توجه زندگی کنند احترام گذاشتن به دیگران را می آموزنداگر کودکان با محبت و توجه زندگی کنند احترام گذاشتن به دیگران را می آموزند

اگر کودکان با محبت و توجه زندگی کنند احترام گذاشتن به دیگران را می آموزند به کودکان میتوان آموزش داد که مودب باشند یا رفتاری مودبانه داشته باشند که البته با احساس واقعی احترام گذاشتن به دیگران متفاوت است. اگر کودکان با محبت و توجه زندگی کنند احترام گذاشتن به دیگران را می آموزند

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران