کودک آنلاین

موضوع مقاله : رشد

دسته بندی : رشد

0
شروع دوره ی نوپایی کودکان دوقلو
شروع دوره ی نوپایی کودکان دوقلو هیچ چیز به پای کشف مجدد جهان از دید یک نوپا نمی رسد. البته ی زمینه ی کشف شما دو برابر است موقعیتی که شاید گاهی شما را از نفس بیندازد دوقلوهای نوپا به دلیل رابطه ای که بین خودشان در حال تکوین است تجربه ی منحصر به فردی برای والدین خلق میکنند. شروع دوره ی نوپایی کودکان دوقلو

شروع دوره ی نوپایی کودکان دوقلو
هیچ چیز به پای کشف مجدد جهان از دید یک نوپا نمی رسد. البته ی زمینه ی کشف شما دو برابر است موقعیتی که شاید گاهی شما را از نفس بیندازد دوقلوهای نوپا به دلیل رابطه ای که بین خودشان در حال تکوین است تجربه ی منحصر به فردی برای والدین خلق میکنند.
تربیت اجتماعی
نوپاهای یک قلو به طور عمده در بازی (( موازی )) شرکت می کند : آنها کنار هم بازی می کنند ، ولی زیاد با هم رابطه برقرار نمی کنند. دوقلوهای نوپا با هم زیاد ارتباط برقرار میکنند ولی سبکشان معمولا (( بَدَوی )) است . به همین دلیل به نظر می رسد که دوقلوهای نوپا در اکثر روابطشان یا یکدیگر را می بوسند یا می کشند.
این امر بسته به میزان تحرک و تمایلات حرکتی هر یک از آنها شدت و ضعف پیدا میکند.
دوقلوهای نوپا شریک شدن را بسیار زودتر از کودکان دیگر یاد می گیرند. البته ممکن است بر سر چیزی که در آن سهیم شده اند با هم دعوا کنند!
دوقلوهای نوپا مراقب یکدیگرند. اغلب یکی از آنها که چیز خوبی دارد تا زمانی که مطمئن نشود قلوی دیگر هم همان را دارد از آنچه دارد لذت نمی برد. به علاوه ممکن است با یکدیگر دعوا کنند ولی اگر فرد دیگری مزاحم یکی از آنها شود باید با دیگری دست و پنجه نرم کند.
اگر یکی از آنها را به خاطر آزار دیگری تنبیه کنید معمولا قربانی بیش از مهاجم تنبیه شده ناراحت میشود.
رشک ، احساسی که تصور می رود تا قبل از سال های کودکستان ظاهر نشود ممکن است در کودکان دوقلو خیلی زودتر دیده شود . اغلب هر دوی آنها هم زمان یک چیز را می خواهند حتی اگر از آن شیء دوتا وجود داشته باشد.
رشک و حسادت ممکن است باعث رقابت بین دوقلو ها شود. دوقلوهای نوپا بر سر اسباب بازی های ، فعالیت ها و شاید بیش از همه بر سر شما با هم رقابت میکنند. در نتیجه ممکن است هر کدامشان از شما بخواهند که وقت و توجه مساوی صرفش کنید.پیشرفت زبان
علاوه بر مسائل معمول در پیشرفت زبان ممکن است نگرانی های خاص زبان کودکان دوقلو را داشته باشید.
مطالعات نشان میدهد که دیر زبان باز کردن در میان کودکان دوقلو کمی شایع تر است . محققان عقیده دارند که عوامل دخیل در این امر نارس بودن و کمتر بودن محرک ها از سوی والدین است.
به علاوه هر یک از آنها تلفظ های غلط دیگری را میشنود . تلاش های هر یک از آنها را برای صحبت کردن تشویق کنید سوال هایی بپرسید که آنها را به حرف زدن ترغیب کند و هر چه را یکی می گوید تقویت کنید یا صورت درستش را تکرار کنید.
ممکن است یکی از کودکان دوقلو که بهتر حرف می زند یا برون گرا تر است نقش سخنگوی گروه را به عهده گیرد. گوش به زنگ باشید و نگذارید این اتفاق بیفتد.
هر دوی آنها باید صحبت کردن را تمرین کنند و هر دو باید یاد بگیرند که نیازهای خود را چگونه آشکار سازند. وقتی یکی به جای دیگری جواب می دهد میتوانید بگویید (( ممنون ... ( نام سخنگو) ولی من داشتم از.....(نام کودک ساکت) می پرسیدم.)) بعد چشم در چشم کودک ساکت بدوزید و سوال را تکرار کنید.
ایدیوگلاسی نامی است که به شکل گیری زبان خاص کودکان دوقلو اطلاق میشود. هر چند بسیاری از آنها برای اشیاء یا کارهای خاص کلماتی اختراع می کنند که به طور مشترک به کار می برند اما کمتر کودکان دوقلویی وجود دارند که یک زبان کامل خلق کنند.
آنها که چنین می کنند اغلب به حال خود رها شده اند تا یکدیگر را سرگرم کنند و والدین کمتر با آنها رابطه برقرار کرده اند و محرک در اختیارشان گذاشته اند.
شما و کودکان دوقلویتان
اکنون دیگر خیلی راحت تر میتوان کودکان دوقلو را افرادی مستقل در یک مجموعه دانست. احتمالا هم با تضادهای شدید و هم با ظرافت های شخصیت هر یک از آنها هماهنگ شده اید. با این حال دوقلو بودن آنها هنوز بر شیوه ی تربیتی تان تاثیر می گذارد. آزاد گذاشتن کودکان دوقلو در انتخاب فردیت آنها را  تقویت می کند.
ممکن است دیگر نظرتان (( درست نیاید که به دو فرد لباس مشابه بپوشانید ولی خود را ناچار به ادامه ی این کار ببینید. اگر لباس هایی را انتخاب کنید که بتوان آنها را در هم آمیخت و با هم جور کرد میتوانید اجازه دهید که هر یک از آنها لباس هایش را انتخاب کند.
هر کودک به نوبه ی خود بی همتاست. تمایز به انتها رسیده است. مقایسه هایی هم که تا به حال به  عمل آوردید تا دو کودک را از هم تمیز دهید باید تمام شود. مقایسه خیلی راحت به برچسب زدن منجر میشود مخصوصا اگر اداره ی یکی از کودکان دوقلو ساده تر از دیگری باشد.
بچه های کوچک گوشهای بزرگی دارند. جملاتی را که در مقایسه ی خود با دیگری می شنوند می فهمند.
هر یک از کودکان دوقلو باید مالک انحصاری بعضی از لباس ها و اسباب بازی ها باشند. در ابتدا میتوانید نامشان را بر اشیای مشابه بنویسید ولی آنها به سرعت یاد می گیرند که مایملک خود را تشخیص دهند.
دوقلوهای نوپا اغلب میخواهند اشیای مشابهشان دقیقا مثل هم باشد. ممکن است ساعتها صرف یافتن دو ،سه چرخه به رنگهای متفاوت یا دو عروسک از یک مدل با لباس های متفاوت کنید و بعد ببینید که هر دو کودک سر یکی از آنها دعوا میکنند!
ممکن است یافتن لحظه ای که تنها با یکی از کودکان دوقلو سپری کنید دشوار باشد. تا وقتی هر دو بیدارند هیچ کدام نمی گذارند دیگری با شما تنها بماند.
بسیاری از کودکان دوقلو هنوز حاضر نیستند حتی به مدت کوتاهی از هم جدا شوند. کودکان نوپا هنوز مفهوم نوبتی بیرون رفتن با شما را درک نمی کنند.
اگر نگرانید که یکی از کودکان دوقلو برتر و دیگری منفعل باشد به یاد داشته باشید که برتری انواع مختلف دارد ممکن است یکی از لحاظ جسمی و دیگری از لحاظ ذهنی برتر باشند. کودکان دوقلو غالبا در برتری نوسان دارند .
رابطه ی کودکان دوقلو
از این مرحله به بعد کودکان دوقلویتان نیروی زیادی صرف توسعه ی رابطه شان با یکدیگر میکنند. کنش و واکنش هایشان اساس این رابطه اند و آن را در حین همکاری ، رقابت ، سهیم شدن و دعوا کردن شکل می دهند.
لازم نیست و این طور هم نخواهد شد که همیشه موافق روشهایشان باشید. آنها نسبت به رابطه شان حقی دارند و باید خود روی آن کار کنند. شما نمی توانید این کار را به جایشان انجام دهید.
منبع : کتاب کلیدهای رفتار با دوقلوها
شروع دوره ی نوپایی کودکان دوقلو
لجبازی در کودکان نوپالجبازی در کودکان نوپا

لجبازی در کودکان نوپا ازنظر بیولوژیکی اختلال درعملکرد غدد و اعصاب ممکن است یکی ازعوامل لجبازی در کودکان نوپا باشد. اما بیشتر لجبازی ها ریشه درسبک رفتاری والدین دارد. به ویژه بین 2 تا 3 سالگی که کودک میخواهد استقلالش راتثبیت کند و همه کارهارا آنطورکه خودش میخواهد،انجام دهد نه آنطورکه شمابه اومیگویید شمامیتوانید این گونه رفتارها رابا برخورد و واکنش درست درهنگام بروز و بعد ازآن تغییر دهید. اولین قدم این است که پذیرش خطارایاد بگیریم. لجبازی در کودکان نوپا


مهارت‌های گفتاری در کودکان نوپامهارت‌های گفتاری در کودکان نوپا

مهارت‌های گفتاری در کودکان نوپا کودک آنلاین : مدل گفتاری زیر تنها یک دید کلی است و رسیدن زودتر یا دیرتر کودک،به تکامل در سخن گفتن کاملاً از کودکی،به کودک دیگر متفاوت می‌باشد!!! مهارت‌های گفتاری در کودکان نوپا


بازی با کودک نوپابازی با کودک نوپا

بازی با کودک نوپا کودکان نوپا اصولاً نمی‌توانند برای مدت طولانی به تنهایی بازی کنند. طولانی‌ترین زمانی که می‌توانید از یک بچه یک ساله انتظار داشته باشید به تنهایی بازی کند چیزی حدود پانزده دقیقه است، دادن چنین فرصتی به کودک کاری است که به انجام دادنش می‌ارزد، ... بازی با کودک نوپا


تغذیه نوپاتغذیه نوپا

تغذیه نوپا : می‌خواهید به کودک نوپای خود غذا بدهید او سر جایش بند نمی‌شود؟ یک قاشق غذامیخورد و راه می‌افتد او حتی در صندلی غذایش بند نمی‌شود؟ غذا دادن به کودک در این سنین کار پر مشقتی است. تغذیه نوپا

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران