کودک آنلاین

موضوع مقاله : رشد

دسته بندی : رشد

0
ماساژ جلوی بدن کودک
ماساژ جلوی بدن کودک وقتی اتاق را گرم کردید و روغن و حوله را آماده ساختید.کودکتان را برهنه کرده و پوشک او را باز کنید.او را جلوی خود قرار دهید در حالی که به پشت خوابیده و پاهایش به شما نزدیک تر است قرار دهید.انگشتانتان را در روغن فرو برده و بعد دستهایتان را آرام به هم بمالید. ماساژ جلوی بدن کودک

ماساژ جلوی بدن کودک
وقتی اتاق را گرم کردید و روغن و حوله را آماده ساختید.کودکتان را برهنه کرده و پوشک او را باز کنید.او را جلوی خود قرار دهید در حالی که به پشت خوابیده و پاهایش به شما نزدیک تر است قرار دهید.انگشتانتان را در روغن فرو برده و بعد دستهایتان را آرام به هم بمالید.
هر قسمت از ماساژ با حرکات ممتد ، نرم و آرام شروع میشود که برای انجام آن باید از تمام انگشتان  و کف دستها (حرکت چرخشی و با تمام کف دست) استفاده کنید .اینکار به شما اجازه میدهد تا روغن را به همه جا پخش و عضلات را گرم کنید.
این حرکات به کودک شما نیز نشان میدهد که کدام قسمت از بدن وی را میخواهید ماساژ دهید. به چشمان او نگاه کنیدو به او لبخند بزنید و با وی صحبت کنید و بعد همانطور که در عکس های زیر توضیح داده شده ماساژ را شروع کنید.در طول ماساژ حرف زدن با او را ادامه دهید تا در او آرامش ایجاد کنید.
ماساژ دستها و بازوها
1-حرکات چرخشی با کف دست در طول قفسه ی سینه : دستهایتان را روی شکم کودک قرار دهید.کف دست را طوری روی پوست کودک بگذارید که انگشتانتان به سمت بالا و کف دستتان به سمت پایین باشد (نوک انگشتان باید در منتهی الیه قفسه ی سینه باشد.) هر دو دست را به آرامی و هماهنگ از بالای قفسه ی سینه به طرف شانه بکشید.انگشتان را روی شانه ها حلقه کنید و دست را روی بازوها بکشید و بازوها را در دست نگهدارید.بعد مستقیما به سراغ حرکت بعدی یعنی حرکت شماره ی دو بروید.
2-حرکات ماساژ روی دستها : حرکت ماساژ را از بازوها به طرف پایین و تا مچها ادامه دهید . سپس این حرکت را تا انگشتان پیش ببرید. هر دو دستتان باید هماهنگ کار کنند.در ابتدا کودکتان ممکن است دستهایش را در قسمت آرنج صاف نکند.هنگامی که عضلات دستش آرام و آزاد میشود میتوانید با فشاری ملایم این حرکات را برای صاف کردن دستانش ادامه دهید.مراحل یک و دو را سه یا چهار بار یا بیشتر انجام دهید تا وقتی که دستها حتی برای یک لحظه در حالت مستقیم قرار بگیرن.
3-دست ها را بفشارید : انگشت سبابه و شست هر دو دست را دور بازوی چپ کودک حلقه کنید. در کودک بزرگتر این کار را در حالی انجام دهید که هردو دستتان پهلوی هم قرار بگیرد و دستها به دور قسمت بالای بازو حلقه شده باشد.درحالی که فشار میدهید خیلی آرام دستهایتان را در جهت مخالف هم بچرخانید.از روغن به مقدار کافی استفاده کنید تا انگشتان و دستهایتان به دور دست کودکتان به راحتی حرکت کند.اینکار را تا انتهای دستها با کشش آرامی انجام دهید و هنگامی که انگشت شست و سبابه دست راستتان به مچ دست او رسید حرکت را به اتمام برسانید سپس دست راست را هم ماساژ دهید و اینکار را دوبار روی هر دست انجام دهید.
4-دستهای کودک را بکشید تا باز شود : مچ دست نوزاد را در دست بگیرید به صورتی که کف دست او به سمت بالا باشد.کف دست را از قسمت مچ تا نوک انگشتان با انگشت شست دستِ دیگرتان ماساژ دهید. سپس همین کار را با شست دیگرتان انجام دهید.اینکار را یک بار دیگر تکرار کنید.آنگاه همین حرکت را روی دست دیگر او انجام دهید.
روش جایگزین : اگر بازکردن دست کودک برای شما کاری دشوار است ، مچ دست او را درحالی که کف دستش به سمت پایین است نگه دارید.آنگاه شست دیگرتان را روی پشت دست او نزدیک مچ قرار دهید به طوری که انگشتانتان در قسمت کف دست او قرار گیرد.سپس انگشت شست و سبابه ی خود را با هم بفشارید و آنها را به طرف انگشتان کودک حرکت دهید.
5-کشیدن انگشتان :مچ دست کودکتان را در حالی که کف دست او به سمت بالاست و انگشتانش به طرف شماست بگیرید.انگشت سبابه و شست دیگرتان را که آزاد است روی طرفین انگشت در قسمت اتصال آن با کف دست قرار دهید.انگشت را تا نوک آن بکشید درحالی که به آرامی فشار میدهید.هریک از انگشتها را یکبار بکشید و بعد این کار را روی دست دیگر تکرار کنید.
ماساژ سینه
دور سینه را حرکتی چرخشی دهید. انگشت وسط و سبابه هر دو دست را در مرکز قفسه ی سینه ی کودکتان قرار دهید. انگشتان هردو دست را به طور هماهنگ در اطراف سینه های کودک به صورت چرخشی حرکت دهید و دوباره دست را به طرف مرکز سینه بیاورید.اینکار را چندین بار تکرار کنید.
وقتی قفسه ی سینه را ماساژ میدهید.اندازه ی چرخشهای دور سینه را کم و زیاد کنید.اینکار سبب میشود بتوانید تا آنجا که ممکن است قسمت بیشتری از قفسه ی سینه را ماساژ داده و لمس کنید.
ماساژ شکم
1-حرکت های چرخشی با تمام کف دست تا پایین شکم : یکی از دستهایتان را به طور افقی روی شکم کودک درست در زیر قفسه ی سینه قرار دهید. به آرامی به طرف پایین شکم را ماساژ دهید. سپس دست را از روی شکم بردارید و درست قبل از اینکه تماس دست با بدن کودک قطع شود دست دیگر را در قسمت بالای شکم مثل قبل قرار دهید و به سمت پایین پیش ببرید.اینکار را در حالی که همواره یکی از دستهایتان بر بدن کودک قرار دارد و در تماس با آن است چند بار تکرار کنید.
2-حرکتهای چرخشی کوچک در اطراف ناف : دو انگشتِ یکی از دستها را نزدیک ناف آرام فشار دهید و حرکتی چرخشی بدهید.فشار را قطع کنید و انگشتانتان را دور ناف به آرامی حرکت دهید و اینکار را تکرار کنید. اینکار را در جهت حرکت عقربه های ساعت و به آرامی با حرکت مارپیچی به طرف بیرون انجام دهید تا درست به قسمت داخلی کشاله ی سمت راست برسانید.
3-حرکت های چرخشی بزرگ در اطراف شکم : درست از قسمت داخلی کشاله ی سمت راست شروع کنید.سطح انگشتانتان به سمت بالا حرکت کند تا به سمت راست قفسه ی سینه برسید. سپس به طرف نقطه ی مشابه در سمت چپ حرکت کنید.حالا درست از قسمت داخل کشاله ی سمت چپ به سمت زیر شکم حرکت کنید و مجددا به کشاله ی سمت راست برگردید.اینکار را چندبار تکرار کنید.
منبع: کتاب ماساژ کودک
 ماساژ جلوی بدن کودک
مراقبت روزانه و ماساژ کودکمراقبت روزانه و ماساژ کودک

مراقبت روزانه و ماساژ کودک بسیاری از والدین به طور ناخودآگاه و از روی عادت برای آرام کردن کودکانشان به هنگام خواب از ماساژ استفاده می کنند. این کار را به شکل معمول میتوان قبل از وقت خواب شب یا روز کودک افزایش داد تا بعدها به صورت عادت به عنوان نشانه ی وقت خواب او درآید. مراقبت روزانه و ماساژ کودک


ماساژ پشت بدن کودکماساژ پشت بدن کودک

ماساژ پشت بدن کودک :برای این بخش از ماساژ کودکتان را به روی شکم در حالی قرار دهید که پاهایش به سوی شما باشد. اگر عادت دارد به پشت یا پهلو بخوابد. احتمالاً خوابیدن روی شکم را دوست نخواهد داشت. با وجود این سعی کنید او را بیشتر به خوابیدن بر روی شکم عادت دهید تا به رشد او کمک کند. زیرا این حالت باعث رشد سیستم حرکتی کل بدن خواهد شد. ماساژ پشت بدن کودک


ماساژ سر و صورت کودکماساژ سر و صورت کودک

ماساژ سر و صورت کودک :اوایل بچه‌ها نسبت به ماساژ سر و صورت مقاومت می‌کنند. به ویژه در طول اولین هفته‌های زندگی‌شان و به خصوص اگر وضع حمل طولانی یا دردناک بوده باشد. ماساژ این قسمت را به طور دائم برای سه یا چهار روز متوالی انجام دهید. اگر نوزادتان ناراحت شد یا شروع به گریه کرد این کار را متوقف کنید و قسمت‌های دیگر بدن او را ماساژ دهید اما پس از چند روز یا چند هفته مجدداً ماساژ سر و صورت را شروع کنید. ماساژ سر و صورت کودک


ماساژ بعد از حمام کودکماساژ بعد از حمام کودک

ماساژ بعد از حمام کودک :والدین غالباً کودکانشان را بعد از حمام وقتی که کودک هنوز برهنه است ماساژ می‌دهند.اگر کودک پوستی خشک دارد بهترین زمان برای روغن زدن همین زمان است. ماساژ بعد از حمام کودک

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران