کودک آنلاین

موضوع مقاله : کودکان و خانواده

دسته بندی : کودکان و خانواده

0
حقوق کودک – جرائم ارتکابی علیه اطفال
حقوق کودک – جرائم ارتکابی علیه اطفال : اطفال نیز مانند بزرگسالان ممکن‌است در معرض ایذاء و اذیت تبهکاران اجتماع قرار گیرند. به‌طور کلی هرگاه جرمی علیه کودکی ارتکاب شود، به‌فرض کودکی در منازعه بینایی خود را از دست دهد یا در اثر تصادف رانندگی کشته شود ...

حقوق کودک – جرائم ارتکابی علیه اطفال
اطفال نیز مانند بزرگسالان ممکن‌است در معرض ایذاء و اذیت تبهکاران اجتماع قرار گیرند. به‌طور کلی هرگاه جرمی علیه کودکی ارتکاب شود، به‌فرض کودکی در منازعه بینایی خود را از دست دهد یا در اثر تصادف رانندگی کشته شود ... با مرتکب و مجرم همان رفتاری می‌شود که اگر مجنی علیه کبیر بود و به‌عبارت دیگر سن مجنی علیه تاثیری در میزان مجازات مجرم ندارد.
تنها موردی که سن کودک در تخفیف مجازات فاعل مؤثر است زنای محصنه می‌باشد. مطابق بند ب ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، یکی از موارد رجم زنای زن محصنه است با مرد بالغ. زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل است با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته است.
اما طبق تبصرۀ مادۀ 83 قانون فوق‌الذکر زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است نه رجم و حد تازیانه در این مورد یک صد تازیانه است.
گاهی اوقات ونجود رابطۀ بین مجرم و مجنی علیه موجب تخفیف مجازات مرتکب می‌شود. طبق مادۀ 223 قانون مجازات اسلامی: هرگاه بالغ نابالغی را بکشد، قصاص می‌شود. بنابراین فرد بالغ و کبیری را به‌جرم قتل کودکی نابالغ باید قصاص کرد اما اگر قاتل پدر یا جد پدری باشد طبق ماده 220 همان قانون از قصاص معاف و فقط باید به‌ورثۀ مقتول دیه بپردازد و تعزیر شود.
میزان تعزیر بستگی به‌نظر دادگاه دارد و می‌تواند حتی یک ضربه شلاق یا یک روز حبس هم باشد. مادر مشمول این تخفیف قانونی نمی‌شود و اگر مرتکب قتل فرزند خود شود باید قصاص شود.
نکتۀ بسیار مهم آن است که سقط جنین در قوانین جزائی ما جرم است و به‌عبارت دیگر اگر پدری کودک خویش را که هنوز متولد نشده است از بین ببرد، مرتکب جرم شده است و باید مجازات شود و دادگاه کیفر او را از حدی که در قانون مشخص شده نمی‌تواند تخفیف دهد، اما اگر همین پدر بعد از تولد کودکش او را عمداً به‌قتل برساند، دادگاه به‌عنوان تعزیر میتواند او را به‌یک ضربۀ شلاق محکوم کند.
مادۀ 622 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مقرر میدارد: هرکس عالماً، عامداً یا به‌واسطۀ ضرب یا اذیت و ازار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
نکتۀ قابل توجه در مورد مادۀ 622 قانون اخیرالذکر آن است که چه زمانی سقط جنین موجب پرداخت دیه است و چه موقعی باعث قصاص؟
باتوجه به‌بند 6 از مادۀ 487 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که مقرر میدارد، دیۀ جنین که روح در آن پیدا شده باشد اگگر پسر باشد دیۀ کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل است، میتوان بر این عقیده بود که در مورد مادۀ 622 اگر کسی زن حامله‌ای را به‌قصد سقط جنین عالماً مورد ضرب و ازار قرار دهد، در صورتی که روح در جنین دمیده شده باشد و سقط شود مجازات مرتکب، قصاص است و اگر روح در آن دمیده نشده باشد مجازات مرتکب دیه وفق ماده 487 است که در این حالت یعنی پرداخت دیه جنین میتواند مجرم را به‌یک تا سه سال حبس هم محکوم کرد.

حقوق کودک – کودک بزهکارحقوق کودک – کودک بزهکار

حقوق کودک – کودک بزهکار : بزهکاری اطفال از دیرباز مورد توجه متخصصان حقوق جزا و روانشناسان کیفر و متخصصان تعلیم و تربیت بوده است. ریشۀ بزهکاری اطفال را فقر، فقدان تعلیم و تربیت صحیح، اختلاف بین والدین، بیسوادی، بیکاری، ولگردی و ... ذکر کرده‌اند


حقوق کودک – ولی قهریحقوق کودک – ولی قهری

حقوق کودک – ولی قهری : کسی که عهده‌دار نگهداری و تربیت (حضانت) کودک است الزاماً همان شخصی نیست که امور مالی وی را اداره می‌کند زیرا قانوناً حضانت طفل و ادارۀ امور مالی وی دو مقولۀ کاملاً مجزا هستند.


حقوق کودک – فرزند رضاعیحقوق کودک – فرزند رضاعی

حقوق کودک – فرزند رضاعی


حقوق کودک – پایان کودکیحقوق کودک – پایان کودکی

حقوق کودک – پایان کودکی قانون مدنی در تبصرۀ 1 ماده 1210 که در سال 1360 به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اعلام داشته است: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمامِ قمری است.

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران