کودک آنلاین

موضوع مقاله : کودکان و خانواده

دسته بندی : کودکان و خانواده

1
بیشتر خواهی کودکان – بخش دوم
بیشتر خواهی کودکان در بسیاری از موارد پدر و مادر به‌جای اینکه به فرزندان‌شان اجازه بیشتر خواستن بدهند، آنها را به‌سپاسگزاری و قدرشناسی دعوت می‌کنند. وقتی کودکی بیشتر می‌خواهد، پدر و مادر در مقام توصیه به او می‌گویند: قدر آنچه را که داری بدان. بیشتر خواهی کودکان

بیشتر خواهی کودکان – بخش دوم
در بسیاری از موارد پدر و مادر به‌جای اینکه به فرزندان‌شان اجازه بیشتر خواستن بدهند، آنها را به‌سپاسگزاری و قدرشناسی دعوت می‌کنند. وقتی کودکی بیشتر می‌خواهد، پدر و مادر در مقام توصیه به او می‌گویند: قدر آنچه را که داری بدان.
بسیاری از بالغ‌ها از بیشتر خواستن برای خود طفره می‌روند زیرا بیم آن را دارند که در نظر دیگران قدرشناس و سپاسگزار ظاهر نشوند.
در گذشته قدرشناس بودن بخشی از معنویت بوده است. در آن روزها، خوب و پاک بودن و معنویت داشتن بدین معنا بود که شخص به‌خاطر خداوند از خواسته‌های خود عدول کند و از خودگذشتگی نشان دهد.
اما امروزه تلاش‌ها برای رسیدن به تنعم و فراوانی بیشتر است. امروزه دارای منابع سرشاری هستیم که در گذشته هرگز در اختیارمان نبوده‌اند. فرزندان شما می‌توانند به‌رویاهایشان تحقق بخشند. می‌توانند به‌موفقیت‌های درونی و بیرونی برند و این عملی نمی‌شود مگر به ‌آنها اجازۀ بیشتر خواهی بدهیم.
اگر این خواسته را از آنها دریغ کنیم، رویا را از آنها می‌گیریم و گرفتن رویا هم بدین معناست که جز آنچه قبلاً اتفاق افتاده است، اتفاق جدیدی نیفتد.
رمز موفقیت، اعم از موفقیت درونی یا بیرونی این است که هم قدر چیزهایی را که داریم بدانیم و هم در ضمن بیشتر بخواهیم. قدرشناسی به‌خاطر آنچه داریم و میل به‌بیشتر داشتن دستور موفقیت برای کودکان است.
اجازه مذاکره
وقتی به‌بچه‌ها اجازه می‌دهیم که بیشتر بخواهند، در مواقعی کار بیشتر پدر و مادر را تداعی می‌کنیم. اما در مقابل، بچه‌ها می‌آموزند که برای رسیدن به‌بیشتر از زندگی خود مذاکره کنند.
با آنکه مذاکره کردن وقت بیشتری طلب می‌کند، گاه از رفتار فرزندانمان متحیر می‌شویم که چگونه می‌توانند ما را برای رسیدن به خواسته‌هایشان مجاب کنند.
وقتی به فرزندمان اجازه می‌دهیم که بیشتر بخواهد به‌توانمندی نیروی درون او می‌افزاییم و به‌استعدادهایش فرصت شکوفایی می‌دهیم.
نیازی نیست که همیشه به‌خواسته‌های فرزندانمان جواب نه بدهیم. هیچ اشکالی ندارد اگر فرزندتان شما را متقاعد به‌پذیرفتن خواسته‌اش بکند. این هرگز به‌معنای باج دادن برای اجتناب از یک غرولند احتمالی نیست. تفاوت بزرگی ات میان مورد سلطه‌جویی کودک قرار گرفتن و تسلیم توانمندی او در کار مذاکره شدن.بسیاری از بالغ‌ها نمیدانند که خواسته‌های خود را چگونه مطرح کنند زیرا در کودکی در این مورد خاص به‌قدر کافی تمرین نداشته‌اند، و چون سرانجام خواستۀ خود را مطرح می‌سازند برای رسیدن به‌آن کاری صورت نمیدهند زیرا راه مذاکره را نمی‌دانند.
اگر جواب نه بگیرند یا تسلیم می‌شوند و از خواستۀ خود عدول می‌کنند و یا رنجش پیدا می‌کنند و از اینکه به‌خواستۀ خود نرسیده‌اند ناراحت می‌شوند. اگر اشخاص راه مذاکره را می‌دانستند بسیاری از مشکلات آنها برطرف می‌شد.
کودکانی که برای رسیدن به‌خواسته‌های خود مذاکره را آموخته‌اند به‌راحتی تسلیم نمی‌شوند، رنجش هم به دل نمی‌گیرند. آنها می‌آموزند که جوابِ نه در صورتی نه است که آنها دلیل مناسب دیگری برای رسیدن به‌خواسته‌هایشان مطرح نسازند. این را هم می‌دانند که گرفتن جوابِ نه در امروز به معنای گرفتن جواب نه در فردا نیست.
بچه‌ها به این اجازه نیاز دارند که برای خود بیشتر بخواهند. اما بچه‌ها هرگز نمی‌دانند چقدر از آن مقداری را که می‌خواهند به‌دست خواهند آورد. حتی در دوران بلوغ و بزرگی هم مطمئن نیستیم که به‌چه مقدار از خواسته‌های خود خواهیم رسید.
نمیدانیم چقدر باید بخواهیم تا مشمول زیاده‌طلبی قرار نگیریم. اگر بالغ‌ها در این زمینه دشواری دارند چگونه از بچه‌ها انتظار داشته باشیم که دشواری نداشته باشند.
وقتی به‌بچه‌ها اجازۀ بیشتر خواستن می‌دهیم باید به این مهم توجه داشته باشیم که گاه آنها تقاضای بیش از اندازه دارند و ممکن است رفتار خودخواهانه‌ای را به نمایش بگذارند.
در این مواقع پدر و مادر باید به‌این نکته توجه داشته باشند که بچه‌ها لزوماً نمی‌دانند تا چه اندازه باید بخواهند و انتظار داشته باشند. موضوع آزمایش و خطا مطرح است.
منبع: بچه‌ها بهشتی هستند
بیشتر خواهی کودکان
بیشتر خواهی کودکان
بیشتر خواهی کودکان – بخش اولبیشتر خواهی کودکان – بخش اول

بیشتر خواهی کودکان وقتی بچه‌ها ندانند چه میخواهند در برابر امیال و خواسته‌های دیگران آسیب‌پذیر میشوند. فرصت آن را از دست میدهند که خودشان را بشناسند، بدانند کی هستند و چه خواسته‌ای دارند. بیشتر خواهی کودکان


بیشتر خواهی کودکان – بخش سومبیشتر خواهی کودکان – بخش سوم

بیشتر خواهی کودکان صرفاً اینکه به بچه‌ها اجازۀ بیشتر خواستن می‌دهیم بدین معنا نیست که باید به‌همۀ خواسته‌های آنها جواب آری بدهیم. پدر و مادر ضمن آنکه به بچه‌ها اجازۀ بیشتر خواستن میدهند باید نه گفتن را هم تمرین کنند. بیشتر خواهی کودکان


نحوه رسیدن کودک به خواسته اشنحوه رسیدن کودک به خواسته اش

نحوه رسیدن کودک به خواسته اش کودک آنلاین: هنگامی که کودک خواسته ای دارد، ابتدا به کودک اجازه دهید تقاضا کند، سپس خواسته اش را طبق این فرمول اجابت کنید. نحوه رسیدن کودک به خواسته اش


توجه به خواسته ها و گرایش های فرزندتوجه به خواسته ها و گرایش های فرزند

توجه به خواسته ها و گرایش های فرزند کودک آنلاین: احتمالاً تاکنون تلاش داشته اید فرزندتان را به چیزهایی که خودتان دوست دارید، علاقه مند کنید ولی آیا هرگز فکر کرده اید به آنچه او دوست دارد، توجه و علاقه پیدا کنید؟ این کار فرصت های کاملاً متفاوتی را برای اینکه وقت خود را با وی بگذرانید، در اختیارتان می گذارد.

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران