کودک آنلاین

موضوع مقاله : کودکان و خانواده

دسته بندی : کودکان و خانواده

0
حقوق کودک – وصی
حقوق کودک – وصی : طبق ماده 1188 قانون مدنی: هریک از پدر و جد پدری‌بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشند وصی معین کند تابعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کند و اموال آنها را اداره کند.

حقوق کودک – وصی
طبق ماده 1188 قانون مدنی: هریک از پدر و جد پدری‌بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشند وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کند و اموال آنها را اداره کند.
بنابراین سمت ولایت قهری پدر و جد پدری نه تنها در زمان حیات آنها (حتی درصورت عدم لیاقت و خیانت و ...) از بین نمی‌رود بلکه حتی می‌تواند بعد ازحیات آنها نیز ادامه یابد یعنی هریک از پدر یا جد پدری می‌تواند وصیت کند که‌بعد از مرگ وی شخص سومی عهده‌دار نگهداری، تربیت و ادارۀ اموال کودک شود.
همانطور که قبل هم گفته شد، چون پدر و جد پدری در امر ولایت در عرض یکدیگر هستند و هیچ‌کدام بر دیگری مرجح نیستند، بنابراین هیچ‌یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند زیرا با فوت یکی از پدر یا جد پدری، دیگری به‌طور مستقل حق ادارۀ اموال کودک را دارد و چون وصی قائم مقام ولی است که فوت شده و با بودن اصیل در امر ولایت، قائم مقام سمتی ندارد و بدین جهت در ردیف ولی، نمی‌تواند قرار گیرد.
طبق مادۀ 1190 قانون مدنی: ممکن‌است پدر یا جد پدری به‌کسی که به‌سمت وصایت معین کرده، اختیار تعیین وصی‌بعد از فوت خود را برای مولی علیه بدهد. زیرا ولی قهری می‌توانسته وصی بعدی را هم تعیین کند و چون انتخاب وصی از اموری نیست که قائم به‌شخص موصی باشد، لذا ولی قهری میتواند حق تعیین وصی دوم را به‌وصی بعد از خود واگذار کند.
شخصی که به‌عنوان وصی از طرف ولی قهری معین شده است، طبقِ ماده 73 قانون امور حسبی، راساً و بدون دخالت و اجازۀ دادگاه حق مداخله در امور مالی طفل را دارد. به تعریف ماده 1194 قانون مدنی: پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود.
•    چه کسی را میتوان به‌عنوان وصی انتخاب کرد
وصی باید بالغ، عاقل و رشید باشد زیرا وصی به‌عنوان نمایندۀ ولی قهری اموال کودک را اداره می‌کند و باید قانوناً بتواند اعمال قضایی را انجام دهد. شرایطی که برای وصی لازم است می‌بایستی در زمان فوت ولی قهری (موصی) موجود باشد.
بنابراین اگر شخصی پسر سیزده سالۀ خود را به‌عنوان وصی برای ادارۀ امور فرزند دیگرش که یک ساله است، تعیین کند و پدربعد از 6 سال فوت کند، چون وصی در حین فوت پدر بالغ شده است لذا وصیت صحیح است.
شرط دیگر وصی‌که ماده 1192 قانون مدنی به‌پیروی از فقه اسلامی مقرر داشته آن است که: ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند.
حکم مادۀ فوق صرفاً برمبنای اصول مذهبی استوار است و از مفهوم مخالف آن استنباط می‌شود که ولی غیرمسلم میتواند برای امور مولی علیه خود وصی مسلم تعیین کند و همچنین کافر یا غیرمسلم میتواند وصی غیرمسلم تعیین کند.
•    تعداد اوصیا
ولی قهری همانطوری که میتواند یک نفر را به‌عنوان وصی تعیین کند، حق دارد چند نفر را به‌عنوان وصی انتخاب کند و در این صورت اگر تصریح به‌نحوۀ مداخلۀ آنان کند، می‌بایستی تمام اوصیا مجتمعاً اتخاذ تصمیم کنند و وظایف خود را انجام دهند.
ماده 854 قانون مدنی در این مورد مقرر داشته است که: موصی میتواند یک یا چند وصی معین کند. در صورت تعداد اوصیا باید مجتمعاً عمل به‌وصیت کنند مگر در صورت تصریح به‌استقلال هریک.
اگر دو یا چند نفر به‌عنوان وصی مستقل تعیین شده باشند و یکی از آنها فوت شود یا بنا به‌عللی عزل شود، وصی یا اوصیای دیگر به‌تنهایی حق ادارۀ امور طفل را ندارند.
•    عزل وصی
طبق ماده 859 قانون مدنی: وصی باید برطبق وصایای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل است. مزابق ماده 1191 قانون مدنی: اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به‌نگهداری یا تربیت مولی علیه یا ادارۀ امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود کند، منعزل می‌شود.
منبع: حقوق کودک (شیرین عبادی)

حقوق کودک – ولی قهریحقوق کودک – ولی قهری

حقوق کودک – ولی قهری : کسی که عهده‌دار نگهداری و تربیت (حضانت) کودک است الزاماً همان شخصی نیست که امور مالی وی را اداره می‌کند زیرا قانوناً حضانت طفل و ادارۀ امور مالی وی دو مقولۀ کاملاً مجزا هستند.


حقوق کودک – حق ملاقات با کودکحقوق کودک – حق ملاقات با کودک

حقوق کودک – حق ملاقات با کودک : حضانت و نگهداری طفل از طرفی حق ابوین است و بدین جهت مادۀ 1175 قانون مدنی مقرر داشته است که: طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر یا مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.


حقوق کودک – نگهداری کودکحقوق کودک – نگهداری کودک

حقوق کودک – نگهداری کودک پس از تولد طفل، مهم‌ترین مسئله نگهداری و تربیت او است تا وی را برای ورود به‌کودکستان و دبستان و درنتیجه ورود به‌اجتماع آماده کند. درحقوق اسلام به نگاهداری و تربیت طفل"حضانت"گویند وحقوق مدنی ایران هم که از فقه اسلام مبعث بوده و تحت تاثیر آن قرار گرفته است، مقرارت خود را با انطباق بر آن تنظیم کرده است.


حقوق کودک – پایان کودکیحقوق کودک – پایان کودکی

حقوق کودک – پایان کودکی قانون مدنی در تبصرۀ 1 ماده 1210 که در سال 1360 به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اعلام داشته است: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمامِ قمری است.

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران