کودک آنلاین

مقالات مرتبط با خانواده

سازگاری کودکان با نابسامانی‌های خانوادگی - بخش دوم

کودکان و خانواده

سازگاری کودکان با نابسامانی‌های خانوادگی - بخش دوم

نابسامانی‌های خانوادگی آنچه از مطالعات خانواده‌های نابسامان و از هم گسیخته به‌دست می‌آید، نشان میدهد که کودکان در این شرایط با مشکلات زیاد و گوناگونی روبه‌رو می‌شوند. به‌عبارتی، زندگی با تک والد برای کودک مسائل و مشکلات بی‌شماری همراه دارد.

الگوی تربیتی محبت و عدم قاطعیت – بخش دوم

کودکان و خانواده

الگوی تربیتی محبت و عدم قاطعیت – بخش دوم

الگوی تربیتی محبت و عدم قاطعیت یکی از دلایل بی‌کفایتی این والدین خطای شماره 5 است: کودکان از گفته‌های والدین بیش از اعمال آنها می‌آموزند. این دسته از والدین به‌دلیل تناقض موجود در میان گفتار و کردارشان، باعث می‌شوند تا همان قاطعیت اندکی هم که دارند بی‌تاثیر بماند.

باورهای نادرست دربارۀ تربیت کودک – قسمت دوم

کودکان و خانواده

باورهای نادرست دربارۀ تربیت کودک – قسمت دوم

تربیت کودک : یکی از خطاهای معمول و مهمی که والدین در رفتار با فرزندان خود مرتکب می‌شوند، این است که دربارۀ آنها براساس رفتارشان قضاوت می‌کنند. غالباً تصور می‌کنند که یک شاگرد زیرک و باهوش، از یک شاگرد کند ذهن، یا یک کودک ماهر و زبردست، از یک کودک بی‌دست و پا بهتر است.

365 راه برای پرورش فرزندانی فوق‌العاده – قسمت اول

کودکان و خانواده

365 راه برای پرورش فرزندانی فوق‌العاده – قسمت اول

پرورش فرزندانی فوق‌العاده یک دفترچۀ یادداشت یا دفترچۀ خاطرات برای هر کدام از اعضای خانواده بخرید. هر شب قبل از خواب یا بعد از شام هر کس شش چیزی‌را که در آن روز به‌او احساس خوبی داده است بنویسد. پرورش فرزندانی فوق‌العاده

الگوی تربیتی محبت و عدم قاطعیت - بخش اول

کودکان و خانواده

الگوی تربیتی محبت و عدم قاطعیت - بخش اول

الگوی تربیتی محبت و عدم قاطعیت در طول دو دهۀ گذشته والدین همواره به‌دلیل عدم محبت و سختگیری زیاد نسبت به‌فرزندان‌شان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. اما اکنون الگوی تربیتی خود رانسبت به‌گذشته تغییر داده‌اند و براساس الگوی تربیتی محبت و عدم قاطعیت رفتار می‌کنند.

پنج زبان عشق کودکان – خدمت کردن به یکدیگر (2)

کودکان و خانواده

پنج زبان عشق کودکان – خدمت کردن به یکدیگر (2)

پنج زبان عشق کودکان از آنجا که خدمت کردن به‌کودک سالهای سال طول می‌کشد و انواع و اقسام وظایف را شامل می‌شود، والدین فراموش می‌کنند که کارهای روزمره و دنیوی‌ای که انجام می‌دهند تجلی عشق هستند و اثرات بلندمدت دارند.

رابطه کودک و مادر – بخش دوم

مادر و فرزندان

رابطه کودک و مادر – بخش دوم

رابطه کودک و مادر از نظر کودک چهار ساله، مادر، همه کاره است و کودک اکثراً از جانب مادر نقل قول می‌کند و می‌گوید: مادر چنین گفته است یا مادر گفت که من می‌توانم سه عدد شیرینی بردارم.

چگونگی کنار آمدن والدین با احساسات مختلف - بخش دوم

کودکان و خانواده

چگونگی کنار آمدن والدین با احساسات مختلف - بخش دوم

چگونگی کنار آمدن والدین : هرگز بچه را از رها کردن نترسانید. پدر و مادر باید برای فرزندشان پناهگاه امنی باشد تا بچه‌ها بتوانند به‌آنها اعتماد کنند. در غیر این‌صورت، آنان از حیث رفتاری، به‌افرادی وابسته و بدون اعتماد به‌نفس بدل می‌شوند.

پرورش کودک دلبسته – بخش پنجم

کودکان و خانواده

پرورش کودک دلبسته – بخش پنجم

پرورش کودک دلبسته وقتی کودک دلبسته، به‌این مرحله وارد می‌شود، فایل‌های سه ساله‌ای را از ارتباطات مغزی با خود همراه دارد، که شناخت حسی‌ای را نسبت به‌خود در وی پدید می‌آورد. او در این سن، دیگر برای خود معیارهایی دارد، که دیدگاه وی را از جهان می‌سازد.

رابطه کودک و پدر – قسمت دوم

پدر و فرزندان

رابطه کودک و پدر – قسمت دوم

رابطه کودک و پدر موقعی که کودک‌در سن شش سالگی است، پدر باید در رابطه و مسائل بین مادر و کودک دخالت کند و سبب پایداری و ثبات خانواده شود، ولی در سن هفت سالگی احتیاج به‌دخالت پدر، کمتر خواهد بود

رابطه کودک و مادر – بخش اول

مادر و فرزندان

رابطه کودک و مادر – بخش اول

برای برقرار شدن رابطه صحیح میان مادر و کودک، نه فقط مهارت و آشنا بودن مادر به وظایف مادری مهم است، بلکه آشنایی مادر با خصوصیات روانی و رفتاری کودکی که در حال رشد است نیز اهمیت دارد.

مقاله?ویدیو?کاربر?
لیست مقالات
لیست ویدیو ها
لیست کاربران